UJI

Informació personal

ROSADO CASTELLANO, PEDRO
  • Professor/a Titular d'Universitat
  • Ingeniería de Fabricación
  • TC2417DD - (964 728185)
  • rosado@uji.es

  • Horari Actual


    Horari de tutories de Pedro Rosado Castellano


    Primer semestre


    Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
    Dilluns 10:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020
    Dimecres 09:30 12:30 09-09-2019 22-01-2020

    Segon semestre


    Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
    Dilluns 10:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020
    Dijous 16:00 19:00 23-01-2020 31-07-2020

    Horari de docència de Pedro Rosado Castellano


    Segon semestre


    Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
    EM1029 - LA5 Dimecres 17:30 19:30 12-02-2020 20-05-2020
    EM1029 - TE2 Dimecres 09:00 10:00 29-01-2020 20-05-2020
    EM1029 - TE2 Divendres 12:00 14:00 31-01-2020 15-05-2020
    ET1029 - TE1 Dijous 11:00 12:45 23-01-2020 21-05-2020
    ET1029 - TE1 Divendres 10:00 11:00 24-01-2020 22-05-2020

    Assignatures amb docència


    Assignatures Titulació
    EM1029 - Tecnologies de Fabricació Grau en Enginyeria Mecànica
    EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
    EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
    ET1029 - Tecnologies de Fabricació Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
    ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
    ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
    PHC014 - Fabricació Sostenible Màster en Gestió de Processos Industrials
    SDI111 - Treball d'Innovació i Disseny Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
    SDI114 - Selecció de Materials i Processos de Fabricació Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
    SDI121 - Treball de Disseny i Fabricació assistit per Ordinador Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
    SDI124 - Fabricació assistida per ordinador I Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
    SDI211 - Treball de Disseny i Fabricació Sostenibles Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
    SDI214 - Fabricació Sostenible Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
    SDI413 - Treball de Final de Màster Professional Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
    SJA011 - Sistemes Integrats de Fabricació Màster Universitari en Enginyeria Industrial
    SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial
    SJD024 - Master's Thesis Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada