UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

PIQUER VIDAL, ADOLFO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Filologia i Cultures Europees - Filologia Catalana
 • Vocal
 • Membre del Consell de Govern
 • Director/a de departament
 • Secretari/ària d'institut interuniversitari
 • Coordinador/a del grup d'investigació Llengües i Cultures Europees i Nous Llenguatges Literaris i Audiovisuals
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA
 • HC2333DD - (964 729756)
 • apiquer@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-4858-1436
 • Ressenya Personal

  Formación académica recibida
  Titulación universitaria
  Diplomaturas, licenciaturas e ingenierías, grados y másteres
  Titulación oficial: Titulado Superior
  Nombre del título: Licenciado en Filología Hispánica Mención Filología Catalana
  Entidad que expide el título: Universitat de València Tipo de entidad: Universidad
  Fecha de titulación: 31/07/1985
  Doctorado
  Programa de doctorado: Filología catalana
  Universidad que titula: Universitat de València Tipo de entidad: Universidad
  Fecha de la titulación: 13/09/1993
  Otra formación universitaria de posgrado
  Titulación de posgrado: Licenciado en grado
  Universidad que titula: Universitat de València Tipo de entidad: Universidad
  Facultad, instituto, centro: Facultad de Filología, Traducción y Comunicación
  Fecha de titulación: 26/11/1986
   

   

  PARTICIPACIÓ EN PROJECTES D’INVESTIGACIÓ FINANÇATS EN ELS ÚLTIMS ANYS /
  PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

  DIRECTOR DEL PROJECTE AICO 15i210 Generalitat Valenciana " Personatges i identitats en la literatura valenciana des dels anys seixanta fins a finals del segle XX". Duració 2105 i 2016. 

   


  1 Denominación del proyecto: : Educación literaria e interculturalidad
  Investigador/es responsable/es: Josep Ballester Roca (Universitat de València) : 10
  Entidad/es financiadora/s:
  Ministerio de Ciencia y Tecnología
  Fecha de inicio: 01/2009, 2 años - 11 meses
  Entidades participanes: Universitat de València / Universidad de SAlamanca
  Cuantía total: 16.000
  2 Denominación del proyecto: : Aspectos sociocognitivos de la recepción en el anàlisis del discurso: estudio
  intergenèrico de la metaforitzación, la marcación discursiva y los factores del malentendido comunicativo
  Investigador/es responsable/es: Vicent Salvador Liern
  Número de investigadores/as: 10
  Entidad/es financiadora/s:
  Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura i Educació
  Fecha de inicio: 01/1995, 2 años
  Cuantía total: 1.500.000
  3 Denominación del proyecto: COMUNICACION EN LA EMPRESA Y EN LAS INSTITUCIONES:
  MECANISMOS DISCURSIVOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO Y PERSUASION SOCIAL
  Investigador/es responsable/es: ESPERANZA MORALES LOPEZ REFERENCIA:FFI2010-18514
  (subprograma FILO)
  Número de investigadores/as: 12
  Entidad/es financiadora/s:
  Ministerio de Ciencia y Tecnología
  Entidades participanes: Universidad de Alcalà de Henares; Universidad de Murcia.; Universidad de
  Sevilla; Universidad de Valladolid; Universidade de Coruña; Universitat Jaume I
  Fecha de inicio: 1-1-2010
  Cuantía total: 8000 €
  4- Denominación del proyecto: Retórica constructivista: discursos de la identidad
  Investigadores principales: David Pujante Sánchez y Alfonso Martín Jiménez (universidad de Valladolid)
  Número de investigadores: 10
  Entidad financiadora: Ministerio de Economía y competitividad.
  Entidades participantes: Universidad de Valladolid, Universidad de Coruña, Universitat Jaume I, Universidad de Murcia, Universidad Complutense de Madrid.
  Fecha de inicio: 1-1-2014
  Cuantía total: 32000 €.
  REf: FFI2013-4934-R
  Participación en contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con
  Administraciones o entidades públicas o privadas
  1 Denominación del proyecto: El discurso divulgativo en catalán y en español: géneros, estilos y estrategias
  argumentativas en la gestión social de los concimientos
  Investigador principal: Vicent Salvador Liern.
  Calidad en que ha participado: Investigador/a
  N.º investigadores/as: 8
  Entidades participantes: Universidad Jaime I
  Fecha inicio: 06/09/2011, 4 años
  Cuantía total: 24.000 €

