UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

ZABALZA OSTOS, ANA MARIA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • TC2403DD - (964 729124)
 • azabalza@uji.es
 • Ressenya Personal

  Ana Mª Zabalza Ostos és Enginyera Industrial per la Universitat Jaume I de Castelló. És professora associada al Departament d' Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny des de 2013.

  Ha impartit docència en els graus d'Enginyeria Elèctrica, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Química en assignatures de segon i tercer curs.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Ana Maria Zabalza Ostos


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 18:30 20:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 18:30 20:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Ana Maria Zabalza Ostos


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1018 - LA12 Dijous 15:00 17:00 13-02-2020 21-05-2020
  EE1018 - LA13 Dijous 15:00 17:00 06-02-2020 14-05-2020
  EE1018 - TE3 Dijous 17:00 18:30 23-01-2020 07-05-2020
  EE1018 - TE3 Dimecres 14:30 16:30 29-01-2020 13-05-2020
  EM1018 - LA12 Dijous 15:00 17:00 13-02-2020 21-05-2020
  EM1018 - LA13 Dijous 15:00 17:00 06-02-2020 14-05-2020
  EM1018 - TE3 Dijous 17:00 18:30 23-01-2020 07-05-2020
  EM1018 - TE3 Dimecres 14:30 16:30 29-01-2020 13-05-2020
  ET1018 - LA12 Dijous 15:00 17:00 13-02-2020 21-05-2020
  ET1018 - LA13 Dijous 15:00 17:00 06-02-2020 14-05-2020
  ET1018 - TE3 Dijous 17:00 18:30 23-01-2020 07-05-2020
  ET1018 - TE3 Dimecres 14:30 16:30 29-01-2020 13-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1018 - Electrònica Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1018 - Electrònica Grau en Enginyeria Mecànica
  ET1018 - Electrònica Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  SDI321 - Treball d'Accionament i Control de Màquines Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI322 - Selecció i Control d'Accionaments Elèctrics Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI413 - Treball de Final de Màster Professional Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)