UJI

Informació personal

CODINA ESPURZ, VICTORIA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Representant CIT
 • Membre del grup d'investigació LAELA - Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa
 • HC1342DD - (964 729618)
 • codina@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-8665-7040
 • Ressenya Personal

  Victòria Codina Espurz és Professora Titular d’Universitat. Imparteix docència en el  Màster universitari en l’Ensenyament de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües i en el Grau en Turisme. El seu àmbit de recerca és el camp de l’adquisició i ensenyament d’una segona llengua, amb especial interès pels factors o variables individuals que intervenen en l’aprenentatge d’una llengua, i el camp de la pragmàtica del interllenguatge. Alguns dels resultats de la seua recerca han estat publicats en editorials com Ariel,  Peter Lang, i Rodopi. També ha publicat en revistes com RAEL, International Journal of Psycholinguistics i Psychological Reports. És membre del grup de recerca en Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa (LAELA, www.laela.uji.es) i coordinadora, juntament amb la professora Patricia Salazar, del Màster en l’Ensenyament de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM www.masterenglishteaching.uji.es).


  Horari Actual


  Horari de tutories de Victoria Codina Espurz


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:00 13:00 09-09-2020 22-01-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:00 13:00 23-01-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0938 - Trabajo de Final de Grado Grado en Estudios Ingleses
  SAY012 - Mètodes d'Investigació en Adquisició de l'Anglès Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY013 - Teories sobre l'Adquisició de l'Anglès com a Segona Llengua Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY024 - Factors Afectius Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY031 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY033 - Pràctiques Externes en Contextos Educatius Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY512 - Mètodes d'Investigació en Adquisició de l'Anglès (AD) Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)
  SAY513 - Teories sobre l'Adquisició de l'Anglès com a Segona Llengua (AD) Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)
  SAY524 - Factors Afectius (AD) Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)
  SAY531 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)
  SAY533 - Pràctiques Externes en Contextos Educatius Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)