UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

SANZ GIL, MERCEDES
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Filologia i Cultures Europees - Filologia Francesa
 • Representant CIT
 • Especialista LOGSE
 • Membre
 • Membre del grup d'investigació TRAP - Traducció i Postmonolingüisme
 • HC2332DD - (964 729755)
 • sanzg@uji.es
 • Ressenya Personal

  Formació acadèmica: Llicenciada en Filologia Francesa (1990) i en Filologia Hispànica (1997) i Doctora per la Universitat Jaume I de Castelló (2003). Premi extraordinari de doctorat.

  Docència: Professora Titular d'Universitat de Llengua Francesa en el Departament de Filologia i Cultures Europees de la Universitat Jaume I de Castelló. 3 quinquennis.

  Gestió: Coordinadora del Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües, de la Universitat Jaume I des del seu inici en 2009 fins a maig 2015.

  Des de setembre 2014 Directora acadèmica de l'Oficina de Relacions Internacionals de l'UJI.

  Línies de recerca: Recerca principal centrada en l'aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l'aprenentatge de llengües, concretament del Francès com a Llengua Estrangera.

  Altres temes de recerca relacionats amb l'ensenyament-aprenentatge de llengües en contextos plurilingües i multiculturals.

  Alguns projectes de recerca en els ha participat:

  • Projecte de Recerca SMAIL %o2013Sistema Multimèdia d'Autoaprenentatge Interactiu de Llengües (I D Ministeri de Ciència i Tecnologia. Codi MCYT: TIC 2000-1182)
  • Projecte SIAL -Suport Informàtic d'Aprenentatge de Llengües- Projecte Leonardo, Codi: F/00/B/P/LA-118210.
  • Projecte Laboratori Interdepartamental de Llengües (Dpto. de Filologia i Dpto. de Traducció), (Codi MCYT: AFC2001-0169-ANEU)
  • Cibergéneros i tecnologies aplicades a l'autonomia d'aprenentatge de llengües. Estudi de les estratègies i d elos models prtagmáticos-cognitius en la producció i recepció dels textos digitals (Codi MEC: HUM2005-05548/TALL) Direcció

  Links

  Investigació

   •  Villanueva Alfonso, M.L. y Sanz Gil, M. (2009) Interculturalité et fonctionnement des flux d’information dans l’écriture hypertextuelle. Réflexions pour une approche pédagogique. Çédille, Revista de estudios franceses, nº5, 387-406. Disponible en:http://webpages.ull.es/users/cedille. (ISSN: 1699-4949).
   • Sanz Gil, M. y Villanueva Alfonso, M.L. (2008) A Critical Approach to Multiliteracy: Automates Intelligents. CORELL. Computer Resources for Language Learning. Nº 2, 64-82. Disponible en http://www.ucam.edu/corell/issues/issue-2-2008, (ISSN: 1988-1746).
   • Sanz Gil, M. & Villanueva Alfonso, M.L. (2007) Guía de uso y criterios de selección y Clasificación de los recursos de red para Aprender francés, Col. Materials, nº257, Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I (Depósito Legal: CS-410-2007)
   • Baynat Monreal, M.E. & Sanz Gil, M. (2007) “TIC y créditos ECTS: una combinación ineludible en la Enseñanza-Aprendizaje de Lenguas”, Didáctica (Lengua y Literatura), vol. 19, 75-92, Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, (ISSN: 1130-0531).
   • Ruiz Madrid, M.N & Sanz Gil, M.N. (2007) « Integration of the ICT in Language Learning». En Usó Juan, E. & Ruiz Madrid, M:N (eds.) Pedagogical Reflections on Learning Languages in Instructed Settings.Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. (62-93) (ISBN: 1-84718-041-8)
   • Oster, U., Ruiz Madrid, M. N. & Sanz Gil, M. (eds.) (2006) Towards the Integration of the ICT in Language Learning and Teaching: Reflection and Experience. Castellón: Servei de publicacions de la Universitat Jaume I. (ISBN: 84-8021-548-8)

  Horari Actual


  Horari de tutories de Mercedes Sanz Gil


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 14:00 10-09-2019 23-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:30 12:30 24-01-2020 31-07-2020
  Dimecres 09:00 11:00 24-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Mercedes Sanz Gil


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EA0918 - TE1 Dijous 13:00 15:00 23-01-2020 21-05-2020
  EA0918 - TE1 Dimarts 09:00 11:00 28-01-2020 19-05-2020
  HU1518 - TE1 Dijous 11:00 13:00 23-01-2020 21-05-2020
  HU1518 - TE1 Dimecres 11:00 13:00 29-01-2020 20-05-2020
  TU0932 - PR1 Dijous 09:00 11:00 23-01-2020 30-04-2020
  TU0932 - TE1 Dimarts 13:00 15:00 28-01-2020 19-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0918 - Llengua i Cultura Franceses (Idioma Modern) Grau en Estudis Anglesos
  EET004 - El MCER i els Models d'Acreditació Diploma d'Especialització en Formació de Professorat d'Espanyol com a Llengua Estrangera (ELE)
  HU1518 - Llengua i Cultura Franceses Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
  SBC003 - Metodologia i Eines Informàtiques per a la Comunicació, la Docència i la Investigació Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC041 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SJB101 - Llengua Europea Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Pla de 2014)
  TU0932 - Segon Idioma per a Turisme II (Francès) Grau en Turisme