   

  Cargos y actividades desempeñados con anterioridad
  Nombre de la entidad Categoría/puesto o cargo Fecha
  de inicio
  1 Universidad de Salamanca Professor Titular Universitat 13/10/1993
  2 Conselleria de Cultura Educació i Esport Professor Agregat de Batxillerat 13/10/1986
  1 Nombre de la entidad: Universidad de
  Salamanca
  Tipo de entidad: Universidad
  Categoría/puesto o cargo: Professor Titular Universitat
  Fecha de inicio: 13/10/1993, 18 años - 2 meses - 22 días
  Fecha de finalización: 02/01/2012
  2 Nombre de la entidad: Conselleria de Cultura
  Educació i Esport
  Tipo de entidad: Professorat valencià
  Categoría/puesto o cargo: Professor Agregat de Batxillerat
  Fecha de inicio: 13/10/1986, 7 años
  Fecha de finalización: 13/10/1993
  Modalidad del contrato: Funcionario/a

   

  Producción científica
  Publicaciones, documentos científicos y técnicos
  1 "Puntos de vista sobre el 15-M. Aspectos pragmaestilísticos y deriva ideológica. Estudios sobre el mensaje
  periodístico. 19 - 1, pp. 223 - 234. Universidad Complutense de Madrid, 2013.
  Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista
  2 Narrativa catalana. Discurso y sociedad en la literatura del siglo XX. 1, pp. 1 - 190. Editorial Académica Española,
  2012.
  Tipo de producción: Libro Tipo de soporte: Libro
  3 Adolf Piquer Vidal. Cròniques de la veritat oculta de Pere Calders. Llegir els clàssics. 978-84-9975-134-4, pp. 165
  - 184. Pagés Editors. Aula Màrius Torres, 2011.
  Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro
  4 Adolf Piquer Vidal. L'exili de Pere Calders a través de les cartes amb Rafael Tasis. La cultura exiliada. pp. 168 -
  180. Universitat Jaume I, 2011. ISBN 978-84-8021-784-2
  Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro
  5 Discursos contrapoder en la narrativa de Montserrat Roig. Retórica y política. pp. 533 - 148. Instituto de Estudios
  Riojanos, 2010.
  Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro
  6 Adolf Piquer Vidal. Joan Francesc Mira. Catalan Writing. 17 - 17, pp. 15 - 18. Pen Club Internacional, 2010.
  Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista
  7 vicent Salvador Liern; Adolf Piquer; Daniel Pérez Grau. Òpera estellesiana. 978-84-608-1102-2, pp. 1 - 208.
  Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana Lloc de publicació: Alacant, 2010. ISBN 978-84-608-1102-2. Libro 

  Investigació

   PUblicacions

   (1992) Vint anys de novel·la catalana al País Valencià. en col·laboració amb Vicent Salvador, València, Tres i Quatre.

   (1993) La novel·la valenciana dels anys setanta. València, Universitat de València.  

   (1994) Aproximació a la narrativa valenciana. València, Universitat de València.

   (1997) Xarxa Teatre. Tradició, festa i teatralitat. Castelló, Diputació de Castelló, amb Pasqual Mas i Xavier Vellón. 

   (2000) editor amb Vicent Salvador de El discurs prefabricat. CAstelló, Universitat Jaume I. 

   (2006) Catalana i criminal. La novel·la detectivesca del segle XX. Palma de Mallorca, Documenta Balear. 

