UJI

Informació personal

VILLALBA IBAÑEZ, CRISTINA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Filologia i Cultures Europees - Llengua Espanyola
 • Coordinador/a d'Intercanvi
 • Membre del grup d'investigació Sociolingüística
 • HC1307DD - (964 729594)
 • villalbc@uji.es
 • Ressenya Personal

  Cristina Villalba Ibáñez és doctora en Llengua Espanyola per la Universitat de València i llicenciada en Filologia Hispànica per la mateixa universitat.

  Actualment forma part de l'equip docent de la Universitat Jaume I (UJI), on imparteix classes en els graus de Mestre o Mestra d'Educació Primària i Mestre o Mestra d'Educació Infantil.

  Fins 2016, ha treballat a la Universitat de València com a personal investigador en pràctiques i ha impartit classe en els graus de Llengua Espanyola i les seues Literatures i Traducció i Mediació Interlingüística. Així mateix, ha col·laborat en cursos d'Espanyol com a Llengua Estrangera (E/LE) amb la Universitat Politècnica de València i en cursos de comunicació per a juristes amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo. També ha impartit classe com a professora convidada a la Universität Heidelberg (Alemanya) i a la Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Alemanya).

  Pel que fa a les activitats de R + D, ha col·laborat en diverses projectes dins dels quals destaquen el projecte Modernització del llenguatge jurídic espanyol. Llenguatge oral (BBVA-Ministeri de Justícia, 2010); Es.Var.Atenuación. L'atenuació pragmàtica en l'espanyol parlat: la seva variació diafàsica i diatòpica (Ministeri d'Economia i Competitivitat, 2014-2016) i en l'elaboració del CORPES XXI. Corpus de l’Español del s.XXI de la Real Academia Española (2011 - 2018). En aquests moments, participa activament en els projectes Es.Vag.Atenuación. L'atenuació pragmàtica en la seva variació genèrica: gèneres discursius escrits i orals en l'espanyol d'Espanya i Amèrica (Ministeri d'Economia i Competitivitat, 2017-2020) i Dimensions estructurals, socials i idiolectals del canvi lingüístic: noves aportacions des de la sociolingüística històrica a l’estudi de l’espanyol (Universitat Jaume I, 2018-2020)

  Ha comunicat en congressos i conferències nacionals i internacionals i publicat en revistes especialitzades. Les seues línies d'investigació es centren en la pragmàtica i, més concretament, en les manifestacions lingüístiques de l'atenuació, en la variació diafàsica i en el llenguatge jurídic.

  Finalment, és membre del grup de recerca Val.Es.Co., dedicat a l'estudi del registre en espanyol.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Cristina Villalba Ibañez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 10:00 13:00 10-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 15:30 18:30 24-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Cristina Villalba Ibañez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EA0954 - PR1 Dimecres 08:00 10:00 11-09-2019 18-12-2019
  EA0954 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 09-09-2019 16-12-2019
  MI1802 - PR4 Dimecres 17:00 19:00 11-09-2019 18-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0954 - L'Espanyol com a Llengua Estrangera Grau en Estudis Anglesos
  MI1002 - Lengua Española Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1802 - Llengua Espanyola Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  SAP428 - Pràcticum (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Espanyol) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP429 - Treball de Final de Màster (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Espanyol) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SBC019 - Pragmasemàntica i Pragmàtica Cultural Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC026 - Paradigmes en l'Ensenyament/Aprenentatge de Llengües Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC041 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SJD016 - Local Language II Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció