UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MARTÍNEZ ROMERO, TOMÀS
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Filologia i Cultures Europees - Filologia Catalana
 • Coordinador/a del grup d'investigació GREMI - Grup d’Investigació d’Estudis Medievals Interdisciplinaris
 • HC2331DD - (964 729754)
 • romero@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-1364-8466
 • Ressenya Personal


  Tomàs Martínez Romero és catedràtic de literatura medieval a la Universitat Jaume I i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans (des de 2003). Forma part del consell assessor de l’editorial Barcino i de la prestigiosa col·lecció filològica “Els Nostres Clàssics”; també de la secció de literatura i traducció de CiLengua i de diverses revistes científiques. És codirector del projecte “Corpus dels trobadors”, de la Unió Acadèmica Internacional, amb el prof. Vicenç Beltrán (Univ. La Sapienza, de Roma).
  Ha concentrat la seua investigació en tres línies sobretot: les traduccions antigues, la poesia tardomedieval i la religiositat en els segles XIV-XVI.
   


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  HU1537 - Literatura Catalana Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
  MP1045 - Estratègies d'Anàlisi i Producció de Textos Catalans Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Vicent Ferrer o la construcció d'una santedat
  • Tomàs Martínez Romero. SERRA D'OR. Num. 713. pp. 6-9. 2019. Científic.

  • Vint anys després: notes bibliogràfiques per a un centenari
  • Tomàs Martínez Romero. ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES. Vol. 49/1. pp. 3-12. 2019. Científic.

  • Sobre la reportació de la quaresma de 1413 i altres qüestions complementàries
  • Tomàs Martínez Romero. ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES. Num. 1. Vol. 49. pp. 215-241. 2019. Científic.

  • La feminització d'una miscel·lània espiritual medieval
  • Tomàs Martínez Romero. BULLETIN OF HISPANIC STUDIES. Num. 1. Vol. 96. pp. 1-15. 2019. Científic.

  • Las traducciones según algunos traductores catalanes: unas reflexiones
  • Tomàs Martínez Romero. CAHIERS D'ETUDES HISPANIQUES MEDIEVALES. Num. 41. pp. 155-171. 2018. Científic.

  • "No han auctoridad de doctrina": Alfonso de Cartagena y sus ideas sobre la tragedia y su transmisión
  • Tomàs Martínez Romero. REVISTA DE POÉTICA MEDIEVAL. Num. 32. Vol. 1. pp. 225-246. 2018. Científic.

  • A l'entorn de "Lo somni de Joan Joan", de Jaume Gasull
  • Tomàs Martínez Romero. CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA. Num. 62. pp. 171-186. 2017. Científic.

  • De les revelacions de santa melchides, a partial translation of mechtild of hackeborn's liber specialis gratiae
  • Tomàs Martínez Romero. AEVUM. Num. 91. Vol. fasc. 2. pp. 585-610. 2017. Científic.

  • Seneca Catalanicus o la percepció medieval d'un autor llatí
  • Tomàs Martínez Romero. AURIGA. Num. 81. pp. 4-8. 2016. Científic.

  • Conexiones románicas: las versiones castellanas de las Epístolas de Séneca (BNE 8852)
  • Tomàs Martínez Romero. REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. Num. 1. Vol. 94 . pp. 175-208. 2014. Científic.

  • Creación y devoción en cancioneros catalanes: El Cançoner sagrat de vides de sants
  • Tomàs Martínez Romero. REVISTA DE POÉTICA MEDIEVAL. Num. 28. pp. 77-92. 2014. Científic.

  • Manuals de confessió i impremta en el segle XVI: el Baculus Clericalis, de Bartomeu Cucala (València 1524)
  • Tomàs Martínez Romero. REVISTA CATALANA DE TEOLOGÍA. Num. 2 (38) Fascículo 2. pp. 885-910. 2013. Científic.

  • Vicissitudes des versions hispaniques médiévales de l'Ars moriendi (QS): de l'editio princeps au Spill de ben viure e ben morir de Jaume Montanyés
  • Tomàs Martínez Romero. REVUE DES LANGUES ROMANES. Num. 2. pp. 461-482. 2013. Científic.

  • Miquel Péreç i la posteritat de Corella
  • Tomàs Martínez Romero. REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL. Vol. 24 . pp. 193-210. 2012. Científic.

  • El projecte "Corpus dels Trobadors", de la unió acadèmica internacional, gestionat per l'Institut d'Estudis Catalans
  • Vicenç Berltran Pepió, Tomàs Martínez Romero. ESTUDIS ROMÀNICS. Num. 34. pp. 475-481. 2012. Científic.

  • El cançoner espiritual de Moliné i Brasés: una proposta de reconstrucció
  • Tomàs Martínez Romero. ESTUDIS ROMÀNICS. Num. 34. pp. 419-429. 2012. Científic.

  • Tradició catalana medieval del De Duodecim Diebus Ueneris atribuït a Climent de Roma. Contribució a l'estudi de les traduccions "quotidianes" d'obres religioses breus
  • Tomàs Martínez Romero. ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES. Num. 1. Vol. 41 . pp. 291-309. 2011. Científic.

  • La hermana de San Vicente Ferrer en el Purgatorio: un tema medieval en la literatura barroca
  • Tomàs Martínez Romero. RASSEGNA IBERISTICA. Num. 94. pp. 3-12. 2011. Científic.

  • Fundació Germà Colón Domènech (cursos 2008 i 2009)
  • Tomàs Martínez Romero. ESTUDIS ROMÀNICS. Num. 33. pp. 493-494. 2011. Científic.

  • Sobre les causes i les estratègies editorials d'una traducció: La vida de sant Vincente Ferrer (1589)
  • Tomàs Martínez Romero. BULLETIN OF SPANISH STUDIES. Num. 5. Vol. 88 . pp. 655-665. 2011. Científic.

  • Bruni, Martí de Viciana i el pròleg a la traducció de l´Econòmica Aristotèlica
  • Tomàs Martínez Romero. CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA. Num. 47. pp. 41-54. 2009. Científic.

  • Del llibre de Pal·ladi al libro de Palladio: a propósito de las traducciones iberorromances medievales del opus agriculturae y de su autoría
  • Tomàs Martínez Romero. ROMANCE PHILOLOGY. Num. 62. pp. 111-136. 2008. Científic.

  • Reflexions corellanes. A propòsit d'un llibre sobre la literatura i l'espiritualitat de Corella
  • Tomàs Martínez Romero. BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. Num. 84. Vol. 1-2 . pp. 5-11. 2008. Científic.

  • El Llibre del rei en Jaume, les absències i els oblits
  • Tomàs Martínez Romero. RIBALTA. Num. 14. pp. 11-17. 2008. Científic.

  • La historiografia medieval sintetitzada i a debat
  • Tomàs Martínez Romero. SERRA D'OR. Num. 585. pp. 625-699. 2008. Científic.

  • Un traductor medieval en el seu context: els defalliments lèxics de Ferrer Saiol
  • Tomàs Martínez Romero. LLENGUA & LITERATURA. Num. 19. pp. 7-26. 2008. Científic.

  • Notícia d'un manuscrit fragmentari del Llibre de vicis i virtuts de fra Llorenç
  • Tomàs Martínez Romero. BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. Num. LXXXI. pp. 719-729. 2007. Científic.

  • Una traducció catalana medieval de les Epistolae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam
  • Tomàs Martínez Romero. ESTUDIS ROMÀNICS. Num. XXIX. pp. 143-157. 2007. Científic.

  • Nòtules sobre adequació i rendibilitat d'intertextualitats tirantianes
  • Tomàs Martínez Romero. ELS MARGES. Num. 79. pp. 87-93. 2006. Científic.

  • Un Desclot novament revisat i redefinit
  • Tomàs Martínez Romero. SAÓ. Num. 312. pp. 45-46. 2006. Científic.

  • El germen d'un volum antològic eiximenià sobre comportament cívic?
  • Tomàs Martínez Romero. ARXIU DE TEXTOS CATALANS ANTICS. Num. 25. pp. 507-514. 2006. Científic.

  • Notícia d'un manuscrit fragmentari del Llibre de vicis i virtuts de fra Llorenç
  • Tomàs Martínez Romero. BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. Num. LXXXI. pp. 719-729. 2005. Científic.

  • Consideracions per a una edició de l'Obra per los vells, de Joan Moreno
  • Tomàs Martínez Romero. BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. Num. LXXX. pp. 21-34. 2004. Científic.

  • Un nou llibre d'una nova fundació: de Ramon Llull al diccionari de Fabra, de Germà Colón
  • Tomàs Martínez Romero. CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA. Num. Monogràfic. pp. 531-535. 2003. Científic.

  • Reflexions sobre la categorització del cançoner satírich valencià de Miquel i Planas
  • Tomàs Martínez Romero. CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA. Num. 34. pp. 111-126. 2003. Científic.

  • Joan Roís de Corella interpretat des d'Ausiàs March
  • Tomàs Martínez Romero. CULTURA NEOLATINA. Num. LXI. pp. 159-194. 2001. Científic.

  • Algunas consideraciones sobre la Tabulatio Senecae y su traducción catalana
  • Tomàs Martínez Romero. EVPHROSYNE. Num. 29. pp. 95-110. 2001. Científic.

  • Joan Roís de Corella interpretat des d'Ausiàs March
  • Tomàs Martínez Romero. CULTURA NEOLATINA. Num. LXI, 1-2. pp. 159-194. 2001. Científic.

  • L'obra profana d'Andreu Martí Pineda i la literatura valenciana de la primera meitat del XVI
  • Tomàs Martínez Romero. LLENGUA & LITERATURA. Num. 12. pp. 77-104. 2001. Científic.

  • Kirieleyson de Muntalbà o la literatura com a base i contrapunt
  • Tomàs Martínez Romero. MEDIOEVO ROMANZO. Num. 1. Vol. 24 . pp. 92-109. 2000. Científic.

  • De poesia i lògica corellana: comentaris a La mort per amor
  • Tomàs Martínez Romero. ESTUDIS ROMÀNICS. Num. XXII. pp. 197-212. 2000. Científic.

  • Funus triumpho simillimum? Consideracions al voltant de la mort i del dol per Tirant lo Blanch
  • Tomàs Martínez Romero. BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. Num. LXXIV. pp. 23-45. 1999. Científic.

  • VARIACIONS SOBRE EL TEMA "CORELLA I ELS CONTEMPORANIS VALENCIANS"
  • Tomàs Martínez Romero. CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA. Num. 24. pp. 45-66. 1998. Científic.

  Llibres


  • La predicació de sant Vicent Ferrer per les comarques de Castelló
  • Tomàs Martínez Romero. 2021. Autoria. Científic. ISBN 9788417900830. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I; Servei de Publicacions de la Diputació de Castelló.

  • Bernat Fenollar i Miquel Estela, poetes de cançoner
  • Tomàs Martínez Romero. 2018. Autoria. Científic. ISBN 9788417469078. València (Espanya). Ed. Tres i Quatre.

  • Ramon LLull, els trobadors i la cultura del segle XIII
  • Vicenç Beltrán Pepió, Tomàs Martínez Romero, Irene Capdevila Arrizabalaga. 2018. Edició. Científic. ISBN 9788884508553. Barcelona (Espanya). Ed. Institut d'Estudis Catalans; Sismel Edizioni del Galluzzo.

  • Edició Crítica de El baculus clericalis de Bartomeu Cucala. Un tractat de confessió del segle XVI
  • Tomàs Martínez Romero, Manuel Sifre Gómez. 2017. Autoria. Científic. ISBN 9788415301752. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Diputació de Castelló.

  • Edición crítica de Epístoles a Lucili (Séneca).Traducció Catalana Medieval . Epístoles I-XXIX- Volum I
  • Tomàs Martínez Romero. 2015. Autoria. Científic. ISBN 9788472267923. Barcelona (Espanya). Ed. Barcino.

  • Edició crítica: Epístoles a Lucili. Traducció Catalana Medieval. Epístoles XCI-CXXIV. Volum III
  • Tomàs Martínez Romero. 2015. Autoria. Científic. ISBN 9788472267947. Barcelona (Espanya). Ed. Barcino.

  • Edición crítica de Epístoles a Lucili (Séneca).Traducció Catalana Medieval . Epístoles I-XXIX- Volum II
  • Tomàs Martínez Romero. 2015. Autoria. Científic. ISBN 9788472267930. Barcelona (Espanya). Ed. Barcino.

  • 800 anys després de Muret. Els trobadors i les relacions calatanooccitanes
  • Vicenç Beltran, Tomàs Martínez Romero, Irene Capdevila. 2014. Edició. Científic. ISBN 9788447538362. Barcelona (Espanya). Ed. Universitat de Barcelona.

  • Terres de cruïlla. Estudis sobre les comarques de la diòcesi de Tortosa
  • Tomàs Martínez Romero, Miquel Àngel Pradilla Cardona, Josep Manuel Quixal San-Abdon. 2013. Edició. Científic. ISBN 9788415896104. Benicarló (Espanya). Ed. Onada Edicions.

  • La literatura profana antiga i el Cançoner satírich valencià
  • Tomàs Martínez Romero. 2010. Autoria. Científic. ISBN 9788498832341. Barcelona. Ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

  • Diccionario histórico de la traducción en España
  • Tomàs Martínez Romero. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788424936266. Madrid. Ed. Gredos.

  • El rei Jaume I. Fets, actes i paraules
  • Tomàs Martínez Romero. 2008. Edició. Científic. ISBN 9788484159254. Castelló-Barcelona. Ed. Fundació Germà Colón Domènech.

  • Tòpics literaris, traducció medieval i tradició romànica
  • Tomàs Martínez Romero. 2007. Autoria. Científic. ISBN 9788472839199. Barcelona. Ed. Institut d'Estudis Catalans.

  • Literatura catalana medieval
  • Tomàs Martínez Romero. 2005. Autoria. Científic. ISBN 8472838102. Barcelona. Ed. Institut d'Estudis Catalans.

  • Les lletres hispàniques als segles XVI, XVII i XVIII
  • Tomàs Martínez Romero. 2005. Edició. Científic. ISBN 8480214899. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • La cultura catalana en projecció de futur
  • Germà Colón, Tomàs Martínez Romero, Mª Pilar Perea. 2004. Edició. Científic. ISBN 8480215003. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Aproximació als sermons de sant Vicent Ferrer
  • Tomàs Martínez Romero. 2002. Autoria. Científic. ISBN 8495802104. València. Ed. Editorial Denes.

  • Essays on medieval translation in the Iberian Peninsula
  • Tomàs Martínez Romero. 2001. Edició. Científic. ISBN 8480213655. Universitat Jaume I- Creighton University. Ed. Universitat Jaume I; Creighton University.

  • Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (3 volums)
  • Santiago Fortuño Llorens, Tomàs Martínez Romero. 1999. Edició. Científic. ISBN 8480212780. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Un clàssic entre clàssics
  • Tomàs Martínez Romero. 1998. Autoria. Científic. ISBN 8478269908. Barcelona. Ed. Biblioteca Sanchís Guarner.

  Capítols de llibre


  • Narcís Vinyoles i els petits animals literaris
  • Tomàs Martínez Romero. "Qui fruit ne sap collir" (I i II): homenatge a Lola Badia. Barcelona (Espanya). Ed. Universitat de Barcelona; Barcino. 2021. ISBN 9788491686484. Científic.

  • Medieval translation in the Crown of Aragon: from utility to creativity
  • Tomàs Martínez Romero. Translation in Europe during the Middle Ages. Berlín (Alemanya). Ed. Peter Lang. 2020. ISBN 9783631778111. Científic.

  • Panorama de la traducción medieval en la Corona de Aragón
  • Tomàs Martínez Romero. La traducción en Europa durante la Edat Media. Universidad de Alcalá (Espanya). Ed. Cilengua. 2018. ISBN 9788417107475. Científic.

  • L'ars moriendi com a gènere: processos de construcció i de recontextualització
  • Tomàs Martínez Romero. Estudis sobre pragmàtica de la literatura medieval. Estudios sobre pragmática de la literatura medieval. Ed. Universitat de València. 2017. ISBN 9788491330899. Científic.

  • Acerca de la versión Castellana Medieval del epistolario Séneca-San Pablo
  • Tomàs Martínez Romero. Antes se agotan la mano y la pluma que su historia. Magis deficit manus et calaus quam euis hystoria. Homenaje a Carlos Alvar. San Millán de la Cogolla, La Rioja (Espanya). Ed. Cilengua. 2016. ISBN 9788494390340. Científic.

  • The Recepcion of Seneca in the Crowns of Aragon and Castile in the Fourteenth and Fifteenth Centuries
  • Tomàs Martínez Romero. Brill's Companion to the Reception of Senecan Tragedy. Països Baixos (Països Baixos). Ed. Brill. 2016. ISBN 9789004266469. Científic.

  • De la selección "De burlas" al Cancionero de obras de burlas en el contexto valenciano
  • Tomàs Martínez Romero. Las "Obras de burlas" del Cancionero general de Hernando del Castillo. México (484) Alacant (Espanya). Ed. California University Press. 2015. ISBN 9786079646424. Científic.

  • Encontre d'amor: Un poema de Joan Escrivà al jardinet d'orats
  • Tomàs Martínez Romero. Studia Medievalia C. Wittlin Dicata/ Mediaeval Studies in honour C. Wittlin/ Estudis Medievals en homenatge a Curt Wittlin. Alacant (Espanya). Ed. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV). 2015. ISBN 9788460688396. Científic.

  • 20 escriptors a la València de la segona meitat del Segle XV
  • Tomàs Martínez Romero. Història de la Literatura Catalana. Volum III. Literatura Medieval (III). Segle XV. Barcelona (Espanya). Ed. Barcino; Enciclopèdia Catalana i Ajunt. de Barcelona. 2015. ISBN 9788441224063. Científic.

  • Per a una caracterització lingüistica de la segona versió medieval de les epístoles de Sèneca
  • Tomàs Martínez Romero. Homenatge a Germà Colón Domènech: Labor Omnia Improbus Vincit. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2014. ISBN 9788415444541. Científic.

  • Ritmo, rima i estructures paral·leles en la literatura i en la predicació de Vicent Ferrer
  • Tomàs Martínez Romero. Els escriptors valencians del segle XV. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2013. ISBN 9788480219129. Científic.

  • L'hagiografia espiritual: a propòsit d'un capítol del Liber d'Àngela de Foligno en català
  • Tomàs Martínez Romero. Vides medievals de sants: difusió, tradició i llegenda. Alacant (Espanya). Ed. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV). 2012. ISBN 9788461606863. Científic.

  • Una versión "franciscana" del Novem puncta y un contexto eiximeniano
  • Tomàs Martínez Romero. Lengua, traducción, recepción II: en honor de Julio César Santoyo. León (Espanya). Ed. Universidad de León. 2012. ISBN 9788497735995. Científic.

  • De la vida de Sant Vicent, de Miquel Péreç, a la vida castellana
  • Tomàs Martínez Romero. Literatures ibèriques medievals comparades. Alacant (Espanya). Ed. Universitat d'Alacant. 2012. ISBN 9788460812388. Científic.

  • Joan Roís de Corella i la literatura a la València de la segona meitat del XV
  • Tomàs Martínez Romero. Panorama crític de la literatura catalana. Edat Mitjana. Segle d'Or. Barcelona (Espanya). Ed. Vicens Vives. 2011. ISBN 9788468206721. Científic.

  • La broma eròtica en el segle XV: elements pr a una anàlisi comparativa
  • Tomàs Martínez Romero. Humor i literatura: ridentem dicere verum. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2011. ISBN 9788480218153. Científic.

  • El pròleg de Ferrer Saiol a l'Opus Agriculturae de Pal·ladi i els pròlegs de les traduccions medievals
  • Tomàs Martínez Romero. Medievalismo en Extremadura: Estudios sobre Literatura y Cultura Hispánicas de la Edad Media. Cáceres. Ed. Universidad de Extremadura. 2009. ISBN 9788477238799. Científic.

  • Pedagogia de la predicació: els nivell estructurals dels sermons vicentins
  • Tomàs Martínez Romero. En el món de sant Vicent Ferrer. València. Ed. Editorial Denes. 2008. ISBN 9788496545663. Científic.

  • Cronologia d'hòmens, història de reis. La anotació cronològica en els primers capítols del llibre dels fets
  • Tomàs Martínez Romero. El rei Jaume I. Fets, actes i paraules. Castelló-Barcelona. Ed. Fundació Germà Colón Domènech. 2008. ISBN 9788484159254. Científic.

  • De les Misses de sant Gregori a les Misses de sant Vicent Ferrer. Un breu recorregut per l'hagiografia vicentina
  • Tomàs Martínez Romero. Correspondència entre científics i història de la ciència. Valencia. Ed. Editorial Afers. 2006. ISBN 9788495916662. Científic.

  • Dues lectures marquianes de La sepultura, de Joan Roís de Corella
  • Tomàs Martínez Romero. Il falconiere del re. Venezia. Ed. Bulzoni Editore. 2004. ISBN 8883199065. Científic.

  • Ecos mèdics i literaris d'una pestilència medieval. Nòtules sobre la brama dels llauradors i l'espill
  • Tomàs Martínez Romero. La cultura catalana en projecció de futur. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480215003. Científic.

  • Comentarios acerca de la influencia de los fabliaux en la literatura catalana tardomedieval
  • Tomàs Martínez Romero. Il falconiere del re. Venezia. Ed. Bulzoni Editore. 2004. ISBN 8883199065. Científic.

  • El De Institutione feminae christianae de vives a la valència del XVI i la literatura de matrimoni en vulgar
  • Tomàs Martínez Romero. La Universitat de València i l'humanisme: studia humanitatis i renovació cultural a europa i al nou món. València. Ed. Universitat de València. 2003. ISBN 843705544X. Científic.

  • La poesía de Joan Roís de Corella, entre el amor y la honestidad
  • Tomàs Martínez Romero. Iberia cantat. Estudios sobre poesía hispánica medieval. Santiago de Compostela. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. 2002. ISBN 8497501349. Científic.

  • Sobre la intencionalitat del Valeri Màxim d'Antoni Canals
  • Tomàs Martínez Romero. Essays on medieval translation in the Iberian Peninsula. Universitat Jaume I- Creighton University. Ed. Universitat Jaume I; Creighton University. 2001. ISBN 8480213655. Científic.

  • Comentaris a la Balada de la garsa i l'esmerla
  • Tomàs Martínez Romero. Estudis sobre Joan Roís de Corella. Alcoi. Ed. Marfil. 1999. ISBN 8426809774. Científic.

  • Ausiàs March: textos i contextos
  • Tomàs Martínez Romero. Dolor e por són bastants per offendre: de vicis i virtuts al poema LVII de March. València/Barcelona. Ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 1997. ISBN 8478268723. Científic.

  • Paradigmes de la història I
  • Tomàs Martínez Romero. Alguns aspectes de l'estructura del sermó vicentí. València. Ed. Saó. 1997. ISBN 8488523224. Científic.

  Ponències a congressos


  • Nortes on the Bible and Psalter of the post-reportators of the sermons of Vincent Ferrer
  • Tomàs Martínez Romero. Congrés Internacional Vicent Ferrer. Projecció europea d'un sant valencià. València (Espanya). 16-10-2019. Científic. 2021. Ed. Universitat de València. ISBN 9788491347682.

  • Els mites traduïts: pena i glòria de la transmissió cultural a l'edat mitjana
  • Tomàs Martínez Romero. Mite i miracle a les literatures antigues i medievals (Myth and miracle in ancient and medieval literature). Valencia (Espanya). 14-12-2017. Científic. 2017.

  • El proyecto corpus des Troubadours
  • Tomàs Martínez Romero. XVII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Roma (Itàlia). 26-09-2017. Científic. 2017.

  • De copistas posibilistas y destinatarios quizás anónimos: estrategias, manipulaciones y reinterpretaciones en traducciones medievales
  • Tomàs Martínez Romero. XVII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Roma (Itàlia). 26-09-2017. Científic. 2017.

  • La traducción según los traductores catalanes "menores" de la Edad Media
  • Tomàs Martínez Romero. La construcción del discurso teórico de la Edad Media. Madrid (Espanya). 03-05-2017. Científic. 2017.

  • Presentació del projecte Trobadors
  • Tomàs Martínez Romero. Jornades de Recerca sobre pragmàtica de la Literatura Medieval. Universitat de Barcelona (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016.

  • Relaciones seminales entre las Traducciones hispánicas del Ars moriendi
  • Tomàs Martínez Romero. En lengua vulgar castellana traduzido Ensayos sobre la actividad traductora (Jornadas Inter. de Investigación sobre la Actividad Traductora durante la Edad Media). San Millán de la Cogolla (Espanya). 25-10-2012. Científic. 2015. Ed. Fundación San Millán de la Cogolla. ISBN 9788494208867.

  • Algunes notes sobre llengua i cultura al Castelló Medieval
  • Tomàs Martínez Romero. Patrimoni Històric El Castellón Meidieval (Ponènicas i Comuicacions Jornades municipals de cultura popular a la ciutat de Castelló). Castelló (Espanya). 14-11-2014. Científic. 2015. Ed. Ajuntament de Castelló. ISBN 9788416155231.

  • Joan Roís de Corella i la Tradició Literària Valenciana
  • Tomàs Martínez Romero. Joan Roís de Corella i el seu món (Actes Congrés Internacional " Joan Joan Roís de Corella "). València (Espanya). 03-09-2013. Científic. 2014. Ed. Institució Alfons el Magnànim. ISBN 9788478226689.

  • Le Projet "Corpus des troubadours" (IEC-UAI)
  • Vicenç Beltran, Tomàs Martínez Romero. I Simposi Internacional Humanitats a la xarxa: món medieval. Universitat de Barcelona (Espanya). 23-02-2011. Científic. 2014. Ed. Peter Lang. ISBN 9783034313025.

  • L'amor transformat en la literatura de la València tardomedieval
  • Tomàs Martínez Romero. X Congresso Internazionale dell'Associazione Italiana di Studi Catalani.Ciutat de l'amor. Scrivere la città, raccontare i sentimenti. Verona (Itàlia). 22-02-2012. Científic. 2013. Ed. Edizioni dell'Orso. ISBN 9788862745048.

  • Versions catalanes del Novem Puncta, un text breu atribuït a sant Albert
  • Tomàs Martínez Romero. XIV Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Murcia (Espanya). 06-09-2011. Científic. 2012. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788415463313.

  • Les dones en la literatura burlesca de la València del segle XV
  • Tomàs Martínez Romero. Congrés Internacional Any Isabel de Villena. Universitat de València (Espanya). 09-09-2011. Científic. 2011. Ed. Institució Alfons el Magnànim. ISBN 9788478226238.

  • De la construcció a l'execució dels sermons vicentins: un itinerari metòdic
  • Tomàs Martínez Romero. I Simposium Internacional Vicentino. Valencia. 26-04-2005. Científic. 2007. Ed. Generalitat Valenciana. ISBN 9788448247300.

  • De Lo somni de Joan Joan a La vesita d'Herèdia amb consideracions sobre Corella i el Tirant
  • Tomàs Martínez Romero. VII Convegno dell'AISC. Napoli. 22-05-2000. Científic. 2003. Ed. Liguori Editore. ISBN 8820731770.

  • D'un principe philosophique à un genre littéraire: les "secrets"
  • Tomàs Martínez Romero. Los secretos manuscritos y los manuscritos con secretos. París. 11-09-2002. Científic. 2002.

  • Expressions, gestos i textos: teatralitat en els sermons de Vicent Ferrer?
  • Tomàs Martínez Romero. VI Festival de Teatre i Música Medieval d'Elx: La mort com a personatge, l'assumpció com a tema. Elx. 29-10-2000. Científic. 2002. Ed. Ajuntament d'Elx. ISBN 8489479569.

  • Alguns comentaris sobre l'orde de la Garrotera: del Triümfo de les dones al Tirant lo Blanch
  • Tomàs Martínez Romero. I Congreso Internacional Las Órdenes Militares: Realidad e Imaginario. Castellón (Espanya). 25-11-1999. Científic. 2000. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480212977.

  • Teoría configuraciones: Una aplicaciones a las concentraciones de PYME con base territorial
  • Tomàs Martínez Romero, Jesús Molina Miralles. VII Congreso Nacional de ACEDE-Estrategia de la empresa y territorio. Almería (Espanya). 14-09-1997. Científic. 1997.

  • De la comtessa de Varoic a la princesa Carmesina: per la presència de Sèneca al Tirant lo Blanch
  • Tomàs Martínez Romero. Actes del Col·loqui Internacional Tirant lo Blanc. Estudis crítics sobre Tirant lo Blanc i el seu context (Ais de Provença 1994). Barcelona. 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. ISBN 8478268238.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Sèneca en la literatura medieval Europea. El món ibèric
  • Tomàs Martínez Romero. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València (Espanya). 17-11-2017.

  Comités de congresos


  • Tomàs Martínez Romero, María José Esteve Ramos, Joan Mahiques Climent, Manuel Bellmunt Serrano. International Conference onTraductio et Traditio Mediaevales: science, knowledge and ideology. Morella (Espanya). 14-03-2019. Científic.

  • Tomàs Martínez Romero. I Simposio Internacional DHuMAR HD & traduccion medieval DHuMAR: Resultados y nuevos objetivos "Textos clásicos visitados en la Edad Media". San Millán de la Cogolla (La Rioja) (Espanya). 21-06-2018. Científic.

  • Tomàs Martínez Romero. en el text de march. Alacant (Espanya). 14-03-2018. Científic.

  • Mercedes Alcañiz Moscardó, María Raquel Agost Felip, Consol Aguilar Rodenas, María Nieves Alberola Crespo, Eva Cifre Gallego, Rosa Ana Clemente Estevan, Andrea Francisco Amat, Iluminada Fuertes Fuertes, Teresa Carmen Gallego Navarro, Santiago García Campá, José Joaquin Gual Arnau, Tomàs Martínez Romero, María Odet Moliner García, Andrés Piqueras Infante, Rosalía Torrent Esclapes, Asunción Ventura Franch, Fernando Vicente Pachés. II Congrés Investigació i Gènere. Universitat Jaume I (Espanya). 11-05-2016. Científic.

  • María José Esteve Ramos, Tomàs Martínez Romero, María del Pilar Ordóñez López, Joan Manuel Verdegal Cerezo. Historiar la traducció, traduir les mentalitats. Universitat Jaume I (Espanya). 27-11-2015. Científic.

  • Tomàs Martínez Romero. III Jornades Valencianes de Medievalisme. Castelló de la Plana (Espanya). 21-11-2014. Científic.

  • Tomàs Martínez Romero. III Jornades Valencianes de Medievalisme. Castelló de la Plana (Espanya). 21-11-2014. Científic.

  • Tomàs Martínez Romero. II Jornades Valencianes de Medievalisme. Universitat d'Alacant (Espanya). 22-11-2013. Científic.

  • Tomàs Martínez Romero. II Jornades Valencianes de Medievalisme. Universitat d'Alacant (Espanya). 22-11-2013. Científic.

  • Tomàs Martínez Romero. 800 anys després de Muret: Els trobadors i les relacions catalanooccitanes. Barcelona (Espanya). 24-10-2013. Científic.

  • Tomàs Martínez Romero. 800 anys després de Muret: Els trobadors i les relacions catalanooccitanes. Barcelona (Espanya). 24-10-2013. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Tomàs Martínez Romero. 2021 ITINERARIOS.

  • Tomàs Martínez Romero. 2019 RILCE-REVISTA DE FILOLOGIA HISPANICA.

  • Tomàs Martínez Romero. 2018 REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL.

  • Tomàs Martínez Romero. 2017 ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES.

  • Tomàs Martínez Romero. 2016 ESTUDIS ROMÀNICS.

  Edició de monogràfic


  • Lo gentil estil fa pus clara la sentència. De literatura i cultura a la València medieval
  • Tomàs Martínez Romero. 1997. Científic. ISSN 1130-4235.

  Comité revistes científiques


  • Consell Científic i Assessor
  • Tomàs Martínez Romero. TIRANT. 2017. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1579-7422.

  • Advisory board
  • Tomàs Martínez Romero. CATALAN HISTORICAL REVIEW. 2017. Comité científic-Consell assesor. ISSN 2013-407X.

  • Consell Assessor
  • Tomàs Martínez Romero, José Manuel Marco Borillo, Josep Hilari Planelles Fuster, Vicent Manuel Salvador Liern. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. 2016. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1130-4235.

  • Consell Assessor
  • Federico García Moliner, Tomàs Martínez Romero, Josep Hilari Planelles Fuster, Vicent Manuel Salvador Liern. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. 2012. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1130-4235.