UJI

Informació personal

SALVADOR LIERN, VICENT MANUEL
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Filologia i Cultures Europees - Filologia Catalana
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Responsables de matèria (PAU majors de 25 anys)
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació Llengües i Cultures Europees i Nous Llenguatges Literaris i Audiovisuals
 • Director/a de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI LÓPEZ PIÑERO
 • HC2324DD - (964 729747)
 • vsalvado@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-8927-6836
 • Ressenya Personal

  -Catedràtic d'Universitat  a temps complet. Cinc trams de recerca. 

  -Perfil investigador: Anàlisi del discurs. Semàntica i Pragmàtica del català. Literatura catalana contemporània. Actualment treballa sobre identitats urbanes, la funció de la literatura en l’educació de les emocions i diversos aspectos de lingüística mèdica.

  -Perfil docent: assignatures de català en diverses titulacions de Grau; assignatures d'anàlisi del discurs, teoria de l'argumentació i semàntica en el màster CIEL: direcció de tesis doctorals (21 tesis doctorals dirigides fins ara)

  -Activitats professionals: expert en avaluació de qualitat universitària; tasques editorials ocasionals

  -Algunes publicacions recents:

  Salvador, V- (ed.). L’ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d’avui, València: Tres i Quatre, 2012 

  Salvador, V. “El debate social sobre las fuentes de energía: representaciones semánticas y gestión social de los conocimientos”, CLR 13 (2014), pp. 221-243. 

  -Salvador, V., Figures i esbossos. Estudis sobre literatura valenciana contemporània, Alacant, Gil Albert, 2013

  -Salvador, V.  i Pérez Saldanya, M. (eds.), L'obra literària de Vicent Andrés Estellés. Gèneres, tradicions poètiques i estil, València, AVL, 2013


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  HU1553 - Pragmàtica Intercultural Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
  PE0951 - Periodisme i Literatura Grau en Periodisme
  SBC006 - Anàlisi del Discurs Oral i Escrit Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC011 - Semàntica Contrastiva Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC015 - Ideologia, Comunicació i Retòrica Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC030 - Argumentació i Fal·làcies del Discurs Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC042 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • El cuerpo y sus espacios
  • Vicent Manuel Salvador Liern. DIALOGOI. Num. 7. pp. 73-83. 2020. Científic.

  • Sobre el coneixement analògic. la metàfora en el discurs de la biotecnologia
  • Vicent Manuel Salvador Liern. METODE. ANNUAL REVIEW. Num. 9. pp. 47-51. 2019. Científic.

  • L'assaig com a gènere: un territori de frontera
  • Vicent Manuel Salvador Liern. SCRIPTA - REVISTA INTERNACIONAL DE LITERATURA I CULTURA MEDIEVAL I MODERNA. Num. 12. Vol. 12. pp. 71-85. 2018. Científic.

  • Presentación: Elogio de la transterritorialidad académica
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Agnese Sampietro. STUDIA IBERICA ET AMERICANA. Num. 5. pp. 13-18. 2018. Científic.

  • Espacialitat i contrucció d'identitats en la literatura
  • Vicent Manuel Salvador Liern. ZEITSCHRIFT FÜR KATALANISTIK. Num. 31. pp. 151-171. 2018. Científic.

  • Fuster's conception of literature as a social practice
  • Vicent Manuel Salvador Liern. JOURNAL OF CATALAN INTELLECTUAL HISTORY (EN LINEA). pp. 122-133. 2017. Científic.

  • Alguns marcadors d'oposició en Diccionari per a ociosos de Joan Fuster i en les seves traduccions
  • Vicent Manuel Salvador Liern. ZEITSCHRIFT FÜR KATALANISTIK. Num. 30. pp. 225-244. 2017. Científic.

  • Oralitat pública
  • Vicent Manuel Salvador Liern. ARTICLES DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LITERATURA. Num. 70. pp. 19-25. 2016. Científic.

  • Identitat i perifèries urbanes: el barri valencià del Cabanyal
  • Vicent Manuel Salvador Liern. EHUMANISTA. Vol. 10. pp. 272-285. 2016. Científic.

  • Autorrelato e identidades profesionales: Sobre autobiografías y médicos
  • Vicent Manuel Salvador Liern. ANNALI DI CA' FOSCARI. Num. 49. pp. 57-74. 2015. Científic.

  • El debate social sobre las fuentes de energía: representaciones semánticas y gestión social de los conocimientos
  • Vicent Manuel Salvador Liern. CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS. Num. 13. pp. 221-243. 2014. Científic.

  • Malaltia i emocions en la lírica: exemples de tematizació del propi cos en la poesia catalana contemporània
  • Vicent Manuel Salvador Liern. CATALONIA. Num. 14. pp. 1-14. 2014. Científic.

  • La construcción de las profesiones sanitarias a través de las revistas especializadas
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Cecili Macián, Maria Josep Marín. DISCURSO Y SOCIEDAD. Num. 7. Vol. 1 . pp. 73-96. 2013. Científic.

  • Llompart i l'evolució dels estils
  • Vicent Manuel Salvador Liern. REDUCCIONS. Num. 102. pp. 85-95. 2013. Científic.

  • Imatges i metàfores en la poesia d'Estellés
  • Vicent Manuel Salvador Liern. SAÓ. Num. 376. pp. 19-21. 2012. Científic.

  • Procediments discursius de la divulgació científica en l'àmbit periodístic: l'èxit mediàtic de la maleïda partícula de Higgs
  • Aina Monferrer Palmer, Vicent Manuel Salvador Liern. JOURNAL OF CATALAN STUDIES. Num. 2012. pp. 128-150. 2012. Científic.

  • Pràctiques discursives en l'àmbit sanitari: contextos, gèneres i estils
  • Vicent Manuel Salvador Liern. LLENGUA, SOCIETAT I COMUNICACIÓ. Num. 10. pp. 46-52. 2012. Científic.

  • Paraula poètica i cultura de la mort en Vicent Andrés Estellés
  • Vicent Manuel Salvador Liern. REDUCCIONS. Num. 98-99. pp. 207-216. 2011. Científic.

  • Paraula i cultura de la salut: indagacions de lingüística mèdica
  • Vicent Manuel Salvador Liern. CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA. Num. 50. pp. 89-105. 2011. Científic.

  • Els aprenentatges lingüístics en altres disciplines
  • Vicent Manuel Salvador Liern. ARTICLES DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LITERATURA. Num. 54. pp. 9-16. 2011. Científic.