   (2012) Discurso y sociedad en la narrativa catalana del siglo XX.  Hambrchjer, Alemanya, Editorial Académica Española. 

   (2014/2015) editor Actes del XVI col·loqui internacional de l'AILLC a Salamanca, juliol de 2012. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Tres volums. 

    


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  HU1553 - Pragmàtica Intercultural Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
  MI1045 - Estrategias de Análisis y Producción de Textos Catalanes Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MP1045 - Estrategias de Análisis y Producción de Textos Catalanes Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  SAP435 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Llengua i Literatura i Ensenyament del Català) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP439 - Treball de Final de Màster (Llengua i Literatura i Ensenyament del Català) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SBC007 - El Discurs dels Mitjans de Comunicació Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC041 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • La narració identitària com a vehicle de les emocions
  • Adolfo Piquer Vidal. CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS. Vol. 20. pp. 199-213. 2018. Científic.

  • Identitats urbanes en la narrativa catalana contemporània
  • Adolfo Piquer Vidal. EHUMANISTA. Vol. 10. pp. 259-271. 2016. Científic.

  • Política económica y comunicación. Estrategias informativas en las ruedas de prensa del Ejecutivo español
  • Adolfo Piquer Vidal, Francisco Javier Vellón Lahoz. CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS. Num. 13. pp. 245-265. 2014. Científic.

  • Puntos de vista sobre el 15-M. Aspectos pragmaestilísticos y deriva ideológica
  • Adolfo Piquer Vidal. ESTUDIOS SOBRE EL MENSAJE PERIODISTICO. Num. 1. Vol. 19 . pp. 223-234. 2013. Científic.

  • Mira: Els treballs perduts
  • Adolfo Piquer Vidal. ESTUDIS ROMÀNICS. Num. XXXIII. pp. 450-452. 2011. Científic.

  • Gestión del conocimiento y arte del texto. De Internet a la interculturalidad
  • Adolfo Piquer Vidal. LENGUAJE Y TEXTOS. Num. 30. pp. 81-92. 2009. Científic.

  Llibres


  • Cultura i exili. Estudis d'Història i Literatura. 1939-2019
  • Francisco Javier Vellón Lahoz, Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés, Adolfo Piquer Vidal. 2021. Edició. Científic. ISBN 9788418432583. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • La identitat narrativa valenciana en el segle XX
  • Adolfo Piquer Vidal. 2020. Autoria. Científic. ISBN 9788478228706. València (Espanya). Ed. Institució Alfons el Magnànim.

  • The fantastic tale: Usage and social applications
  • Adolfo Piquer Vidal. 2016. Autoria. Científic. ISBN 9783659929076. Saarbrücken (Alemanya). Ed. Lambert Academic Publishing.

  • L'argumentació. Teoria i pràctica
  • Adolfo Piquer Vidal. 2016. Autoria. Científic. ISBN 9788490266694. Alzira, (València) (Espanya). Ed. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV).

  • Narrativa catalana. Discurso y sociedad en la literatura del siglo XX. Estudios sobre Pere Calders, Montserrat Roig y novela negra
  • Adolfo Piquer Vidal. 2012. Autoria. Científic. ISBN 9783659061561. Saarbrücken (Alemanya). Ed. Editorial Académica Española.

  • Opera estellesiana: per a una edició crítica de Vicent Andrés Estellés
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Adolfo Piquer Vidal, Daniel P. Grau. 2010. Edició. Científic. ISBN 9788460811022. Alacant (Espanya). Ed. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV).

  • El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Adolfo Piquer Vidal. 2000. Edició. Científic. ISBN 8480213329. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • The ages of Phaedra: Literature and context
  • Adolfo Piquer Vidal. Understanding the Discourse of Aging: A multifaceted Perspective. Cambridge (Regne Unit). Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2020. ISBN 9781527557857. Científic.

  • Léxico, estilo y emotividad pragmática
  • Adolfo Piquer Vidal. El conocimiento compartido. Entre la pragmática y la gramática. Berlín (Alemanya (República Democràtica )). Ed. De Gruyter. 2020. ISBN 9783110711158. Científic.

  • Catalan Identity in the 20th Century Novel: A Sociological Study
  • Adolfo Piquer Vidal. History of Catalonia and Its Implications for Contemporary Nationalism and Cultural Conflict. Hershey (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. IGI Global. 2020. ISBN 9781799866145. Científic.

  • Social Engagement and Urban Identity in the Catalan Novel of the 1970s
  • Adolfo Piquer Vidal. The Rise of Catalan Identity. Social Commitment and Political Engagement in the Twentieth Century. Cham (Suïssa). Ed. Springer. 2019. ISBN 9783030181437. Científic.

  • Compromis i identitat urbana en la novel·la catalana dels setanta
  • Adolfo Piquer Vidal. El compromís literari en la modernitat. Del període d'entreguerres al postfranquisme (1920-1980). Tarragona (Espanya). Ed. Universitat Rovira i Virgili. 2016. ISBN 9788484244455. Científic.

  • Les empremtes periodístiques de Vicent Andrés Estellés
  • Adolfo Piquer Vidal. L'obra literària de Vicent Andrés Estellés. Géneres, Tradicions poètiques i estil. València (Espanya). Ed. Acadèmia Valenciana de la Llengua. 2013. ISBN 9788448258689. Científic.

  • Discursos contrapoder en la narrativa de Montserrat Roig
  • Adolfo Piquer Vidal. Retórica y política. Los discursos de la construcción de la sociedad. Logroño (Espanya). Ed. Instituto de Estudios Riojanos. 2012. ISBN 9788499600352. Científic.

  • Cròniques de la veritat oculta, de Pere Calders
  • Adolfo Piquer Vidal. Llegir els clàssics. Estudis i interpretacions. Lleida. Ed. Pagès editors. 2011. ISBN 9788499751344. Científic.

  Ponències a congressos


  • Multimodality and fantasy and stories in university teacher training
  • Adolfo Piquer Vidal. XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didàctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL 2014). València (Espanya). 19-11-2014. Científic. 2015. ISSN 1877-0428.

  • L'exili de Pere Calders a través de la correspondència amb Rafael Tasis
  • Adolfo Piquer Vidal. Congrés sobre Cultura i Exili. Castelló de la Plana-Segorbe. 01-12-2009. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I; Diputació de Castelló. ISBN 9788480217842.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • La recepció de la novel·la negra en la literatura catalana: Rafael Tasis, Manuel de Pedrolo i Jaume Fuster.
  • Adolfo Piquer Vidal. Universidad de Salamanca.-Dpto Lengua Española. (Espanya). Martin Escriba, Alejandro. Num. Sobresaliente. 12-03-2010.

  • Enfoque analítico de la obra narrativa de Gabriel García Márquez. Aproximación a la ideología de sus textos.
  • Adolfo Piquer Vidal. Universidad de Salamanca-Departamento de Lengua Española (Espanya). Goldberg, Edila Paz. Num. Sobresaliente. 02-10-2008.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Pramaestilística y punto de vista en el lenguaje periodístico
  • Adolfo Piquer Vidal. Universidad de Salamanca. 29-06-2011.

  Edició de monogràfic


  • Espacios identitarios: regiones y ciudades
  • Adolfo Piquer Vidal, Adela Kotatkova, Vicent Manuel Salvador Liern. 2017. Científic. ISSN 1697-7750.

  Comité revistes científiques


  • Consell de redacció de l'Àrea de Ciències Socials
  • Andreu Casero Ripollés, Manuel Martí Puig, Vicente Alberto Querol Vicente, Vicent García Edo, Adolfo Piquer Vidal. PAPERS DELS PORTS DE MORELLA. 2017. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 1697-4409.