UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

BLAS ARROYO, JOSÉ LUIS
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Filologia i Cultures Europees - Llengua Espanyola
 • Especialista de matèria (PAU)
 • Representant CIT
 • Coordinador/a acadèmic/a de grau
 • Coordinador/a del grup d'investigació Sociolingüística
 • HC1349DD - (964 729625)
 • blas@uji.es
 • Ressenya Personal

  JOSÉ LUIS BLAS ARROYO, doctor en Filologia Hispànica i Catedràtic de Llengua Espanyola en el Departament de Filologia i Cultures Europees de la Universitat Jaume I (Castelló, Espanya) on impartix matèries de sociolingüística i gramàtica de l'espanyol. La seua principal activitat investigadora està dedicada a la sociolingüística i al contacte de llengües, així com a diverses línies d'investigació en sociopragmàtica i anàlisi del discurs (cortesia, debat polític, tratamientos....) .

  De tot això ha donat compte en diversos llibres (Polítics en conflicte. Berna, Peter Lang; Sociolingüística de l'espanyol; Madrid, Càtedra; Llengües en contacte. Conseqüències lingüístiques del bilingüisme social en les comunitats de parla de l'est peninsular, Frankfurt/Madrid, Vervuert/Iberoamericana, 1999) i més d'un centenar d'articles publicats en monografies i revistes internacionals (Journal of Pragmatics, Pragmatics, Language Variation and Change, Discourse and Society,Spanish in Context, International Journal of the Sociology of Language, Revista de Filología Española, Oralia, Sociolinguistic Studies, International Journal of Bilingual Education and BilingualismHispania, RILCE, etc.).

  Així mateix, figura com a membre del comité editorial y/o científic de diverses revistes (Sociolinguistic Studies, Normas: revista de estudios lingüísticos hispánicos, Sociocultural Pragmatics. An International Journal of Spanish Linguistics (SOPRAG), Círculo de Lingüística aplicada a la comunicación  y CLR), i col·labora habitualment com a avaluador extern de nombroses revistes internacionals (Language Variation and Change, Sociolinguistic Studies, Hispania, Memory Studies, Spanish in Context, Southwest Journal of Linguistics, Oralia, Journal of Sociolinguistics, Folia Lingüística, Anuario de Lingüística Hispánica, Intercultural Pragmatics, Ikala, RFULL, International Journal of Bilingualism, Journal of Language and Politics, Revista Española de Lingüística, etc.).

   

  És col·laborador de l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva (A.N.E.P.) per a l'avaluació dels Projectes d'Investigació presentats en el marc de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT) des del curs 2000-2001 fins a l'actualitat. Ha sigut investigador invitat per les Universitats d'Ottawa (Canadà) (1997) i Southern Califòrnia (Els Angeles, EE.UU) (2002-2003), i des de l'any 1998 dirigix el Laboratori de Sociolingüística de la Universitat Jaume I, així com el Grup d'investigació consolidat "Sociolingüística" (093) d'eixa mateixa institució. Al capdavant d'este grup ha dirigit diversos projectes d'investigació finançats per entitats públiques (Ministeri, Generalitat Valenciana, Bancaja-Universitat Jaume I).

  És membre fundador i coeditor de la revista Cultura, Llenguatge i Representació entre 2003 i 2015.

   

   

  Links

  Investigació


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  HP1502 - Llengua Espanyola (Llengua) Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)
  HU1502 - Llengua Espanyola (Llengua) Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
  HU1533 - Discurs i Societat Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
  SAP429 - Treball de Final de Màster (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Espanyol) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SBC001 - Multilingüisme Social i Interculturalitat Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC042 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Indexing political identity in the Catalonian procés: a sociophonetic approach
  • José Luis Blas Arroyo. LANGUAGE IN SOCIETY . Num. 3. Vol. 50. pp. 411-440. 2021. Científic.

  • Entre el español clásico y el primer español moderno: la evolución de las completivas dependientes de un predicado doxástico (1500-1800)
  • José Luis Blas Arroyo. BULLETIN OF SPANISH STUDIES. Num. 1. Vol. 98. pp. 1-30. 2021. Científic.

  • "¿La reversión de un cambio lingüístico?: Pasado y presente de la variación en las relativas oblicuas de lugar en español
  • José Luis Blas Arroyo. SOCIOLINGUISTIC STUDIES. Num. 1-2. Vol. 14. pp. 163-189. 2020. Científic.

  • El despertar de un cambio lingüístico: fases iniciales en la evolución de los adverbios demostrativos de lejanía en el primer español clásico
  • José Luis Blas Arroyo. HISPANIA-A JOURNAL DEVOTED TO THE TEACHING OF SPANISH AND PORTUGUESE . Num. 3. Vol. 103. pp. 341-356. 2020. Científic.

  • La apropiación de un cambio por las élites sociales: la evolución de a(h)ora en el español de los Siglos de Oro
  • Francisco Javier Vellón Lahoz, José Luis Blas Arroyo. REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA. Num. 1. Vol. 50. pp. 87-118. 2020. Científic.

  • "Madrit nos roba": contacto de lenguas, variación e ideología en el discurso político catalán
  • José Luis Blas Arroyo. SPANISH IN CONTEXT. Num. 1. Vol. 17. pp. 30-57. 2020. Científic.

  • Escritura, oralidad y variación: reanálisis de la alternancia allí/allá a partir de un corpus epistolar del siglo XVI
  • José Luis Blas Arroyo, Juan Gonzalez Martinez. ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE (eISSN). Num. 4. Vol. 135. pp. 971-1006. 2019. Científic.

  • Auge y caída de una forma moribunda: la evolución del relativo quien con antecedente plural en la historia del español
  • José Luis Blas Arroyo, Mónica Velando Casanova. STUDIA NEOPHILOLOGICA. Num. 3. Vol. 91. pp. 355-382. 2019. Científic.

  • Frases y condicionantes en un cambio gramatical abrupto: origen y expansión del relativo quienes en el español medio (1500-1740)
  • José Luis Blas Arroyo, Mónica Velando Casanova. REVUE DE LINGUISTIQUE ROMANE. Num. 331-332. Vol. 83. pp. 407-441. 2019. Científic.

  • Español "a la catalana": variación vernácula e identidad en la cataluña soberanista
  • José Luis Blas Arroyo. ORALIA. Num. 22. Vol. 1. pp. 7-40. 2019. Científic.

  • Comparative variationism for the study of language change: five centuries of competition amongst spanish deontic periphrases
  • José Luis Blas Arroyo. JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLINGUISTICS (EN LINEA). Num. 2. Vol. 4. pp. 177-219. 2018. Científic.

  • On the trail of grammaticalisation in progress: has el que become a compound relative pronoun in the history of spanish prepositional relative clauses?
  • José Luis Blas Arroyo, Francisco Javier Vellón Lahoz. PROBUS . Num. 1. Vol. 30. pp. 1-45. 2018. Científic.

  • At the boundaries of linguistic convergence: variation in presentational haber / haver-hi. A sociolinguistic comparative analysis of Spanish and Catalan grammars
  • José Luis Blas Arroyo. LANGUAGES IN CONTRAST. Num. 1. Vol. 18. pp. 35-68. 2018. Científic.

  • En los albores de un cambio lingüístico: factores condicionantes y fases en la inserción del artículo en relativas oblicuas del siglo XVIII
  • José Luis Blas Arroyo, Francisco Javier Vellón Lahoz. ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE (eISSN). Num. 2. Vol. 133. pp. 492-529. 2017. Científic.

  • Competing modal periphrases in Spanish between the 16th and the 18th centuries
  • José Luis Blas Arroyo, Kim Schulte. DIACHRONICA. Num. 1. Vol. 34. pp. 1-39. 2017. Científic.

  • Sobre puntos de la gramática particularmente resistentes al cambio: cuatro (largos) siglos en la evolución de las relativas oblicuas de lugar. Un análisis variacionista
  • José Luis Blas Arroyo, Mónica Velando Casanova. BOREALIS. Num. 1. Vol. 6. pp. 139-174. 2017. Científic.

  • ¿identidades lingüísticas invariables?: trayectorias idiolectales ante la variación y el cambio lingüístico en el español clásico
  • José Luis Blas Arroyo. REVISTA INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA IBEROAMERICANA. Num. 2 (30). Vol. XV. pp. 117-144. 2017. Científic.

  • Patrones de variación y cambio en la sintaxix del Siglo de Oro: un estudio variacionista de dos perífrasis modales en textos de inmediatez comunicativa
  • José Luis Blas Arroyo, Margarita Porcar Miralles. RILCE-REVISTA DE FILOLOGIA HISPANICA. Num. 1. Vol. 32 . pp. 47-81. 2016. Científic.

  • Los límites de la variación: adverbios y pronombres en subordinadas de relativo del siglo XVI. Sociolingüística histórica a partir de un corpus de inmediatez comunicativa
  • José Luis Blas Arroyo, Mónica Velando Casanova. SCRIPTUM DIGITAL. Vol. 5 . pp. 147-180. 2016. Científic.

  • Entre la estabilidad y la hipercorrección en un antiguo "cambio desde abajo": Haber existencial en las comunidades castellonenses
  • José Luis Blas Arroyo. LEA. LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA ACTUAL. Vol. 38.1 . pp. 69-108. 2016. Científic.

  • The rise and fall of a change from bellow in the Spanish syntax of Golden Age periode: deber & deber de + infinitive in communicative immediacy texts
  • José Luis Blas Arroyo. JOURNAL OF HISTORICAL LINGUISTICS. Num. 1. Vol. 6 . pp. 1-31. 2016. Científic.

  • Un marcador sociolingüístico en la sintaxis del siglo de Oro: patrones de variación y cambio lingüístico en completivas dependientes de predicados doxásticos
  • José Luis Blas Arroyo, Margarita Porcar Miralles. REVISTA INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA IBEROAMERICANA. Num. 28. Vol. 14. pp. 157-185. 2016. Científic.

  • The refuge of a dying variant within the grammar: Patterns of change and continuity in the Spanish verbal periphrasis haber de + infinitive in the past two centuries
  • José Luis Blas Arroyo, Francisco Javier Vellón Lahoz. LANGUAGE VARIATION AND CHANGE. Num. 1. Vol. 27 . pp. 89-116. 2015. Científic.

  • The scope of language contact as a constraint factor in language change: The periphrasis haber de plus infinitive in a corpus of language immediacy in modern Spanish
  • José Luis Blas Arroyo. INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM. Num. 5. Vol. 19 . pp. 499-524. 2015. Científic.

  • Factores condicinantes en la producción y recepción de la descortesía en un reality show. Una aproximación variacionista
  • José Luis Blas Arroyo. REVISTA DE FILOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. Num. 32. pp. 17-43. 2014. Científic.

  • La alternativa deber/deber de + infinitivo en el siglo XVI. Factores condicionantes en un fenómeno de variación sintáctica a partir de un corpus epistolar
  • José Luis Blas Arroyo, Juan González Martínez. SPANISH IN CONTEXT. Num. 1. Vol. 11 . pp. 76-96. 2014. Científic.

  • En los entresijos de la gramática: la supervivencia de deber de + inf. en el español moderno (ss. XVIII-XX)
  • José Luis Blas Arroyo, Francisco Javier Vellón Lahoz. REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. Num. 1. Vol. 94 . pp. 9-38. 2014. Científic.

  • "Qué tengo que/de hazer?": variación y cambio lingüístico en el seno de las perífrasis de infinitivo a partir de textos escritos de impronta oral en el español clásico
  • José Luis Blas Arroyo, Juan González Martínez. STUDIES IN HISPANIC AND LUSOPHONE LINGUISTICS. Num. 2. Vol. 7 . pp. 241-274. 2014. Científic.

  • Prescription and practice: an approximation variacionista on the alternation duty and duty of
  • José Luis Blas Arroyo. NEUPHILOLOGISCHE MITTEILUNGEN. Num. 4. Vol. 115 . pp. 449-469. 2014. Científic.

  • De la función a la forma: la influencia del contexto variable en la selección de las perífrasis modales de infinitivo en el primer español clásico
  • José Luis Blas Arroyo, Margarita Porcar Miralles. ANUARIO DE LINGÜÍSTICA HISPÁNICA. Num. XXX. pp. 9-49. 2014. Científic.

  • Constraint factors in the formulation of questions in conflictual discourse: An analysis of Spanish face-to-face election debates
  • José Luis Blas Arroyo. PRAGMATICS. Num. 2. Vol. 23 . pp. 187-213. 2013. Científic.

  • Silvina Montrul: El bilingüismo en el mundo hispanohablante (Ressenya)
  • José Luis Blas Arroyo. REVISTA INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA IBEROAMERICANA. Num. 22. Vol. 2 . pp. 173-177. 2013. Científic.

  • Un hito clave en la evolución de las perífrasis modales de infinitivo: análisis sociolingüístico de la alternancia Haber de/ Tener que + infinitivo en textos de inmediatez comunicativa del siglo XIX
  • José Luis Blas Arroyo, Margarita Porcar Miralles, Francisco Javier Vellón Lahoz. REVISTA DE HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Num. 8. pp. 29-62. 2013. Científic.

  • Patterns of change and continuity in the language attitudes of several generations in two bilingual Spanish communities: the rural regions of Els Ports and Matarranya
  • Juan González Martínez, José Luis Blas Arroyo. INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUAL EDUCATION AND BILINGUALISM. Num. 2. Vol. 15 . pp. 199-215. 2012. Científic.

  • Estabilidad y dinamismo en las actitudes lingüísticas de una comunidad bilingüe española (Els Ports, Castellón)
  • Juan González Martínez, José Luis Blas Arroyo. HISPANIA-REVISTA ESPANOLA DE HISTORIA. Num. 94.4. pp. 663-679. 2011. Científic.

  • Deber (de) + Infinitivo: ¿Un caso de variación libre en español? Factores condicionantes en un fenómeno de alternancia sintáctica
  • José Luis Blas Arroyo. REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. Num. 1. Vol. 91 . pp. 9-42. 2011. Científic.

  • From politeness to discourse marking: The process of pragmaticalization of muy bien in vernacular Spanish
  • José Luis Blas Arroyo. JOURNAL OF PRAGMATICS. Num. 3. Vol. 43 . pp. 855-874. 2011. Científic.

  • La función de las preguntas en un discurso agonal: el debate electoral cara a cara
  • José Luis Blas Arroyo. DISCURSO Y SOCIEDAD. Num. 4. Vol. 4 . pp. 674-705. 2010. Científic.

  • Confluencia de normas sociolingüísticas en un hecho de variación sintáctica: Factores sociales en la selección de la variable deber de+infinitivo (vs. deber) en un corpus de español peninsular
  • José Luis Blas Arroyo. HISPANIA-REVISTA ESPANOLA DE HISTORIA. Num. 93.4. pp. 624-649. 2010. Científic.

  • Niveles en la caracterización de las estrategias discursivas. Aplicaciones al estudio de la descortesía en un corpus mediático
  • José Luis Blas Arroyo. ESPAÑOL ACTUAL. Num. 94. pp. 47-76. 2010. Científic.

  • "¿Pero qué pregunta es esa?": sobre la naturaleza variable de preguntas y respuestas en el debate político-electoral
  • José Luis Blas Arroyo. ORALIA. Num. 12. pp. 153-192. 2009. Científic.

  • The variable expression of future tense in Peninsular Spanish: The present (and future) of inflectional forms in the Spanish spoken in a bilingual region
  • José Luis Blas Arroyo. LANGUAGE VARIATION AND CHANGE. Num. 1. Vol. 20 . pp. 85-126. 2008. Científic.

  • Spanish and Catalan in the Balearic Islands
  • José Luis Blas Arroyo. INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LANGUAGE. Num. 184. pp. 79-93. 2007. Científic.

  • Research on Politeness in the Spanish Speaking World
  • José Luis Blas Arroyo. ORALIA. Num. 10. pp. 317-331. 2007. Científic.

  • El poder de la tradición popular española en la pervivencia de actitudes en torno a las variedades de contacto peninsulares
  • José Luis Blas Arroyo. PAGINAS DE GUARDA. Num. 3. pp. 11-32. 2007. Científic.

  • El contacto de lenguas como factor de retención en procesos de variación y cambio lingüístico Datos sobre el Español en una comunidad bilingüe peninsular
  • José Luis Blas Arroyo. SPANISH IN CONTEXT. Num. 2. Vol. 4 . pp. 263-291. 2007. Científic.

  • Competing norms in a bilingual community. Ethnolinguistic and social factors in the reversal of a change in progress in peninsular Spanish
  • José Luis Blas Arroyo. SOCIOLINGUISTIC STUDIES. Num. 1.3. pp. 383-414. 2007. Científic.

  • Hasta aquí hemos llega(d)o: ¿Un caso de variación morfológica? Factores estructurales y estilísticos en el español de una comunidad bilingüe
  • José Luis Blas Arroyo. SOUTHWEST JOURNAL OF LINGUISTICS. Num. 25. Vol. 2 . pp. 39-74. 2006. Científic.

  • Reflexiones en torno al concepto de convergencia lingüística y su aplicación a las variedades del español en contacto con el catalán. Aspectos estructurales y sociolingüísticos
  • José Luis Blas Arroyo. QUO VADIS, ROMANIA?. Num. 28. pp. 75-92. 2006. Científic.

  • Los grados de cortesía verbal: reflexiones en torno a algunas estrategias y recursos lingüísticos en el español peninsular contemporáneo
  • José Luis Blas Arroyo. REVISTA INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA IBEROAMERICANA. Num. 5. pp. 9-30. 2005. Científic.

  • Perspectivas (socio)lingüísticas complementarias en el estudio de la variación y el cambio lingüístico en español
  • José Luis Blas Arroyo. ESTUDIOS DE SOCIOLINGUISTICA. Num. 4. Vol. 2 . pp. 653-692. 2003. Científic.

  • Interacción de factores sociales y de adscripción lingüística en el léxico disponible de una comunidad escolar española
  • José Luis Blas Arroyo, Manuela Casanova Avalos. LENGUAS MODERNAS. Num. 28-29. pp. 165-189. 2003. Científic.

  • Perdóneme que se le diga, pero vuelve usted a faltar a la verdad, señor González: Politic verbal behaviour in face to face Spanish Political Debates
  • José Luis Blas Arroyo. DISCOURSE & SOCIETY . Num. 4. Vol. 14 . pp. 395-423. 2003. Científic.

  • ¿Era Bin Laden un líder de los talibán?...¿o de los talibanes?: presiones externas e internas en un fenómeno reciente de variación morfológica"
  • José Luis Blas Arroyo. REVISTA DE INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA. Num. 5.1. pp. 13-39. 2002. Científic.

  • The languages of the Valencian educational system: the results of two decades of language policy
  • José Luis Blas Arroyo. INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUAL EDUCATION AND BILINGUALISM. Num. 5-6. pp. 318-338. 2002. Científic.

  • "'No diga chorradas': La descortesía en el debate político cara a cara. Una aproximación pragma-variacionista"
  • José Luis Blas Arroyo. ORALIA. Vol. 4 . pp. 9-45. 2001. Científic.

  • En los límites de la (des)cortesía: formas atenuadas de la agresividad verbal en el debate político español
  • José Luis Blas Arroyo. ITL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS. Num. 137-138. pp. 1-24. 2001. Científic.

  • Mire usted Sr. González... Personal deíxis in Spanish political-electoral debate
  • José Luis Blas Arroyo. JOURNAL OF PRAGMATICS. Num. 32,1. pp. 1-27. 2000. Científic.

  • Principles of variationism for disambiguating language contact phenomena: the case of lone Spanish nouns in Catalan discourse
  • Deborah Tricker, José Luis Blas Arroyo. LANGUAGE VARIATION AND CHANGE. Num. 12,2. pp. 103-140. 2000. Científic.

  • Aspectos sobre la variación lingüística en la lengua escrita: la expresión de futuridad en el español literario
  • José Luis Blas Arroyo. LEA. LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA ACTUAL. Num. 22,2. pp. 161-200. 2000. Científic.

  • Teoría y praxis de la planificación lingüística en el mundo hispánico
  • José Luis Blas Arroyo. REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA (RESLA). Num. ??. pp. 313-342. 1999. Científic.

  • Diga por qué, diga por qué...'. La repetición en el debate político-electoral
  • José Luis Blas Arroyo. REVISTA DE INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA. Num. 1. Vol. 2 . pp. 5-42. 1999. Científic.

  • La diglosia y otros conceptos alternativos en la descripción del bilinguismo social en comunidades hispánicas. Un ensayo bibliográfico
  • José Luis Blas Arroyo. GRAZER LINGUISTISCHE STUDIEN. Num. 52. Vol. 1999 . pp. 19-51. 1999. Científic.

  • Las actitudes hacia la variación intradialectal en la sociolinguistica hispánica
  • José Luis Blas Arroyo. ESTUDIOS FILOLÓGICOS. Num. 34. Vol. 1999 . pp. 47-72. 1999. Científic.

  • Las actitudes hacia el bilinguismo en las comunidades de habla hispanicas
  • José Luis Blas Arroyo. LEBENDE SPRACHEN. Num. 44. Vol. 3 . pp. 120-129. 1999. Científic.

  • Desarrollos de la planificación lingüística en el mundo hispánico con especial atención a los contextos español y latinoamericano
  • José Luis Blas Arroyo. REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA (RESLA). Num. 13. pp. 315-343. 1999. Científic.

  • La gramática de la determinación en español y catalán: puntos de coincidencia y de conflicto estructural para la delimitación de los fenómenos de contacto de lenguas",
  • José Luis Blas Arroyo. MOENIA. Num. 5. pp. 413-435. 1999. Científic.

  • Un caso de variación pragmática: sobre la ampliación significativa de un marcador discursivo en el español actual. Aspectos estructurales y sociolingüísticos
  • José Luis Blas Arroyo. ANALECTA MALACITANA. Num. 2. Vol. 21 . pp. 543-572. 1998. Científic.

  • Efectos del cambio de código en los medios de comunicación audiovisuales. Análisis del discurso bilingüe español-catalán",
  • José Luis Blas Arroyo. IBEROROMANIA. Num. 48. pp. 38-65. 1998. Científic.

  • Funciones y estructuras discursivas del moderador en el debate político
  • José Luis Blas Arroyo. LANGUES ET LINGUISTIQUE. Num. 24. pp. 35-57. 1998. Científic.

  • Estructuras triádicas en el debate político electoral
  • José Luis Blas Arroyo. CAHIERS DE L'INSTITUT DE LINGUISTIQUE DE LOUVAIN. Vol. 24 . pp. 85-108. 1998. Científic.

  • Pero no me interrumpa usted, haga el favor... Las interrupciones en el debate polÍtico-electoral
  • José Luis Blas Arroyo. MEDITERRANEAN LANGUAGE REVIEW. Num. 10. pp. 54-88. 1998. Científic.

  • Buenas noches bona nit'...Restricciones lingüísticas y discursivas al cambio de código
  • José Luis Blas Arroyo. REVISTA ORBIS. Num. 40. pp. 111-134. 1998. Científic.

  • Cambio de código y comunicación humana. Noticia de España
  • José Luis Blas Arroyo. CONFLUENCE. Num. 12/2. pp. 8-30. 1997. Científic.

  • Aproximación sociolingüística al fenómeno de la neutralización modal en las comunidades de habla castellonenses. Análisis de algunos contornos sintácticos,
  • José Luis Blas Arroyo, Margarita Porcar Miralles. SINTAGMA. Num. 9. pp. 27-45. 1997. Científic.

  • Caracterización sociolingüística del cambio de código
  • José Luis Blas Arroyo. LETRAS DE DEUSTO. Num. 27, nº 24. pp. 131-154. 1997. Científic.

  • Dimensiones sociolingüísticas del cambio de código. A propósito de un corpus radiofónico
  • José Luis Blas Arroyo. ITL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS. Num. 117-118,. pp. 117-150. 1997. Científic.

  • El cambio de código como estrategia discursiva en un corpus radiofónico. Aspectos estructurales
  • José Luis Blas Arroyo. REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA (RESLA). Num. 10. pp. 27-52. 1995. Científic.

  Llibres


  • Lengua española para magisterio
  • Jorge Martí Contreras, Francisco Javier Vellón Lahoz, José Luis Blas Arroyo, Margarita Porcar Miralles, Mónica Velando Casanova, Manuela Casanova Ávalos, Lidia Ramírez Helbling, Cristina Villalba Ibañez, Pedro Tejada Tello. 2020. Autoria. Docent. ISBN 9788417900229. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Sociolingüística histórica del español. Tras las huellas de la variación y el cambio lingüístico a través de textos de inmediatez comunicativa
  • José Luis Blas Arroyo, Margarita Porcar Miralles, Mónica Velando Casanova, Francisco Javier Vellón Lahoz. 2019. Autoria. Científic. ISBN 9788491920588. Madrid (Espanya). Ed. Iberoamericana / Vervuert.

  • Estudios Lingüísticos en Homenaje a Emilio Ridruejo
  • José Luis Blas Arroyo. 2019. Edició. Científic. ISBN 9788491332343. València (Espanya). Ed. Universitat de València.

  • Políticos en conflicto: una aproximación pragmático-discursiva al debate electoral cara a cara
  • José Luis Blas Arroyo. 2011. Autoria. Científic. ISBN 9783034310055. Berna (Suiza). Ed. Peter Lang.

  • Corpus sociolingüístico de Castellón de la Plana y su área metropolitana
  • José Luis Blas Arroyo, Beatriz Navarro Morales, Juan Carlos Casañ Núñez. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788480217217. Castellón de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Discurso y sociedad II. Nuevas contribuciones al estudio de la lengua en un contexto social(III Congreso Internacional sobre Lengua y Sociedad)
  • José Luis Blas Arroyo, Manuela Casanova Avalos, Mónica Velando Casanova, Francisco Javier Vellón Lahoz. 2008. Edició. Científic. ISBN 9788480216661. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Discurso y sociedad: contribuciones al estudio de la lengua en contexto social (II Congreso Internacional sobre Lengua y Sociedad)
  • José Luis Blas Arroyo, Manuela Casanova Avalos, Mónica Velando Casanova. 2006. Edició. Científic. ISBN 9788480215381. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Sociolingüística del español
  • José Luis Blas Arroyo. 2005. Autoria. Científic. ISBN 8437622484. Madrid. Ed. Ediciones Cátedra.

  • Estudios sobre lengua y sociedad
  • José Luis Blas Arroyo, Manuela Casanova Avalos, Santiago Fortuño Llorens, Margarita Porcar Miralles. 2002. Edició. Científic. ISBN 8480213663. Castellón de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Gramáticas en contacto. Un modelo de análisis variacionista para la desambiguación de los fenómenos de contacto en el discurso bilingüe catalán-español
  • José Luis Blas Arroyo. 2000. Autoria. Científic. ISBN 3895866694. Munich (Alemanya). Ed. Lincom Europa.

  • Lenguas en contacto. Consecuencias lingüísticas del bilingüismo social en las comunidades de habla del este peninsular *N.B. Filiación con la UJI en la última fotocopia
  • José Luis Blas Arroyo. 1999. Autoria. Científic. ISBN 3893547770. Frankfurt am Main (Alemanya). Ed. Iberoamericana / Vervuert.

  • LAS COMUNIDADES DE HABLA BILINGÜES. TEMAS DE SOCIOLINGÜÍSTICA ESPAÑOLA
  • José Luis Blas Arroyo. 1998. Autoria. Científic. ISBN 8479560185. ZARAGOZA. Ed. Libros Pórtico.

  • Estudios de Lingüística Aplicada
  • Inmaculada Fortanet Gómez, José Luis Blas Arroyo, Josep Roderic Guzmán Pitarch, María Carmen Campoy Cubillo. 1997. Autoria. Docent. ISBN 8480211172. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Variedades del Castellano en Castellón
  • José Luis Blas Arroyo, Genoveva Boix Salvador, Enrique Gil Miguel, Pedro Tejada Tello. 1992. Autoria. Científic. ISBN 8486895359. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Diputació de Castelló.

  Capítols de llibre


  • Pragmatic variation and terms of address
  • María Irene Moyna, José Luis Blas Arroyo. The Routledge Handbook of Spanish Pragmatics: Foundations and Interfaces. Londres (Regne Unit). Ed. Routledge. 2020. ISBN 9781138316461. Científic.

  • Dimensiones generacionales e idiolectales del cambio lingüístico
  • José Luis Blas Arroyo. Estudios Lingüísticos en Homenaje a Emilio Ridruejo. València (Espanya). Ed. Universitat de València. 2019. ISBN 9788491332343. Científic.

  • La sociolingüística del español en España
  • José Luis Blas Arroyo. Manual de lingüística española / Manuals of Romance Linguistics. Berlin (Alemanya). Ed. De Gruyter. 2019. ISBN 9783110360370. Científic.

  • Continuidad y ruptura en el cambio lingüístico: la trayectoria de las perífrasis deónticas con tener en la historia del español
  • José Luis Blas Arroyo. Lo que hablan las palabras. Estudios de lexicología, lexicografía y gramática en honor de Manuel Alvar Ezquerra. Lugo (Espanya). Ed. Editorial Axac. 2019. ISBN 9788492658701. Científic.

  • Perfil socioestilístico y diacrónico de un fenómeno de variación en el español de los Siglos de Oro
  • José Luis Blas Arroyo. Oralidad y análisis del discurso. Homenaje a Luis Cortés Rodríguez. Almería (Espanya). Ed. Universidad de Almería. 2016. ISBN 9788416642199. Científic.

  • Entrenchment and frequency effects in the diffusion and replacement of modal periphrases in Spanish: a diachronic variationist analysis
  • Kim Schulte, José Luis Blas Arroyo. Lingüística de corpus y lingüística histórica iberorrománica. Berlin (Alemanya). Ed. De Gruyter. 2016. ISBN 9783110460223. Científic.

  • La relevancia del contacto de lenguas como factor condicionante en un proceso de cambio lingüístico: la evolución de haber de+ infinitivo
  • José Luis Blas Arroyo. En torno a haber: construcciones, usos y variación desde el latín hasta la actualidad. Frankfurt (Alemanya). Ed. Peter Lang. 2016. ISBN 9783631666623. Científic.

  • "No eres inteligente ni para tener amigos... Pues anda que tú": A quantitative analysis of the production and reception of impoliteness in present-day Spanish reality television
  • José Luis Blas Arroyo. Real Talk. Reality Television and Discourse Analysis in Action. Houndmills (Regne Unit). Ed. Palgrave Macmillan. 2013. ISBN 9780230368729. Científic.

  • Pragmatics of Political Discourse
  • José Luis Blas Arroyo. The Encyclopedia of Applied Linguistics. Hong Kong (Hong Kong). Ed. John Wiley & Sons. 2012. ISBN 9781405194730. Científic.

  • Lengua y política
  • José Luis Blas Arroyo. Fundamentos y modelos del estudio pragmático y sociopragmático del español. Washington (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Georgetown University Press. 2012. ISBN 9781589019362. Científic.

  • Factores distribucionales y categoriales en las preguntas del debate electoral
  • José Luis Blas Arroyo. Sintaxis y análisis del discurso hablando en español. Homenaje a Antonio Narbona. Sevilla (Espanya). Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. 2011. ISBN 9788447213870. Científic.

  • Spanish in Contact with Catalan
  • José Luis Blas Arroyo. The Handbook of Hispanic Sociolinguistics. Oxford. Ed. John Wiley & Sons. 2011. ISBN 9781405195003. Científic.

  • Criterios para la clasificación de los fenómenos de contacto. Viejas y nuevas propuestas para el contexto catalán-español
  • José Luis Blas Arroyo. Variación lingüística y contacto de lenguas en el mundo hispánico. In memoriam Homenaje a Manuel Alvar. Frankfurt. Ed. Iberoamericana / Vervuert. 2011. ISBN 9783865276025. Científic.

  • La descortesía en contextos de telerrealidad mediática. Análisis de un corpus español
  • José Luis Blas Arroyo. (Des)cortesía en español. Espacios teóricos y metodológicos para su estudio. Roma. Ed. Università degli Studi Roma Tre; Universidad de Estocolmo. 2010. ISBN 9789197452151. Científic.

  • Interpersonal issues in political discourse
  • José Luis Blas Arroyo. Handbook of Pragmatics (Vol VIII): Interpersonal Pragmatics. Belin/New York. Ed. De Gruyter. 2010. ISBN 9783110214321. Científic.

  • Manifestaciones de la identidad lingüística en el mundo hispánico
  • José Luis Blas Arroyo. Identidades sociales e identidades lingüísticas. Madrid. Ed. Universidad Complutense de Madrid. 2009. ISBN 9788474919608. Científic.

  • La descortesía verba en contextos institucionales: entre la realidad y el espectáculo
  • José Luis Blas Arroyo. Manifestaciones textuales de la (des)cortesía y agresividad verbal en diversos ámbitos comunicativos. Sevilla. Ed. Universidad Internacional de Andalucía. 2009. ISBN 9788479930899. Científic.

  • Desde la cortesía a la marcación discursiva: el proceso de pragmaticalización de muy bien en las hablas castellonenses.
  • José Luis Blas Arroyo. Aportes pragmáticos, sociopragmáticos y socioculturales a los estudios de la cortesía en español. Estocolmo/Buenos Aires. Ed. Dunken. 2009. ISBN 9789870239802. Científic.

  • Limitaciones (y avances) en el estudio de las variedades de contacto españolas (con especial atención al contexto español-catalán)
  • José Luis Blas Arroyo. Lengua viva: estudios ofrecidos a César Hernández Alonso. Valladolid. Ed. Universidad de Valladolid. 2008. ISBN 9788484484721. Científic.

  • La variación léxica
  • José Luis Blas Arroyo. Panorama de la lexicología. Barcelona. Ed. Ariel. 2008. ISBN 9788434482791. Científic.

  • Variación lingüística e identidad en la España plurilingüe: una aproximación multidisciplinar
  • José Luis Blas Arroyo. Selected Proceedings of the 4th Workshop on Spanish Sociolinguistics. Somerville, MA, USA. Ed. Cascadilla Proceedings. 2008. ISBN 9781574734263. Científic.

  • Funciones y actitudes hacia las variedades de contacto en la tradición popular española. Una revisión pancrónica
  • José Luis Blas Arroyo. José Luis Aguirre, maestro y escritor. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216166. Científic.

  • Coordinació docent en tres assignatures relacionades amb l’ús correcte de l’espanyol
  • María Ángeles Mingarro Arnandis, Mónica Velando Casanova, María del Carmen Corona Marzol, José Luis Blas Arroyo. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Las lenguas de España en Contacto
  • José Luis Blas Arroyo. Las lenguas españolas: un enfoque filológico. Madrid. Ed. Ministerio de Educación / Cultura. 2006. ISBN 8436941756. Científic.

  • Realidad sociolingüística y Educación en la Comunidad Valenciana
  • José Luis Blas Arroyo. La educación plurilingüe en España y América. Madrid. Ed. Dykinson. 2005. ISBN 8497725654. Científic.

  • El español actual en las comunidades del ámbito lingüístico catalán
  • José Luis Blas Arroyo. Historia de la Lengua Española. Barcelona. Ed. Ariel. 2004. ISBN 8434482614. Científic.

  • La influencia de la lengua materna en algunos valores de la disponibilidad léxica en el español de una comunidad bilingüe
  • José Luis Blas Arroyo, Manuela Casanova Avalos. Adquisición, enseñanza y contraste de lenguas, bilingüismo y traducción. Universidade de Vigo. Ed. Universidade de Vigo. 2003. ISBN 8481582581. Científic.

  • Están ahí bajo: un caso de variación gramatical en una situación de contacto de lenguas
  • José Luis Blas Arroyo. Estudios sobre variación sintáctica. Frankfurt am Main ( (Alemanya). Ed. Iberoamericana / Vervuert. 1999. ISBN 3893541101. Científic.

  Ponències a congressos


  • Herramientas estadísticas para el estudio de la variación y el cambio lingüístico en la investigación sincrónica y diacrónica del español
  • José Luis Blas Arroyo. Seminario de variación y diacronía (Máster oficial de investigación en Lengua Española: investigación y salidas profesionales). Madrid (Espanya). 20-02-2019. Docent. 2019.

  • Aplicaciones de la sociolingüística histórica al estudio de la variación y el cambio lingüístico
  • José Luis Blas Arroyo. Seminario de variación i diacronía (Máster oficial de investigación en Lengua Española: Investigación y salidas profesionales). Madrid (Espanya). 30-12-2018. Docent. 2018.

  • Variación, identidad y nacionalismo en la cataluña secesionista
  • José Luis Blas Arroyo. Third workshop the research network Political Discourse in the Romance Speaking Countries: linguistics and social science perspectives (ROMPOL): Identity Discourses and Discourses of Belonging vs Not-Belonging in Romance Speaking Countries. Estocolmo (Suècia). 16-11-2018. Científic. 2018.

  • Rasgos vernáculos del español en el discurso político catalán
  • José Luis Blas Arroyo. II Congreso Internacional del español hablado. Valencia (Espanya). 18-10-2018. Científic. 2018.

  • La sociolingüística comparativa: aplicaciones sincrónicas y diacrónicas
  • José Luis Blas Arroyo. Máster de investigación en Lingüística Hispánica. Madrid (Espanya). 28-05-2018. Docent. 2018.

  • "Tiene tanto temor a la mar que creo no lo hará": variación en la sintaxis de las completivas en los Siglos de Oro
  • José Luis Blas Arroyo, Margarita Porcar Miralles. X Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Zaragoza (Espanya). 07-09-2015. Científic. 2018. Ed. Institución Fernando el Católico. ISBN 9788499114989.

  • La evolución de la gramática interna en la esfera deóntica: cinco siglos de perífrasis modales en pugna
  • José Luis Blas Arroyo. VI Seminario sobre tiempo y aspecto. Madrid (Espanya). 08-09-2017. Científic. 2017.

  • Identidades lingüísticas (in)variables: trayectorias idiolectales ante la variación y el cambio lingüístico
  • José Luis Blas Arroyo. VI Jornadas Internacionales de Lingüística Hispánica. Universidad de Lisboa (Portugal). 03-04-2017. Científic. 2017.

  • En los límites de la convergencia lingüística: variación y koinización en haber/ haver-hi existencial en español y catalán
  • José Luis Blas Arroyo. Ibero-Romance in Contact and in Contrast (IberoCon). University of Ghent (Bèlgica). 14-12-2015. Científic. 2015.

  • Tras las huellas de la variación y el cambio lingüístico a través de textos de inmediatez comunicativa: fundamentos de un proyecto de sociolingüística histórica
  • José Luis Blas Arroyo. IX Congreso Internacional de Historia de la lengua española. Cádiz (Espanya). 10-09-2012. Científic. 2015. Ed. Iberoamericana / Vervuert. ISBN 9788484899006.

  • La alternancia deber/deber de + infinitivo en la tradición gramatical española: entre la distinción funcional y la variación libre
  • José Luis Blas Arroyo. Métodos y resultados actuales en Historiografía de la Lingüística. (IX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística (SEHL)). Córdoba (Espanya). 11-09-2013. Científic. 2014. Ed. Nodus Publikationen. ISBN 9783893230204.

  • Tras las huellas de la variación y el cambio lingüístico a través de textos de inmediatez comunicativa: fundamentos de un proyecto de sociolingüística histórica
  • José Luis Blas Arroyo. IX Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. Universidad de Cádiz (Espanya). 10-09-2012. Científic. 2012.

  • Norma y uso en un fenómeno de variación sintáctica. Nuevos datos a propósito de la oposición modal epistémico-déontica y la variable deber/deber de + infinitivo
  • José Luis Blas Arroyo. XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniquess (CILFR 2010). Valencia (Espanya). 06-09-2010. Científic. 2011. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788447213870.

  • Norma y uso en un fenómeno de variación sintáctica. Nuevos datos a propósito de la oposición modal epistémico-déontica y la variable deber/deber+infinitivo
  • José Luis Blas Arroyo. XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniquess (CILFR 2010). Universitat de València (Espanya). 06-09-2010. Científic. 2010.

  • Variación lingüística en una comunidad bilingüe y multilectal
  • José Luis Blas Arroyo. I Seminario Internacional sobre Variación Sociolingüística. Universidad de La Laguna, Tenerife (Espanya). 18-05-2010. Científic. 2010.

  • El debate político-electoral: una aproximación sociopragmática
  • José Luis Blas Arroyo. I Seminario Internacional sobre variación sociolingüística. Universidad de La Laguna, Tenerife (Espanya). 18-05-2010. Científic. 2010.

  • Variación y discurso: aspectos institucionales y estilísticos en la formulación de preguntas en el debate político cara a cara
  • José Luis Blas Arroyo. I Seminario Internacional sobre variacion linguistica. Nuevos retos en el estudio de la variacion. La Laguna (Espanya). 18-05-2010. Científic. 2010. Ed. Editorial Círculo Rojo. ISBN 9788499910536.

  • La descortesía en contextos mediáticos
  • José Luis Blas Arroyo. IV Convegno Internazionale del Programma EDICE. Universitá Roma Tre. 23-11-2008. Científic. 2008.

  • Aspectos estructurales y sociolingüísticos de una variedad de contacto: el español de la Comunidad Valenciana
  • José Luis Blas Arroyo. III Congreso Internacional sobre Lengua y Sociedad. Universitat Jaume I. 19-09-2006. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216661.

  • Presentación
  • José Luis Blas Arroyo. III Congreso Internacional sobre Lengua y Sociedad. Universitat Jaume I. 19-09-2006. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216661.

  • Bilingüismo y contacto de lenguas
  • José Luis Blas Arroyo. Coloquio Internacional In Memoriam Manuel Alvar: "Variación lingüística y contacto de lenguas en el mundo hispánico". Sevilla. 19-11-2007. Científic. 2007.

  • La descortesía verbal en contextos institucionales: entre la realidad y el espectáculo
  • José Luis Blas Arroyo. Descortesía, agresividad y violencia verbal en la sociedad actual. Universidad Internacional de Andalucía. 17-09-2007. Científic. 2007.

  • El Español de la Comunidad Valenciana: desde la Interferencia Lingüística a la Convergencia
  • José Luis Blas Arroyo. III Congreso Internacional sobre Lengua y Sociedad. Universitat Jaume I. 19-09-2006. Científic. 2006.

  • Manifestaciones orales (y escritas) del contacto de lenguas en el español peninsular
  • José Luis Blas Arroyo. Conferencia Universitaria de la Suiza Occidental (CUSO): Lenguas en contacto y plurilingüismo en las literaturas hispánicas. Universidad de Neuchâtel (Suiza). 22-05-2006. Científic. 2006.

  • El contacto de lenguas como catalizador de fenómenos de variación y cambio lingüístico. Nuevos datos de una comunidad bilingüe española
  • José Luis Blas Arroyo. Third Hispanic Linguistics Symposium. Universidad de Glasgow. 07-04-2006. Científic. 2006.

  • Presentación
  • José Luis Blas Arroyo. II Congreso Internacional sobre Lengua y Sociedad.. Castelló de la Plana. 09-11-2004. Científic. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480215381.

  • Laboratorio de Sociolingüística de la UJI: Materiales para la compilación y estudio de un macro-corpus sociolingüístico del español en las comunidades de habla castello
  • José Luis Blas Arroyo. Estudios sobre Lengua y Sociedad (Jornadas sobre Lengua y Sociedad). Castellón de la Plana. 06-11-2000. Científic. 2002. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213663.

  • Presentación de las I Jornadas sobre Lengua y Sociedad
  • José Luis Blas Arroyo. Estudios sobre Lengua y Sociedad (Jornadas sobre Lengua y Sociedad). Castellón de la Plana. 06-11-2000. Científic. 2002. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213663.

  • Introducción a los fenómenos del contacto de lenguas en las comunidades de habla castellonenses
  • José Luis Blas Arroyo. Estudios sobre Lengua y Sociedad (Jornadas sobre Lengua y Sociedad). Universitat Jaume I de Castelló. 06-11-2000. Científic. 2002. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213663.

  • Realidad sociolingüística y educación en la Comunidad Valenciana
  • José Luis Blas Arroyo. I Jornadas Internacionales sobre Plurilingüismo y Educación. Vitoria, Universidad del País Vasco. 19-11-2001. Científic. 2001.

  • La influencia de la red educativa y del entorno sociocultural en la disponibilidad léxica. Estudio de las comunidades de habla castellonenses
  • José Luis Blas Arroyo, Manuela Casanova Avalos. XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica. Salamanca. 24-09-2001. Científic. 2001. Ed. Max Niemeyer. ISBN 3484503998.

