UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

MONTAÑÉS GÓMEZ, RUBÉN JOSEP
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. de Filologia i Cultures Europees - Filologia Grega
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Secretari/ària de departament
 • HC1314DD - (964 729601)
 • montanes@uji.es
 • Ressenya Personal

  Llicenciat i doctor en Filologia Clàssica per la Universitat de València (1986 i 1999), de la qual al Departament de Filologia Clàssica, Secció de Filologia Grega, va ser professor associat (1993-2003). Va passar després a ser professor associat a l'Àrea de Filologia Grega de l'avui Departament de Filologia i Cultures Europees de la Universitat Jaume I, a Castelló de la Plana, on a partir del 2006 i fins a l'actualitat ocupa una plaça de professor contractat doctor, i el càrrec de secretari del departament.

  La seva activitat investigadora s'ha desenvolupat principalment en les següents línies:

  1. La poesia dramàtica grega, centrada en la comèdia fragmentària, especialment la postaristofánica. A aquesta línia corresponen la seua tesi doctoral La comèdia d'Alexis: tipus, temes i procediments de comicitat, i la seua participació en dos projectes de recerca amb subvenció oficial: «Mito i comedia» (1999-2001, investigador principal A. Melero) i «Recursos de comicidad en la literatura griega» (2001-2004, investigador principal J. L. Sanchis). També s'insereixen en aquesta línia les traduccions a l'espanyol, realitzades en equip amb els drs. J. L. Sanchis i J. Pérez Asensio, de la Universitat de València, en la col·lecció Biblioteca Clásica de l'editorial Gredos, Fragmentos de la Comedia Media (2007) i Fragmentos de la Comedia Nueva (2014); i la traducció al català publicada per la Fundació Bernat Metge Alexis: fragments de comèdies (2008), la notícia preliminar de la qual resumeix la seua tesi doctoral. Pel que fa a la tragèdia, en col·laboració amb J. L. Clúa, de la Universitat de Lleida, ha publicat Esquilo: Persas, Siete contra Tebas, Suplicantes, Prometeo encadenado (2013), traduint en concret les últimes dues de les obres contingudes en aquest volum.

  2. L'estudi, que habitualment comporta la traducció com a procediment d'anàlisi, de textos grecs medievals i moderns, especialment aquells en què pot detectar-se la pervivència o continuïtat de determinats valors, referents o tòpics respecte a l'Antiguitat, o mitjançant els quals es pot establir alguna relació amb altres literatures, com la catalana o la castellana. En aquest sentit ha participat en dos projectes d'investigació amb subvenció oficial: «Estudi de les fonts grecollatines al Tirant lo Blanc» i «Fuentes griegas de la literatura catalana medieval» (2005-2007 i 2005-2008, respectivament; investigador principal de tots dos J. Redondo). S'ha dedicat amb preferència als textos èpics medievals grecs i a la cançó demòtica grega, a través d'articles com «Pervivències del mite antic a la cançó demòtica grega: possibilitats i exemples», Quaderns de Filologia. Estudis literaris (2005); «Els catalans i Catalunya a la literatura grega medieval i moderna: una aproximació anecdòtica», Miscel·lània en honor a Joan F. Mira (2008); «Ιμπέριος και Μαργαρώνα, Pierre de Provença: relacions i possibilitats», Les literatures antigues a les literatures medievals (2009); «La dona guerrera a la cançó acrítica: besnétes de les Amàzones», Les literatures antigues a les literatures medievals II (2011); «El "Més Enllà" a la cultura grega medieval i moderna», El sobrenatural a les literatures mediterrànies des de l'època clàssica Fins a les societatats actuals (2012) o «Valors femenins positius i negatius a la cançó demòtica grega», Misogínia , religió i pensament a la literatura del món antic i la seua recepció (2013).

  En aquest apartat s'han d'incloure també les seves traduccions de poetes com Odysseas Elytis, To Axion Esti (1992); Ioannis Ritsos, Grecitat i altres poemes (1992), Giorgos Seferis, Tres poemes secrets (1993), i la prosista Maria Iordanidou, Loxandra (2009).

  3. Heròdot, la seua obra i la seua recepció; la seua traducció de la Història al català (2009) va ser la primera publicada completa en aquesta llengua; a més d'articles com «Àmbits imaginaris a Heròdot», L'espai: ficció i realitat en el món clàssic (2002) o «Resquicios de comicidad en Heródoto», Actas del XII Congreso Español de Estudios Clásicos (2007).


  Horari Actual


  Horari de tutories de Rubén Josep Montañés Gómez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 12:00 15:00 10-09-2019 23-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 13:00 14:30 24-01-2020 31-07-2020
  Dijous 13:00 14:30 24-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Rubén Josep Montañés Gómez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  HU1519 - TE1 Dijous 09:00 11:00 12-09-2019 19-12-2019
  HU1519 - TE1 Dimarts 09:00 11:00 10-09-2019 17-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  HP1514 - TE1 Dijous 11:00 13:00 23-01-2020 21-05-2020
  HP1514 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 28-01-2020 19-05-2020
  HU1514 - TE1 Dijous 11:00 13:00 23-01-2020 21-05-2020
  HU1514 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 28-01-2020 19-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  HP1514 - Cultura Grega a través dels Textos Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)
  HU1514 - Cultura Grega a través dels Textos Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
  HU1519 - Fonts Grecollatines en la Literatura Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
  HU1536 - Trabajo de Final de Grado Grado en Humanidades: Estudios Interculturales (Plan de 2015)
  SBC025 - Llengua Grega (Iniciació) Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC036 - Empremtes de la Literatura Medieval en la Cultura Contemporània Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC038 - El Llegat Clàssic Grecollatí en les Llengües i les Cultures Europees Contemporànies Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • La intratraducció d'obres d'Aléxandros Papadiamandis: la qüestió lingüística
  • Rubén Josep Montañés Gómez. QUADERNS DE FILOLOGIA. ESTUDIS LINGÜÍSTICS. Vol. 21. pp. 215-246. 2016. Científic.

  • Els estudis de grec modern
  • Rubén Josep Montañés Gómez. ITACA. Num. 23. pp. 129-140. 2008. Científic.

  • El judeoespanyol: concepte i orígens, història, situació actual
  • Rubén Josep Montañés Gómez. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. Num. 16. pp. 97-123. 2005. Científic.

  • Dona, literatura i societat: l'humor a costa de l'hetera als "fragments de costums" de la comèdia àtica
  • Rubén Josep Montañés Gómez. MILLARS. ESPAI I HISTÒRIA. Num. XXVII. pp. 33-54. 2005. Científic.

  • Misogínia i rialla de masses: la dona a la comèdia atenesa
  • Rubén Josep Montañés Gómez. ASPARKÍA. INVESTIGACIÓ FEMINISTA. Num. 16. pp. 131-151. 2005. Científic.

  • Pervivències del mite antic a la cançó demòtica grega: possibilitats i exemples
  • Rubén Josep Montañés Gómez. QUADERNS DE FILOLOGIA. ESTUDIS LITERARIS. Num. 10. pp. 49-72. 2005. Científic.

  • El vi al servei de la comicitat: els seus plaers, efectes i semblances
  • Rubén Josep Montañés Gómez. STVDIA PHILOLOGICA VALENTINA. Num. 6. pp. 59-74. 2003. Científic.

  • El vi i l'embriaguesa a la comèdia: Consideracins, judicis i imatges
  • Rubén Josep Montañés Gómez. STVDIA PHILOLOGICA VALENTINA. Num. 4. pp. 41-56. 2000. Científic.

  • La risa: método de integración
  • Rubén Josep Montañés Gómez. BOLETÍN - ORGANIZACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COEDUCACIÓN MATEMÁTICA ADA BYRON. Num. 22. pp. 12-22. 1999. Científic.

  Llibres


  • Comentarios a la poética de Aristóteles (Francesco Robortello)
  • Rubén Josep Montañés Gómez. 2016. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 9788415444756. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Comentarios a la poética de Aristóteles (Francesco Robortello)
  • Jesús Bermúdez Ramiro, Rubén Josep Montañés Gómez. 2016. Edició. Científic. ISBN 9788415444756. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Ateneu de Nàucratis. El sopar dels erudits. Vol I. LLibre I (Epítome)
  • Rubén Josep Montañés Gómez, J. Sanchis LLopis, J. Pérez Asensio. 2015. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 9788498592474. Barcelona (Espanya). Ed. Editorial Alpha; Institut Cambó.

  • Fragmentos de la comedia nueva
  • Jordi Pérez Asensio, Jordi Sanchis, Rubén Josep Montañés Gómez. 2014. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 9788424928407. Madrid (Espanya). Ed. Gredos.

  • Edició crítica. Persas, Siete contra Tebas, Suplicantes, Prometeo encadenado. Esquilo
  • Josep A. Clúa Serena, Rubén Josep Montañés Gómez. 2013. Edició. Científic. ISBN 9788446018087. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Akal.

  • Heròdot. Història
  • Rubén Josep Montañés Gómez. 2009. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 9788474104028. Barcelona. Ed. Edicions de la Magrana.

  • LOXANDRA
  • Rubén Josep Montañés Gómez. 2009. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 9788480217262. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Fragments de Comèdies
  • Rubén Josep Montañés Gómez. 2008. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 9788498591200. Barcelona. Ed. Editorial Alpha.

  • Miscel·lània en honor a Joan F. Mira
  • Jesús Bermúdez Ramiro, Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés, Rubén Josep Montañés Gómez, Vicent Manuel Salvador Liern. 2008. Edició. Científic. ISBN 9788480216449. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Fragmentos de la comedia media
  • Jordi Sanchis Llopis, Rubén Josep Montañés Gómez, Jordi Pérez Asensio. 2007. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 9788424928728. Madrid. Ed. Gredos.

  • Heròdot. Història. Llibres IV-VI
  • Rubén Josep Montañés Gómez. 2003. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 8482644998. Barcelona. Ed. Edicions de la Magrana.

  • Heròdot. Història. Llibres I-III
  • Rubén Josep Montañés Gómez. 2002. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 8482643754. Barcelona. Ed. Edicions de la Magrana.

  • Tres poemes secrets
  • Jesús Cabezas Tanco, Rubén Josep Montañés Gómez. 1993. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 8487734197. Valencia (Espanya). Ed. Edicions de la Guerra.

  • To Àxion Estí
  • Rubén Josep Montañés Gómez. 1992. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 8478220623. Valencia. Ed. Edicions Alfons el Magnànim.

  • Les tornes
  • Rubén Josep Montañés Gómez. 1992. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 8475023681. Valencia. Ed. Tres i Quatre.

  Capítols de llibre


  • La dona als fragments còmics: objecte de canvi i d’intercanvi
  • Rubén Josep Montañés Gómez. OMNIA MVTANTVR. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat (I). Barcelona (Espanya). Ed. Universitat de Barcelona. 2016. ISBN 9788447541560. Científic.

  • La traducción al latín de Alessandro Pazzi en el comentario a la poética de Aristóteles de Francesco Robortello: Criterios para su evaluación
  • Jesús Bermúdez Ramiro, Rubén Josep Montañés Gómez. Europa Renascens. La Cultura clásica en Andalucía y su proyección europea. Zaragoza (Espanya). Ed. Libros Pórtico; Instituto de estudios Humanísticos, FAEC. 2015. ISBN 9788479561499. Científic.

  • Òlibes, ratapinyades i altres volàtils: algunes metamorfosis a la tradició popular grega
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Bestiaris i metamorfosis a les literatures clàssiques i la seua tradició (Classical and Byzantine monographs). Amsterdam (Països Baixos). Ed. Adolf M. Hakkert. 2015. ISBN 9789025613075. Científic.

  • Les catàbasis de Bergadís i Pikatoros: semblances, diferències i caràcter demònic
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Apocalipsi, catàbasi i mil·lenarisme a les literatures antigues i la seua recepció. Classical and Byzantine Monogrephs (Vol LXXXI). Amsterdam (Països Baixos). Ed. Adolf M. Hakkert. 2014. ISBN 9799025612924. Científic.

  • El "més enllà" a la cultura grega medieval i moderna
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Classical and byzantine monographs. Amsterdam (Països Baixos). Ed. Adolf M. Hakkert. 2012. ISBN 9789025612795. Científic.

  • La dona guerrera a la cançó acrítica: besnétes de les amazones
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Les literatures antigues a les literatures medievals II. Herois i sants a la tradició literària occidental. Amsterdam (Països Baixos). Ed. Adolf M. Hakkert. 2011. ISBN 9789012696. Científic.

  • Els catalans i Catalunya a la literatura grega medieval i moderna: una aproximación anecdòtica
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Miscel·lània en honor a Joan F. Mira. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216449. Científic.

  • Presentació
  • Jesús Bermúdez Ramiro, Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés, Rubén Josep Montañés Gómez, Vicent Manuel Salvador Liern. Miscel·lània en honor a Joan F. Mira. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216449. Científic.

  • Àmbits imaginaris a Heròdot
  • Rubén Josep Montañés Gómez. El espacio: ficción y realidad en el mundo clásico. Valencia. Ed. Universitat Politècnica de València. 2002. ISBN 8479052781. Científic.

  • El viaje y los viajes en la literatura bizantina
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Maravillas, peregrinaciones y utopías: literatura de viajes en el mundo románico. Universitat de València. Ed. Universitat de València. 2002. ISBN 8437053641. Científic.

  Ponències a congressos


  • Latinismos en las llamadas "novelas bizantinas"
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Miscellanea Latina (VII Congreso de la Sociedad de Estudios Latinos-SELAT 2012-). Toledo (Espanya). 13-06-2012. Científic. 2015. Ed. Instituto Castellano y Leonés de la Lengua - SELAT. ISBN 9788460666318.

  • Valors femenins positius i negatius a la canço demòtica grega
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Trobada Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC). Misoginia pensament i religió a la literatura del mon antic i la seua recepciió. Valencia y Castelló (Espanya). 26-04-2012. Científic. 2013. Ed. Adolf M. Hakkert. ISBN 9789025612849.

  • Fundamentos filosóficos del Comentario a la Poética de Aristóteles por Francesco Robortello de Unide (1555)
  • Jesús Bermúdez Ramiro, Rubén Josep Montañés Gómez. II Congreso Internacional de Filosofía Griega de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega. Palma de Mallorca (Espanya). 19-04-2012. Científic. 2012. Ed. Ediciones de la SIFG. ISBN 9788469530740.

  • Resquicios de comicidad en Heródoto
  • Rubén Josep Montañés Gómez. XII Congreso Español de Estudios Clásicos. Valencia (Espanya). 22-10-2007. Científic. 2010. Ed. Sociedad Española de Estudios Clásicos. ISBN 9788469235100.

  • Mirando hacia el humor desde el pasado: los criterios de lo cómico en la Antigüedad
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Actas del I Seminario Interdisciplinar sobre "El Humor y las Ciencias Humanas". Universidad de Cádiz. 01-05-2001. Científic. 2002. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 8477867836.

  • Las mujeres y la mujer en los títulos y fragmentos de la comedia griega
  • Rubén Josep Montañés Gómez. X Congreso Español de Estudios Clásicos. Madrid. 21-09-1999. Científic. 2000. Ed. Sociedad Española de Estudios Clásicos. ISBN 8478824502.