UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

MIGUEL ESCRIG, OSCAR
 • Personal investigador en formació (Programa Generalitat Valenciana)
 • Becari/ària FPI de la Generalitat
 • Membre del grup d'investigació EEA - Electricitat, Electrònica i Automàtica
 • TC2124DL - (964 728774)
 • omiguel@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Oscar Miguel Escrig


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 12:00 10-09-2019 23-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 12:00 24-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Oscar Miguel Escrig


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1023 - LA1 Dilluns 15:00 17:30 21-10-2019 09-12-2019
  EE1023 - LA2 Dilluns 17:30 20:00 21-10-2019 09-12-2019
  EM1023 - LA6 Dimarts 15:00 17:30 22-10-2019 17-12-2019
  EM1023 - LA8 Dijous 15:00 17:30 24-10-2019 19-12-2019
  EQ1023 - LA6 Dimarts 15:00 17:30 22-10-2019 17-12-2019
  EQ1023 - LA8 Dijous 15:00 17:30 24-10-2019 19-12-2019
  ET1023 - LA1 Dilluns 15:00 17:30 21-10-2019 09-12-2019
  ET1023 - LA2 Dilluns 17:30 20:00 21-10-2019 09-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  ET1030 - LA1 Dimecres 08:30 11:00 12-02-2020 20-05-2020
  ET1030 - LA2 Dimecres 08:30 11:00 05-02-2020 13-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1023 - Sistemes Automàtics Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1023 - Sistemes Automàtics Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1023 - Sistemes Automàtics Grau en Enginyeria Química
  ET1023 - Sistemes Automàtics Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1030 - Automatització Industrial Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials