UJI

Informació personal

MONTAÑÉS GÓMEZ, RUBÉN JOSEP
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. de Filologia i Cultures Europees - Filologia Grega
 • Especialista de matèria (PAU)
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Secretari/ària de departament
 • HC1314DD - (964 729601)
 • montanes@uji.es
 • Ressenya Personal

  Llicenciat i doctor en Filologia Clàssica per la Universitat de València (1986 i 1999), de la qual al Departament de Filologia Clàssica, Secció de Filologia Grega, va ser professor associat (1993-2003). Va passar després a ser professor associat a l'Àrea de Filologia Grega de l'avui Departament de Filologia i Cultures Europees de la Universitat Jaume I, a Castelló de la Plana, on a partir del 2006 i fins a l'actualitat ocupa una plaça de professor contractat doctor, i el càrrec de secretari del departament.

  La seva activitat investigadora s'ha desenvolupat principalment en les següents línies:

  1. La poesia dramàtica grega, centrada en la comèdia fragmentària, especialment la postaristofánica. A aquesta línia corresponen la seua tesi doctoral La comèdia d'Alexis: tipus, temes i procediments de comicitat, i la seua participació en dos projectes de recerca amb subvenció oficial: «Mito i comedia» (1999-2001, investigador principal A. Melero) i «Recursos de comicidad en la literatura griega» (2001-2004, investigador principal J. L. Sanchis). També s'insereixen en aquesta línia les traduccions a l'espanyol, realitzades en equip amb els drs. J. L. Sanchis i J. Pérez Asensio, de la Universitat de València, en la col·lecció Biblioteca Clásica de l'editorial Gredos, Fragmentos de la Comedia Media (2007) i Fragmentos de la Comedia Nueva (2014); i la traducció al català publicada per la Fundació Bernat Metge Alexis: fragments de comèdies (2008), la notícia preliminar de la qual resumeix la seua tesi doctoral. Pel que fa a la tragèdia, en col·laboració amb J. L. Clúa, de la Universitat de Lleida, ha publicat Esquilo: Persas, Siete contra Tebas, Suplicantes, Prometeo encadenado (2013), traduint en concret les últimes dues de les obres contingudes en aquest volum.

  2. L'estudi, que habitualment comporta la traducció com a procediment d'anàlisi, de textos grecs medievals i moderns, especialment aquells en què pot detectar-se la pervivència o continuïtat de determinats valors, referents o tòpics respecte a l'Antiguitat, o mitjançant els quals es pot establir alguna relació amb altres literatures, com la catalana o la castellana. En aquest sentit ha participat en dos projectes d'investigació amb subvenció oficial: «Estudi de les fonts grecollatines al Tirant lo Blanc» i «Fuentes griegas de la literatura catalana medieval» (2005-2007 i 2005-2008, respectivament; investigador principal de tots dos J. Redondo). S'ha dedicat amb preferència als textos èpics medievals grecs i a la cançó demòtica grega, a través d'articles com «Pervivències del mite antic a la cançó demòtica grega: possibilitats i exemples», Quaderns de Filologia. Estudis literaris (2005); «Els catalans i Catalunya a la literatura grega medieval i moderna: una aproximació anecdòtica», Miscel·lània en honor a Joan F. Mira (2008); «Ιμπέριος και Μαργαρώνα, Pierre de Provença: relacions i possibilitats», Les literatures antigues a les literatures medievals (2009); «La dona guerrera a la cançó acrítica: besnétes de les Amàzones», Les literatures antigues a les literatures medievals II (2011); «El "Més Enllà" a la cultura grega medieval i moderna», El sobrenatural a les literatures mediterrànies des de l'època clàssica Fins a les societatats actuals (2012) o «Valors femenins positius i negatius a la cançó demòtica grega», Misogínia , religió i pensament a la literatura del món antic i la seua recepció (2013).

  En aquest apartat s'han d'incloure també les seves traduccions de poetes com Odysseas Elytis, To Axion Esti (1992); Ioannis Ritsos, Grecitat i altres poemes (1992), Giorgos Seferis, Tres poemes secrets (1993), i la prosista Maria Iordanidou, Loxandra (2009).

  3. Heròdot, la seua obra i la seua recepció; la seua traducció de la Història al català (2009) va ser la primera publicada completa en aquesta llengua; a més d'articles com «Àmbits imaginaris a Heròdot», L'espai: ficció i realitat en el món clàssic (2002) o «Resquicios de comicidad en Heródoto», Actas del XII Congreso Español de Estudios Clásicos (2007).


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  HP1505 - Llatí i Llengües Europees (Llengua Clàssica) Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)
  HP1514 - Cultura Grega a través dels Textos Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)
  HU1505 - Llatí i Llengües Europees (Llengua Clàssica) Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
  HU1514 - Cultura Grega a través dels Textos Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
  HU1519 - Fonts Grecollatines en la Literatura Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
  SBC025 - Llengua Grega (Iniciació) Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC036 - Empremtes de la Literatura Medieval en la Cultura Contemporània Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC038 - El Llegat Clàssic Grecollatí en les Llengües i les Cultures Europees Contemporànies Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC042 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • La intratraducció d'obres d'Aléxandros Papadiamandis: la qüestió lingüística
  • Rubén Josep Montañés Gómez. QUADERNS DE FILOLOGIA. ESTUDIS LINGÜÍSTICS. Vol. 21. pp. 215-246. 2016. Científic.

  • Els estudis de grec modern
  • Rubén Josep Montañés Gómez. ITACA. Num. 23. pp. 129-140. 2008. Científic.

  • Misogínia i rialla de masses: la dona a la comèdia atenesa
  • Rubén Josep Montañés Gómez. ASPARKÍA. INVESTIGACIÓ FEMINISTA. Num. 16. pp. 131-151. 2005. Científic.

  • El judeoespanyol: concepte i orígens, història, situació actual
  • Rubén Josep Montañés Gómez. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. Num. 16. pp. 97-123. 2005. Científic.

  • Dona, literatura i societat: l'humor a costa de l'hetera als "fragments de costums" de la comèdia àtica
  • Rubén Josep Montañés Gómez. MILLARS. ESPAI I HISTÒRIA. Num. XXVII. pp. 33-54. 2005. Científic.

  • Pervivències del mite antic a la cançó demòtica grega: possibilitats i exemples
  • Rubén Josep Montañés Gómez. QUADERNS DE FILOLOGIA. ESTUDIS LITERARIS. Num. 10. pp. 49-72. 2005. Científic.

  • El vi al servei de la comicitat: els seus plaers, efectes i semblances
  • Rubén Josep Montañés Gómez. STVDIA PHILOLOGICA VALENTINA. Num. 6. pp. 59-74. 2003. Científic.

  • El vi i l'embriaguesa a la comèdia: Consideracins, judicis i imatges
  • Rubén Josep Montañés Gómez. STVDIA PHILOLOGICA VALENTINA. Num. 4. pp. 41-56. 2000. Científic.

  • La risa: método de integración
  • Rubén Josep Montañés Gómez. BOLETÍN - ORGANIZACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COEDUCACIÓN MATEMÁTICA ADA BYRON. Num. 22. pp. 12-22. 1999. Científic.

  Llibres


  • Comentarios a la poética de Aristóteles (Francesco Robortello)
  • Rubén Josep Montañés Gómez. 2016. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 9788415444756. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Comentarios a la poética de Aristóteles (Francesco Robortello)
  • Jesús Bermúdez Ramiro, Rubén Josep Montañés Gómez. 2016. Edició. Científic. ISBN 9788415444756. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Ateneu de Nàucratis. El sopar dels erudits. Vol I. LLibre I (Epítome)
  • Rubén Josep Montañés Gómez, J. Sanchis LLopis, J. Pérez Asensio. 2015. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 9788498592474. Barcelona (Espanya). Ed. Editorial Alpha; Institut Cambó.

  • Fragmentos de la comedia nueva
  • Jordi Pérez Asensio, Jordi Sanchis, Rubén Josep Montañés Gómez. 2014. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 9788424928407. Madrid (Espanya). Ed. Gredos.

  • Edició crítica. Persas, Siete contra Tebas, Suplicantes, Prometeo encadenado. Esquilo
  • Josep A. Clúa Serena, Rubén Josep Montañés Gómez. 2013. Edició. Científic. ISBN 9788446018087. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Akal.

  • LOXANDRA
  • Rubén Josep Montañés Gómez. 2009. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 9788480217262. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Heròdot. Història
  • Rubén Josep Montañés Gómez. 2009. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 9788474104028. Barcelona. Ed. Edicions de la Magrana.

  • Miscel·lània en honor a Joan F. Mira
  • Jesús Bermúdez Ramiro, Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés, Rubén Josep Montañés Gómez, Vicent Manuel Salvador Liern. 2008. Edició. Científic. ISBN 9788480216449. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Fragments de Comèdies
  • Rubén Josep Montañés Gómez. 2008. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 9788498591200. Barcelona. Ed. Editorial Alpha.

  • Fragmentos de la comedia media
  • Jordi Sanchis Llopis, Rubén Josep Montañés Gómez, Jordi Pérez Asensio. 2007. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 9788424928728. Madrid. Ed. Gredos.

  • Heròdot. Història. Llibres IV-VI
  • Rubén Josep Montañés Gómez. 2003. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 8482644998. Barcelona. Ed. Edicions de la Magrana.

  • Heròdot. Història. Llibres I-III
  • Rubén Josep Montañés Gómez. 2002. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 8482643754. Barcelona. Ed. Edicions de la Magrana.

  • Tres poemes secrets
  • Jesús Cabezas Tanco, Rubén Josep Montañés Gómez. 1993. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 8487734197. Valencia (Espanya). Ed. Edicions de la Guerra.

  • To Àxion Estí
  • Rubén Josep Montañés Gómez. 1992. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 8478220623. Valencia. Ed. Edicions Alfons el Magnànim.

  • Les tornes
  • Rubén Josep Montañés Gómez. 1992. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 8475023681. Valencia. Ed. Tres i Quatre.

  Capítols de llibre


  • La dona als fragments còmics: objecte de canvi i d’intercanvi
  • Rubén Josep Montañés Gómez. OMNIA MVTANTVR. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat (I). Barcelona (Espanya). Ed. Universitat de Barcelona. 2016. ISBN 9788447541560. Científic.

  • Òlibes, ratapinyades i altres volàtils: algunes metamorfosis a la tradició popular grega
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Bestiaris i metamorfosis a les literatures clàssiques i la seua tradició (Classical and Byzantine monographs). Amsterdam (Països Baixos). Ed. Adolf M. Hakkert. 2015. ISBN 9789025613075. Científic.

  • La traducción al latín de Alessandro Pazzi en el comentario a la poética de Aristóteles de Francesco Robortello: Criterios para su evaluación
  • Jesús Bermúdez Ramiro, Rubén Josep Montañés Gómez. Europa Renascens. La Cultura clásica en Andalucía y su proyección europea. Zaragoza (Espanya). Ed. Libros Pórtico; Instituto de estudios Humanísticos, FAEC. 2015. ISBN 9788479561499. Científic.

  • Les catàbasis de Bergadís i Pikatoros: semblances, diferències i caràcter demònic
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Apocalipsi, catàbasi i mil·lenarisme a les literatures antigues i la seua recepció. Classical and Byzantine Monogrephs (Vol LXXXI). Amsterdam (Països Baixos). Ed. Adolf M. Hakkert. 2014. ISBN 9799025612924. Científic.

  • El "més enllà" a la cultura grega medieval i moderna
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Classical and byzantine monographs. Amsterdam (Països Baixos). Ed. Adolf M. Hakkert. 2012. ISBN 9789025612795. Científic.

  • La dona guerrera a la cançó acrítica: besnétes de les amazones
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Les literatures antigues a les literatures medievals II. Herois i sants a la tradició literària occidental. Amsterdam (Països Baixos). Ed. Adolf M. Hakkert. 2011. ISBN 9789012696. Científic.

  • Presentació
  • Jesús Bermúdez Ramiro, Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés, Rubén Josep Montañés Gómez, Vicent Manuel Salvador Liern. Miscel·lània en honor a Joan F. Mira. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216449. Científic.

  • Els catalans i Catalunya a la literatura grega medieval i moderna: una aproximación anecdòtica
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Miscel·lània en honor a Joan F. Mira. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216449. Científic.

  • El viaje y los viajes en la literatura bizantina
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Maravillas, peregrinaciones y utopías: literatura de viajes en el mundo románico. Universitat de València. Ed. Universitat de València. 2002. ISBN 8437053641. Científic.

  • Àmbits imaginaris a Heròdot
  • Rubén Josep Montañés Gómez. El espacio: ficción y realidad en el mundo clásico. Valencia. Ed. Universitat Politècnica de València. 2002. ISBN 8479052781. Científic.

  Ponències a congressos


  • Latinismos en las llamadas "novelas bizantinas"
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Miscellanea Latina (VII Congreso de la Sociedad de Estudios Latinos-SELAT 2012-). Toledo (Espanya). 13-06-2012. Científic. 2015. Ed. Instituto Castellano y Leonés de la Lengua - SELAT. ISBN 9788460666318.

  • Valors femenins positius i negatius a la canço demòtica grega
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Trobada Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC). Misoginia pensament i religió a la literatura del mon antic i la seua recepciió. Valencia y Castelló (Espanya). 26-04-2012. Científic. 2013. Ed. Adolf M. Hakkert. ISBN 9789025612849.

  • Fundamentos filosóficos del Comentario a la Poética de Aristóteles por Francesco Robortello de Unide (1555)
  • Jesús Bermúdez Ramiro, Rubén Josep Montañés Gómez. II Congreso Internacional de Filosofía Griega de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega. Palma de Mallorca (Espanya). 19-04-2012. Científic. 2012. Ed. Ediciones de la SIFG. ISBN 9788469530740.

  • Resquicios de comicidad en Heródoto
  • Rubén Josep Montañés Gómez. XII Congreso Español de Estudios Clásicos. Valencia (Espanya). 22-10-2007. Científic. 2010. Ed. Sociedad Española de Estudios Clásicos. ISBN 9788469235100.

  • Mirando hacia el humor desde el pasado: los criterios de lo cómico en la Antigüedad
  • Rubén Josep Montañés Gómez. Actas del I Seminario Interdisciplinar sobre "El Humor y las Ciencias Humanas". Universidad de Cádiz. 01-05-2001. Científic. 2002. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 8477867836.

  • Las mujeres y la mujer en los títulos y fragmentos de la comedia griega
  • Rubén Josep Montañés Gómez. X Congreso Español de Estudios Clásicos. Madrid. 21-09-1999. Científic. 2000. Ed. Sociedad Española de Estudios Clásicos. ISBN 8478824502.