UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

BRUSCAS BELLIDO, GRACIA MARÍA
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Membre del grup d'investigació Enginyeria de Fabricació
 • TC2421DD - (964 728189)
 • bruscas@uji.es
 • Ressenya Personal

  Gracia M. Bruscas Bellido es Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de València, Bachelor of Engineering per la Coventry University (Regne Unit), Master of Science per la Cranfield University (Regne Unit) i Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Jaume I de Castelló.

  En 1998 es va incorporar a la Universitat Jaume I en la que des de llavors exercix la seua activitat docent i investigadora com a membre del grup d’Enginyeria dels Processos de Fabricació.

  Les seues principals àrees d’interès en investigació són la planificació de la inspecció, l’especificació funcional de producte, el tractament integrat de toleràncies i l’enginyeria col·laborativa, havent realitzat estades d’investigació en centres de reconegut prestigi internacional: Leibniz Universität Hannover (Alemanya) i Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Alemanya).

  Ha exercit diversos càrrecs de gestió acadèmica, d’entre els que cal destacar la Direcció Acadèmica de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Universitat Jaume I.

  La seua activitat docent se centra en assignatures troncals i optatives dels graus i màsters de l’àmbit de l’Enginyeria Industrial i l’Enginyeria en Disseny Industrial, i ha dirigit nombrosos treballs finals de grau i master.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI1020 - Diseño para Fabricación: Procesos y Tecnologías (I) Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  DI1036 - Tecnologies del Plàstic i Disseny de Productes Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
  DI1047 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  DI1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  DI2020 - Disseny per a Fabricació: Processos i Tecnologies (I) Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (Pla de 2020)
  EM1038 - Disseny per a Fabricació i Muntatge Grau en Enginyeria Mecànica
  SDI121 - Treball de Disseny i Fabricació assistit per Ordinador Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI124 - Fabricació assistida per ordinador I Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Problemas resueltos de conformado por arranque de viruta
  • Carlos Vila Pastor, Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido, Fernando Romero Subiron. 2008. Autoria. Docent. ISBN 9788480216883. Castellón de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Millora dels resultats d’aprenentatge mitjançant l’avaluació contínua en l’assignatura processos de fabricació. Consideracions de disseny.
  • Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Diseño para fabricación y montaje
  • Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido, Fernando Romero Subiron. Ingeniería concurrente. Una metodología integradora. Barcelona. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. 2006. ISBN 9788483018996. Científic.

  • Introducció parcial de docència en anglès a l’assignatura “Disseny per a la fabricació i el muntatge”
  • Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • L'aplicació de l'aprenentatge col·laboratiu a l'assignatura Processos i mètodes de fabricació
  • Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, María Jesús Agost Torres. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  Ponències a congressos


  • Strategic actions to improve efficiency in ceramic tile rectification processes
  • Julio Serrano Mira, José Vicente Abellán Nebot, Gracia María Bruscas Bellido, Luis Guaita Delgado. XVI Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico / XVI World Congress on Ceramic Tile Quality (Qualicer 2020). Castellón de la Plana (Espanya). 10-02-2020. Científic. 2020. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931405.

  • Incorporation of form deviations into the matrix transformation method for tolerance analysis in assemblies
  • Julio Serrano Mira, Pedro Rosado Castellano, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, José Vicente Abellán Nebot. 8th Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC 2019). Madrid (Espanya). 19-06-2019. Científic. 2019. ISSN 2351-9789.

  • Variation propagation of bench vises in multi-stage machining processes
  • José Vicente Abellán Nebot, Rubén Moliner Heredia, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 8th Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC 2019). Madrid (Espanya). 19-06-2019. Científic. 2019. ISSN 2351-9789.

  • Specifications for designing ceramic tactile graphics for collective and inclusive use
  • Julio Serrano Mira, Jaume Gual Ortí, José Vicente Abellán Nebot, Gracia María Bruscas Bellido, Marc Monferrer Pruñonosa. 23rd International Congress on Project Management and Engineering/ XXIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Málaga (Espanya). 10-07-2019. Científic. 2019. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788409135578.

  • Influence of surface geometry on the quality of the polishing process of glazed porous ceramic tiles
  • Julio Serrano Mira, Luis Guaita Delgado, José Vicente Abellán Nebot, Gracia María Bruscas Bellido. 23rd International Congress on Project Management and Engineering/ XXIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Málaga (Espanya). 10-07-2019. Científic. 2019. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788409135578.

  • Diseño de un Kit Modular para Mejorar el Aprendizaje de los Conceptos de Diseño para Ensamblaje (DFA)
  • Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido, José Vicente Abellán Nebot, Pedro Rosado Castellano, Fernando Romero Subiron. XXVII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Alcoi (Espanya). 17-06-2019. Docent. 2019. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788409029709.

  • Production of ceramic tactile graphics for collective and inclusive use
  • Jaume Gual Ortí, Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido, José Vicente Abellán Nebot, Vicente Luis Guaita Delgado. XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos / 22nd International Congress on Project Management and Engineering. Madrid (Espanya). 11-07-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788409051328.

  • Influence of different cooling techniques on the surface roughness in milling operations of carbon steels
  • Miguel Ortells Rogero, José Vicente Abellán Nebot, Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido, Carlos Vila Pastor. XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Madrid (Espanya). 11-07-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788409051328.

  • Use of additive manufacturing to obtain moulds to thermoform tactile graphics for people with visual impairment
  • Julio Serrano Mira, Jaume Gual Ortí, Gracia María Bruscas Bellido, José Vicente Abellán Nebot. Manufacturing Engineering Society International Conference 2017, MESIC 2017. Vigo (Pontevedra) (Espanya). 28-06-2017. Científic. 2017. ISSN 2351-9789.

  • Portability study of surface roughness models in milling
  • José Vicente Abellán Nebot, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira, Carlos Vila Pastor. Manufacturing Engineering Society International Conference 2017, MESIC 2017. Vigo (Pontevedra (Espanya). 28-06-2017. Científic. 2017. ISSN 2351-9789.

  • Influencia de los defectos geométricos en la superficie de contacto de un disipador de calor, orientado a la asignación de sus tolerancias de fabricación
  • Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido, Carlos Vila Pastor, José Vicente Abellán Nebot. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788416024377.

  • Estudio de los factores de transmisión de la variabilidad dimensional en la fabricación de baldosas cerámicas
  • José Vicente Abellán Nebot, Carlos Vila Pastor, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788416024377.

  • Application Feature Model for geometricalo specification of assemblies
  • Fernando Romero Subiron, P. Rosado, Gracia María Bruscas Bellido. 6th Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC 2015). Barcelona (Espanya). 22-07-2015. Científic. 2015. ISSN 1877-7058.

  • Application Feature Model for geometrical specification of assemblies (Abstract)
  • Fernando Romero Subiron, P. Rosado, Gracia María Bruscas Bellido. 6th Manufacturing Engineering Society International Conference (MESIC 2015). Barcelona (Espanya). 22-07-2015. Científic. 2015. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788415688631.

  • Análisis del aprovechamiento de material digital web para el aprendizaje de las Tecnologías de Fabricación
  • José Vicente Abellán Nebot, Gracia María Bruscas Bellido, Carlos Vila Pastor, Julio Serrano Mira. XII Jornadas de redes de Investigación en Docencia Universitaria. Alacant. 03-07-2014. Docent. 2014. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 9788469707098.

  • Knowledge Retention of Manufacturing Concepts in Short and Medium Term in Engineering Degrees
  • Julio Serrano Mira, José Vicente Abellán Nebot, Gracia María Bruscas Bellido. Advances in Manufacturing Systems. Selected peer reviewed papers (5th International Conference of Manufacturing Engineering Society -MESIC 2013). Zaragoza (Espanya). 26-06-2014. Científic. 2014. ISSN 1013-9826.

  • Fostering in-process inspection during process planning using tolerance charting
  • Gracia María Bruscas Bellido, Fernando Romero Subiron, P. Rosado, Julio Serrano Mira. 5th Manufacturing Engineering Society International Conference, MESIC 2013. Zaragoza (Espanya). 26-06-2013. Científic. 2013. ISSN 1877-7058.

  • An Investigation into Alternative Conceptions and Knowledge Retention of Manufacturing Concepts in Undergraduate/Graduate Engineering Students
  • Julio Serrano Mira, Lledó Prades Martell, Gracia María Bruscas Bellido, José Vicente Abellán Nebot. Book of Abstract (5th Manufacturing Engineering Society International Conference - MESIC5). Zaragoza (Espanya). 26-06-2013. Docent. 2013. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788415688648.

  • A New Methodological Approach for the Machining Process Planning
  • Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 4th Manufacturing Engineering Society International Conference. Cádiz (Espanya). 21-09-2011. Científic. 2012. ISSN 1013-9826.

  • La Wikipedia como herramienta para el aprendizaje activo. Experiencia en el marco del proyecto Wikifabricación
  • Fernando Romero Subiron, José Vicente Abellán Nebot, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. XX Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Las Palmas de Gran Canaria. 18-07-2012. Docent. 2012. Ed. Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (CUIEET). ISBN 9788461621866.

  • Active and Cooperative learning in manufacturing engineering using wikipedia
  • Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira, Fernando Romero Subiron, José Vicente Abellán Nebot. 4th Internacional Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN12). Barcelona. 02-07-2012. Docent. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469534915.

  • Metodología para el Establecimiento y Validación de Especificaciones de Fabricación en la Planificación de Procesos de Mecanizado
  • Fernando Romero Subiron, R. Morón, Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido. 4th Manufacturing Engineering Society International Conference. Cádiz (Espanya). 21-09-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788461569724.

  • PLM training through Collaborative Product Design and Manufacturing Projects
  • Carlos Vila Pastor, José Vicente Abellán Nebot, Antonio Manuel Estruch Ivars, Gracia María Bruscas Bellido. Internacional Conference on Product Lifecycle Management. (276) (Alemanya). 12-07-2010. Científic. 2010.

  • PORTABILITY PROBLEM OF EMPIRICAL SURFACE ROUGHNESS MODELS
  • José Vicente Abellán Nebot, Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido, Carlos Vila Pastor. DAAAM2010. DANUBE ADRIA ASSOCIATION FOR AUTOMATION & MANUFACTURING. Zadar, Croatia. 20-10-2010. Científic. 2010. Ed. DAAAM International. ISBN 9783901509735.

  • INFLUENCE OF GEOMETRIC DEFECTS IN BEARING OUTER RACE ON VIBRATION GENERATION: AN ORIENTED STUDY FOR MANUFACTURING TOLERANCES SPECIFICATION
  • Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido, José Vicente Abellán Nebot, Fernando Romero Subiron. DAAAM201. DANUBE ADRIA ASSOCIATION FOR AUTOMATION & MANUFACTURING. Zadar, Croatia. 20-10-2010. Científic. 2010. Ed. DAAAM International. ISBN 9783901509735.

  • INSPECTION FEATURE FOR INSPECTION PROCESS PLANNING
  • Gracia María Bruscas Bellido, Santiago Carlos Gutierrez Rubert, Fernando Romero Subiron, Pedro Rosado Castellano. DAAAM201. DANUBE ADRIA ASSOCIATION FOR AUTOMATION & MANUFACTURING. Zadar, Croatia. 20-10-2010. Científic. 2010. Ed. DAAAM International. ISBN 9783901509735.

  • Project-based collaborative engineering design and manufacturing learning with PLM tools
  • Carlos Vila Pastor, José Vicente Abellán Nebot, Antonio Manuel Estruch Ivars, Gracia María Bruscas Bellido. 6th International Conference on Cooperative Design, Visualization, and Engineering, CDVE 2009. Luxembourg (Luxemburg). 20-09-2009. Científic. 2009. ISSN 0302-9743.

  • Product Model for Integrated Machining and Inspection Process Planning
  • S. Gutiérrez Rubert, Gracia María Bruscas Bellido, P. Rosado Castellano, Fernando Romero Subiron. Third Manufacturing Engineering Society International Conference. Alcoy (Espanya). 17-06-2009. Científic. 2009. Ed. American Institute of Physics. ISBN 9780735407220.

  • Modelado de actividades para el desarrollo integrado de planes de mecanizado e inspección en entornos distribuidos y colaborativos
  • F. González Contreras, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, S.C. Gutiérrez Rubert. 3rd Manufacturing Engineering Society International Conference. Alcoy, Spain. 17-06-2009. Científic. 2009. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788461331666.

  • Modelo de producto para la planificación integrada de procesos de mecanizado e inspección
  • S. Gutierrez Rubert, Gracia María Bruscas Bellido, P. Rosado Castellano, Fernando Romero Subiron. 3rd Manufacturing Engineering Society International Conference. Alcoy, Spain. 17-06-2009. Científic. 2009. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788461331666.

  • Implicación ambiental de las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) aplicadas al sector cerámico en el marco de la IPPC
  • María Dolores Bovea Edo, E. Díaz-Albo, Julio Serrano Mira, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, Gracia María Bruscas Bellido. 9º Congreso Nacional del Medio Ambiente. Cumbre del Desarrollo Sostenible (CONAMA 9). Madrid (Espanya). 01-12-2008. Científic. 2009. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788461314812.

  • Evaluación ambiental de baldosas cerámicas mediante técnicas de análisis de ciclo de vida. Propuesta de mejoras
  • María Dolores Bovea Edo, Díaz-Albo E., Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido. XII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Zaragoza. 09-07-2008. Científic. 2008. Ed. 1001 Ediciones. ISBN 9788493643027.

  • Process Planning for Flat Surfaces on Hardened Steel-Face Milling VS. Surface Grinding
  • Héctor R. Siller, Carlos Vila Pastor, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. North American Manufacturing Research Institution 36. Monterrey (México). 20-05-2008. Científic. 2008. Ed. Society of Manufacturing Engineers. ISBN 0872638561.

  • Consideraciones de costo y productividad para rectificado y fresado en duro de superficies planas
  • Héctor R. Siller Carrillo, Ciro A. Rodríguez González, Carlos Vila Pastor, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 14 Congreso Internacional Anual de la SOMIM. Puebla, MEXICO. 17-09-2008. Científic. 2008. Ed. Sociedad Mexicana de Ingenieria Mecanica (SOMIM). ISBN 9789689773038.

  • Estudio comparativo entre los diferentes modelos de composición de tolerancias aplicado a cadenas de cotas unidireccionales
  • Julio Serrano Mira, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido. 2nd Manufacturing Engineering Society International Conference. Madrid. 09-07-2007. Científic. 2007. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788461180011.

  • Introduction of teaching activities in English in two manufacturing engineering subjects at Jaume I University
  • Gracia María Bruscas Bellido, Carlos Vila Pastor, Julio Serrano Mira. 2nd Manufacturing Engineering Society International Conference. Madrid. 09-07-2007. Docent. 2007. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788461180011.

  • Propuesta de modelo funcional de la planificación de la inspección integrada en la cadena de desarrollo de producto-proceso
  • Gracia María Bruscas Bellido, Fernando Romero Subiron, Julio Serrano Mira. 2nd Manufacturing Engineering Society International Conference. Madrid. 09-07-2007. Científic. 2007. Ed. Manufacturing Engineering Society. ISBN 9788461180011.

  • Introducció parcial de docencia en inglés en la asignatura de "Diseño para la Fabricación y el Montaje"
  • Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. VI Jornada de millora educativa y V Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón de la Plana. 05-04-2007. Docent. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Application of Life Cycle Assessment to Improve the Environmental Performance of a Ceramic Tile Packaging System
  • María Dolores Bovea Edo, Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido, Antonio Gallardo Izquierdo. LCM2005- Innovation by Life Cycle Management. Barcelona. 05-09-2005. Científic. 2005. Ed. Francesc Castells Piqué, Joan Rieradeball Pons (eds). ISBN 8460965643.

  • La aplicación de metodologías de aprendizaje colaborativo para la mejora del perfil de competencias del ingeniero industrial
  • Fernando Romero Subiron, María Jesús Agost Torres, Gracia María Bruscas Bellido. XVI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. León. 15-12-2004. Docent. 2004. ISSN 0212-5072.

  • Establecimiento de la cadena de cotas funcionales en conjunto mecánicos
  • Julio Serrano Mira, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido. XVI Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica. Zaragoza-Huesca. 02-06-2004. Científic. 2004. Ed. Ingegraf. ISBN 8495475391.

  • An Integrated Inspection Planning System for Autonomous Production
  • T. Pfeifer, Gracia María Bruscas Bellido, M. Glombitza. Proceedings of 3rd International Seminar on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering (ICME 2002). Ischia (Itàlia). 03-07-2002. Científic. 2002. Ed. Roberto Teti. ISBN 8887030448.

  • Basis for an Architecture and Model for Inspection System Planning Integrated whithin a Manufacturing System
  • Gracia María Bruscas Bellido. Qualitätsmanagement für die Zukunft - Business Excellence als Ziel.Bericht zur GQC - Jahrestagung. Aachen (Alemanya). 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Shaker Verlag. ISBN 3826584619.

  • Desarrollo de una herramienta para la construcción para la construcción de modelos de simulación de plantas de fabricación de baldosas carámicas destinado a la evaluación y mejora del sistema producti
  • Gracia María Bruscas Bellido, Elena Mulet Escrig. Anales de Ingeniería Mecánica. Leganés, Madrid. 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0212-5072.

  • Metodología para el Desarrollo de un Sistema de Indicadores para la Evaluación y Diseño de Sistemas de Fabricación
  • Gracia María Bruscas Bellido, Fernando Romero Subiron. Actas del IV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Córdoba. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Universidad de Córdoba. ISBN 8460094901.

  Apunts docents


  • Diseño para fabricación: procesos y tecnologías II
  • Julio Serrano Mira, Gracia María Bruscas Bellido, José Vicente Abellán Nebot, Pedro Rosado Castellano. 2018. Ref. Colección Materials 415. Universitat Jaume I.

  • Tecnologías de fabricación. Parte I: Metrología y Procesos de Conformado de Metales sin Arranque de Viruta
  • José Vicente Abellán Nebot, Gracia María Bruscas Bellido, Carlos Vila Pastor, Julio Serrano Mira, Fernando Romero Subiron. 2014. Ref. Colección Materials 385. Universitat Jaume I.

  • Tecnologías de fabricación. Parte II: Procesos de Conformado de Metales con Arranque de Viruta y Otros procesos de conformado
  • José Vicente Abellán Nebot, Gracia María Bruscas Bellido, Carlos Vila Pastor, Julio Serrano Mira, Fernando Romero Subiron. 2014. Ref. Colección Materials 386. Universitat Jaume I.

  • Diseño para la fabricación y el montaje: Generalidades y tratamiento de las especificaciones geométricas
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 2005. Ref. CS-327-2005.

  • Procesos de conformado de metales con arranque de viruta y consideraciones de diseño
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 2005. Ref. CS-15-2005.

  • Tecnología mecánica: Metrologia y procesos de conformado de metales sin arranque de viruta
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 2005. Ref. CS-27-2005.

  • Procesos de unión y consideraciones de diseño
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 2005. Ref. CS-326-2005.

  • Tecnologia mecánica: Procesos de conformado con arranque de viruta y soldadura de metales
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 2005. Ref. CS-33-2005.

  • Procesos de conformado de metales sin arranque de viruta y consideraciones de diseño
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 2004. Ref. CS-390-2004.

  • Tecnología de Fabricación. Tomo II
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 2004. Ref. CS-376-2004.

  • Tecnología de Fabricación. Tomo I
  • Carlos Vila Pastor, Fernando Romero Subiron, Gracia María Bruscas Bellido, Julio Serrano Mira. 2003. Ref. CS-432-2003.