  • Unidade e variación da lingua
  • Vicent Manuel Salvador Liern. RENOVA GALIZA. Num. 4. pp. 7-9. 2010. Científic.

  • Primera relación entre paciente y profesional de la salud: rituales de interacción y estrategias discursivas en la entrevista podológica
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Cecili Macián. ESTUDOS LINGUISTICOS. Num. 3. pp. 439-457. 2009. Científic.

  • Virtualidades educativas del análisis textual
  • Vicent Manuel Salvador Liern. LENGUAJE Y TEXTOS. Num. 30. pp. 19-33. 2009. Científic.

  • Teories de la comunicació
  • Vicent Manuel Salvador Liern. TREBALLS DE COMUNICACIÓ. Num. 22. pp. 47-59. 2008. Científic.

  • Metàfores i coneixement
  • Vicent Manuel Salvador Liern. ESCOLA CATALANA. Num. 450. pp. 8-9. 2008. Científic.

  • Traductologia i discurs
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Vicent Martines. CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA. Num. 40. pp. 95-98. 2007. Científic.

  • L'escriptor, de llengua en llengua. Joan Fuster i les traduccions
  • Vicent Manuel Salvador Liern. CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA. Num. 40. pp. 211-234. 2007. Científic.

  • Combinatòria lèxica i discurs acadèmic: aplicació a l'anàlisi de manuals d'ensenyament mitjà
  • Vicent Manuel Salvador Liern. ARTICLES DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LITERATURA. Num. 36. pp. 75-87. 2005. Científic.

  • Fraseologia i educació discursiva
  • María Montserrat Ferrer Ripollés, Montserrat Ferrer, Vicent Manuel Salvador Liern. ARTICLES DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LITERATURA. Num. 36. pp. 5-11. 2005. Científic.

  • Oralitat i escriptura: dues cares de la complexitat del llenguatge
  • Vicent Manuel Salvador Liern. ARTICLES DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LITERATURA. Num. 36. pp. 75-87. 2005. Científic.

  • Expresssió del dolor, de la medicina al llenguatge
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Laia Mercè Climent Raga. MÈTODE. Num. 42. pp. 6-7. 2004. Científic.

  • Fraseologia y educación discursiva
  • Vicent Manuel Salvador Liern. LETRAS DE HOJE. Num. 1. Vol. 39 . pp. 45-63. 2004. Científic.

  • Pragmàtica i estilística
  • Vicent Manuel Salvador Liern. NOVES SL. Num. 1. pp. 1-7. 2003. Científic.

  • Paterna: tradició i progrés
  • Vicent Manuel Salvador Liern. ALBORGI, QUADERN DE LLETRES I ESTUDIS. Num. 5. pp. 89-97. 2003. Científic.

  • Rellegir Fuster, des del tercer mil·lenni
  • Vicent Manuel Salvador Liern. EINES. Num. 20. pp. 19-22. 2003. Científic.

  • Fuster, educador
  • Vicent Manuel Salvador Liern. ESCOLA CATALANA. Num. 405. pp. 6-9. 2003. Científic.

  • Joan Fuster: Correspondència
  • Vicent Manuel Salvador Liern. ESTUDIS ROMÀNICS. Num. vol XXII. pp. 370-373. 2002. Científic.

  • Discurso periodístico y gestión social de los conocimientos
  • Vicent Manuel Salvador Liern. ANÀLISI: QUADERNS DE COMUNICACIÓ I CULTURA. Num. nº 28. pp. 107-120. 2002. Científic.

  • Diàlegs amb els clàssics: la recepció d'Ausiàs March en la poesia valenciana contemporània
  • Vicent Manuel Salvador Liern. REDUCCIONS. Num. 72. pp. 44-55. 2000. Científic.

  • La Cenicienta, un mito vigente
  • Gemma Lluch, Vicent Manuel Salvador Liern. CLIJ- Cuadernos de literatura infantil y juvenil. Num. 130. pp. 44-54. 2000. Científic.

  • El tòtem publicitari
  • Vicent Manuel Salvador Liern. ESCOLA CATALANA. Num. -. 2000. Docent.

  • L'Estil nominalitzat
  • Vicent Manuel Salvador Liern. CAPLLETRA. REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGIA. Num. 29. pp. 69-82. 2000. Científic.

  • Portal: Discurs científic i comunicació social
  • Vicent Manuel Salvador Liern. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. Num. 11. pp. 5-12. 2000. Científic.

  • Educació i literatura
  • Vicent Manuel Salvador Liern. ESCOLA CATALANA. Num. 367. pp. 6-8. 2000. Docent.

  • Burjassot/Hamburg: la seducció europea en la poesia estellesiana
  • Vicent Manuel Salvador Liern. REVUE D'ETUDES CATALANES. Num. 2. pp. 27-39. 1999. Científic.

  • Las grandes figuras de la literatura valenciana del siglo XX
  • Vicent Manuel Salvador Liern. HISPANORAMA. Num. 84. pp. 37-42. 1999. Científic.

  • Retòrica i recepció de la literatura romàntica: sobre les traduccions d'un text d'E.T.A. Hoffmann
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Josep Roderic Guzmán Pitarch. QUADERNS DE FILOLOGIA. ESTUDIS LINGÜÍSTICS. pp. 239-255. 1998. Científic.

  • Història d'una assignatura pendent
  • Vicent Manuel Salvador Liern. MÈTODE. Num. 18. pp. 22-24. 1997. Científic.

  Llibres


  • Understanding the Discourse of Aging: A multifaceted Perspective
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Agnese Sampietro. 2020. Edició. Científic. ISBN 9781527557857. Cambridge (Regne Unit). Ed. Cambridge Scholars Publishing.

  • Discourses on the Edges of Life
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Adéla Kotatkova, Ignasi Clemente. 2020. Edició. Científic. ISBN 9789027205377. Amsterdam. Ed. John Benjamins.

  • Edición crítica de Vicent Andrés Estellés. Obra completa VI
  • Vicent Manuel Salvador Liern. 2019. Autoria. Científic. ISBN 9788417469184. Valencia. Ed. Tres i Quatre.

  • The Rise of Catalan Identity. Social Commitment and Political Engagement in the Twentieth Century
  • Pompeu Casanovas, Montserrat Corretger, Vicent Manuel Salvador Liern. 2019. Edició. Científic. ISBN 9783030181437. Cham (Suïssa). Ed. Springer.

  • Vicent Andrés Estellés. Obra completa III
  • Vicent Manuel Salvador Liern. 2016. Edició. Creació literaria. ISBN 9788416789016. Paterna (València) (Espanya). Ed. Tres i Quatre.

  • El compromís literari en la modernitat. Del període d'entreguerres al postfranquisme (1920-1980)
  • Montserrat Corretger, Pompeu Casanovas, Vicent Manuel Salvador Liern. 2016. Edició. Científic. ISBN 9788484244455. Tarragona (Espanya). Ed. Universitat Rovira i Virgili.

  • Vicent Andrés Estellés. Obra completa
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Josep Murgades. 2014. Edició. Creació literaria. ISBN 9788475029535. València (Espanya). Ed. Tres i Quatre.

  • L'obra literària de Vicent Andrés Estellés. Géneres, Tradicions poètiques i estil
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Manuel Pérez Saldanya. 2013. Edició. Científic. ISBN 9788448258689. València (Espanya). Ed. Acadèmia Valenciana de la Llengua.

  • L'ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d'avui
  • Vicent Manuel Salvador Liern. 2012. Edició. Científic. ISBN 9788475029108. València (Espanya). Ed. Tres i Quatre.

  • Figures i esbossos. Estudis sobre literatura valenciana contemporània
  • Vicent Manuel Salvador Liern. 2012. Autoria. Científic. ISBN 9788477846390. Alacant (Espanya). Ed. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

  • Opera estellesiana: per a una edició crítica de Vicent Andrés Estellés
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Adolfo Piquer Vidal, Daniel P. Grau. 2010. Edició. Científic. ISBN 9788460811022. Alacant (Espanya). Ed. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV).

  • L'ensenyament del discurs escrit
  • Isabel Maria Ríos García, Vicent Manuel Salvador Liern. 2008. Autoria. Científic. ISBN 9788498243413. Alzira. Ed. Bromera.

  • Miscel·lània en honor a Joan F. Mira
  • Jesús Bermúdez Ramiro, Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés, Rubén Josep Montañés Gómez, Vicent Manuel Salvador Liern. 2008. Edició. Científic. ISBN 9788480216449. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • La llengua d'acollida. La llengua a Europa i la integració lingüística a la Plana. Comunicació en català dins l'espai cultural europeu
  • Laia Mercè Climent Raga, Vicent Pitarch Almela, Vicent Manuel Salvador Liern. 2007. Edició. Científic. ISBN 9788460806233. Alacant. Ed. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV).

  • El discurs prefabricat II. Fraseologia i comunicació social
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Laia Mercè Climent Raga. 2006. Edició. Científic. ISBN 8480215968. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • La llengua i la literatura: història i actualitat
  • Andreu Joan, Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés, Vicent Pitarch Almela, Vicent Manuel Salvador Liern. 2004. Edició. Científic. ISBN 8472837769. Barcelona. Ed. Universitat Jaume I; Institut d'Estudis Catalans.

  • "Uns mots que volen acompanyar, precursors, el text", dins Manel Rodríguez Castelló, Els dies contats
  • Vicent Manuel Salvador Liern. 2002. Autoria. Creació literaria. ISBN 8495620286. València. Ed. Brosquil Edicions.

  • Paraules prologals a Montesinos LÓPEZ, Anna I. El discurs de la informàtica. Un estudi de les seqüències descriptives
  • Vicent Manuel Salvador Liern. 2002. Autoria. Creació literaria. ISBN 8484153819. València-Barcelona. Ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

  • Els arxius del discurs. Episodis valencians d'història social de la llengua i la literatura
  • Vicent Manuel Salvador Liern. 2001. Autoria. Científic. ISBN 8484153258. Barcelona. Ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

  • Poesia, ciutat oberta. Incursions en el discurs poètic contemporani
  • Vicent Manuel Salvador Liern. 2000. Autoria. Científic. ISBN 8481313238. València. Ed. Tàndem Edicions.

  • El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada
  • Justine Ursula Brehm Cripps, Vicent Manuel Salvador Liern. 2000. Autoria. Docent. ISBN 8480213329. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Adolfo Piquer Vidal. 2000. Edició. Científic. ISBN 8480213329. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Valoriana: estudis sobre l'obra d' Enric Valor
  • Heike Anna Berta Margarete Van Lawick Brozio, Vicent Manuel Salvador Liern. 1999. Edició. Científic. ISBN 848021273X. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Quaderns de Filologia. Estudis Lingüístics IV. Monogràfic sobre Pragmàtica Intercultural
  • Vicent Manuel Salvador Liern. 1998. Edició. Científic. ISBN 843703874X. València. Ed. Universitat de València.

  • El lector model en la narrativa per a infants i joves
  • Vicent Manuel Salvador Liern. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212217. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • El hablar y el estilo
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Manual de lingüística del hablar / Manual of Text and Discourse Linguistics. Berlin (Alemanya). Ed. De Gruyter. 2021. ISBN 9783110334883. Científic.

  • The socio-discursive construction of old age: Genres, images, and conflicts
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Understanding the Discourse of Aging: A multifaceted Perspective. Cambridge (Regne Unit). Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2020. ISBN 9781527557857. Científic.

  • Understanding the discourse of aging: an introduction
  • Agnese Sampietro, Vicent Manuel Salvador Liern. Understanding the Discourse of Aging: A multifaceted Perspective. Cambridge (Regne Unit). Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2020. ISBN 9781527557857. Científic.

  • La perspectiva pragmaestilística: aplicación a la concesividad en español y catalán
  • Vicent Manuel Salvador Liern. El conocimiento compartido. Entre la pragmática y la gramática. Berlín (Alemanya (República Democràtica )). Ed. De Gruyter. 2020. ISBN 9783110711158. Científic.

  • Phraseology and Identity: Idioms and Proverbs in Catalan Culture
  • Vicent Manuel Salvador Liern. History of Catalonia and Its Implications for Contemporary Nationalism and Cultural Conflict. Hershey (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. IGI Global. 2020. ISBN 9781799866145. Científic.

  • Presentation: Discourses on death and dying
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Adéla Kotatkova, Ignasi Clemente. Discourses on the Edges of Life. Amsterdam. Ed. John Benjamins. 2020. ISBN 9789027205377. Científic.

  • The scenography of death in contemporary poetry: The case of Vicent Andrés Estellés
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Irene Mira. Discourses on the Edges of Life. Amsterdam. Ed. John Benjamins. 2020. ISBN 9789027205377. Científic.

  • Història, ficció i discurs literari. A propòsit d'uns relats de J. F. Mira
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Nunc dimittis: estudis dedicats al professor Antoni Ferrando. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2019. ISBN 9788491343707. Científic.

  • Catalan Identities: Literature, Social Commitment, and Political Engagement in the 20th Century
  • Pompeu Casanovas, Montserrat Corretger, Vicent Manuel Salvador Liern. The Rise of Catalan Identity. Social Commitment and Political Engagement in the Twentieth Century. Cham (Suïssa). Ed. Springer. 2019. ISBN 9783030181437. Científic.

  • Spatiality and Valencian/Catalan Identity in the Poetry of Vicent Andrés Estellés
  • Vicent Manuel Salvador Liern. The Rise of Catalan Identity. Social Commitment and Political Engagement in the Twentieth Century. Cham (Suïssa). Ed. Springer. 2019. ISBN 9783030181437. Científic.

  • El proyecto "Lenguaje y cultura de la salud"
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Investigaciones actuales en Lingüística. Vol. IV: sobre el discurso (Ebook). Alcalá de Henares (Espanya). Ed. Universidad de Alcalá de Henares. 2017. ISBN 9788416599431. Científic.

  • La traducció francesa del "Diccionari per a ociosos"
  • Vicent Manuel Salvador Liern. La traducció literària: estudis sobre la traducció i la literatura valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Acadèmia Valenciana de la Llengua. 2017. ISBN 9788448262006. Científic.

  • The Clinical Case Report as a Discourse Genre in the context of Professional Training
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Medical Discourse in Professional, Academic and Popular Settings. Bristol (Regne Unit). Ed. Multilingual Matters. 2016. ISBN 9781783096251. Científic.

  • La concepció fusteriana de la literatura com a pràctica social
  • Vicent Manuel Salvador Liern. El compromís literari en la modernitat. Del període d'entreguerres al postfranquisme (1920-1980). Tarragona (Espanya). Ed. Universitat Rovira i Virgili. 2016. ISBN 9788484244455. Científic.

  • Els primers anys seixanta i el silenci editorial: de les meravelles als esbossos de relat
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Vicent Andrés Estellés. Obra completa III. Paterna (València) (Espanya). Ed. Tres i Quatre. 2016. ISBN 9788416789016. Científic.

  • Un nuevo modelo de discurso biográfico: Los casos clínicos literaturizados de Oliver Sacks
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Aproximació a l'altre/ An approach to the other. Amsterdam (Països Baixos). Ed. John Benjamins. 2015. ISBN 9789027240170. Científic.

  • Capítulo XXIII. Vicent Salvador
  • Vicent Manuel Salvador Liern. La lingüística en España. 24 autobiografías. Barcelona (Espanya). Ed. Universitat Oberta de Catalunya. 2014. ISBN 9788490641255. Científic.

  • El poeta civil i el poeta de l'amor conjugal: versos a dues ciutats estellesianes
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Homenatge a Germà Colón Domènech: Labor Omnia Improbus Vincit. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2014. ISBN 9788415444541. Científic.

  • Prefaci
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Josep Murgades. Vicent Andrés Estellés. Obra completa. València (Espanya). Ed. Tres i Quatre. 2014. ISBN 9788475029535. Creació literaria.

  • Oraciones Concesivas
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Sintaxis histórica de la lengua española. Tercera Parte: Preposiciones, adverbios y conjunciones. Relaciones interoracionales.(Vol 3). Mèxic. Ed. Universidad Autónoma del Estado de México; Fondo de Cultura Económica. 2014. ISBN 9786071620408. Científic.

  • La paraula poètica estellesiana
  • Vicent Manuel Salvador Liern. L'obra literària de Vicent Andrés Estellés. Géneres, Tradicions poètiques i estil. València (Espanya). Ed. Acadèmia Valenciana de la Llengua. 2013. ISBN 9788448258689. Científic.

  • Estilística dels textos no literaris
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Estil i estils. Teoria i aplicacions de l'estilística. Barcelona (Espanya). Ed. Agrupació d'Editors i Autors Universitaris. 2013. ISBN 9788494127557. Científic.

  • Metáfora y fraseología en el discurso periodístico de tema político
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Retórica y política. Los discursos de la construcción de la sociedad. Logroño (Espanya). Ed. Instituto de Estudios Riojanos. 2012. ISBN 9788499600352. Científic.

  • L'ull despert: panoràmica
  • Vicent Manuel Salvador Liern. L'ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d'avui. València (Espanya). Ed. Tres i Quatre. 2012. ISBN 9788475029108. Científic.

  • Metaphor and style in Catalan
  • Vicent Manuel Salvador Liern. The pragmatics of catalan. (276) (Alemanya). Ed. De Gruyter. 2011. ISBN 9783110238686. Científic.

  • Una mirada de lector a la poesia d'Estellés
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Ara, Estellés. 12 poemes, 12 cançons a Benicarló. Benicarló. Ed. Onada Edicions. 2011. ISBN 9788415221166. Científic.

  • La narrativa d'Enric Valor en el marc de la narrativa catalana
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Nova reflexió sobre l'obra d'Enric Valor. Alacant. Ed. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV). 2011. ISBN 9788460812463. Científic.

  • Lectura analítica i ensenyament: el comentari de textos literaris
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Llengua Catalana i Literatura. Complements de formació disciplinària. Barcelona. Ed. Editorial Graó. 2011. ISBN 9788499803616. Docent.

  • Maria-Mercè Marçal i Serra
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Faust Ripoll. La nissaga catalana del món clàssic. Barcelona. Ed. Revista Auriga. 2011. ISBN 9788461509928. Científic.

  • Literary language and diatopic variation. Catalan literary cultures
  • Vicent Manuel Salvador Liern. A comparative history of literatures in the Iberian Peninsula. Amsterdam/Philadelphia. Ed. John Benjamins. 2010. ISBN 9789027234575. Científic.

  • Joan Fuster, citoyen de Sueca, intellectuel européen
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Dictionnaire à l'usage des oisifs. Barcelona. Ed. Éditions Anacharsis. 2010. ISBN 9782914777636. Científic.

  • Divulgació i comunicació en la interacció clínica: una aproximació des de la lingüística mèdica
  • Vicent Manuel Salvador Liern, María Luisa Villanueva Alfonso, Cecili Macián, José Vicent Roig. El lenguaje de la ciencia y la tecnología. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2010. ISBN 9788480217064. Científic.

  • Tres tesis doctorals sobre Vicent Andrés Estellés
  • Aina Monferrer Palmer, Vicent Manuel Salvador Liern. Opera estellesiana: per a una edició crítica de Vicent Andrés Estellés. Alacant (Espanya). Ed. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV). 2010. ISBN 9788460811022. Científic.

  • L'eufemisme, entre la retòrica i la política
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Discurs polític i identitats (trans)nacionals. València. Ed. Universitat de València. 2010. ISBN 9788437077758. Científic.

  • El gran foc dels garbons, un procés d'escriptura complex
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Opera estellesiana: per a una edició crítica de Vicent Andrés Estellés. Alacant (Espanya). Ed. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV). 2010. ISBN 9788460811022. Científic.

  • Estudi preliminar, propostes de treball i de comentaris de text
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Diccionari per a ociosos. Barcelona. Ed. Educaula. 2009. ISBN 9788492672004. Científic.

  • "Saps què vull dir?" Reflexions sobre la pragmàtica de les definicions
  • Vicent Manuel Salvador Liern. La lingüística como reto epistemológico y como acción social. Madrid. Ed. Arco Libros. 2009. ISBN 9788476357743. Científic.

  • Maria-Mercè Marçal, "Dona i poesia: més enllà i més ençà del mirall de la Medusa"
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Poétiques catalanes del segle XX. Barcelona. Ed. Universitat Oberta de Catalunya. 2008. ISBN 9788497886673. Científic.

  • Per a una edició crítica de l'obra de Vicent Andrés Estellés: qüestions prèvies, reflexions provisionals
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Miscel·lània en honor a Joan F. Mira. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216449. Científic.

  • Els mots de Joan Fuster
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Joan Fuster: llengua i estil. Sueca. Ed. Universitat de València. 2008. ISBN 9788437071459. Científic.

  • Pròleg
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Maria-Mercè Marçal, cos i compromís. València. Ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. 2008. ISBN 9788484159940. Científic.

  • Applied rhetoric and stylistics in Spain and Portugal in the 20th and 21st centuries
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Rhetoric und Stylistics. Rhetoric and Stylistics. (276) (Alemanya). Ed. De Gruyter. 2008. ISBN 9783110137101. Científic.

  • Rhetoric and stylistics in Spain and Portugal in the 20th and 21st centuries
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Rhetoric und Stylistics. Rhetoric and Stylistics. (276) (Alemanya). Ed. De Gruyter. 2008. ISBN 9783110137101. Científic.

  • Presentació
  • Jesús Bermúdez Ramiro, Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés, Rubén Josep Montañés Gómez, Vicent Manuel Salvador Liern. Miscel·lània en honor a Joan F. Mira. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216449. Científic.

  • Manel Garcia Grau i la paraula poètica
  • Vicent Manuel Salvador Liern. L'obra literària de Manel Garcia Grau. Castelló de la Plana. Ed. Ajuntament de Castelló. 2007. ISBN 9788488664884. Científic.

  • El català i Europa: viatge d'anada i tornada
  • Vicent Manuel Salvador Liern. La llengua d'acollida. La llengua a Europa i la integració lingüística a la Plana. Comunicació en català dins l'espai cultural europeu. Alacant. Ed. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV). 2007. ISBN 9788460806233. Científic.

  • Introducció
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Crim de Germania. Alzira. Ed. Bromera. 2006. ISBN 8498240972. Científic.

  • Introducció
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Laia Mercè Climent Raga. El discurs prefabricat II. Fraseologia i comunicació social. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 8480215968. Científic.

  • Argumentació i estructures lingüístiques
  • Vicent Manuel Salvador Liern. L'argumentació. Barcelona. Ed. Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). 2006. ISBN 8447709523. Científic.

  • "Engegueu el ventilador amb les mans ben netes": Fraseologia, metàfora i interdiscurs en la comunicació política
  • Vicent Manuel Salvador Liern. El discurs prefabricat II. Fraseologia i comunicació social. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 8480215968. Científic.

  • De filologia i de traductologia
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Metàfora, fraseologia i traducció. Aplicació als somatismes en una obra de Bertolt Brecht. Aachen. Ed. Shaker Verlag. 2006. ISBN 3832247785. Científic.

  • L'oralitat es vesteix de llarg
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Isabel Maria Ríos García. Per a un ensenyament de l'oral. Iniciació als gèneres formals a l'escola. València/Barcelona. Ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. 2006. ISBN 8484157806. Científic.

  • Assagistes valencians contemporanis: un diàleg intertextual
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Mirades sobre el País Valencià. Estudis de literatura i cultura. Aachen. Ed. Shaker Verlag. 2005. ISBN 3832237542. Científic.

  • Llengua, cultura i nacionalisme: a partir de Nosaltres els valencians de Joan Fuster
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Antes y después del "Quijote" en el cincuentenario de la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda. València. Ed. Generalitat Valenciana; Biblioteca Valenciana. 2005. ISBN 8448241460. Científic.

  • TIC i educació universitària. Una experiència de construcció de web interdiciplinar
  • Laia Mercè Climent Raga, Vicent Manuel Salvador Liern. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Estratègies de la divulgació sociosanitària: aplicació a l'anàlisi d'un glossari sobre la sida
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Cecili Macián. Perspectivas Interdisciplinares de la Lingüística Aplicada. Tomo II. Valencia. Ed. Asociación Española de Lingüística Aplicada. 2005. ISBN 8460960625. Científic.

  • Elogi de la traducció
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Manual de traducció cientificotècnica. Barcelona. Ed. Eumo Editorial. 2005. ISBN 8497661036. Científic.

  • Traducir el encanto: universalismo, imaginación y didacticidad en Le Petit Prince
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Traducción y literatura infantil. Las Palmas de Gran Canaria. Ed. Ediciones Anaga. 2004. ISBN 8460770281. Científic.

  • L'escriptura estellesiana:claus pragmaestilístiques
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Vicent Andrés Estellés. Alacant. Ed. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV). 2004. ISBN 8460800911. Científic.

  • La utopia de l'assaig
  • Vicent Manuel Salvador Liern. La utopia de la ciència. Joan Fuster i la mesura de les coses. Alzira. Ed. Bromera. 2004. ISBN 8476609892. Científic.

  • Sobre la operación traductora
  • Vicent Manuel Salvador Liern, M.J Carrión. Actividad verbal, textos y discursos. Por un interaccionismo socio-discursivo. Madrid. Ed. Fundación Infancia y Aprendizaje. 2004. ISBN 8495264056. Científic.

  • L'elaboració de la prosa estellesiana
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Vicent Andrés Estellés. Obra periodística. València. Ed. Editorial Denes. 2003. ISBN 849580252X. Científic.

  • Cos i mirada en l'escriptura de la dona: la literatura segons Maria Mercè Marçal
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Professor Joaquim Molas: memòria, escriptura, història. Barcelona. Ed. Universitat de Barcelona. 2003. ISBN 8447526577. Científic.

  • Coneixement i autoimatge: l'escriptura del jo
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Joaquim Espinós et allii (eds) Memòria i literatura. La construcció del subjecte femení. Periodisme i autobiografia. València/Alacant. Ed. Editorial Denes. 2002. ISBN 8495802260. Científic.

  • Les construccions condicionals i les concessives
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Gramàtica del Català Contemporani. València/Alacant. Ed. Editorial Empúries. 2002. ISBN 8475968694. Científic.

  • Maria Mercè Marçal: Dona i poesia, més enllà i més ençà del mirall de la Medusa
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Literatura catalana: teoria i crítica. Barcelona. Ed. Universitat Oberta de Catalunya. 2001. ISBN 848429269X. Docent.

  • El llindar del llindar
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Anna Devís Arbona: El llindar literari (Joan Fuster i altres nàufrags: 1940-1970). València. Ed. Tres i Quatre. 2001. ISBN 847502632X. Científic.

  • Els creadors
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Enciclopèdia de la Llengua Catalana. Barcelona. Ed. Edicions 62. 2001. ISBN 8429750266. Científic.

  • Vicent Andrés Estellés: la difusió d'una veu poètica valenciana
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Literatura catalana contemporània I. -. Ed. Universitat Oberta de Catalunya. 1999. ISBN 8483189683. Docent.

  • Joan Fuster: l'escriptura assagística
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Literatura catalana contemporània I. -. Ed. Universitat Oberta de Catalunya. 1999. ISBN 8483189682. Docent.

  • Les petges dels parlars valencians en les Rondalles de Valor
  • Heike Anna Berta Margarete Van Lawick Brozio, Vicent Manuel Salvador Liern. Valoriana: estudis sobre l'obra d' Enric Valor. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 1999. ISBN 848021273X. Científic.

  • Concessivity and processes of grammaticalization: the case of the Catalan connective "encara que"
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Estudios de lingüística cognitiva (Vol.lI). Alicante. Ed. Universitat d'Alacant. 1998. ISBN 8493040320. Científic.

  • Estudi introductori
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Babels i Babilònies. Alzira. Ed. Bromera. 1997. ISBN 8476602820. Científic.

  • Escalante i el teatre del segle XIX
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Del dialectalisme i del discurs col·loquial: una aproximació als sainets d'Escalante. Barcelona. Ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. 1997. ISBN 8484268936. Científic.

  • Anàlisi de la variació lingüística
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Variació, pragmàtica i anàlisi del discurs. Barcelona. Ed. Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). 1997. ISBN 844770629X. Científic.

  Ponències a congressos


  • Estellés, vint-i-cinc anys després: anatomia d'una pervivència
  • Vicent Manuel Salvador Liern. LXIII Anglo-Catalan Society Annual Conference. University of Birmingham (Regne Unit). 10-11-2017. Científic. 2017.

  • Les illes en l´imaginari poètic de Vicent Andrés Estellés:biografia, metàfores i símbols
  • Vicent Manuel Salvador Liern. VI Congrès International de l'AFC: Les îles Baléares: littérature, langue, histoire, arts. Université Paris-Sorbonne, París (França). 04-10-2013. Científic. 2015. Ed. Trabucaire. ISBN 9782849742112.

  • Relato, voces y audiencias en el género "caso clínico"
  • Vicent Manuel Salvador Liern. I Simposium EdiSo (Estudios sobre discurso y sociedad). Universidad de Sevilla (Espanya). 15-05-2014. Científic. 2014.

  • Textos periodístics i educació discursiva (nivell d'ensenyament mitjà)
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Vol I). Universitat de Salamanca (Espanya). 01-07-2012. Científic. 2014. Ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. ISBN 9788498836875.

  • Coral romput, de Vicent Andrés Estellés: el mecanoscrit de la tercera part del poema
  • Vicent Manuel Salvador Liern. I Congrés Internacional sobre Círitica Filològica i Ecdòtica.Textos catalans dels segles XIX i XX. La filologia d'autor en els estudis literaris. Lleida (Espanya). 04-05-2012. Científic. 2014. Ed. Pagès editors. ISBN 9788499754284.

  • Literatura i casos clínics: anàlisi d'alguns relats d'Oliver Sacks
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Vicente Francisco Montalt Resurreccion. VII Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica: biografies i retrats en la literatura catalana del segle XX. Universita d'Alacant (Espanya). 07-11-2013. Científic. 2013.

  • La guía turística culta: un género híbrido entre la divulgación y el ensayismo
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Daniel Pérez i Grau. 35th Conference Universidade Católica Portuguesa. Lisboa (Portugal). 09-09-2013. Científic. 2013.

  • Volum VI. Secció 8.: Análisis del discurs i conversació. Escrit i oral. Llengua dels mitjans de comunicació. Presentació
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas. Valencia (Espanya). 06-09-2010. Científic. 2013. Ed. De Gruyter. ISBN 9783110299847.

  • Preguntas y preguntas: La gestión de la interacción en la entrevista política
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Maria-Josep Marín. II Congresso Internacional Comunicação (CICOM2012). Comunicaçao Política e Económica. Dimensoes Cognitivas e Discursivas. Braga (Portugal). 19-09-2012. Científic. 2013. Ed. Aletheia; Publicações da Faculdade de Filosofia da UCP (Braga). ISBN 9789726972136.

  • Recepción literaria y afinidades electivas: Joan Fuster, traductor de Ignazio Silone
  • Vicent Manuel Salvador Liern. I Gionata Siciliana di Studi Ispanici.Mediterranei, identificazioni e dissonanze. Roma (Itàlia). 06-05-2010. Científic. 2012. Ed. Bonanno Editore. ISBN 9788877969217.

  • El comentario de textos como mecanismo educativo en la era digital
  • Vicent Manuel Salvador Liern. XX Congreso de Literatura Española Contemporánea. Universidad de Málaga. 17-11-2010. Científic. 2011. Ed. Publicaciones del Congreso de Literatura Española Contemporánea. ISBN 9788493783709.

  • Les traduccions com a dades per a una història contrastiva de les llengües: concessives de l'espanyol i del català a finals del segle XV
  • Vicent Manuel Salvador Liern. XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniquess (CILFR 2010). València (Espanya). 06-09-2010. Científic. 2010.

  • Relaciones literarias entre Valencia e Hispanoamérica: El modelo de Neruda en Vicent Andrés Estellés
  • Vicent Manuel Salvador Liern. I Foro Editorial de Estudios Hispánicos y Americanistas. Universidad Jaume I (Espanya). 21-04-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218023.

  • Entre la retòrica i la gramàtica: estructures de la concessivitat en català
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Catorzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat Eötvös Loránd de Budapest. 04-09-2006. Científic. 2010. Ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. ISBN 9788498832488.

  • Oraciones subordinadas concesivas
  • Vicent Manuel Salvador Liern. III Congreso Internacional de Sintaxis Histórica de la Lengua Española. México. 09-11-2009. Científic. 2009.

  • Pragmática de la definición en diversos géneros didácticos
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais International Symposium on Genre Studies -O Ensino em Foco-. Universidade Caxias do Sul. 11-08-2009. Científic. 2009.

  • Entrevista clínica y funciones del humor
  • Cecili Macián, Vicent Manuel Salvador Liern. Simpósio Internatcional de Estudos de Gêneros Textuais International Symposium on Genre Studies -O Ensino em Foco-. Universidade Caxias do Sul. 11-08-2009. Científic. 2009.

  • Eufemisme i discurs polític
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Jornada Discurs polític i identitats (trans)nacionals. I Jornada sobre comunicació política a la UPV. Universitat Politècnica de València. 01-07-2009. Científic. 2009.

  • Divulgació i comunicació en la interacció clínica: una aproximació des de la lingüística mèdica
  • Vicent Manuel Salvador Liern, María Luisa Villanueva Alfonso. IULMA I Congreso Internacional sobre el lenguaje de la ciencia y la tecnología. Universitat Jaume I. 16-07-2008. Científic. 2008.

  • Didacticidad y argumentación el la interacción clínica
  • Vicent Manuel Salvador Liern, María Luisa Villanueva Alfonso. Conferencia internacional: Lógica, Argumentación y pensamiento crítico. Univ. Diego Portales (Santiago de Chile). 09-01-2008. Científic. 2008.

  • Narracions i pedagogia: conte i novel·la en l'educació
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Narracions i pedagogia: seminari de tardor organitzat per la Societat Catalana de Pedagogia amb la col·laboració de la Societat Catalana de Llengua i Literatura. Barcelona. 24-11-2006. Científic. 2008. Ed. Institut d'Estudis Catalans. ISBN 9788472839885.

  • Literatura i ensenyament del català
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Castelló de la Plana en homenatge a les Normes de Castelló. Barcelona. 14-12-2007. Científic. 2008. Ed. Institut d'Estudis Catalans. ISBN 9788492583232.

  • El consentimiento informado: autonomía del paciente y ética de la comunicación
  • María Luisa Villanueva Alfonso, Vicent Manuel Salvador Liern, Cecili Macián. 1st International Conference on Language and Health Care. Alicante. 24-10-2007. Científic. 2007. Ed. Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades (IULMA). ISBN 9788469128367.

  • Dit d'una altra manera (i altres canvis per l'estil)
  • Vicent Manuel Salvador Liern. First International Conference on Critical Discourse Analysis. Valencia (Espanya). 08-05-2005. Científic. 2005. Ed. Universitat de València. ISBN 8437061539.

  • La trama lèxica: sobre alguns patrons de construcció discursiva
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Interlingüística. Valencia. 11-03-2004. Científic. 2005. ISSN 1134-8941.

  • La contribució de Josep Lozano als models valencians de llengua literària
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Jornades de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Barcelona-València-Alacant-Castelló de la Plana. 15-10-2004. Científic. 2005. Ed. Institut d'Estudis Catalans; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. ISBN 8472838137.

  • Dit d'una altra manera i altres cambis per l'estil
  • Vicent Manuel Salvador Liern. International Conference on Critical Discourse Analysis. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 05-05-2004. Científic. 2004.

  • Estrategiès de la divulgació sociosanitaria
  • Vicent Manuel Salvador Liern. XXII Congreso Internacional AESLA Perspectiva Interdisciplinar y Tecnologías Emergentes. Universidad Politécnica de Valencia. 22-04-2004. Científic. 2004.

  • La trama lèxica: sobre alguns patrons de construcció dsicursiva
  • Vicent Manuel Salvador Liern. XIX Trobada de l'associació de joves lingüistes. Universitat de València. 10-03-2004. Científic. 2004.

  • La inscripción del punto de vista en las nominalizaciones semánticas
  • Vicent Manuel Salvador Liern. I Symposium Internacional de Lexicografía. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona (Espanya). 16-05-2002. Científic. 2004. Ed. Edicions a Petició S.L.. ISBN 8496367061.

  • La difusió social dels sabers científics: pràctiques i comunitats discursives
  • Vicent Manuel Salvador Liern. La llengua i la literatura: història i actualitat. Actes de les jornades celebrades a la Universitat Jaume I en el setantè aniversari de les Bases Ortogràfiques del 1932. Castelló de la Plana (Espanya). 01-01-2004. Científic. 2004. Ed. Universitat Jaume I; Institut d'Estudis Catalans. ISBN 8472837769.

  • Pragmaestilística de l'escriptura estellesiana
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Vicent Andrés Estellés. Homenatge. Universitat de Valencia. 26-03-2003. Científic. 2003.

  • El discurs de la podologia en Internet (anàlisi d´estratègies de gestió social dels coneixements a partir d´un corpus plurilingüe)
  • Vicent Manuel Salvador Liern. 1st International Conference on Internet and Language. Castelló. 18-09-2003. Científic. 2003. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214406.

  • As linguas da Península Ibérica El catalán: espacios y variedades
  • Vicent Manuel Salvador Liern. As linguas da Península Ibérica. Lisboa. 01-01-2002. Científic. 2002. Ed. Ediçoes Colibri. ISBN 9727723527.

  • Idiomaticitat i discurs prefabricat
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Jornades de Fraseologia Comparada "El discurs prefabricat". Castelló de la Plana (Espanya). 11-11-1999. Científic. 2000. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213329.

  • La metàfora en la poesia de Maria Mercè Marçal
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Llengua abolida (1er Encontre de Creadors). Lleida. 15-04-1999. Científic. 2000. Ed. Ajuntament de Lleida. ISBN 8489781311.

  • Factors sociocognitius en la figura de la Ventafocs: de la tradició secular a les adaptacions actuals del relat
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Actes de l'Onzè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. II. Barcelona (Espanya). 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. ISBN 8484151085.

  • Metàfora gramatical i didàctica de les llengües: la nominalització en el codi elaborat
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Ensenyament de llengües i plurilingüisme (I Congrés Internacional de Didàctica de la Llengua i la Literatura). València. 10-11-1997. Científic. 1999. Ed. Universitat de València. ISBN 8437040388.

  • Metàfora i variació lingüística
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Un món de llengües. Actes de les V-IX Jornades de sociolingüística de la Nucia.. Alcoi. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Marfil. ISBN 8426809685.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Anàlisi del discurs periodístic de Martí Domínguez i Barberà
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Universitat de València-Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciencies de la Comunicació (Espanya). Pellisser Rossell, Nel·lo. Num. Excel·lent Cum Laude. 08-07-2005.

  • Anàlisi del discurs de la informàtica: aplicació a l´estudi de la descripció
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Univertitat de València (Estudi General)-Departament de Filología Catalana (Espanya). Montesinos López, Anna Isabel. Num. 10. 05-06-2000.

  • La paratextualitat en la literatura catalana de postguerra (1940-1970)
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Universitat de València (Estudi General)-Departament de Filología Catalana (Espanya). Devis Arbona, Anna. Num. 10. 10-09-1996.

  • La literatura infantil i juvenil en catalá .El lector model en la narrativa
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Universitat de València (Estudi General)-Departament de Filología Catalana (Espanya). Lluch Crespo, Gemma. Num. 10. 02-05-1995.

  • Teoria i Historia dels proverbis catalans:aplicació a l´estudi d´un corpus paremiològic del segle XVI
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Universitat de València( Estudi General)-Departament de Filología Catalana (Espanya). Conca Martinez, Maria. Num. 10. 01-01-1995.

  • Estrategias discurso conversacional: algunos casos del relato coloquial en catalán y español
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Universitat de València (Estudi General) (Espanya). Berenguer Oliver, Josefa Antonia. Num. 10. 01-01-1994.

  • Análisis del discurso mural hacia una semiótica del grafiti
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Universitat de València (Estudi General) (Espanya). Gari Clofent, Joan. Num. 10. 01-01-1994.

  • La narrativa valenciana dels setanta
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Universitat de València (Estudi General)-Departament de Filología Catalana (Espanya). Piquer Vidal, Adolf. Num. 10. 13-09-1993.

  • Les Teories de la recepció literaria: aplicació a l´estudi d´alguns models de narrativa curta en la literatura catalana
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Universitat de València (Estudi General) (Espanya). Guzmán Pitarch, Josep Roderic. Num. 10. 01-01-1993.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Crònica i mite en la poesia de Josep M. Llompart
  • Vicent Manuel Salvador Liern. Universitat de les Illes Balears. 27-10-2003.

  Comités de congresos


  • Vicent Manuel Salvador Liern, Manuel Chust Calero, Eloísa Fernanda Nos Aldás, Adoración Sales Salvador, Manuel Martí Puig. Congrés Internacional cultura i exili. Castellón (Espanya). 02-12-2019. Docent.

  • Vicent Manuel Salvador Liern, Daniel Pérez i Grau, Agnese Sampietro. Jornada Estudis sobre el discurs polític. Discurs polític, diàleg i emocions. València (Espanya). 01-02-2019. Científic.

  • Begoña Bellés Fortuño, Anabel Borja Albi, Pilar Ezpeleta Piorno, Isabel García Izquierdo, Carolina Girón García, Vicente Francisco Montalt Resurreccion, Ignasi Navarro Ferrando, Vicent Manuel Salvador Liern. II Congreso Internacional Entretextos: Multidisciplinary and Multicultural Discourses: Research and Profession. Castellón de la Plana (Espanya). 25-10-2018. Científic.

  • Vicent Manuel Salvador Liern. II Col·loqui Internacional Miquel Martí i Pol. Barcelona,Vic,Roda de Ter (Espanya). 17-10-2013. Científic.

  • Vicent Manuel Salvador Liern. XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques. València. 06-09-2010. Científic.

  • Vicent Manuel Salvador Liern. XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas. Valencia (Espanya). 06-09-2010. Científic.

  • Vicent Manuel Salvador Liern. International Conferencie on Critical Discourse Analysis. Universitat Internacional Menéndez Pelayo. València. 05-05-2004. Científic.

  • Vicent Manuel Salvador Liern. III Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica. Universitat d'Alacant. 13-11-2003. Científic.

  • Vicent Manuel Salvador Liern. I Simposi Internacional Salvador Espriu. Arenys de Mar i Barcelona. 01-10-2003. Científic.

  • Vicent Manuel Salvador Liern. Congrés d'Història de la Llengua. València. 01-11-2002. Científic.

  • Vicent Manuel Salvador Liern. Jornades sobre Discurs Científic i Comunicació Social. València. 20-10-2000. Científic.

  Edició de monogràfic


  • Transterritorialidades del conocimiento: literatura, cultura y educación en el mundo hispánico
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Agnese Sampietro. 2018. Científic. ISSN 2327-476X.

  • Espacios identitarios: regiones y ciudades
  • Adolfo Piquer Vidal, Adela Kotatkova, Vicent Manuel Salvador Liern. 2017. Científic. ISSN 1697-7750.

  • Saber i comunicar.Discurs científic i comunicació social
  • Vicent Manuel Salvador Liern. 2000. Científic. ISSN 1130-4235.

  Apunts docents


  • Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años Valencià
  • Vicent Manuel Salvador Liern, Laia Mercè Climent Raga. 2007. Ref. CS 387-2007.

  Comité revistes científiques


  • Consell Assessor
  • Tomàs Martínez Romero, José Manuel Marco Borillo, Josep Hilari Planelles Fuster, Vicent Manuel Salvador Liern. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. 2016. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1130-4235.

  • Consell Assessor
  • Federico García Moliner, Tomàs Martínez Romero, Josep Hilari Planelles Fuster, Vicent Manuel Salvador Liern. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. 2012. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1130-4235.