  • La presencia de lo oral en la literatura: sobre la variable futuro verbal en una muestra del teatro español contemporáneo
  • José Luis Blas Arroyo. Actas del IV Congreso Nacional de Lingüística General. Cádiz. 03-04-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 8477867372.

  • Cuando vendrás...: Fase inicial de un cambio por interferencia
  • Margarita Porcar Miralles, José Luis Blas Arroyo. Actes del Vé Congrés d'Història i Filologia de la Plana. Castelló. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Diputació de Castelló. ISBN 8792079053.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Actitudes lingüísticas en els Ports (Castellón) y Matarranya (Teruel)
  • José Luis Blas Arroyo. Universitat Nacional de Educación a Distancia- Departamento de Lengua Española y Lingüiística General (Espanya). González Martínez, Juan. Num. 10. 02-07-2009.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Variación y cambio lingüístico en la historia de las completivas (1500-1800)
  • José Luis Blas Arroyo. Universidad de Lovaina (Bèlgica). 15-06-2019.

  • Desarrollos convergentes (y divergentes) del español en contacto con el catalán: nuevos datos sincrónicos y diacrónicos desde la sociolingüística
  • José Luis Blas Arroyo. Universitat de Barcelona (Espanya). 14-02-2019.

  • el contacto de lenguas catalán-castellano en castellón
  • José Luis Blas Arroyo. Universitat de les Illes Balears (Espanya). 11-05-2017.

  • Formas de tratamiento en textos de inmediatez comunicativa. Un enfoque variacionista
  • José Luis Blas Arroyo. Université de Paris Ouest (França). 01-03-2013.

  • Sociolingüística y variación sintáctica
  • José Luis Blas Arroyo. Escuela de Estudios Hispano-Americanos-CSIC-Sevilla. 23-03-2010.

  • Ideologías e identidades lingüísticas en España. Aspectos sincrónicos y diacrónicos
  • José Luis Blas Arroyo. Université de Heuchâtel. 10-12-2008.

  • Variación lingüística e identidad en la España actual
  • José Luis Blas Arroyo. State University of New York. 18-04-2008.

  • El español en contacto con otras lenguas peninsulares: aspectos tipológicos y sociolingüísticos de la convivencia idiomática
  • José Luis Blas Arroyo. Universidad de Sevilla. 23-11-2007.

  • Sobre identidades e ideologías sociolingüísticas en el mundo hispánico
  • José Luis Blas Arroyo. Universidad Complutense de Madrid. 03-08-2007.

  • Metodología para la recolección de corpus: diferentes tipos de materiales
  • José Luis Blas Arroyo. Universidad de Estocolmo. 18-05-2004.

  • Cortesía y descortesía en el discurso político español
  • José Luis Blas Arroyo. Universidad de Estocolmo. 17-05-2004.

  • En los límite de la (des)cortesía: formas atenuadas de la agresividad verbal en el debate político español
  • José Luis Blas Arroyo. University of Southern California (Los Angeles, EEUU). 08-11-2002.

  • Pragmática y etnografía de la comunicación
  • José Luis Blas Arroyo. Universitat de València. 07-11-2001.

  Comités de congresos


  • José Luis Blas Arroyo. I Jornadas sobre lengua y sociedad. Universitat Jaume I. . Científic.

  • José Luis Blas Arroyo. International Workshop Intonation, Language Contact and Social Factors (ILCSF20). Bizkaia (Espanya). 23-10-2020. Científic.

  • José Luis Blas Arroyo. International Symposium on Bilingualism 9 (ISB9). Singapore (Singapur). 10-06-2013. Científic.

  • José Luis Blas Arroyo. NWAW 39 (38th annual meeting of New Ways of Analyzing Variation). San Antonio (USA). 01-11-2010. Científic.

  • José Luis Blas Arroyo. XXVIII Congreso de AESLA. Vigo. 15-04-2010. Científic.

  • José Luis Blas Arroyo. 5th International Workshop on Spanish Sociolinguistics (WSS5). North Carolina State University. 09-04-2010. Científic.

  • José Luis Blas Arroyo. NWAV 38 (38th annual meeting of New Ways of Analyzing Variation). University of Ottawa. 22-10-2009. Científic.

  • José Luis Blas Arroyo, Manuela Casanova Avalos, Santiago Fortuño Llorens, María Ángeles Mingarro Arnandis, Margarita Porcar Miralles, Mónica Velando Casanova, Francisco Javier Vellón Lahoz. III Congreso Internacional sobre Lengua y Sociedad. Universitat Jaume I. 19-09-2006. Científic.

  • José Luis Blas Arroyo. 5th International Symposium on Bilingualism. Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona. 20-03-2005. Científic.

  • José Luis Blas Arroyo. VIIIè Congrés d'Història i Filologia de la Plana. Nules. 26-11-2004. Científic.

  • José Luis Blas Arroyo. II Congreso sobre Lengua y Sociedad. Universitat Jaume I (FCHS). 09-11-2004. Científic.

  • José Luis Blas Arroyo. II Congreso sobre Lengua y Sociedad. Universitat Jaume I (FCHS). 09-11-2004. Científic.

  • José Luis Blas Arroyo, Manuela Casanova Avalos, Santiago Fortuño Llorens, Margarita Porcar Miralles. III Seminario Permanente de Filología Hispánica. Castellón. 01-01-2003. Científic.

  • José Luis Blas Arroyo, Manuela Casanova Avalos, Santiago Fortuño Llorens, Margarita Porcar Miralles. II Seminario permanente de filogía española (Universitat Jaume I). Castelló de la Plana. 01-01-2002. Científic.

  • José Luis Blas Arroyo. I SEMINARIO PERMANTENTE DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. Castelló. 01-01-2001. Científic.

  • José Luis Blas Arroyo, Manuela Casanova Avalos, Margarita Porcar Miralles, Santiago Fortuño Llorens. I Jornadas sobre Lengua y Sociedad. Castellón. 06-11-2000. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • José Luis Blas Arroyo. 2021 JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLINGUISTICS (EN LINEA).

  • José Luis Blas Arroyo. 2021 LEA. LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA ACTUAL.

  • José Luis Blas Arroyo. 2021 SPANISH IN CONTEXT.

  • José Luis Blas Arroyo. 2021 ANUARI DE FILOLOGIA. ESTUDIS DE LINGÜISTICA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2020 SINTAGMA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2020 REVISTA DE INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2020 SOCIOLINGUISTIC STUDIES.

  • José Luis Blas Arroyo. 2020 REVISTA DE HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2019 DISCURSO Y SOCIEDAD.

  • José Luis Blas Arroyo. 2019 CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2019 HUARTE DE SAN JUAN. LINGÉUÍSTICA Y LITERATURA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2019 LINGUISTICA Y LITERATURA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2019 SOCIOLINGUISTIC STUDIES.

  • José Luis Blas Arroyo. 2018 CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2018 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN FILOLÓGICA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2018 REVISTA INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA IBEROAMERICANA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2018 REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA (RESLA).

  • José Luis Blas Arroyo. 2017 DISCURSO Y SOCIEDAD.

  • José Luis Blas Arroyo. 2017 SOCIOLINGUISTIC STUDIES.

  • José Luis Blas Arroyo. 2017 JOURNAL OF PRAGMATICS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2017 CUADERNOS DE LINGÜISTICA DE EL COLEGIO DE MEXICO.

