UJI

Informació personal

SALAZAR CAMPILLO, PATRICIA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Vicedegà/ana de facultat
 • Membre del grup d'investigació LAELA - Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa
 • HC1332DD - (964 729613)
 • csalazar@uji.es
 • Ressenya Personal

  Patricia Salazar Campillo és professora titular del Departament d’Estudis Anglesos en la Universitat Jaume I. És membre del grup d’investigació LAELA (Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa) i les seues línies d’investigació inclouen l’aprenentatge i ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera. La Dra. Salazar ha realitzat recerca en el camp de la pragmàtica de l’interllenguatge. Les seues publicacions s’han difós internacionalment en editorials com Springer, Peter Lang, International Journal of English Studies i Ibérica. A nivell nacional, ha publicat en Rael i Porta Linguarum, entre altres revistes rellevants. Ha coeditat el llibre Refusals in instructional contexts and beyond (Rodopi, 2013) i Investigating the learning of pragmatics across ages and contexts (Brill, 2019). Coordina, junt a la Dra. Victòria Codina Espurz, el Màster en l’Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM). 

   

   

   

   

   

  -       


  Horari Actual


  Horari de tutories de Patricia Salazar Campillo


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:30 12:30 09-09-2020 22-01-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:30 12:30 23-01-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Patricia Salazar Campillo


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EA0964 - TE1 Dilluns 11:00 12:30 08-02-2021 17-05-2021
  EA0964 - TE1 Divendres 09:30 11:00 05-02-2021 14-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0938 - Trabajo de Final de Grado Grado en Estudios Ingleses
  EA0964 - Psicolingüística Aplicada a l'Aprenentatge de la Llengua Anglesa Grau en Estudis Anglesos
  SAY014 - Comunicació Intercultural Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY031 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY033 - Pràctiques Externes en Contextos Educatius Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY514 - Comunicació Intercultural (AD) Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)
  SAY531 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)
  SAY533 - Pràctiques Externes en Contextos Educatius Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Openings and Closing in Emails by CLIL Students: A Pedagogical Proposal
  • Victoria Codina Espurz, Patricia Salazar Campillo. ENGLISH LANGUAGE TEACHING. Num. 2. Vol. 12. pp. 57-67. 2019. Científic.

  • Requests in tourist information office service encounters: An analysis of directness and gender
  • Patricia Salazar Campillo, Sara Orts. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGLISH STUDIES. Num. 2. Vol. 18. pp. 35-52. 2018. Científic.

  • Student-initiated email communication: An analysis of openings and closings by Spanish EFL learners
  • Patricia Salazar Campillo. SINTAGMA. Num. 30. pp. 81-93. 2018. Científic.

  • EFL students' preferences towards written corrective feedback: an exploratory study on age and level of proficiency
  • Sara Orts, Patricia Salazar Campillo. THE GROVE. Num. 23. pp. 109-129. 2016. Científic.

  • Effect of textual enhancement on idioms. An exploratory study with Spanish students
  • Patricia Salazar Campillo. REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA (RESLA). Num. 1. Vol. 28 . pp. 258-272. 2015. Científic.

  • Factores que influyen en el aprendizaje del inglés en la tercera edad
  • Otilia Martí Arnándiz, Eva Alcón Soler, Patricia Salazar Campillo. LENGUAJE Y TEXTOS. Num. 35. pp. 101-106. 2012. Científic.

  • Refusal Strategies: a proposal from a sociopragmatic approach
  • Patricia Salazar Campillo, María del Pilar Safont Jordà, Victoria Codina Espurz. RAEL : REVISTA ELECTRONICA DE LINGUISTICA APLICADA. Num. 8. pp. 139-150. 2009. Científic.

  • La enseñanza de idiomas en los últimos cien años: Métodos y enfoques
  • Patricia Salazar Campillo. REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA (RESLA). Num. 22. pp. 359-362. 2009. Científic.

  • L'ensenyament/adquisició de segones llengües des d'una perspectiva pragmàticodiscursiva
  • Eva Alcón Soler, María Carmen Campoy Cubillo, Victoria Codina Espurz, Ana Belén Fernández Guerra, Otilia Martí Arnándiz, Alicia Martínez Flor, María del Pilar Safont Jordà, Patricia Salazar Campillo, Ester Usó Juan. LLENGUA, SOCIETAT I COMUNICACIÓ. Num. 5. pp. 34-41. 2007. Científic.

  • Focus on form tasks and the provision of corrective feedback
  • Patricia Salazar Campillo. IBERICA REVISTA DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LENGUAS PARA FINES ESPECIFICOS (AELFE). Num. 11. pp. 123-138. 2006. Científic.

  • The use of circumlocution in the foreign language context
  • Patricia Salazar Campillo. PORTA LINGUARUM : REVISTA INTERNACIONAL DE DIDACTICA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS. Num. 5. pp. 7-16. 2006. Científic.

  • An analysis of uptake following teacher's feeback on the EFL classroom
  • Patricia Salazar Campillo. REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA APLICADA (RESLA). Num. 17-18. pp. 209-222. 2004. Científic.

  • The effects of comprehensible input on the process of language learning: A case strudy
  • Patricia Salazar Campillo. RASSEGNA ITALIANA DI LINGÜÍSTICA APLICATA. Num. 3. Vol. 03 . pp. 161-173. 2003. Científic.

  • An analysis of implicit and explicit feedback on grammatical accuracy
  • Patricia Salazar Campillo. MISCELANEA. Num. 27. pp. 209-228. 2003. Científic.

  • Developing pragmatic competence in the EFL setting. The case of requests in tourism texts
  • Ester Usó Juan, Patricia Salazar Campillo. ELIA-ESTUDIOS DE LINGUISTICA INGLESA APLICADA. Num. 3. pp. 103-122. 2002. Científic.

  Llibres


  • Investigating the Learning of Pragmatics across Ages and Contexts
  • Patricia Salazar Campillo, Victoria Codina Espurz. 2019. Edició. Científic. ISBN 9789004407855. Leiden (Països Baixos). Ed. Brill.

  • Refusals in instructional contexts and beyond
  • Otilia Martí Arnándiz, Patricia Salazar Campillo. 2013. Edició. Científic. ISBN 9789042037151. Amsterdam (Països Baixos). Ed. Rodopi.

  • Teaching and learning the English Language from a discourse perspective
  • Patricia Salazar Campillo, María José Esteve Ramos, Victoria Codina Espurz. 2005. Edició. Científic. ISBN 8480215291. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Student-to-Faculty Email Consultation in English, Spanish and Catalan in an Academic Context
  • Victoria Codina Espurz, Patricia Salazar Campillo. Investigating the Learning of Pragmatics across Ages and Contexts. Leiden (Països Baixos). Ed. Brill. 2019. ISBN 9789004407855. Científic.

  • Politeness in first and follow-up emails to faculty: Openings and closings
  • Patricia Salazar Campillo, Victoria Codina Espurz. Learning second language pragmatics beyond traditional contexts. Bern (Suïssa). Ed. Peter Lang. 2018. ISBN 9783034334372. Científic.

  • Production of refusals: Insights from stimulated recall
  • Patricia Salazar Campillo. Refusals in instructional contexts and beyond. Amsterdam (Països Baixos). Ed. Rodopi. 2013. ISBN 9789042037151. Científic.

  • Exploring learners' noticing of corrective feedback through stimulated recall
  • Patricia Salazar Campillo. Discourse and language learning across L2 instructional settings. Amsterdam/New York (528) (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Rodopi. 2012. ISBN 9789042035843. Científic.

  • Contextos bilingües en el aprendizaje de diseños experimentales en Psicología
  • Juan Carlos Oliver Rodríguez, Patricia Salazar Campillo. II Jornada Nacional sobre estudios universitarios. Los nuevos títulos de grado: Retos y oportunidades. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217170. Docent.

  • Desenvolupament i avaluació d'un context bilingüe castellà-anglès per a l'assignatura dissenys experimentals: activitats d'expressió oral.
  • Juan Carlos Oliver Rodríguez, Patricia Salazar Campillo. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Desenvolupament i avaluació de contextos bilingües en castellà i anglès per a l’assignatura dissenys experimentals
  • Juan Carlos Oliver Rodríguez, Patricia Salazar Campillo, Isabel García Izquierdo. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Task Analysis on Mitigation in the Speech Act of Requesting: Discourse Completion Task and Role-play
  • Patricia Salazar Campillo. Learning How to Request in an Instructed Language Learning Context. Germany. Ed. Peter Lang. 2008. ISBN 9783039116010. Científic.

  • Èmfasi en la competència comunicativa des de una aproximació intercultural en l'assignatura d'Anglès II (720) En el marc del crèdit ECTS.
  • Ester Usó Juan, Alicia Martínez Flor, Patricia Salazar Campillo. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Examining Mitigation in Requests: A Focus on Transcripts in ELT Coursebooks
  • Patricia Salazar Campillo. Intercultural Language Use and Language Learning. Dordrecht, The Netherlands. Ed. Springer. 2007. ISBN 9781402056352. Científic.

