UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

DÍAZ SANAHUJA, CARLOS
  • Personal investigador en formació (Programa FPU Pla Estatal)
  • Becari/ària FPU del Ministeri
  • Membre del grup d'investigació EEA - Electricitat, Electrònica i Automàtica
  • TC2124DL - (964 728774)
  • csanahuj@uji.es