UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

VIDAL ALBALATE, RICARDO
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Membre del grup d'investigació EEA - Electricitat, Electrònica i Automàtica
 • TC2405DD - (964 729167)
 • rvidal@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-9943-0486
 • Ressenya Personal

  Ricardo Vidal-Albalate és Enginyer Industrial per la Universitat Jaume I (UJI) amb premi extraordinari final de carrera y Doctorat Internacional en Tecnologies Industrials per l’UJI. Professor Ajudant en l’Àrea d’Enginyeria Elèctrica del Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny des de l’any 2013.

  Membre del grup d’investigació “Electricitat, Electrònica y Automàtica” de l’UJI, les seues principals línies d’investigació inclouen la integració de l’energia eòlica en els sistemes elèctrics de potencia, el desenvolupament de noves topologies de convertidors multinivell per al seu ús en xarxes HVDC i el control de xarxes HVDC. Ha participat en cinc projectes d’investigació y ha realitzat una estada a la Univerity of Nottingham invitat pel Professor Jon Clare.

  La seua trajectòria docent inclou docència en el grau en Enginyeria Elèctrica, impartint les assignatures de “Ampliació de Màquines Elèctriques” i “Sistemes Elèctrics de Potència” i en el màster en Enginyeria Industrial impartint l’assignatura "Generació i Distribució d’Energia Elèctrica"


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1026 - Ampliació de Màquines Elèctriques Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1034 - Pràctiques Externes Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1045 - Treball de Final de Grau Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SIS013 - Intensificació en Seguretat en el Treball Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013)
  SIS017 - Treball de Final de Màster (Professional) Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013)
  SIS018 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013)
  SJA008 - Generació i Distribució d'Energia Elèctrica Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJF008 - Eficiència en Instal·lacions Elèctriques Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)
  SJF019 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Ponències a congressos


  • Robust local controllers design for the AC grid voltage control of an offshore wind farm
  • Carlos Díaz Sanahuja, Ignacio Peñarrocha Alós, Ricardo Vidal Albalate. 21th International Federation of Automatic Control (IFAC) World Congress. Virtual (Alemanya). 11-07-2020. Científic. 2021. ISSN 2405-8963.

  • Alternative control approach for the offshore grid of wind power plants
  • Carlos Díaz Sanahuja, Ignacio Peñarrocha Alós, Ricardo Vidal Albalate. 58th IEEE Conference on Decision and Control (CDC 2019). Niza (França). 11-12-2019. Científic. 2020. Ed. IEEE. ISBN 9781728113982.

  • Modular Multi-level Converter Hardware-in-the-Loop Simulation on low-cost System-on-Chip devices
  • D. Tormo, Ricardo Vidal Albalate, L. Idkhajine, E. Monmasson, R. Blasco-Gimenez. 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON 2018). Washington (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 21-10-2018. Científic. 2018. Ed. IEEE. ISBN 9781509066841.

  • Hybrid full bridge-half bridge MML power converter for HVDC diode rectifier connection of large off-shore wind farms
  • Ricardo Vidal Albalate, R. Pena, S. Añó-Villalba, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, R. Blasco Gimenez. The 19th International Conference on Industrial Technology (ICIT 2018). Lyon (França). 20-02-2018. Científic. 2018. Ed. IEEE. ISBN 9781509059492.

  • Study of System-on-Chip devices to implement embedded real-time simulators of modular multi-level converters using high-level synthesis tools
  • D. Tormo, Ricardo Vidal Albalate, L. Idkhajine, E. Monmasson, R. Blasco-Gimenez. The 19th International Conference on Industrial Technology (ICIT 2018). Lyon (França). 20-02-2018. Científic. 2018. Ed. IEEE. ISBN 9781509059492.

  • Alternativas para el control de la red eléctrica aislada en parques eólicos marinos
  • Carlos Díaz Sanahuja, Ignacio Peñarrocha Alós, Ricardo Vidal Albalate, Ester Sales Setién. XXXVIII Jornadas de Automática. Gijón (Espanya). 06-09-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788416664740.

  • MOOCs para el desarrollo: oportunidades y barreras
  • Ricardo Vidal Albalate, Emilio Pérez Soler, Héctor Beltrán San Segundo, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. 1st International Conference on Engineering Education for the XXI Century. New Competences in Engineering Education in the area of sustainability and university social responsability. Castelló de la Plana (Espanya). 06-07-2017. Docent. 2017. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 9788490826423.

  • On-Shore MML power converters for the conection of Diode Rectifier Units
  • Ricardo Vidal Albalate, R. Peña, S. Año Villalba, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, R. Blasco Giménez. Offshore wind energy 2017. Londres (Regne Unit). 06-06-2017. Científic. 2017.

  • Estimation of fault currents in offshore wind power plants connected through HVdc links
  • Ricardo Vidal Albalate, Carlos Díaz Sanahuja, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ramón Blasco-Gimenez. 11th IEEE International Conference on Comptability, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), 2017. Cadiz (Espanya). 04-04-2017. Científic. 2017. Ed. IEEE. ISBN 9781509049646.

  • Simultaneous connection of Type-3 and Type-4 Off-shore wind farms to HVDC Diode Rectifier Units
  • Ricardo Vidal Albalate, R. Pena, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, S. Añó Villalba, S. Bernal Pérez, R. Blasco Gimenéz. 15th Wind Integration Workshop.International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants . Vienna (Àustria). 15-11-2016. Científic. 2016. Ed. Energynautics GmbH. ISBN 9783981654943.

  • 24-Pulse rectifier for harmonic management in HVDC diode rectifier wind power plants
  • S. Añó-Villalba, S. Bernal-Perez, R. Pena, Ricardo Vidal Albalate, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Néstor Aparicio Marín, R. Blasco-Gimenez. 12th IET International Conference on AC and DC Poer Transmission. Beijing (Hong Kong). 28-05-2016. Científic. 2016. Ed. IEEE. ISBN 9781785612305.

  • A modular multi-level DC-DC converter for HVDC grids
  • Ricardo Vidal Albalate, Javier Barahona Albiol, Diego Soto-Sanchez, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Rubén S. Peña, Ramon Blasco-Gimenez, Héctor Zelaya de la Parra. 42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IEEE IECON 2016). Florence (Itàlia). 23-10-2016. Científic. 2016. Ed. IEEE. ISBN 9781509034741.

  • Ageing of Different Types of Batteries when enabling a PV Power Plant to enter Electricity Markets
  • Héctor Beltrán San Segundo, J. Barahona, Ricardo Vidal Albalate, Jose Carlos Alfonso Gil, Carlos Vicente Ariño Latorre, Emilio Pérez Soler. 42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IEEE IECON 2016). Florencia (Itàlia). 23-10-2016. Científic. 2016. Ed. IEEE. ISBN 9781509034741.

  • Power flow control using a DC-DC MMC for HVdc grid connected wind power plants
  • Ricardo Vidal Albalate, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Cristian Pesce, Diego Soto, Ruben Pena, Ramón Blasco-Giménez, Javier Riedemann. Industrial Electronics Society, IECON 2015 - 41st Annual Conference of the IEEE. Yokohama (Japó). 09-11-2015. Científic. 2015. Ed. IEEE. ISBN 9781479917624.

  • Modular multi-level DC-DC converter for high-power and high-voltage applications
  • Ricardo Vidal Albalate, Diego Soto-Sanchez, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ruben Pena, Ramon Blasco-Gimenez. Industrial Electronics Society, IECON 2015 - 41st Annual Conference of the IEEE. Yokohama (Japó). 09-11-2015. Científic. 2015. Ed. IEEE. ISBN 9781479917624.