  • Research-Oriented Perspectives on Teaching Speaking
  • Patricia Salazar Campillo. Pedagogical Reflections on Learning Languages in Instructed Settings. Cambridge. Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2007. ISBN 1847180418. Científic.

  • Spoken Corpora: New Perspectives in Oral Language Use and Teaching
  • María José Luzón, María Carmen Campoy Cubillo, María del Mar Sánchez, Patricia Salazar Campillo. Spoken Corpora in Applied Linguistics. Germany. Ed. Peter Lang. 2007. ISBN 9783039112753. Científic.

  • Introduction
  • María José Luzón, María Carmen Campoy Cubillo, María del Mar Sánchez, Patricia Salazar Campillo. Spoken Corpora in Applied Linguistics. Germany. Ed. Peter Lang. 2007. ISBN 9783039112753. Científic.

  • Anàlisi de l'ús d'elements de mitigació com a recurs per millorar la competència pragmàtica d'estudiants universitaris a l'aula d'anglès com a llengua estrangera
  • Alicia Martínez Flor, Eva Alcón Soler, María Carmen Campoy Cubillo, Victoria Codina Espurz, Ana Belén Fernández Guerra, María del Pilar Safont Jordà, Patricia Salazar Campillo, Ester Usó Juan. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • L’ús de les presentacions com a eina per a millorar les destreses orals a l’aula de llengua estrangera.
  • Patricia Salazar Campillo, María del Pilar Safont Jordà, Eva Alcón Soler, Victoria Codina Espurz, Ana Belén Fernández Guerra. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Proposta de millora de l'acció tutorial en filologia anglesa
  • María del Pilar Safont Jordà, Eva Alcón Soler, Victoria Codina Espurz, María Carmen Campoy Cubillo, Ana Belén Fernández Guerra, Ester Usó Juan, María José Esteve Ramos, Patricia Salazar Campillo, Alicia Martínez Flor. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • The effect of learner's reduction of negotiation on comprehension
  • Patricia Salazar Campillo. Perspectivas Interdisciplinares de la Lingüística Aplicada (Tomo I). Valencia. Ed. Universitat Politècnica de València. 2005. ISBN 8460960587. Científic.

  • Computer-mediated communication: A case study on focus on form
  • María José Esteve Ramos, Patricia Salazar Campillo. Teaching and learning the English Language from a discourse perspective. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215291. Científic.

  • Disseny d'una pàgina web per a l¿autoaprenentatge de llengües: l'ús de diccionaris danglès, francès i català:
  • María Carmen Campoy Cubillo, Marina López Martínez, Patricia Salazar Campillo. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Anàlisi de la representació dels estudiants de filologia anglesa envers la tutorització: proposta de millora de l¿acció tutorial en les assignatures Metodologia I i II, Tècniques de l¿aula, Llengua An
  • Alicia Martínez Flor, Ana Belén Fernández Guerra, Ester Usó Juan, Eva Alcón Soler, María Carmen Campoy Cubillo, María del Pilar Safont Jordà, María José Esteve Ramos, Patricia Salazar Campillo, Victoria Codina Espurz. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Pragmatic instruction in the EFL context
  • Patricia Salazar Campillo. Pragmatic competence and foreign language teaching. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214163. Científic.

  • Do collaborative tasks promote grammatical and pragmatic awareness? A case study among ESP students
  • Ester Usó Juan, Patricia Salazar Campillo. Oral Skills: Resources and Proposals for the Classroom. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2002. ISBN 848021385X. Científic.

  • La atención a la forma a partir de la interacción oral: Un estudio sobre la adquisicion de las estructuras interrogativas
  • Eva Alcón Soler, María del Pilar Safont Jordà, Patricia Salazar Campillo. Trabajos en Lingüistica Aplicada. Barcelona. Ed. Univerbook S.L.. 2001. ISBN 8447707334. Científic.

  • The contribution of negotiation to L2 vocabulary acquisition
  • Patricia Salazar Campillo. Teaching English in a Spanish Setting. Valencia. Ed. Universitat de València. 2001. ISBN 8437052408. Científic.

  • Anàlisi de la representació dels professionals de l'ensenyament de la llengua anglesa al nivell d'educació secundaria: propostes de millora en els programes docents de la titulació de filologia angles
  • Eva Alcón Soler, Victoria Codina Espurz, Ana Belén Fernández Guerra, Ester Usó Juan, María del Pilar Safont Jordà, Patricia Salazar Campillo. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  • The Speech Act of Requesting in ESP Materials: an Example Based on Tourism Course Books.
  • Patricia Salazar Campillo, Ester Usó Juan. Methodology and new technologies in languages for specific purposes. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213531. Científic.

  • Collaborative work and fl productión
  • Patricia Salazar Campillo. Perspectivas recientes sobre el discurso. Universidad de León. Ed. Universidad de León; Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). 2001. ISBN 8477199841. Científic.

  • The role of attention on short-term vocabulary learning in a situation of nom.native speakers interaction
  • Patricia Salazar Campillo, Eva Alcón Soler. La lingüistica aplicada a finales del siglo XX. Ensayos y propuestas. Alcalá de Henares. Ed. Universidad de Alcalá de Henares. 2001. ISBN 8481383732. Científic.

  • Comparing the use of discourse markers by learners of english as a foreign language and spanish as a second language
  • Patricia Salazar Campillo, María del Pilar Safont Jordà. Language learning in the foreign language classroom. Castellón de la Plana. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213469. Científic.

  • Lack of causal relationship between interaction and acquisition: some possible explanations
  • Patricia Salazar Campillo. Actas del XXIII Congreso de la Asociación Española de Estudios Anglo-Americanos (AEDEAN). León. Ed. Universidad de León. 1999. ISBN 8468846589. Científic.

  • The Role of Motivation in the Business English Classroom
  • María del Pilar Safont Jordà, Patricia Salazar Campillo. Enfoques teóricos y prácticos de las lenguas aplicada a las ciencias y a las tecnologías (IX Congreso Luso-hispano de Lenguas aplicadas a las ciencias y a las Tecnologías). Cádiz. Ed. Universidad de Cádiz. 1999. ISBN 8489609322. Científic.

  Ponències a congressos


  • Learning Pragmatics in the Study Abroad Context
  • Patricia Salazar Campillo. Cap a una escola plurilingüe. L'educació lingüística valenciana. Amb quines llengües? En quines assignatures? On s'aprenen millor?. Castelló de la Plana (Espanya). 25-11-2019. Docent. 2019.

  • Student-to-faculty email consultation across languages
  • Patricia Salazar Campillo. IV Congreso Internacional Nebrija en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas: En camino hacia el plurilingüismo. Madrid (Espanya). 27-06-2019. Científic. 2019.

  • Students’ follow-up emails to faculty: Is politeness addressed in openings and closings?
  • Patricia Salazar Campillo, Victoria Codina Espurz. 11th International Conference on Im/Politeness. València (Espanya). 04-07-2018. Científic. 2018.

  • Requests in tourist information office service encounters: an analysis of directness and gender
  • Patricia Salazar Campillo. 36º Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA): Lingüística aplicada y transferencia del conocimiento: empleabilidad, internacionalización y retos sociales. Cádiz (Espanya). 19-04-2018. Científic. 2018.

  • EFL students' preferences towards written corrective feedback: A study on age and level of proficiency
  • Patricia Salazar Campillo. 34 Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Alicante (Espanya). 14-04-2016. Científic. 2016.

  • Checking authenticity of pragmatic language input in the EFL classroom: the presence of situation-bound utterances in infant textbooks
  • Patricia Salazar Campillo. XXXII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA).Industrias de la Lengua y Cambio Social (AESLA 2014). Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (Espanya). 03-04-2014. Científic. 2014.

  • Level of proficiency as a variable in teacher feedback
  • Patricia Salazar Campillo, Lidia Aránega. XXXI Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Comunicación, Cognición y Cibernétic@. San Cristobal de La Laguna, Tenerife (Espanya). 18-04-2013. Científic. 2014. Ed. Asociación Española de Lingüística Aplicada. ISBN 9788461686803.

  • Production of refusals: A comparison of refined versions of DCTs and role plays
  • Patricia Salazar Campillo, Otilia Martí Arnándiz, Victoria Codina Espurz. XXX Congreso Internacional AESLA."La Lingüística Aplicada en la era de la Globalización". Lérida (Espanya). 19-04-2012. Científic. 2013. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788484095934.

  • Corrective feedback, implicit and explicit knowledge: Insights from stimulated recall
  • Patricia Salazar Campillo. I Simposio Internacional sobre "Factores cognitivos y Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera: Enseñanza explícita e implícita". Murcia (Espanya). 29-11-2012. Científic. 2012.

  • Measuring pragmatic knowledge: have written and oral DCTs and role-plays outlived their usefulness?
  • Victoria Codina Espurz, Patricia Salazar Campillo, Otilia Martí Arnándiz. XXIX AESLA Conference "Empirical and Analytical Tools for 21st Century Applied Linguistics". Salamanca. 04-05-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de Salamanca. ISBN 9788490121542.

  • Millora de la coordinació docent del màster en l'ensenyament i adquisició de la llengua inglesa en contextos multilingües (MELACOM)
  • María del Pilar Safont Jordà, Eva Alcón Soler, Ester Usó Juan, Patricia Salazar Campillo, Alicia Martínez Flor, Ana Belén Fernández Guerra, Victoria Codina Espurz. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Competencia comunicativa en el contexto de inglés como lengua extranjera: análisis de refusals
  • Patricia Salazar Campillo, Eva Alcón Soler, Victoria Codina Espurz, Ana Belén Fernández Guerra, Otilia Martí Arnándiz, Alicia Martínez Flor, María del Pilar Safont Jordà, Ester Usó Juan. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Coordinació d'assignatures vinculades a l'àmbit de la lingüística anglesa aplicada en Filologia Anglesa: desenvolupament de competències per al EEES i experiència compartida d'activitats d'aprenentatg
  • Alicia Martínez Flor, Ester Usó Juan, Patricia Salazar Campillo, María del Pilar Safont Jordà, Otilia Martí Arnándiz, Ana Belén Fernández Guerra, Victoria Codina Espurz, Eva Alcón Soler. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Refusal strategies by elementary EFL University students
  • Patricia Salazar Campillo, Victoria Codina Espurz, Otilia Martí Arnándiz. XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Vigo. 15-04-2010. Científic. 2010. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 9788481584790.

  • Integración del inglés como segunda lengua en el aprendizaje de diseños experimentales
  • Juan Carlos Oliver Rodríguez, Patricia Salazar Campillo. XI Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud. Málaga (Espanya). 15-09-2009. Científic. 2009. Ed. CEES-IFV. ISBN 9788461311279.

  • Corrective feedback and repair: the case of treatable and untreatable errors
  • Patricia Salazar Campillo, Otilia Martí Arnándiz. Ways and Modes of Human Communication. XXVII Congreso Internacional de AESLA. Ciudad Real. 26-03-2009. Científic. 2009. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 9788484277590.

  • Oral Features in Computer-Mediated Communication
  • Patricia Salazar Campillo. First International Conference on ICTs and Autonomy Applied to Language learning,TAAAL. Castellón. 26-05-2004. Científic. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215488.

  • Anàlisi de la representació dels estudiants de filologia anglesa envers la tutorització: proposta de millora de l'acció tutorial en les assignatures de Filologia Anglesa
  • María del Pilar Safont Jordà, Eva Alcón Soler, Victoria Codina Espurz, María Carmen Campoy Cubillo, Ana Belén Fernández Guerra, Ester Usó Juan, Patricia Salazar Campillo, María José Esteve Ramos, Alicia Martínez Flor. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 02-02-2004. Científic. 2004.

  • Computer-mediated communication: A case study on Focus on Form
  • Patricia Salazar Campillo. IV Jornades de Metodologia de la llengua anglesa. Castelló. 05-11-2003. Científic. 2003.

  • The implementation of the Basic Support for Ccoperative Work (BSCW) as a tool to provide collaboration and feedback opportunities
  • Patricia Salazar Campillo, María José Esteve Ramos. 1st International Conference on Internet and Language. Castellón. 18-09-2003. Científic. 2003. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214406.

  • The presentation of pragmatics in current tourism texts: the speech acts of suggesting and advising
  • Patricia Salazar Campillo, Ester Usó Juan. V Congrés Internacional sobre Llengües per a finalitats específiques. The Language of International Communication. Canet de Mar (Espanya). 06-09-2001. Científic. 2002. Ed. Universitat de Barcelona. ISBN 8447526070.

  • The Speech Act of Requesting in ESP Materials
  • Patricia Salazar Campillo. XI Congreso Luso-Hispano de Lenguas para Fines Específicos. Universitat Jaume I (Castellón). 05-07-2001. Científic. 2001.

  • Developing Pragmatic Competence in the EFL Setting. The Case of Requests in Tourism Texts
  • Patricia Salazar Campillo. VI Encuentros de Lingüística Inglesa Aplicada. Sevilla. 16-05-2001. Científic. 2001.

  • La atención a la forma a partir de la interacción oral: un estudio sobre la adquisición de las estructuras interrogativas
  • Eva Alcón Soler, María del Pilar Safont Jordà, Patricia Salazar Campillo. XVIII Congreso de AESLA. Barcelona. 04-05-2000. Científic. 2000.

  • The contribution of negotiation to L2 vocabulary acquisition
  • Patricia Salazar Campillo. I Congreso Internacional de Metodología y Didáctica del Alemán y del Inglés como lenguas extranjeras. Valencia. 01-03-2000. Científic. 2000.

  • Explicit instruction of interjections as phraseological units: analysing english and spanish as a foreign language textbooks
  • María del Pilar Safont Jordà, Patricia Salazar Campillo. Jornades de Fraseologia Comparada "El discurs prefabricat". Castelló de la Plana (Espanya). 11-11-1999. Científic. 2000. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213329.

  • How do the principles of clarity and economy affect L2 comprehension?
  • Patricia Salazar Campillo. III Congrés Internacional sobre Llengües per a Finalitats Especifiques.. Barcelona. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Universitat de Barcelona. ISBN 844752373X.

  • Lack of causal relationship between interaction and acquisition: Some possible explanations
  • Patricia Salazar Campillo. XXIII Congreso de la asociación española de estudios anglo-americanos (AEDEAN). León. 16-12-1999. Científic. 1999.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Theoretical conditions for language learning
  • Patricia Salazar Campillo. Manchester Metropolitan University (Anglaterra). 08-10-2003.

  • Focus on form in second/foreign language teaching and learning
  • Patricia Salazar Campillo. Manchester Metropolitan University (Anglaterra). 06-10-2003.

  Comités de congresos


  • Andreu Casero Ripollés, Francisco Javier Vellón Lahoz, Carmen María Fernández Nadal, Roberto Arnau Roselló, Esther Monzó Nebot, Hugo Doménech Fabregat, Jorge Martí Contreras, Kim Schulte, María Carmen Campoy Cubillo, Susana Miquel Segarra, Patricia Salazar Campillo, Jesús Gil Gómez, Mónica Velando Casanova. XXV Jornadas de Fomento de la Investigación en Ciencias Humanas y Sociales / XXIV Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Castelló de la Plana (Espanya). 08-05-2020. Científic.

  • Patricia Salazar Campillo. IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "El futuro de los títulos universitarios". Universitat Jaume I. 08-07-2013. Docent.

  • Aurelia Bengochea Morancho, Rosa María Agost Canós, Iolanda Bernabé Muñoz, Amelia Simó Vidal, Joaquín Beltrán Arandes, Miguel Cerezo García, Iván José Barreda Tarrazona, Jaume Gual Ortí, María Isabel Castillo Catalán, Ramón Alberto Mollineda Cardenas, Vicente Aragó Manzana, Patricia Salazar Campillo, Ana María Piquer Vicent, Miguel Angel Fortea Bagán. IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "El futuro de los títulos universitarios". Universitat Jaume I. 08-07-2013. Docent.

  • Richard Mark Nightingale, Patricia Salazar Campillo, Otilia Martí Arnándiz, Laura Portolés Falomir, Sofía Martín Laguna. 8th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism. Castelló de la Plana (Espanya). 13-09-2012. Científic.

  • Patricia Salazar Campillo. Third Cambridge Postgraduate Conference in Language Research. Cambridge (England). 18-03-2005. Científic.

  • Eva Alcón Soler, Victoria Codina Espurz, María del Pilar Safont Jordà, María Carmen Campoy Cubillo, Ana Belén Fernández Guerra, Ester Usó Juan, Patricia Salazar Campillo, María José Esteve Ramos, Alicia Martínez Flor. IV Jornades de metodologia de la llengua anglesa. Castelló. 05-11-2003. Científic.

  • Patricia Salazar Campillo. III Jornades de Metodologia de la Llengua Anglesa. Castelló de la Plana. 15-11-2001. Científic.

  • Patricia Salazar Campillo, Santiago Posteguillo Gómez, Ana Belén Fernández Guerra, Alicia Martínez Flor, María del Pilar Safont Jordà, María Luisa Renau Renau. XI Congreso Luso-Hispano de lenguas para Fines Específicos. Castellón de la Plana. 05-07-2001. Científic.

  Apunts docents


  • Anglés per a psicólegs I36
  • Patricia Salazar Campillo, Salvador Insa Sales, Victoria Codina Espurz. 2005. Ref. CS-352-2005.