UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

ROMERO SUBIRON, FERNANDO
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Representant CIT
 • Vocal
 • President/a
 • Coordinador/a del grup d'investigació Enginyeria de Fabricació
 • TC2442DD - (964 728209)
 • fromero@uji.es
 • Ressenya Personal

  Nascut en 1957, està casat, té dos fills i resideix en Nules (Castelló). En 1981 obté el títol d’Enginyer Industrial per l’Universitat Politècnica de València (UPV). En el curso acadèmic 1980-81 la Fundació Cañada-Blanch el distingeix amb un dels premis al millor projecte fi de carrera de la UPV. En 1985 es doctora amb excel·lent cum laude per la mateixa Universitat. En 1994 obté la plaça de catedràtic per l’àrea d’Enginyeria des Processos de Fabricació en la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló i en 1995 es elegit rector d’eixa institució. Després d’ un primer mandat constituent (juny95-juliol97) torna a ser elegit per un període ordinari (juny97-juny01). Entre 1981 y 1992 desenrotlla funcions com professor ajudant, col·laborador i titular en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de la UPV. L’any 1992 s’incorpora a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de l’UJI, de la que es catedràtic. Compta, per tant, amb una amplia experiència com docent i ha participat en l’elaboració de nombrosos plans d’estudi. Ha publicat diferents articles d’investigació en revistes especialitzades d’àmbit nacional i internacional, referides fonamentalment a sistemes avançats de control de la fabricació-producció, fabricació assistida per ordinador (planificació de processos), tractament integrat de toleràncies i enginyeria concurrent, i ha participat en l’elaboració de diferents llibres. També ha dirigit diversos projectes i treballs de recerca i vuit tesis doctorals, havent sigut membre dels Comitès Organitzadors i Científics de diferents Congressos i havent actuat de revisor per diferents revistes i programes de I+D+I, tant nacionals com internacionals. En la seua etapa com Rector va presidir la Comissió d’Assumptes Estudiantils de la Conferencia de Rectors Espanyols i fou vicepresident i president de l’Institut Joan Lluis Vives. Ha rebut varies distincions honorífiques i en l’actualitat es responsable del Grup de Recerca d’ “Enginyeria de Fabricació” i President de la “Sociedad Española de Ingeniería de Fabricación (SIF)”.

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EM1024 - Sistemes de Producció Industrial Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  EQ1024 - Sistemes de Producció Industrial Grau en Enginyeria Química
  SJA011 - Sistemes Integrats de Fabricació Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial



  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Problemas resueltos de conformado por arranque de viruta
  • Carlos Vila Pastor, Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido, Fernando Romero Subiron. 2008. Autoria. Docent. ISBN 9788480216883. Castellón de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • The future of the spanish industrial engineer ihn the new eopean system of engineering education
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Fernando Romero Subiron. 2004. Autoria. Docent. ISBN 8468876720. -. Ed. Universitat Politècnica de València.

  Capítols de llibre


  • Stream-of-Variation Based Quality Assurance for Multi-station Machining Processes - Modeling And Planing
  • José Vicente Abellán Nebot, J. Liu, Fernando Romero Subiron. Statistical and Computational Techniques in Manufacturing. Aveiro (Portugal). Ed. Springer. 2012. ISBN 9783642258589. Científic.

  • Managing Collaborative Process Planning Activities through Extended Enterprise
  • H. R. Siller, Carlos Vila Pastor, Antonio Manuel Estruch Ivars, José Vicente Abellán Nebot, Fernando Romero Subiron. Collaborative Design and Planning for Digital Manufacturing. Londres. Ed. Springer. 2009. ISBN 9781848822863. Científic.

  • Millora dels resultats d’aprenentatge mitjançant l’avaluació contínua en l’assignatura processos de fabricació. Consideracions de disseny.
  • Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Reference Architecture for Modeling Collaborative Engineering Processes
  • Héctor Rafael Siller Carrillo, Carlos Vila Pastor, Antonio Manuel Estruch Ivars, José Vicente Abellán Nebot, Fernando Romero Subiron. Cooperative Design, Visualization, and Engineering. Heidelberg. Ed. Springer. 2008. ISBN 9783540880103. Científic.

  • Adaptive Control Optimization of Cutting Parameters for High Quality Machining Operations based on Neural Networks and Search Algorithms
  • José Vicente Abellán Nebot, Fernando Romero Subiron, H.R. Siller, Antonio Manuel Estruch Ivars, Carlos Vila Pastor. Advances in Robotics, Automation and Control. Austria. Ed. In-Teh. 2008. ISBN 9789537619169. Científic.

  • Diseño para fabricación y montaje
  • Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido, Fernando Romero Subiron. Ingeniería concurrente. Una metodología integradora. Barcelona. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. 2006. ISBN 9788483018996. Científic.

  • Desarrollo de productos en redes colaborativas
  • Fernando Romero Subiron, Carlos Vila Pastor. Ingeniería concurrente. Una metodología integradora. Barcelona. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. 2006. ISBN 9788483018996. Científic.

  • L'aplicació de l'aprenentatge col·laboratiu a l'assignatura Processos i mètodes de fabricació
  • Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, María Jesús Agost Torres. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • The future of the spanish industrial engineer ihn the new eopean system of engineering education
  • Antonio Pérez González, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Fernando Romero Subiron, Juan José Saura Barreda. The future of the spanish industrial engineer ihn the new eopean system of engineering education. -. Ed. Universitat Politècnica de València. 2004. ISBN 8468876720. Docent.

  • El sistema universitario valenciano
  • Fernando Romero Subiron. El futuro de los valencianos. Estrategias y Políticas. Valencia. Ed. Fundació Societat i Progrès. 2003. ISBN 8460767485. Científic.

  • Planteamiento
  • Fernando Romero Subiron. El futuro de los valencianos. Estrategias y Políticas. Valencia. Ed. Fundació Societat i Progrès. 2003. ISBN 8460767485. Científic.

  • Política educativa general
  • Fernando Romero Subiron. El futuro de los valencianos. Estrategias y Políticas. Valencia. Ed. Fundació Societat i Progrès. 2003. ISBN 8460767485. Científic.

  • El cuadro de mando integral como sistema de gestión estratégica
  • Fernando Romero Subiron. Manual práctico de dirección y motivación en la empresa. Madrid. Ed. HayGroup. 2000. ISBN 8480365250. Científic.

  Ponències a congressos


  • SYSML/Modelica-based methodology for simulation of manufacturing systems
  • Sergio Benavent Nácher, Fernando Romero Subiron, Pedro Rosado Castellano. II Congreso Internacional Online sobre Tecnología e Ingeniería: Procesos y productos. online (Espanya). 27-10-2020. Científic. 2020. Ed. 3ciencias. ISBN 9788412209334.

  • Feature in product engineering with single and variant design approaches. A comparative review
  • Fernando Romero Subiron, Stefano Borgo, Sergio Benavent Nácher, Emilio Sanfilippo, Pedro Rosado Castellano. 8th Manufacturing Engineering Society International Conference(MESIC 2019). Madrid (Espanya). 19-06-2019. Científic. 2019. ISSN 2351-9789.

  • Incorporation of form deviations into the matrix transformation method for tolerance analysis in assemblies
  • Julio Serrano Mira, Pedro Rosado Castellano, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, José Vicente Abellán Nebot. 8th Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC 2019). Madrid (Espanya). 19-06-2019. Científic. 2019. ISSN 2351-9789.

  • Diseño de un Kit Modular para Mejorar el Aprendizaje de los Conceptos de Diseño para Ensamblaje (DFA)
  • Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido, José Vicente Abellán Nebot, Pedro Rosado Castellano, Fernando Romero Subiron. XXVII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Alcoi (Espanya). 17-06-2019. Docent. 2019. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788409029709.

  • Modeling Manufacturing Resources: An Ontological Approach
  • Emilio M. Sanfilipo, Sergio Benavent Nácher, Stefano Borgo, Nicola Guarino, Nicolas Troquard, Fernando Romero Subiron, Pedro Rosado Castellano, Lorenzo Solano, Farouk Belkadi, Alain Bernard. 15th International Conference on Product Lifecycle Management. Torino (Itàlia). 02-07-2018. Científic. 2018. Ed. Springer. ISBN 9783030016135.

  • Prototipo de control inteligente para un FMS basado en bloques funcionales, STEP-NC y controladores CNC abiertos
  • Querol. E., Fernando Romero Subiron, Antonio Manuel Estruch Ivars, Julio Ariel Romero Pérez. 20Cmh - Congreso de Máquinas - Herramienta y Tecnología de Fabricación. San Sebastián (Espanya). 10-06-2015. Científic. 2015.

  • Application Feature Model for geometricalo specification of assemblies
  • Fernando Romero Subiron, P. Rosado, Gracia María Bruscas Bellido. 6th Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC 2015). Barcelona (Espanya). 22-07-2015. Científic. 2015. ISSN 1877-7058.

  • Application Feature Model for geometrical specification of assemblies (Abstract)
  • Fernando Romero Subiron, P. Rosado, Gracia María Bruscas Bellido. 6th Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC 2015). Barcelona (Espanya). 22-07-2015. Científic. 2015. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788415688631.

  • Design of the Architecture of a Flexible Machining System using IEC61499 Funtion Blocks
  • Esteban Querol, Fernando Romero Subiron, Antonio Manuel Estruch Ivars, Julio Serrano Mira. 6th Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC 2015). Barcelona (Espanya). 22-07-2015. Científic. 2015. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788415688631.

  • Norma IEC-61499 para el control distribuido, aplicación al CNC
  • Esteban Querol, Julio Ariel Romero Pérez, Antonio Manuel Estruch Ivars, Fernando Romero Subiron. XXXV Jornadas de Automática. Valencia (Espanya). 03-09-2014. Científic. 2014. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788469705896.

  • Defining a Methodology to Design and Implement Business Process Models in BPMN according to the Standard ANSI/ISA-95 in a Manufacturing Enterprise
  • Lledó Prades Martell, Fernando Romero Subiron, Antonio Manuel Estruch Ivars, A. García-Domínguez, Julio Serrano Mira. 5th Manufacturing Engineering Society International Conference. MESIC 2013. Zaragoza (Espanya). 26-06-2013. Científic. 2013. ISSN 1877-7058.

  • Fostering in-process inspection during process planning using tolerance charting
  • Gracia María Bruscas Bellido, Fernando Romero Subiron, P. Rosado, Julio Serrano Mira. 5th Manufacturing Engineering Society International Conference, MESIC 2013. Zaragoza (Espanya). 26-06-2013. Científic. 2013. ISSN 1877-7058.

  • A New Methodological Approach for the Machining Process Planning
  • Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 4th Manufacturing Engineering Society International Conference. Cádiz (Espanya). 21-09-2011. Científic. 2012. ISSN 1013-9826.

  • Active and Cooperative learning in manufacturing engineering using wikipedia
  • Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira, Fernando Romero Subiron, José Vicente Abellán Nebot. 4th Internacional Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN12). Barcelona. 02-07-2012. Docent. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469534915.

  • La Wikipedia como herramienta para el aprendizaje activo. Experiencia en el marco del proyecto Wikifabricación
  • Fernando Romero Subiron, José Vicente Abellán Nebot, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. XX Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Las Palmas de Gran Canaria. 18-07-2012. Docent. 2012. Ed. Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET). ISBN 9788461621866.

  • Metodología para el Establecimiento y Validación de Especificaciones de Fabricación en la Planificación de Procesos de Mecanizado
  • Fernando Romero Subiron, R. Morón, Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido. 4th Manufacturing Engineering Society International Conference. Cádiz (Espanya). 21-09-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788461569724.

  • INSPECTION FEATURE FOR INSPECTION PROCESS PLANNING
  • Gracia María Bruscas Bellido, Santiago Carlos Gutierrez Rubert, Fernando Romero Subiron, Pedro Rosado Castellano. DAAAM201. DANUBE ADRIA ASSOCIATION FOR AUTOMATION & MANUFACTURING. Zadar, Croatia. 20-10-2010. Científic. 2010. Ed. DAAAM International. ISBN 9783901509735.

  • INFLUENCE OF GEOMETRIC DEFECTS IN BEARING OUTER RACE ON VIBRATION GENERATION: AN ORIENTED STUDY FOR MANUFACTURING TOLERANCES SPECIFICATION
  • Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido, José Vicente Abellán Nebot, Fernando Romero Subiron. DAAAM201. DANUBE ADRIA ASSOCIATION FOR AUTOMATION & MANUFACTURING. Zadar, Croatia. 20-10-2010. Científic. 2010. Ed. DAAAM International. ISBN 9783901509735.

  • From Function to Manufacturing: A Graphical Representation for Functional Tolerancing in Multi-Stage Machining Processes
  • Julio Serrano Mira, José Vicente Abellán Nebot, Fernando Romero Subiron. Proceedings of IDME - Virtual Concept 2010. Bordeaux (França). 20-10-2010. Científic. 2010. Ed. Springer. ISBN 9782817801681.

  • AN ANTOLOGICAL APPROACH FOR MANUFACTURING RESOURCES MODELING
  • Lorenzo Solano, Fernando Romero Subiron, Pedro Rosado. DAAAM 2010. DANUBE ADRIA ASSOCIATION FOR AUTOMATION & MANUFACTURING. Zadar, Croatia. 20-10-2010. Científic. 2010. Ed. DAAAM International. ISBN 9783901509735.

  • A Proposal of an Evaluation Model under the Principles of Universal Design
  • Jaume Gual Ortí, J. Lloveras, M. Puyuelo, Fernando Romero Subiron. 11th. International Design Conference. Dubrovnik. 17-05-2010. Científic. 2010. Ed. Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture (University of Zagreb). ISBN 9789537738075.

  • A Framework for the Development of an it Platform for Collaborative and Integrated Development of Product, Process and Resources
  • Fernando Romero Subiron, Antonio Manuel Estruch Ivars, Pedro Rosado Castellano. 13th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2009. Hammamet, Túnez. 16-10-2009. Científic. 2009.

  • Possibilities of using PSL ontology to represent non-linear process plans
  • L. Solano, P. Rosado, Fernando Romero Subiron, F. González. Third Manufacturing Engineering Society International Conference. Alcoy (Espanya). 17-06-2009. Científic. 2009. Ed. American Institute of Physics. ISBN 9780735407220.

  • Product Model for Integrated Machining and Inspection Process Planning
  • S. Gutiérrez Rubert, Gracia María Bruscas Bellido, P. Rosado Castellano, Fernando Romero Subiron. Third Manufacturing Engineering Society International Conference. Alcoy (Espanya). 17-06-2009. Científic. 2009. Ed. American Institute of Physics. ISBN 9780735407220.

  • Limitations of the current State Space Modeling approach in Multistage Machining Processes due to Operation Variations
  • José Vicente Abellán Nebot, J. Liu, Fernando Romero Subiron. Manufacturing Engineering Society International Conference. Alcoy, Spain. 17-06-2009. Científic. 2009. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788461331666.

  • Modelado de actividades para el desarrollo integrado de planes de mecanizado e inspección en entornos distribuidos y colaborativos
  • F. González Contreras, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, S.C. Gutiérrez Rubert. 3rd Manufacturing Engineering Society International Conference. Alcoy, Spain. 17-06-2009. Científic. 2009. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788461331666.

  • Modelo de producto para la planificación integrada de procesos de mecanizado e inspección
  • S. Gutierrez Rubert, Gracia María Bruscas Bellido, P. Rosado Castellano, Fernando Romero Subiron. 3rd Manufacturing Engineering Society International Conference. Alcoy, Spain. 17-06-2009. Científic. 2009. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788461331666.

  • Ceramic Tile Design: a Case Study of Collaborative New-Product Development un Fashion-Driven Chains
  • María Jesús Agost Torres, Pedro Pablo Company Calleja, Fernando Romero Subiron. Proceedings of the 2009 13th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design. Santiago (Chile). 22-04-2009. Científic. 2009. Ed. IEEE. ISBN 9781424435357.

  • A Model for Collaborative Process Planning in a Engineering and Production Network
  • Fernando Romero Subiron, Pedro Rosado Castellano, Carlos Vila Pastor. 13th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2009. Hammamet (Tunísia). 16-10-2009. Científic. 2009. ISSN 1840-4944.

  • Posibilidades de PSL para representar planes de proceso no lineales
  • L. Solano, P. Rosado, Fernando Romero Subiron, F. González. 3rd Manufacturing Engineering Society Internacional Conference, MESIC '09. Alcoy. 17-06-2009. Científic. 2009. Ed. Sociedad Ingeniería de Fabricación. ISBN 9788461331659.

  • Integration of thermal and cutting-tool wear errors in multistage machining processes using Stream of Variation approach
  • José Vicente Abellán Nebot, Fernando Romero Subiron, J. Liu. 3rd Manufacturing Engineering Society Internacional Conference, MESIC '09. Alcoy. 17-06-2009. Científic. 2009. Ed. Sociedad Ingeniería de Fabricación. ISBN 9788461331659.

  • Tolerance Prediction in Modular Fixtures and Proposal of Sensor-Based Modular Fixtures
  • José Vicente Abellán Nebot, Fernando Romero Subiron, Héctor Rafael Siller, Carlos Vila Pastor. North American Manufacturing Research Institution of SME. Monterrey (México). 20-05-2008. Científic. 2008. Ed. Society of Manufacturing Engineers. ISBN 0872638561.

  • Enabling Innovative Concurrent Engineering and Collaborative Manufacturing in Extended Enterprises
  • Antonio Manuel Estruch Ivars, Carlos Vila Pastor, Héctor Siller, Fernando Romero Subiron, José Vicente Abellán Nebot. 14 Internacional Conference on Concurrent Enterprising: CE2008. Lisbon (Portugal). 23-06-2008. Científic. 2008. Ed. Centre for Concurrent Enterprising. ISBN 9780853582441.

  • An Intelligent Hybrid Decision Support Algorithm for Cutting Tool Replacement in High Performance Machining Operations
  • José Vicente Abellán Nebot, Fernando Romero Subiron, Héctor R. Siller Carrillo, Carlos Vila Pastor, Ruben Morales-Menendez. 26th IASTED International Conference ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND APPLICATIONS. Innsbruck (Austria). 11-02-2008. Científic. 2008. Ed. International Association of Science and Technology for Development (IASTED). ISBN 9780889867109.

  • Adaptation of Surface Roughness Models based on AI in Changing Environments
  • José Vicente Abellán Nebot, Fernando Romero Subiron, Carlos Vila Pastor, R. Morales-Menendez, H.R. Siller. Proceedings of the special session of the Seventh Mexican International Conference on Artificial Intelligence 2008, MICAI-08. Atizapán de Zaragoza, Mexico. 27-10-2008. Científic. 2008. Ed. IEEE. ISBN 9780769534411.

  • Estudio comparativo entre los diferentes modelos de composición de tolerancias aplicado a cadenas de cotas unidireccionales
  • Julio Serrano Mira, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido. 2nd Manufacturing Engineering Society International Conference. Madrid. 09-07-2007. Científic. 2007. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788461180011.

  • Planificación colaborativa de procesos con una herramienta de gestión de ciclo de vida del producto (PLM)
  • Héctor Siller Carrillo, José Vicente Abellán Nebot, Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Antonio Manuel Estruch Ivars. 2nd Manufacturing Engineering Society International Conference. Madrid. 09-07-2007. Científic. 2007. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788461180011.

  • Workflow Methodology for Collaborative Design and Manufacturing
  • Carlos Vila Pastor, Antonio Manuel Estruch Ivars, Héctor R. Siller, José Vicente Abellán Nebot, Fernando Romero Subiron. 4th Internacional Conference (CDVE 2007). Shanghai (China). 16-09-2007. Científic. 2007. Ed. Springer. ISBN 3540747796.

  • Propuesta de modelo funcional de la planificación de la inspección integrada en la cadena de desarrollo de producto-proceso
  • Gracia María Bruscas Bellido, Fernando Romero Subiron, Julio Serrano Mira. 2nd Manufacturing Engineering Society International Conference. Madrid. 09-07-2007. Científic. 2007. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788461180011.

  • Influencia del utillaje sobre la calidad de las piezas mecanizadas. Utillajes sensorizados
  • José Vicente Abellán Nebot, Fernando Romero Subiron, Héctor Siller Carrillo, Carlos Vila Pastor, Roberto Sanchis Llopis. 2nd Manufacturing Engineering Society International Conference. Madrid. 09-07-2007. Científic. 2007. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788461180011.

  • Comparación de Técnicas de Modelado para la Predicción del Desgaste y Acabado Superficial para Fresado
  • José Vicente Abellán Nebot, Fernando Romero Subiron. XVI Congreso de Máquinas-Herramienta y Tecnologías de Fabricación. Donostia-San Sebastián. 18-10-2006. Científic. 2006.

  • Comparison of Modelling Approaches in Surface Roughness and Cutting Tool-Wear Condition for Face Milling Operations
  • José Vicente Abellán Nebot, Rubén Morales-Menéndez, Antonio J. Vallejo, Ciro A. Rodríguez, Fernando Romero Subiron. 2nd International Conference High Performance Cutting (HPC). Vancouver (Canada). 12-06-2006. Científic. 2006.

  • Modelado del Desgaste de Herramientas en el Mecanizado de Altas Prestaciones. Propuesta de Control Dimensional en Línea
  • José Vicente Abellán Nebot, Héctor Rafael Siller Carrillo, Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron. XXVII Jornadas de Automática. Almería. 06-09-2006. Científic. 2006. Ed. Universidad de Almería. ISBN 8468994170.

  • Use of Patterns for Knowledge Management in the Ceramic Tile Desing Chain
  • María Jesús Agost Torres, Fernando Romero Subiron, Carlos Vila Pastor, Pedro Pablo Company Calleja. Third International Conference, CDVE 2006. Mallorca. 17-09-2006. Científic. 2006. Ed. Springer. ISBN 3540444947.

  • Aplicación de utilidades PLM para la gestion de proyectos colaborativos de desarrollo de nuevos productos
  • María Jesús Agost Torres, Fernando Romero Subiron, Pedro Pablo Company Calleja, Carlos Vila Pastor. X Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Valencia. 13-09-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8497059875.

  • Sobre la cadena de diseño en el sector cerámico castellonense
  • María Jesús Agost Torres, Fernando Romero Subiron, Pedro Pablo Company Calleja, Carlos Vila Pastor. X Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Valencia. 13-09-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8497059875.

  • Análisis del Nuevo Modelo ISO para la Especificación Geométrica de Productos
  • Luis López Pérez, José Pose Blanco, Fernando Romero Subiron. XVIII Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica. Barcelona. 31-05-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. ISBN 8468985937.

  • Collaborative Solution for Cooperation, Coordination and Knowlwdge Management in the Ceramic Tile Desing Chain
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Vanesa Galmés, María Jesús Agost Torres. Second International Conference, CDVE 2005. Palma de Mallorca. 18-09-2005. Científic. 2005. Ed. Springer. ISBN 3540289488.

  • El perfil de l'enginyer generalista en el marc de la convergència europea
  • Fernando Romero Subiron, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Antonio Pérez González, Juan José Saura Barreda, María Jesús Agost Torres. II Congrés d'Enginyeria en Llengua Catalana. Andorra. 19-11-2004. Científic. 2004.

  • Collaborative Engineering Processes Modelling betwen Ceramic Tile Supply Chain Organisations
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Vanesa Galmés Gual. ICE2004. The International Conference on Concurrent Enterprising. Sevilla,España. 14-06-2004. Científic. 2004. Ed. Centre for Concurrent Enterprising. ISBN 0853581282.

  • La aplicación de metodologías de aprendizaje colaborativo para la mejora del perfil de competencias del ingeniero industrial
  • Fernando Romero Subiron, María Jesús Agost Torres, Gracia María Bruscas Bellido. XVI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. León. 15-12-2004. Docent. 2004. ISSN 0212-5072.

  • Establecimiento de la cadena de cotas funcionales en conjunto mecánicos
  • Julio Serrano Mira, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido. XVI Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica. Zaragoza-Huesca. 02-06-2004. Científic. 2004. Ed. Ingegraf. ISBN 8495475391.

  • The future of the spanish industrial engineer ihn the new eopean system of engineering education
  • Fernando Romero Subiron, Antonio Pérez González, Juan José Saura Barreda, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. 2004 SEFI Annual Conference. The XXI Century, The Golden Opportunity for Engineering Education. Valencia (Espanya). 08-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8468876720.

  • Workflow and Product Data Management in Heterogeneous CAx Concurrent Engineering Environments
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Vanesa Galmés Gual. Proc. of the 8th International Conference on Concurrent Enterprising - ICE 2002. Roma (Itàlia). 17-06-2002. Científic. 2002. Ed. University of Nottingham. ISBN 0853581134.

  • Tratamiento integrado de las Tolerancias en Diseño-Fabricación-Inspección
  • Fernando Romero Subiron, Julio Serrano Mira. X Congreso Chileno de Ingeniería Mecánica - COCIM 2002. Santiago de Chile. 15-10-2002. Científic. 2002. Ed. Congreso Chileno de Ingeniería Mecánica (COCIM). ISBN 9567069816.

  • Metodología para el Desarrollo de un Sistema de Indicadores para la Evaluación y Diseño de Sistemas de Fabricación
  • Gracia María Bruscas Bellido, Fernando Romero Subiron. Actas del IV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Córdoba. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Universidad de Córdoba. ISBN 8460094901.

  • Distribución de tolerancias en conjuntos mecánicos.De la función a la fabricación
  • Fernando Romero Subiron, Pedro Pablo Company Calleja, Manuel Roberto Contero González, Julio Serrano Mira, Carlos Vila Pastor. Seminario Italo-Español.Disegno di macchine e progetazione industriale-Dibujo de máquinas y diseño industrial. Facoltà di Ingegneria-Napoli. 25-06-1996. Científic. 1996. Ed. Università degli Studi di Napoli Federico II. ISBN 8890008113.

  • Obtención de una acotación de fabricación óptima a partir de las condiciones funcionales.Caso unidireccional
  • Julio Serrano Mira, Fernando Romero Subiron, J. Seguí, J.D. Zamanillo. XI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Valencia. 16-11-1994. Científic. 1994. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8477212872.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Definición de una ontología integrada de proceos y recursos, para el desarrollo colaborativo de planes de procesos
  • Fernando Romero Subiron, Pedro Rosado Castellano. Universitat Politècnica de València, Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials (Espanya). Solano García, Lorenzo. Num. Sobresaliente, cum laude. 12-11-2015.

  • Bases metodològiques per a definir l'arquitectura de gamma de producte d'empreses fabricants de béns d'equip industrial
  • Carles Riba Romeva, Fernando Romero Subiron. Universitat Politécnica de Catalunya. Departament de Projectes en l'Enginyeria (Espanya). Llorens Cervera, Sònia. Num. Excel.lent Cum Laude. 29-07-2015.

  • Aportaciones metodológicas para la asignación de tolerancias durante el proceso de diseño de sistemas mecánicos
  • Fernando Romero Subiron, José Pose Blanco. UNIVERSIDAD DE VIGO - Centro de Apoio Científico Tecnolóxico á Investigación (Espanya). López Pérez, Luis. Num. SOBRESALIENTE CUM LAUDE. 19-11-2010.

  Participació en programes de doctorat extern


  • Innovació a l'Enginyeria i les Organitzacións
  • Fernando Romero Subiron. Fernando Romero Subirón. 30-03-2000.Universitat de Girona, Dep. d'Enginyeria Industrial.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • LA INGENIERÍA CONCURRENTE: UN ENFOQUE PARA DISMINUIR EL TIEMPO DEL PROCESO DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
  • Fernando Romero Subiron. E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE VIGO. 18-11-2010.

  • Tendencias Modernas del Diseño Mecánico
  • Fernando Romero Subiron. Universidad de Santiago de Chile. 29-03-2006.

  • La ingeniería de productos: sus retos
  • Fernando Romero Subiron. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 04-07-2005.

  • El futuro de la Ingeniería en el Nuevo Espacio Europeo.
  • Fernando Romero Subiron. Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz. 25-06-2003.

  • El sistema de Dirección Estratégica: un instrumento que permite la implementación de diferentes políticas universitarias.El caso de la Universitat Jaume I
  • Francisco Toledo Lobo, Fernando Romero Subiron. Universidad Internacional de Andalucía.Baeza (Jaén). 06-03-2003.

  • La construcción de un modelo educativo propio
  • Fernando Romero Subiron. Universitat Politècnica de Catalunya. 25-02-2003.

  • Ingeniería concurrente
  • Fernando Romero Subiron. Centro de Ingeniería de Fabricación de Puerto Ordaz.Venezuela. 18-10-2001.

  • Universidad y Territorio
  • Fernando Romero Subiron. Universidad de Santiago de Compostela. 08-09-2000.

  Comités de congresos


  • José Vicente Abellán Nebot, Fernando Romero Subiron, Carlos Vila Pastor. 6th Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC 2015). Barcelona (Espanya). 22-07-2015. Científic.

  • Fernando Romero Subiron. 4th Manufacturing Engineering Society International Conference. Cádiz. 21-09-2011. Científic.

  • Fernando Romero Subiron. 3rd Manufacturing Engineering Society Internacional Conference, (MESIC '09). Alcoy (Espanya). 17-06-2009. Científic.

  • Fernando Romero Subiron. 3rd Manufacturing Engineering Society International Conference. Alcoy. 17-06-2009. Científic.

  • Fernando Romero Subiron. 3rd Manufacturing Engineering Society International Conference. Alcoy. 17-06-2009. Científic.

  • Fernando Romero Subiron. XVI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Cádiz. 23-09-2008. Científic.

  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron. IFAC Conference en Cost Effective Automation in Networked Product Development and Manufacturing. Monterrey. 02-10-2007. Científic.

  • Fernando Romero Subiron. The 2nd Manufacturing Engineering Society International Conference CISIF'07-MESIC'07. Madrid. 09-07-2007. Científic.

  • Fernando Romero Subiron. Primer Congreso Internacional de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación. Calatayud. 19-09-2005. Científic.

  • Fernando Romero Subiron, Pedro Pablo Company Calleja. XVI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. León. 15-12-2004. Científic.

  • Fernando Romero Subiron. II Congrés d'Enginyeria en Llengua Catalana. Centre de Congressos de Andorra la Vella. 19-11-2004. Científic.

  • Fernando Romero Subiron. Enginyeria desenvolupament territorial i globalització.II Congrés d'Enginyeria en llengua catalana. Andorra. 19-11-2004. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Fernando Romero Subiron. 2003 CONCURRENT ENGINEERING-RESEARCH AND APPLICATIONS.

  • Fernando Romero Subiron. 2003 ENGINEERING COMPUTATIONS.

  • Fernando Romero Subiron. 2002 ENGINEERING COMPUTATIONS.

  Apunts docents


  • Tecnologías de fabricación. Parte II: Procesos de Conformado de Metales con Arranque de Viruta y Otros procesos de conformado
  • José Vicente Abellán Nebot, Gracia María Bruscas Bellido, Carlos Vila Pastor, Julio Serrano Mira, Fernando Romero Subiron. 2014. Ref. Colección Materials 386. Universitat Jaume I.

  • Tecnologías de fabricación. Parte I: Metrología y Procesos de Conformado de Metales sin Arranque de Viruta
  • José Vicente Abellán Nebot, Gracia María Bruscas Bellido, Carlos Vila Pastor, Julio Serrano Mira, Fernando Romero Subiron. 2014. Ref. Colección Materials 385. Universitat Jaume I.

  • Diseño para la fabricación y el montaje: Generalidades y tratamiento de las especificaciones geométricas
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 2005. Ref. CS-327-2005.

  • Procesos de conformado de metales con arranque de viruta y consideraciones de diseño
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 2005. Ref. CS-15-2005.

  • Tecnología mecánica: Metrologia y procesos de conformado de metales sin arranque de viruta
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 2005. Ref. CS-27-2005.

  • Procesos de unión y consideraciones de diseño
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 2005. Ref. CS-326-2005.

  • Tecnologia mecánica: Procesos de conformado con arranque de viruta y soldadura de metales
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 2005. Ref. CS-33-2005.

  • Procesos de conformado de metales sin arranque de viruta y consideraciones de diseño
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 2004. Ref. CS-390-2004.

  • Tecnología de Fabricación. Tomo II
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 2004. Ref. CS-376-2004.

  • Tecnología de Fabricación. Tomo I
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 2003. Ref. CS-432-2003.