UJI

Informació personal

USÓ JUAN, ESTER
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Representant CIT
 • Vocal suplent
 • Membre del grup d'investigació LAELA - Lingüística aplicada a l'ensenyament de la llengua anglesa
 • HC1348DD - (964 729624)
 • euso@uji.es
 • Ressenya Personal

  Esther Usó-Juan és Professora Titular d’Universitat al Departament d’Estudis Anglesos de la Universitat Jaume I. Desenvolupa les seves principals tasques docents al Grau d’Estudis Anglesos on imparteix assignatures relacionades en la Llingüística Aplicada. Des del curs 2010-2011 és coordinadora del segon curs del Grau en Estudis Anglesos.

  Les seues línies de recerca es centren en el camp de l’aprenentatge/ensenyament de segones llengües des d’un punt de vista comunicatiu i l’àrea de la pragmàtica de la interllengua. La seua investigació s’ha publicat en revistes internacionals com The Modern Language Journal, ELT Journal o Applied Language Learning. A més, ha co-editat els llibres Current Trends in the Development and Teaching of the Four Language Skills (Mouton de Gruyter, 2006) amb Alicia Martínez-Flor, Pedagogical Reflections on Learning languages in Instructed Settings (Cambridge Scholars Press, 2007) amb Noelia Ruiz-Madrid i Speech Act Performance: Theoretical, Empirical and Methodological Issues (John Benjamins, 2010) amb Alicia Martínez-Flor.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Ester Usó Juan


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:30 13:00 09-09-2019 22-01-2020
  Divendres 11:30 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 08:30 09:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dimecres 11:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dimecres 08:30 09:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Ester Usó Juan


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EA0919 - PR1 Dimecres 09:00 11:00 11-09-2019 18-12-2019
  EA0919 - PR1 Divendres 13:00 15:00 13-09-2019 20-12-2019
  EA0919 - PR2 Dimecres 13:00 15:00 11-09-2019 18-12-2019
  EA0919 - PR2 Divendres 09:00 11:00 13-09-2019 20-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  CA0909 - TE1 Dimecres 09:00 11:00 29-01-2020 20-05-2020
  EA0936 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 27-01-2020 18-05-2020
  EA0936 - TE1 Dimecres 13:00 15:00 29-01-2020 20-05-2020

  Assignatures amb docència