UJI

Informació personal

MARTÍNEZ FLOR, ALICIA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Becari/ària FPI de la Generalitat
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Membre del grup d'investigació LAELA - Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa
 • HC1344DD - (964 729620)
 • aflor@uji.es
 • Ressenya Personal

  Alicia Martínez-Flor es Professora Titular d’Universitat al Departament d’Estudis Anglesos de la Universitat Jaume I, on imparteix assignatures relacionades amb l`ús pràctic de la llengua anglesa (Escriptura en Anglès: Textos Complexos i Anglès Avançat: Contextos Professionals). Des del curs 2011/2012 és coordinadora del tercer curs del Grau en Estudis Anglesos.

  Forma part del grup d’investigació LAELA (Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa) i els seus interessos investigadors es centren en el camp de l’adquisició de segones llengües i l’àrea de la pragmàtica de la interllengua. La seua investigació s’ha publicat en revistes internacionals com System, ELT Journal o Foreign Language Annals. A més, ha co-editat els llibres Current Trends in the Development and Teaching of the Four Language Skills (Mouton de Gruyter, 2006) amb Esther Usó-Juan, Investigating Pragmatics in Foreign Language Learning, Teaching and Testing (Multilingual Matters, 2008) amb Eva Alcón Soler i Speech Act Performance: Theoretical, Empirical and Methodological Issues (John Benjamins, 2010) amb Esther Usó-Juan. 


  Horari Actual


  Horari de tutories de Alicia Martínez Flor


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:30 11:00 09-09-2019 22-01-2020
  Divendres 09:30 11:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:00 12:30 23-01-2020 31-07-2020
  Divendres 11:00 12:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Alicia Martínez Flor


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EA0914 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 10-09-2019 17-12-2019
  EA0914 - TE1 Divendres 11:00 13:00 13-09-2019 20-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CA0909 - PR1 Dijous 13:00 15:00 23-01-2020 21-05-2020
  EA0928 - PR1 Dimarts 09:00 11:00 28-01-2020 19-05-2020
  EA0928 - PR1 Divendres 13:00 15:00 24-01-2020 22-05-2020
  EA0928 - PR2 Dimarts 13:00 15:00 28-01-2020 19-05-2020
  EA0928 - PR2 Divendres 09:00 11:00 24-01-2020 22-05-2020

  Assignatures amb docència