UJI

Informació personal

GOSSER , BIRGIT ROSEMARÍE
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • HD0139DD - (964 387756)
 • gosser@uji.es
 • Ressenya Personal

  Birgit Gösser és professora associada del departament d'Estudis Anglesos de la Universitat Jaume I de Castelló i també és professora d'anglès a l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló. És llicenciada en Filologia Anglesa i Romànica per la Universitat d’Aquisgrà (Alemanya).

  Ha participat en el Grup de Recerca en Semàntica Contrastiva i Aplicada GReSCA de la Universitat Jaume I i imparteix docència d’anglès per a fins específics en graus de diverses branques.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Birgit RoseMaríe Gosser


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:45 13:15 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 13:00 14:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Birgit RoseMaríe Gosser


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1005 - PR6 Dilluns 10:45 11:45 16-09-2019 09-12-2019
  EE1005 - TE2 Dimarts 12:15 14:15 17-09-2019 17-12-2019
  EE1005 - TE2 Dimecres 12:45 13:45 11-09-2019 18-12-2019
  EE1005 - TE4 Dilluns 09:45 10:45 16-09-2019 16-12-2019
  EE1005 - TE4 Divendres 08:00 10:00 13-09-2019 20-12-2019
  EE1005 - TU6 Dilluns 10:45 11:45 09-12-2019 16-12-2019
  EM1005 - PR6 Dilluns 10:45 11:45 16-09-2019 09-12-2019
  EM1005 - TE2 Dimarts 12:15 14:15 17-09-2019 17-12-2019
  EM1005 - TE2 Dimecres 12:45 13:45 11-09-2019 18-12-2019
  EM1005 - TE4 Dilluns 09:45 10:45 16-09-2019 16-12-2019
  EM1005 - TE4 Divendres 08:00 10:00 13-09-2019 20-12-2019
  EM1005 - TU6 Dilluns 10:45 11:45 09-12-2019 16-12-2019
  EQ1005 - PR6 Dilluns 10:45 11:45 16-09-2019 09-12-2019
  EQ1005 - TE2 Dimarts 12:15 14:15 17-09-2019 17-12-2019
  EQ1005 - TE2 Dimecres 12:45 13:45 11-09-2019 18-12-2019
  EQ1005 - TE4 Dilluns 09:45 10:45 16-09-2019 16-12-2019
  EQ1005 - TE4 Divendres 08:00 10:00 13-09-2019 20-12-2019
  EQ1005 - TU6 Dilluns 10:45 11:45 09-12-2019 16-12-2019
  ET1005 - PR6 Dilluns 10:45 11:45 16-09-2019 09-12-2019
  ET1005 - TE2 Dimarts 12:15 14:15 17-09-2019 17-12-2019
  ET1005 - TE2 Dimecres 12:45 13:45 11-09-2019 18-12-2019
  ET1005 - TE4 Dilluns 09:45 10:45 16-09-2019 16-12-2019
  ET1005 - TE4 Divendres 08:00 10:00 13-09-2019 20-12-2019
  ET1005 - TU6 Dilluns 10:45 11:45 09-12-2019 16-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria Química
  ET1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Semantic configuration of the spatial concept "behind" in English
  • Ignasi Navarro Ferrando, Birgit Gosser. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR SERIE PHILOLOGIA. Num. 10. pp. 204-209. 2011. Científic.

  Capítols de llibre


  • Aprenentatge autònom, autoavaluació i docència semipresencial en "Anglès per a la Informàtica"
  • Birgit Gosser, Jesús Usó Viciedo, Patricia Maestro Bayarri. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  Ponències a congressos


  • Innovación educativa: las nuevas tecnologías en `Inglés II- Magisterio-Educación Infantil'
  • Patricia Maestro Bayarri, Birgit Gosser. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Aprenentatge actiu i constructiu mitjançant l'aula virtual dels estudiants de "Anglès I-Magisteri educació musical'
  • Patricia Maestro Bayarri, Birgit Gosser. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.