  • Control of HVDC-Diode Rectifier Connected Wind Power Plants During HVDC Faults
  • Ricardo Vidal Albalate, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, S. Añó-Villalba, R. Bernal-Pérez, R. Blasco Giménez. 14th Wind Integration Workshop. International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants. Brussels, Belgium. 20-10-2015. Científic. 2015. Ed. Energynautics GmbH. ISBN 9783981654912.

  • Simplified model for modular multi-level converter simulation
  • Ricardo Vidal Albalate, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Héctor Beltrán San Segundo, R. Blasco - Giménez. 11th International Conference on Modeling and Simulation of Electric Machines, Converters and Systems (ELECTRIMACS 2014). Universitat Politècnica de València (Espanya). 19-05-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788461699612.

  • Micro hydro installation analysis in a wastewater treatment plant
  • Héctor Beltrán San Segundo, Ricardo Vidal Albalate, L. Basiero, J.M. Santos, J.A. Basiero, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'14). Córdoba (Espanya). 07-04-2014. Científic. 2014. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 9788461681969.

  • Islanded Operation and Control of Offshore Wind Farms Connected through a VSC-HVDC Link
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ricardo Vidal Albalate, R. Blasco-Giménez, Héctor Beltrán San Segundo, Jose Carlos Alfonso Gil, Carlos Vicente Ariño Latorre. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ¿13). Bilbao (Espanya). 20-03-2013. Científic. 2013. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 9788469569658.

  • Control Strategy for Islanded Operation of Offshore Wind Power Plants Connected through a VSC-HVDC Link
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ricardo Vidal Albalate, Héctor Beltrán San Segundo, R. Blasco-Giménez. 39th Annual Conference of the IEEE, Industrial Electronics Society, IECON 2013. Vienna (Àustria). 10-11-2013. Científic. 2013. Ed. IEEE. ISBN 9781479902248.

  • Influence of the State-of-Charge Control on the Size of the Energy Storage Systems to be introduced in PV Power Plants
  • Héctor Beltrán San Segundo, Ricardo Vidal Albalate, Jose Carlos Alfonso Gil, Carlos Vicente Ariño Latorre, Emilio Pérez Soler, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'13). Bilbao (Espanya). 20-03-2013. Científic. 2013. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 9788469569658.

  • Analysis of Control Alternatives for Offshore Wind Farms Connected through a VSC-HVDC
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ricardo Vidal Albalate, Héctor Beltrán San Segundo, R. Blasco-Giménez. 11th International Workshorpon Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systsems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants. Lisboa (Portugal). 13-11-2012. Científic. 2012. Ed. Energynautics GmbH; Thomas Ackerman. ISBN 9783981387056.

  • Sizing Energy Storage Systems to make PV Tradable in the Iberian Electricity Market
  • Héctor Beltrán San Segundo, Emilio Pérez Soler, Néstor Aparicio Marín, Ricardo Vidal Albalate, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, T. Piqueres. 2nd International Workshop on Integration of Solar Power into Power Systems. Lisboa (Portugal). 12-11-2012. Científic. 2012. Ed. Energynautics GmbH; Thomas Ackerman. ISBN 9783981387063.

  • Power analysis in wind generation with doubly fed induction generator with polynomial optimization tools
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Daniel Dolz Algaba, Néstor Aparicio Marín, Roberto Sanchis Llopis, Ricardo Vidal Albalate, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. 20th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED). Barcelona (Espanya). 03-07-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9781467325295.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Ricardo Vidal Albalate. 2020 ENERGIES.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2020 MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2020 IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2020 IEEE JOURNAL OF EMERGING AND SELECTED TOPICS IN POWER ELECTRONICS.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2019 ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2019 IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2019 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2019 ENERGIES.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2018 IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2018 ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2018 MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2018 ACTA POLYTECHNICA.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2018 SUSTAINABILITY.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2018 IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2018 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2018 APPLIED SCIENCES-BASEL.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2017 ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2017 IET Power Electronics.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2016 IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2016 ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2016 IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2015 IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY.

  • Ricardo Vidal Albalate. 2014 IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY.