UJI

Informació personal

MAESTRO BAYARRI, PATRICIA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • HD0139DD - (964 387756)
 • maestro@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Patricia Maestro Bayarri


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 12:30 13:30 09-09-2019 22-01-2020
  Dimarts 10:00 10:30 09-09-2019 22-01-2020
  Dimecres 09:00 10:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 09:00 12:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Patricia Maestro Bayarri


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AG1805 - TE1 Dijous 09:00 10:30 12-09-2019 19-12-2019
  AG1805 - TE1 Divendres 09:00 10:00 13-09-2019 20-12-2019
  EE1005 - PR4 Dimecres 11:30 12:30 18-09-2019 11-12-2019
  EE1005 - PR5 Dilluns 12:00 13:00 16-09-2019 25-11-2019
  EE1005 - TE1 Dilluns 10:00 12:00 16-09-2019 16-12-2019
  EE1005 - TE1 Dimecres 12:30 13:30 11-09-2019 18-12-2019
  EE1005 - TE3 Dilluns 08:00 10:00 16-09-2019 16-12-2019
  EE1005 - TE3 Dimecres 10:30 11:30 11-09-2019 18-12-2019
  EE1005 - TU4 Dimecres 11:30 12:30 11-12-2019 18-12-2019
  EE1005 - TU5 Dilluns 12:00 13:00 09-12-2019 16-12-2019
  EM1005 - PR4 Dimecres 11:30 12:30 18-09-2019 11-12-2019
  EM1005 - PR5 Dilluns 12:00 13:00 16-09-2019 25-11-2019
  EM1005 - TE1 Dilluns 10:00 12:00 16-09-2019 16-12-2019
  EM1005 - TE1 Dimecres 12:30 13:30 11-09-2019 18-12-2019
  EM1005 - TE3 Dilluns 08:00 10:00 16-09-2019 16-12-2019
  EM1005 - TE3 Dimecres 10:30 11:30 11-09-2019 18-12-2019
  EM1005 - TU4 Dimecres 11:30 12:30 11-12-2019 18-12-2019
  EM1005 - TU5 Dilluns 12:00 13:00 09-12-2019 16-12-2019
  EQ1005 - PR4 Dimecres 11:30 12:30 18-09-2019 11-12-2019
  EQ1005 - PR5 Dilluns 12:00 13:00 16-09-2019 25-11-2019
  EQ1005 - TE1 Dilluns 10:00 12:00 16-09-2019 16-12-2019
  EQ1005 - TE1 Dimecres 12:30 13:30 11-09-2019 18-12-2019
  EQ1005 - TE3 Dilluns 08:00 10:00 16-09-2019 16-12-2019
  EQ1005 - TE3 Dimecres 10:30 11:30 11-09-2019 18-12-2019
  EQ1005 - TU4 Dimecres 11:30 12:30 11-12-2019 18-12-2019
  EQ1005 - TU5 Dilluns 12:00 13:00 09-12-2019 16-12-2019
  ET1005 - PR4 Dimecres 11:30 12:30 18-09-2019 11-12-2019
  ET1005 - PR5 Dilluns 12:00 13:00 16-09-2019 25-11-2019
  ET1005 - TE1 Dilluns 10:00 12:00 16-09-2019 16-12-2019
  ET1005 - TE1 Dimecres 12:30 13:30 11-09-2019 18-12-2019
  ET1005 - TE3 Dilluns 08:00 10:00 16-09-2019 16-12-2019
  ET1005 - TE3 Dimecres 10:30 11:30 11-09-2019 18-12-2019
  ET1005 - TU4 Dimecres 11:30 12:30 11-12-2019 18-12-2019
  ET1005 - TU5 Dilluns 12:00 13:00 09-12-2019 16-12-2019
  MP1805 - TE1 Dimarts 10:30 12:30 10-09-2019 17-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1805 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  EE1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria Química
  ET1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  MP1805 - Llengua Anglesa Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018)

  Publicacions


  Capítols de llibre


  • The virtual environment as a support for practising with realia
  • María Luisa Renau Renau, Patricia Maestro Bayarri. El lenguaje de la ciencia y la tecnología. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2010. ISBN 9788480217064. Científic.

  • A Webquest in the English classroom: an alternative way to learn English grammar using resources from the Internet
  • María Luisa Renau Renau, Patricia Maestro Bayarri. El lenguaje de la ciencia y la tecnología. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2010. ISBN 9788480217064. Científic.

  • Aprenentatge autònom, autoavaluació i docència semipresencial en "Anglès per a la Informàtica"
  • Birgit Gosser, Jesús Usó Viciedo, Patricia Maestro Bayarri. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Formació no presencial en l’assignatura ortologia i registres de la llengua anglesa de filologia anglesa: pràctica de la pronunciació anglesa mitjançant internet.
  • Patricia Maestro Bayarri. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Anàlisi i disseny de la docència, metodologia i evaluació i elaboració de materials i recursos docents per a l’assignatura “Ortologia i registres de la llengua anglesa” de Filologia Anglesa
  • Ignasi Navarro Ferrando, Patricia Maestro Bayarri. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Disseny de material docent per a l'assignatura RC99 (Anglés per a les Relacions Laborals)
  • Jesús Usó Viciedo, María Luisa Renau Renau, Patricia Maestro Bayarri. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Canvi en la metodologia per a la part pràctica de l’assignatura amb codi ii40/ig40/is40 (anglès comercial i tècnic per a la informàtica) fent ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació i de tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
  • Jesús Usó Viciedo, María Luisa Renau Renau, Patricia Maestro Bayarri, Santiago Posteguillo Gómez. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Metodologia constructivista i avaluació multimètode en Anglès II de Mestre Educació Infantil
  • Patricia Maestro Bayarri. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Anglès I en Humanitats: Anàlisi de les necessitats comunicatives i elaboració de materials docents
  • Isabel Bovea Menero, Patricia Maestro Bayarri. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Elaboració de materials i recursos docents per a la formació presencial i no presencial per a Anglès II en Magisteri-Educació Infantil
  • Patricia Maestro Bayarri. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  Ponències a congressos


  • Aprenentatge actiu i constructiu mitjançant l'aula virtual dels estudiants de "Anglès I-Magisteri educació musical'
  • Patricia Maestro Bayarri, Birgit Gosser. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Innovación educativa: las nuevas tecnologías en `Inglés II- Magisterio-Educación Infantil'
  • Patricia Maestro Bayarri, Birgit Gosser. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Music web pages: content learning through projects
  • Patricia Maestro Bayarri, María Luisa Renau Renau. EDULEARN09. Barcelona. 06-07-2009. Científic. 2009.

  • Using a webquest to foster cooperative learning: a survey in the English classroom
  • María Luisa Renau Renau, Patricia Maestro Bayarri. EDULEARN 09. Barcelon. 06-07-2009. Científic. 2009.

  • Learning through competences using the ICT: an educational example of a webquest
  • María Luisa Renau Renau, Patricia Maestro Bayarri. ICERI 2008. Madrid. 17-11-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461250912.

  • Implementation of a virtual environment in the English teaching/learning process as a support of the traditional method
  • María Luisa Renau Renau, Patricia Maestro Bayarri. INTED 2008. Valencia. 03-03-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • Learning to learn through the internet
  • Patricia Maestro Bayarri, María Luisa Renau Renau. ICERI 2008. Madrid. 17-11-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461250912.

  • Autonomous language e-learning: internet as a tool to improve students' English pronunciation
  • Patricia Maestro Bayarri, María Luisa Renau Renau. INTED 2007. Valencia. 07-03-2007. Científic. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461145171.