UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

HABIB AMEEN, KUDAMA
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Representant CIT
 • Membre del grup d'investigació Enginyeria de Fabricació
 • TC2427DD - (964 728195)
 • razzaq@uji.es
 • Ressenya Personal

  Enginyer Industrial llicenciat per la Universitat de Bagdad en 1981-1982. Doctorat en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de València l'any 1993 amb la tesi titulada "Investigación de l'Estabilitat de capes Lubricants en el Frotament Metal-Cerámica Baix Condicions Simulades de Segment i Camisa en Motors Térmicos"

  Va iniciar la seua carrera laboral en la indústria encadenant responsabilitats en diferents àrees com: Tractaments tèrmics i superficials, soldadura i unió, i processos de mecanització, fins a l'any 1984. A continuació, en 1985 va ser anomenat director general de l'empresa.

  En 1988 se li va concedir una beca d'intercanvi per a la realització de la seua tesi doctoral en la Universitat Politècnica de València; finalitzant els seus estudis doctorals en 1993 i reincorporant-se al Ministeri d'indústria com a Director del centre d'investigació i desenrotllament, i també, com a professor a temps parcial en la Universitat de Bagdad.

  En 1995 dóna inici a la seua etapa com a professor a temps complet en la Universitat Altahady/Libia en el departament d'Enginyeria Mecànica fins a 1997, quan es trasllada com a becari postdoctoral, en el Departament d'Enginyeria Mecànica i de materials, de la UPV (València).

  En 1998 inicia la seua trajectòria en la UJI (Castelló) en l'Àrea de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, com a Professor associat a temps complet; i des de 2004 fins a l'actualitat, ocupa la plaça de Professor contractat Doctor, sent docent en les titulacions d'enginyeria Tècnica especialitat Mecànica, Enginyeria Industrial i en els graus d'enginyeria mecànica, enginyeria en Tecnologies Industrials i enginyeria Elèctrica. Així mateix, impartix classes en els Màsters en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics i en Disseny i fabricació de Productes. Ha sigut tutor i coordinador de la beca d'intercanvi ERASMUS de les Carreres d'enginyeria Mecànica i Enginyeria Industrial.

  Actualment també és el coordinador del grup d'investigació d'Enginyeria de materials, havent liderat projectes i convenis amb empreses en les línies de projecció tèrmica, corrosió a altes temperatures, tribiología (fregament, desgast i lubricació) , soldadura i unió i temes de mecànica de fractura. A part, ha dirigit diverses tesis doctorals i és autor de diverses publicacions internacionals relacionades amb el seu camp d'investigació, i de més de 25 col·laboracions en congressos nacionals i internacionals.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI1047 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  DI1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  EE1015 - Ciència i Tecnologia de Materials Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1015 - Ciència i Tecnologia de Materials Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1030 - Enginyeria de Materials Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1015 - Ciència i Tecnologia de Materials Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  • Elaboració d’un llibre de continguts teórics per a l’assignatura “Materials II” (517), impartida en la titulació d’Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.
  • Enrique Giménez Torres, Juan José Saura Barreda, Kudama Habib Ameen, María Teresa Rodríguez Blasco, Raúl Izquierdo Escrig. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  Ponències a congressos


  • Investigación de la influencia sobre el comportamiento tribológico, tratamientos superficiales de Nitruración y PVD en el acero 1.2738
  • Kudama Habib Ameen, Manuel Pascual Guillamón, Carlos Ferrer, Gabriel Esteller. TRATERMAT 2000. Barcelona. . Científic. .

  • Modelización y optimación de los parámetros de la curva de stribeck en función de la viscosidad del aceite lubricante en recubrimientos NiCrBSi con adiciones de AL2O3
  • David Leal Cano, Kudama Habib Ameen, José Antonio Heredia Álvaro, Iván Cervera González, L. Hueso. XVI Edición del Congreso Internacional de tratamientos Térmicos y de Superficie (TRATERMAT 2019). Castelló de la Plana (Espanya). 19-06-2019. Científic. 2020. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788417900687.

  • Influencia de la adición de AL2O3 sobre la estabilidad de la capa de lubricación y consumo energético de recubrimientos NiCrBSi depositados mediante proyección térmica (OF) y refundidos por llama (SFM)
  • David Leal Cano, Kudama Habib Ameen, José Antonio Heredia Álvaro, Iván Cervera González, Damian Mon Edo, Laura Hueso. XVI Edición del Congreso Internacional de tratamientos Térmicos y de Superficie (TRATERMAT 2019). Castellón de la Plana (Espanya). 19-06-2019. Científic. 2020. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788417900687.

  • Influencia de la adición de alúmina en recubrimientos NiCrBSi depositados mediante proyección térmica (OF) y refundidos por llama oxiacetilénica sobre la microestructura, propiedades mecánicas y comportamiento tribológico (curva de Stribeck)
  • David Leal Cano, Kudama Habib Ameen, José Antonio Heredia Álvaro, Iván Cervera González. XVI Edición del Congreso Internacional de tratamientos Térmicos y de Superficie (TRATERMAT 2019). Castellón de la Plana (Espanya). 19-06-2019. Científic. 2020. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788417900687.

  • Caracterización de barreras térmicas con capa de anclaje mejorada
  • Iván Cervera González, Kudama Habib Ameen, Laura Hueso Vallés, David Leal Cano, Juan Bautista Carda Castelló. V Congreso Hispano-Luso de Cerámica y Vidrio. Barcelona (Espanya). 08-10-2018. Científic. 2018.

  • Optimización de recubrimientos multicapa en barreras térmicas mediante adición de cargas cerámicas
  • Iván Cervera González, L. Hueso, Kudama Habib Ameen, Mohammad Sharif Abdul Fattah Damra, Juan Bautista Carda Castelló. LV Congreso de la sociedad española de cerámica y vidrio. Sevilla (Espanya). 05-10-2016. Científic. 2016.

  • Investigación en la inflluencia del contenido en CR de aleaciones NICrBSi sobre el par rozante Acero F-5220 templado en aceite en la modelización del comportamiento tribológico en medios lubricados. (Curva de Stribeck)
  • David Leal Cano, Kudama Habib Ameen, Carles Tarazona Caudet, P. Ortelles. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788416024377.

  • Comportamiento tribológico de recubrimientos NICRBSI con adiciones de aluminia depositado mediante proyección térmica por llama (OF)
  • Kudama Habib Ameen, Juan Jose Carpio Pérez, Mohammad Sharif Abdul Fattah Damra, Francisco Payarri Castell, Pablo Ortells Fabra. XIII Congreso Nacional de Materiales (CONAMET2014). Universitat de Barcelona (Espanya). 18-06-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat de Barcelona. ISBN 9788461700547.

  • Microstructural, mechanical and wear characteristics of alumina/titania coatings: Comparison between micrometic and nanostructured powdersdeposited by flame thermal spraying
  • Kudama Habib Ameen, Juan Jose Carpio Pérez, Mazen Hayani Al-Nisr, Mohammad Sharif Abdul Fattah Damra. 8th. International Conference on Surfaces, Coatings and NanoStructured Materials (NANOSMAT). Granada (Espanya). 22-09-2013. Científic. 2013.

  • Wear Behaviour of NiCrAlY witth Nanostructured AI203 Cermet Coating Deposited by Flame Spray Technique (OF)
  • Kudama Habib Ameen, Iván Cervera González, Mohammad Sharif Abdul Fattah Damra, Juan José Saura Barreda. 8th. International Conference on Surfaces, Coatings and NanoStructured Materials (NANOSMAT). Granada (Espanya). 22-09-2013. Científic. 2013.

  • Enhanced performance of cermet coatings for high temperature oxidation and wear resistance deposited by flame spray technique
  • Iván Cervera González, Kudama Habib Ameen, Mohammad Sharif Abdul Fattah Damra. 19th International Vacuum Congress. Paris (França). 09-09-2013. Científic. 2013.

  • Desarrollo de nuevos recubrimientos metal-cerámica para mejorar la resistencia a oxidación a alta temperatura y al desgaste
  • Iván Cervera González, Kudama Habib Ameen, Juan Bautista Carda Castelló, Mohammad Sharif Abdul Fattah Damra. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio; Asociación Española de Técnicos Cerámicos. ISBN 9788469587294.

  • Oxidation behavior of a NiCrAlY coating deposited on AISI 204 and AISI 316 stainless steels by thermal flame spraying
  • Kudama Habib Ameen, Mohammad Sharif Abdul Fattah Damra, Juan Jose Carpio Pérez, Iván Cervera González, Juan José Saura Barreda. 8th International Symposium on High-Temperature Corrosion and Protection of Materials. Les Embiez (França). 20-05-2012. Científic. 2012.

  • Comportamiento al desgaste abrasivo de Al2O3/TiO2 nanoestructurada depositado mediante proyección térmica por llama (Oxyfuel)
  • Kudama Habib Ameen, Mazen Hayani Al-Nisr, Juan Jose Carpio Pérez, Mohammad Sharif Abdul Fattah Damra. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castelló (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0212-5072.

  • Influencia de los elementos reactivos en el deterioro mecánico por desgaste y a alta temperatura de recubrimientos Al2O3/NiCrAlY obtenidos por proyección térmica
  • Kudama Habib Ameen, Iván Cervera González, Mohammad Sharif Abdul Fattah Damra. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castelló (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0212-5072.

  • PROPIEDADES DE RECUBRIMIENTO ALUMINIA-TITANIA DEPOSITADOS POR SPRAY LLAMA Y APLICADOS SOBRE ACERO INOXIDABLE AISI 304
  • Kudama Habib Ameen, Juan José Saura Barreda, M. Sharif, Iván Cervera González. XI Congreso Nacional de Materiales. Zaragoza. 23-06-2010. Científic. 2010. Ed. Universidad de Zaragoza. ISBN 9788492522248.

  • FALLO POR BREAKDOWN DE LA CAPA DE OXIDO PROTECTORA EN LOS ACEROS AISI 304 Y AISI 316
  • Juan José Saura Barreda, Kudama Habib Ameen, M. Sharif, Iván Cervera González. XI Congreso Nacional de Materiales. Zaragoza. 23-06-2010. Científic. 2010. Ed. Universidad de Zaragoza. ISBN 9788492522248.

  • Comparación del Comportamiento a Desgaste Abrasivo de Revestimientos Al2O3/TiO2, Proyectados por Spray Llama (Oxi-Fuel) y Plasma Spray
  • Kudama Habib Ameen, Juan José Saura Barreda, C. Ferrer, M.S. Damra, Iván Cervera González. CONGRESO IBÉRICO DE TRIBOLOGÍA. Bilbao. 21-06-2007. Científic. 2007.

  • Estudio de las deformaciones y microfisuraciones en recubrimientos cerámicos obtenidos por proyección térmica por llama empleando pruebas de emisión acústica
  • C. Ferrer, P.A. Maita, M.P. Guillamón, F. Salas, J. Orozco, A. Corbí, B.A. Giner, M.A. Pérez-Puig, Kudama Habib Ameen. ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA. Burgos. 21-03-2007. Científic. 2007.

  • Análisis de la adherencia por tensiones cortantes del recubrimiento de níquel y carburo de wolframio aplicado por técnicas de proyección a la llama mediante técnicas de emisión acústica
  • C. Ferrer, P.A. Maita, M.P. Guillamón, F. Salas, J. Orozco, A. Corbí, B.A. Giner, Kudama Habib Ameen, M.A. Pérez-Puig, Juan José Saura Barreda. ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA. Burgos. 21-03-2007. Científic. 2007.

  • Influencia del Contenido en Titania en la Capacidad Protectora Frente a Corrosión a Altas Temperaturas de Recubrimientos AL2 O3/TiO2 Proyectados por Spray Llama
  • Juan José Saura Barreda, Kudama Habib Ameen, M.S. Damra, Enrique Giménez Torres, Iván Cervera González, Luis Cabedo Mas. XLVI Congreso Anual de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Vall d'Alba (Castellón). 25-10-2006. Científic. 2006.

  • Análisis del Proceso de Deformación y Fractura por Tensiones Cortantes del Recubrimiento Níquel y Carburo de Wolframio sobre Sustrato de Acero Aplicado por Técnicas de Proyección a la Llama ...
  • C. Ferrer, P.A. Maita, M.P. Guillamón, M.A. Perez-Puig, A. Corbí, F. Salas, Kudama Habib Ameen, J. Orozco. IX Congreso Nacional de Materiales. Vigo. 20-06-2006. Científic. 2006. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 8484583227.

  • Análisis de la Tendencia al Desgaste Adhesivo del Acero de Matrices 1.2379 Tratado 0 Recubierto Superficialmente, por Nitruración Líquida, por Nitruración Iónica o por Deposición de Nitruro de Tit....
  • C. Ferrer, Juan José Saura Barreda, G. Esteller, Kudama Habib Ameen, M.A. Pérez, M.P. Guillamón, J. Orozco. IX Congreso Nacional de Materiales. Vigo. 20-06-2006. Científic. 2006. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 8481583227.

  • Análisis de la Tendencia al Desgaste Adhesivo Comparado por la Investigación de la Curva de Stribeck Mediante el Ensayo Pin on Disk con Lubricante
  • Carlos Ferrer Giménez, Juan José Saura Barreda, Kudama Habib Ameen, Alfonso Cárcel, Gabriel Esteller Lorés, Miguel A. Pérez Puig. III Congreso Ibérico de Tribologia. Guimaraes (Portugal). 16-06-2005. Científic. 2005. Ed. Universidade do Minho. ISBN 9729959609.

  • Influencia de la Concentración de Pigmento en Volumen ( CPV ) en las Propiedades de una Imprimación Epoxídica
  • María Teresa Rodríguez Blasco, S.J. García, J.J. Gracenea, Kudama Habib Ameen, Julio José Suay Antón. Avances en Materiales Polímenros, VIII Reunión del G.E.P.. Tarragona, España. 14-09-2003. Científic. 2003.

  • Investigación de los modelos de comportamiento de la lubricación mixta de Stribeck.Aplicación al acero 1.2379, con tratamiento superficial de Nitruración Líquida(Tenifer), con el acero inox. AISI 304
  • C.Ferrer, Juan José Saura Barreda, Kudama Habib Ameen, A.Cárcer, G.Esteller, M.A.Pérez Puig. TRIB 2003 II Congreso Ibérico de Tribología. Valencia. 24-09-2003. Científic. 2003. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8497054946.

  • Influence of Pigment Volume Concentration ( PVC ) on the Properties of an Epoxy Primer
  • María Teresa Rodríguez Blasco, S.J.García, J.J. Gracenea, Kudama Habib Ameen, Julio José Suay Antón. IX Congreso de Ciencia de Tecnología de Materiales. Madrid, España. 05-11-2003. Científic. 2003. Ed. Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM). ISBN 8468837709.

  • Formulation and evaluation of epoxy coatings like anticorrosive protection of metallics substractes
  • Julio José Suay Antón, María Teresa Rodríguez Blasco, Juan Jose Carpio Pérez, Enrique Giménez Torres, Kudama Habib Ameen, Juan José Saura Barreda. ICC. International Corrosion Council.15th International Corrosion Congress. Granada (Espanya). 22-09-2002. Científic. 2002.

  • Formulación y Evaluación de Imprimaciones Expoxi para la Protección Anticorrosiva de Substratos Metálicos
  • María Teresa Rodríguez Blasco, Julio José Suay Antón, José Javier Gracenea Zapirain, Carmelo Torres, Juan Jose Carpio Pérez, Kudama Habib Ameen, Juan José Saura Barreda. Eurocoat 2002. Barcelona (Espanya). 04-06-2002. Científic. 2002.

  • Evaluación de Imprimaciones Epoxi Anticorrosivas Mediante Técnicas Electroquímicas Aceleradas
  • Julio José Suay Antón, María Teresa Rodríguez Blasco, José Javier Gracenea Zapirain, Carmelo Torres, Juan Jose Carpio Pérez, Kudama Habib Ameen, Juan José Saura Barreda. Eurocoat 2002. Barcelona (Espanya). 04-06-2002. Científic. 2002.

  • Phase Morphology, Crystallinity and Crystallisation Behavior in Binary and Ternary Blends of 32 mol% Ethylene-Vinyl Alcohol Copolymer, Amorphous Polyamide and Polyamide-Containing Ionomers
  • José Maria Lagaron Cabello, Enrique Giménez Torres, Julio José Suay Antón, Juan Jose Carpio Pérez, Kudama Habib Ameen, Juan José Saura Barreda. Europolymer Conference 2000. Gargano (Itàlia). 28-05-2000. Científic. 2000.

  • Anticorrosive cataphoretic paint performance evaluation by EIS
  • Julio José Suay Antón, Enrique Giménez Torres, Maria Teresa Rodríguez Blasco, Juan Jose Carpio Pérez, Kudama Habib Ameen, Juan José Saura Barreda. Eurocorr 2000. London (Regne Unit). 10-09-2000. Científic. 2000. Ed. Iom Communications Ltd. ISBN 1861251270.

  • Estudio de la oxidación de rodillos de acero inoxidable AISI 310 en servicio en un horno de cocción de baldosas cerámicas.
  • Julio José Suay Antón, Enrique Giménez Torres, Gonzalo Arnau Izquierdo, Kudama Habib Ameen, Juan José Saura Barreda. Congreso VI Reunión Nacional de Materiales. San Sebastian. 01-07-1999. Científic. 1999.

  Comités de congresos


  • Iván Cervera González, Begoña Andrés Sánchez, Kudama Habib Ameen, Manuel Carsí, Lluís Carreras, Ángel Vicente, José Ribera, Juan José Montoro, Juan Bautista Carda Castelló, Antonio Castelló, Carlos Capdevila, Vicent Amigó. XVI Edición del Congreso Internacional de Tratamientos Térmicos y de Superficie (TRATERMAT2019). Castelló de la Plana (Espanya). 19-06-2019. Científic.

  • Kudama Habib Ameen, Iván Cervera González, José María Cabrera, José Manuel Torralba Castelló, Manuel Carsí Cebrián, Vicente Amigó, Rafael Rodríguez Trías, Mª Teresa Pérez Prado, José Antonio Odriozola, Juan Bautista Carda Castelló, Sergi Dosta, Pilar Rey. XVI Edición del Congreso Internacional de Tratamientos Térmicos y de Superficie (TRATERMAT2019). Castelló de la Plana (Espanya). 19-06-2019. Científic.

  • Kudama Habib Ameen. International Conference on Engineering and Information Technology ICET 2012. Toronto (Canadà). 17-09-2012. Científic.

  • Juan José Saura Barreda, Kudama Habib Ameen. Nuevos retos de los materiales cerámicos en el mundo actual. Castellón de la Plana. 02-06-2007. Científic.

  Apunts docents


  • Diseño mecánico de equipos e instalaciones. Prácticas de laboratorio
  • Enrique Giménez Torres, Juan José Saura Barreda, Kudama Habib Ameen, María Teresa Rodríguez Blasco, Raúl Izquierdo Escrig. 2006. Ref. cs-125-2006.

  • Fundamentos de Ciencia de materiales 2º curso. Ejercicios propuestos de: Cuestiones, problemas y test
  • Enrique Giménez Torres, Juan José Saura Barreda, Julio José Suay Antón, Kudama Habib Ameen, Raúl Izquierdo Escrig. 2005. Ref. CS-14-2005.

  • Ciencia de los materiales. Prácticas de laboratorio
  • Enrique Giménez Torres, Juan José Saura Barreda, Julio José Suay Antón, Kudama Habib Ameen. 2003. Ref. CS-389-2003.

  • Tecnología de Materiales Prácticas de laboratorio
  • Enrique Giménez Torres, Juan José Saura Barreda, Julio José Suay Antón, Kudama Habib Ameen. 2003. Ref. CS-142-2003.

  • Tecnología de Materiales
  • Kudama Habib Ameen. 2003. Ref. CS-105-2003.

  • Enginyeria técnica en Disseny Industrial. Materials I. Pràctiques de laboratori
  • Enrique Giménez Torres, Gonzalo Arnau Izquierdo, Juan Jose Carpio Pérez, Juan José Saura Barreda, Julio José Suay Antón, Kudama Habib Ameen, María Teresa Rodríguez Blasco, María Victoria Rubio Calduch. 2001. Ref. cs-18-2001.

  • Fundamentos de Ciencia de Materiales. Prácticas de laboratorio
  • Enrique Giménez Torres, Gonzalo Arnau Izquierdo, Juan José Saura Barreda, Julio José Suay Antón, Kudama Habib Ameen, María Victoria Rubio Calduch. 1999. Ref. cs-369-1999.