UJI

Informació personal

FORTANET GÓMEZ, DAVID
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • TC2404DD - (964 728173)
 • dfortane@uji.es
 • Ressenya Personal

  Enginyer Industrial per la Universitat Jaume I, treballant actualment en projectes d'enginyeria, consultoria i eficiència energètica. Col·laborador habitual de diverses empreses i organitzacions. Especialista en eficiència energètica, instal·lacions i electricitat. Especialista en infraestructures ferroviàries amb experiència en senyalització i electrificació.

  Professor associat a l'àrea d'Enginyeria Elèctrica en el departament d'Enginyeria dels Sistemes Industrials i Disseny de la Universitat Jaume I de Castelló des de l'any 2013. Professor d'Electrotècnia i Tecnologia Elèctrica per a diferents Graus en Enginyeria.


  Horari Actual


  Horari de tutories de David Fortanet Gómez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 14:00 14:30 09-09-2019 31-12-2019
  Dimecres 16:30 18:00 09-09-2019 31-12-2019
  Dilluns 18:00 20:00 01-01-2020 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 18:00 20:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de David Fortanet Gómez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DI1024 - LA8 Dimecres 18:00 20:30 25-09-2019 11-12-2019
  DI1024 - SE8 Dimecres 18:02 20:00 06-11-2019 06-11-2019
  DI1024 - SE8 Dimecres 18:00 20:00 18-09-2019 18-09-2019
  DI1024 - SE8 Dimecres 18:01 20:00 16-10-2019 16-10-2019
  DI1024 - SE8 Dimecres 18:03 20:30 13-11-2019 04-12-2019
  DI1024 - TU8 Dimecres 18:00 19:00 18-12-2019 18-12-2019
  EE1013 - LA8 Dilluns 19:00 21:00 07-10-2019 09-12-2019
  EE1013 - PR4 Dilluns 18:00 19:00 16-09-2019 25-11-2019
  EE1013 - PR5 Dilluns 15:30 16:30 23-09-2019 02-12-2019
  EE1013 - TE3 Dilluns 17:00 18:00 16-09-2019 09-12-2019
  EE1013 - TE3 Dimecres 14:30 16:30 11-09-2019 11-12-2019
  EM1013 - LA8 Dilluns 19:00 21:00 07-10-2019 09-12-2019
  EM1013 - PR4 Dilluns 18:00 19:00 16-09-2019 25-11-2019
  EM1013 - PR5 Dilluns 15:30 16:30 23-09-2019 02-12-2019
  EM1013 - TE3 Dilluns 17:00 18:00 16-09-2019 09-12-2019
  EM1013 - TE3 Dimecres 14:30 16:30 11-09-2019 11-12-2019
  ET1013 - LA8 Dilluns 19:00 21:00 07-10-2019 09-12-2019
  ET1013 - PR4 Dilluns 18:00 19:00 16-09-2019 25-11-2019
  ET1013 - PR5 Dilluns 15:30 16:30 23-09-2019 02-12-2019
  ET1013 - TE3 Dilluns 17:00 18:00 16-09-2019 09-12-2019
  ET1013 - TE3 Dimecres 14:30 16:30 11-09-2019 11-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI1024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
  EE1013 - Electrotècnia Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1013 - Electrotècnia Grau en Enginyeria Mecànica
  ET1013 - Electrotècnia Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

  Publicacions


  Llibres


  • Problemas resueltos de teoría de circuitos
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Héctor Beltrán San Segundo, David Fortanet Gómez, Emilio Pérez Soler, Alejandro Rolan Blanco, Juan Sansano Martín. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9788426722423. Barcelona. Ed. Marcombo S.A..