UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

LACALLE BERGERON, MARÍA LETICIA
 • Personal investigador en formació (Programa propi UJI)
 • Membre del grup d'investigació Q-AMS - Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI DE PLAGUICIDES I AIGÜES
 • NA1118DD - (964 387338)
 • mlacalle@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-9166-722X

 • Horari Actual


  Horari de tutories de María Leticia Lacalle Bergeron


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 12:00 13:00 09-09-2020 22-01-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 12:00 13:00 23-01-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Leticia Lacalle Bergeron


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  QU0912 - LA4 Dilluns 09:30 12:30 05-10-2020 02-11-2020

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  QU0917 - LA2 Dimecres 15:00 19:00 24-02-2021 12-05-2021
  QU0927 - LA2 Dimarts 15:01 19:00 09-02-2021 25-05-2021
  QU0927 - LA2 Dimarts 15:00 19:00 23-02-2021 18-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  QU0912 - Química Analítica I Grau en Química
  QU0917 - Química Analítica II Grau en Química
  QU0927 - Química Analítica IV Grau en Química