UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

PORTALÉS LLOP, ENRIC PASQUAL
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Filologia i Cultures Europees - Filologia Catalana
 • Membre del grup d'investigació Llengües i Cultures Europees i Nous Llenguatges Literaris i Audiovisuals
 • HC1327DD - (964 729608)
 • eportale@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-9087-3547
 • Ressenya Personal

  CURRÍCULUM VITAE

  Nom i Cognoms: Enric Portalés Llop

  Formació acadèmica: Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València. DEA en Estudis Filològics Interdisciplinars. Doctor en Filologia Catalana per la Universitat Jaume I amb la qualificació d'Excel·lent cum laude.

  Experiència acadèmica: Professor de Batxillerat des de 1985 fins a l’actualitat. Professor associat de la Universitat Jaume I en l’Àrea de Catala del Departament de Filologia i Cultures Europees des de 2006 fins a l’actualitat.

  Línies d'investigació: Pragmaestilística, anàlisi del discurs, didàctica de la llengua

  Resultats rellevants (selecció de 5-6 publicacions):

  "(Des)cortesia, agressivitat i emocions. La resposta dels lectors a la sentència de la Manada", Discursos en la frontera, CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACIÓN, 20: 129-145. 2018.

  Argumentació i educació discursiva. El gènere cartes al director en l'ensenyament. Ed. Onada, Benicarló, 2017. Premi de la Crítica (Estudis lingüístics) de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2018.

  "Identitat, ideologia i argumentació en les cartes al director del diari Levante EMV", ELUA, 31: 251-268. 2017

  ARTICLES DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LITERATURA. “L'estratègia concessiva, un repte en l'ensenyament de l'argumentació”. Núm. 58. pp. 36-48. 2012, ARTICLES DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LITERATURA.

  Català per als mitjans de comunicació. 2012 Autor. Docent. ISBN: 978-84-695-3671-1. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. ISBN: 978-84-695-3671-1.

  “La confluència de concessió i adversativitat en la construcció del discurs argumentatiu”. Actes del Setzè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Vol I). Universitat de Salamanca (724): 01-07-2012. 2014 Associació Int. de Llengua i Liter. Catalana,, Univ. Salamanca i Publ. de l'Abad. ISBN: 978-84-9883-687-5

  Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario):

   

   


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0901 - Llengua Catalana (Llengua) Grau en Estudis Anglesos
  SBC027 - Les Tipologies Textuals Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC08A - Normativa Lingüística del Català Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Español y Catalán para Extranjeros, nivel A1-A2. Espanyol i Català per a Estrangers, nivell A1-A2
  • Enric Pasqual Portalés Llop, Jorge Martí Contreras. 2019. Autoria. Docent. ISBN 9788417429638. (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Argumentació i educació discursiva: el gènere cartes al director en l'ensenyament
  • Enric Pasqual Portalés Llop. 2017. Autoria. Científic. ISBN 9788417050344. Benicarló (Espanya). Ed. Onada Edicions.

  • Català per als mitjans de comunicació
  • Joan Josep Peraire Ibáñez, Enric Pasqual Portalés Llop. 2012. Autoria. Docent. ISBN 9788469536711. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  Ponències a congressos


  • Les cartes al director, una eina d'aprenentatge
  • Enric Pasqual Portalés Llop. IV Simposi Internacional sobre l'Ensenyament del Català . Vic (Espanya). 04-04-2014. Científic. 2016. Ed. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. ISBN 9788494556401.

  • Reforzando el aprendizaje activo mediante un enfoque de educación emocional
  • Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez, Enric Pasqual Portalés Llop, Josep Manel Ramos Mezquita, Lucía Morales. I Congreso Internacional de Educación Emocional. X Jornadas de Educación Emocional. Psicología Positiva y Bienestar. Barcelona. 04-04-2014. Docent. 2014.

  • Assesessment for learning: how plagiarism could be used as an efficient learning tool?
  • Lucia Morales, Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez, Enric Pasqual Portalés Llop, Josep Manel Ramos Mezquita. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Active learning and academic performance in higher education
  • Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez, Josep Manel Ramos Mezquita, Enric Pasqual Portalés Llop, Lucia Morales. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Aprendizaje activo y sus determinantes: un enfoque multidisciplinar
  • Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez, Josep Manel Ramos Mezquita, Enric Pasqual Portalés Llop, Lucia Morales. 2º International Conference on Innovation, Documentation and Teaching Technologies (INNODOCT 2014). Valencia. 08-05-2014. Docent. 2014. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490482728.

  • La confluència de concessió i adversativitat en la construcció del discurs argumentatiu
  • Enric Pasqual Portalés Llop. Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Vol I). Universitat de Salamanca (Espanya). 01-07-2012. Científic. 2014. Ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. ISBN 9788498836875.

  • <>:les estratègies argumentatives en l´obra política de Joan Fuster
  • Enric Pasqual Portalés Llop. III Col·loqui Internacional "La Lingüística de Pompeu Fabra". Fabra Encara. Tarragona (Espanya). 17-12-2008. Científic. 2012. Ed. Institut d'Estudis Catalans. ISBN 9788499651477.

  • Aproximació pràctica a la teoria de l'argumentació lingüística
  • Enric Pasqual Portalés Llop. XVI Jornades de Foment de la Inivestigaició de la FCHS. Universitat Jaume I (Espanya). 18-11-2011. Científic. 2011. ISSN 1139-5486.

  Edició de monogràfic


  • Discursos en la frontera
  • Enric Pasqual Portalés Llop, Daniel Pérez i Grau, Adela Kotatkova. 2018. Científic. ISSN 1697-7750.