  • José Luis Blas Arroyo. 2017 BOREALIS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2017 ESTUDIOS DE LINGÉUÍSTICA ESPAÑOLA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2016 STUDIES IN HISPANIC AND LUSOPHONE LINGUISTICS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2016 BELGIAN JOURNAL OF LINGUISTICS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2016 LENGUA Y MIGRACION.

  • José Luis Blas Arroyo. 2016 JOURNAL OF LANGUAGE AGGRESSION AND CONFLICT.

  • José Luis Blas Arroyo. 2016 SOCIOLINGUISTIC STUDIES.

  • José Luis Blas Arroyo. 2016 BOREALIS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2016 LANGUAGE VARIATION AND CHANGE.

  • José Luis Blas Arroyo. 2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUAL EDUCATION AND BILINGUALISM.

  • José Luis Blas Arroyo. 2015 LANGUAGE VARIATION AND CHANGE.

  • José Luis Blas Arroyo. 2015 SOCIOLINGUISTIC STUDIES.

  • José Luis Blas Arroyo. 2015 HISPANIA-A JOURNAL DEVOTED TO THE TEACHING OF SPANISH AND PORTUGUESE.

  • José Luis Blas Arroyo. 2015 STUDIES IN HISPANIC AND LUSOPHONE LINGUISTICS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2015 JOURNAL OF PRAGMATICS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2015 REVISTA INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA IBEROAMERICANA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2014 REVISTA DE FILOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2014 SIGNO Y SEÑA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2014 SOCIOLINGUISTIC STUDIES.

  • José Luis Blas Arroyo. 2014 SINTAGMA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2014 HISPANIA-A JOURNAL DEVOTED TO THE TEACHING OF SPANISH AND PORTUGUESE.

  • José Luis Blas Arroyo. 2014 JOURNAL OF PRAGMATICS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2014 SOCIOLINGUISTIC STUDIES.

  • José Luis Blas Arroyo. 2014 DISCOURSE STUDIES.

  • José Luis Blas Arroyo. 2014 LOGOS (LA SERENA).

  • José Luis Blas Arroyo. 2014 LANGUAGE VARIATION AND CHANGE.

  • José Luis Blas Arroyo. 2014 LANGUAGE SCIENCES.

  • José Luis Blas Arroyo. 2013 RILCE-REVISTA DE FILOLOGIA HISPANICA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2012 CIRCULO DE LINGÜISTICA APLICADA A LA COMUNICACION.

  • José Luis Blas Arroyo. 2012 NORMAS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2012 PRAGMATICA SOCIOCULTURAL.

  • José Luis Blas Arroyo. 2012 SOCIOLINGUISTIC STUDIES.

  • José Luis Blas Arroyo. 2012 JOURNAL OF PRAGMATICS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2012 SPANISH IN CONTEXT.

  • José Luis Blas Arroyo. 2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM.

  • José Luis Blas Arroyo. 2011 HISPANIA-A JOURNAL DEVOTED TO THE TEACHING OF SPANISH AND PORTUGUESE.

  • José Luis Blas Arroyo. 2011 JOURNAL OF LANGUAGE AND POLITICS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2011 NORMAS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2011 CIRCULO DE LINGÜISTICA APLICADA A LA COMUNICACION.

  • José Luis Blas Arroyo. 2011 SPANISH IN CONTEXT.

  • José Luis Blas Arroyo. 2011 REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2011 SOCIOLINGUISTIC STUDIES.

  • José Luis Blas Arroyo. 2011 REVISTA DE FILOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2010 SOUTHWEST JOURNAL OF LINGUISTICS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2010 ANUARIO DE LINGÜÍSTICA HISPÁNICA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2010 INTERCULTURAL PRAGMATICS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2010 REVISTA DE FILOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2010 CIRCULO DE LINGÜISTICA APLICADA A LA COMUNICACION.

  • José Luis Blas Arroyo. 2010 HISPANIA-A JOURNAL DEVOTED TO THE TEACHING OF SPANISH AND PORTUGUESE.

  • José Luis Blas Arroyo. 2010 SPANISH IN CONTEXT.

  • José Luis Blas Arroyo. 2009 FOLIA LINGUISTICA.

  • José Luis Blas Arroyo. 2009 JOURNAL OF SOCIOLINGUISTICS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2009 SPANISH IN CONTEXT.

  • José Luis Blas Arroyo. 2008 UNIVERSOS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2007 SOCIOLINGUISTIC STUDIES.

  • José Luis Blas Arroyo. 2006 CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2005 CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2005 SPANISH IN CONTEXT.

  • José Luis Blas Arroyo. 2004 CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS.

  • José Luis Blas Arroyo. 2004 LANGUAGE VARIATION AND CHANGE.

  • José Luis Blas Arroyo. 2004 SPANISH IN CONTEXT.

  • José Luis Blas Arroyo. 2004 SOUTHWEST JOURNAL OF LINGUISTICS.

  Edició de monogràfic


  • Cultura, Lenguaje, Representación/ Culture, Language and Representation Volumen 14
  • José Luis Blas Arroyo, José Ramón Prado Pérez. 2015. Científic. ISSN 1697-7750.

  • Representaciones de la Crisis Económica Global
  • José Luis Blas Arroyo, José Ramón Prado Pérez. 2014. Científic. ISSN 1697-7750.

  • Cultura, Lenguaje y Representación/Culture, Language and Representantion. Vol 11
  • José Luis Blas Arroyo, José Ramón Prado Pérez. 2013. Científic. ISSN 1697-7750.

  • Visual Arts
  • José Luis Blas Arroyo, José Ramón Prado Pérez. 2012. Científic. ISSN 1697-7750.

  • Politics and discursive practices
  • José Luis Blas Arroyo, José Ramón Prado Pérez. 2011. Científic. ISSN 1697-7750.

  • Cultura Popular, medios y globalización
  • José Luis Blas Arroyo, José Ramón Prado Pérez. 2010. Científic. ISSN 1697-7750.

  • Cultura, Lenguaje y Representación. Volumen 7
  • José Luis Blas Arroyo, José Ramón Prado Pérez. 2009. Científic. ISSN 1697-7750.

  • La intermedialidad
  • José Luis Blas Arroyo, José Ramón Prado Pérez. 2008. Científic. ISSN 1697-7750.

  • Metáfora y discurso
  • José Luis Blas Arroyo, José Ramón Prado Pérez. 2007. Científic. ISSN 1697-7750.

  • Intercultural Communication
  • José Luis Blas Arroyo, José Ramón Prado Pérez. 2007. Científic. ISSN 1697-7750.

  • La cortesía/Politeness
  • José Luis Blas Arroyo, José Ramón Prado Pérez. 2006. Científic. ISSN 1697-7750.

  • Violence and Culture
  • José Luis Blas Arroyo, José Ramón Prado Pérez. 2005. Científic. ISSN 1697-7750.

  • Issues of Intercultural Representation
  • José Luis Blas Arroyo, José Ramón Prado Pérez. 2004. Científic. ISSN 1697-7750.

  Comité revistes científiques


  • Consejo asesor
  • José Luis Blas Arroyo. REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA. 2021. Comité científic-Consell assesor. ISSN 0210-1874.

  • Comité de Redacción
  • José Luis Blas Arroyo, María José Gámez Fuentes, Adela Kotatkova, Eloísa Fernanda Nos Aldás, Sonia París Albert, Santiago Posteguillo Gómez, José Ramón Prado Pérez, Francisco José Raga Gimeno, María Auxiliadora Sales Ciges, Mónica Velando Casanova, Francisco Javier Vellón Lahoz. CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS. 2018. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 1697-7750.

  • Dirección
  • José Luis Blas Arroyo. CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS. 2017. Direcció. ISSN 1697-7750.