UJI

Informació personal

ROSADO CASTELLANO, PEDRO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Membre del grup d'investigació Enginyeria de Fabricació
 • TC2417DD - (964 728185)
 • rosado@uji.es

 • Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI1047 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  DI1048 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
  EE1024 - Sistemes de Producció Industrial Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1024 - Sistemes de Producció Industrial Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SDI111 - Treball d'Innovació i Disseny Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI114 - Selecció de Materials i Processos de Fabricació Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI121 - Treball de Disseny i Fabricació assistit per Ordinador Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI124 - Fabricació assistida per ordinador I Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI211 - Treball de Disseny i Fabricació Sostenibles Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI214 - Fabricació Sostenible Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI413 - Treball de Final de Màster Professional Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SJA011 - Sistemes Integrats de Fabricació Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial