UJI

Informació personal

QUIXAL SAN-ABDON, JOSEP MANUEL
 • Professor/a Titular d'Escola Universitària
 • Vocal
 • HC1323DD - (964 729604)
 • quixal@uji.es
 • Ressenya Personal

  Josep Manuel Quixal San-Abdon és Professor Titular d’Escola Universitària (any 1989).

  La seua formació acadèmica es desenvolupa en la Universitat de València on obté el títol de llicenciatura en Filologia Hispànica, en la Universitat de Barcelona en la qual obté el títol de Mestre en Català i en la Universitat de Girona en la qual obté el Diploma d’Estudis Avançats.

  Des del curs 81/82 fins al 85/86 és professor dels cursos de "Lingüística Valenciana i la seua Didàctica" de l’ICE de la Universitat de València i imparteix el nivell “Superior” a Castelló, Onda i La Vall d’Uixó.

  Durant aquesta etapa també participa a l’Escola d'Estiu del País Valencià en la qual imparteix el "Curset bàsic de llengua catalana per a mestres d'E.G.B." així com en la Campanya "Carles Salvador". Cursos de "llengua i cultura del País Valencià" on imparteix les matèries del “Nivell Mitjà” i del “Superior”.

  Els cursos 83/84 i 84/85 Imparteix els cursos de reciclatge de "Lingüística Valenciana i la seua Didàctica" organitzats per l’ICE de la Universitat de València i la Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana dirigit a personal docent funcionari de la Generalitat Valenciana.

  Després de treballar a l’ensenyament secundari (1981-1985) guanya una plaça de professor encarregat de curs a la Universitat de València per a impartir docència en l’àrea de filologia catalana a l’EUFP de Castelló. L’any 1986 és promocionat a la plaça de professor titular interí d’E.U. i a l’any 89 guanya l’oposició a la plaça.

  L’any 1991, amb la creació de la Universitat Jaume I, s’incorpora de professor d’aquesta.

  Els cursos 93/94 i 94/95 forma part del grup d’experts creat per la Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana per a dissenyar el currículum i els continguts de l’”Ordre de 24 de maig de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es regula l'obtenció del certificat de capacitació o el diploma de mestre de valencià dins dels estudis conduents a l'obtenció de les diferents titulacions universitàries” (publicada al DOGV 2530, de 15 de juny de 1995).

  En la Universitat de València ha estat membre claustral, membre de la Comissió d’Estudis i vocal de la seua subcomissió de plantilles. Vocal electe de la junta d’escola de l’EUFP de Castelló ha desenvolupat els càrrecs de Vicedirector d’Estudis i, posteriorment, de Vicedirector d’Economia i Professorat de l’esmentada Escola Universitària.

  En la Universitat Jaume I ha estat també membre claustral i ha ocupat els càrrecs de Secretari General, Vicerector de Docència i Estudiants i de Vicerector de Cultura, Política Lingüística i Relacions Institucionals.

  Durant el segon mandat de Vicerector de Docència i Estudiants ha estat elegit Secretari Executiu de la xarxa universitària d’assumptes d’estudiants de la CRUE. Durant aquest període ha coordinat la posada en marxa del programa Sicue-Séneca i ha format part del grup de la CRUE d’incorporació del sistema universitari español a l’EEES a través del programa Bolonya.

  Actualment imparteix l’assignatura Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II a les titulacions de Magisteri Primària i Magisteri Infantil a la Universitat Jaume I-  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Troballa de documentació parroquial a l’església de Càlig
  • Josep Manuel Quixal San-Abdon. CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO. Num. 101. pp. 134-139. 2019. Científic.

  Llibres


  • Terres de cruïlla. Estudis sobre les comarques de la diòcesi de Tortosa
  • Tomàs Martínez Romero, Miquel Àngel Pradilla Cardona, Josep Manuel Quixal San-Abdon. 2013. Edició. Científic. ISBN 9788415896104. Benicarló (Espanya). Ed. Onada Edicions.

  Ponències a congressos


  • L'aspecte pedagògic de Carles Salvador
  • Josep Manuel Quixal San-Abdon. La DIVERSITAT discursiva. 5es Jornades de Communicació i Creativittat. Castelló (Espanya). 25-11-1996. Científic. 1997. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480211814.

  Comités de congresos


  • Josep Manuel Quixal San-Abdon. III Congrés de Cultura i Territori a les comarques de la Diòcesi de Tortosa. Vinaròs (Espanya). 23-11-2011. Científic.