UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

CAMPOY CUBILLO, MARÍA CARMEN
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Representant CIT
 • Membre
 • Coordinador/a d'Intercanvi
 • Vicedegà/ana de facultat
 • HC1329DD - (964 729610)
 • campoy@uji.es
 • Ressenya Personal

  Mari Carmen Campoy Cubillo és professora titular al departament d'Estudis Anglesos, Universitat Jaume I. Els seus principals interessos de recerca són en les àrees de la lexicografia, l’avaluació de llengues i l'aplicació de la lingüística de corpus a l'ensenyament de llengües estrangeres. És membre de l'Associació Europea de Llengües per a Finalitats Específiques (AELFE), European Association for Lexicography (EURALEX) i European Society for the Study of English (ESSE).

   

  Links

  Investigació

   Publicacions seleccionades 

   Edició llibres

   Campoy, M. C., Bellés, B & Ll. Gea. (2010) Corpus-Based approaches to English Language Teaching. Series: Corpus and discourse. Continuum International Publishing Group. London / New York.

   Campoy, M. C. & M. J. Luzón. (2007) Spoken corpora in Applied Linguistics. Linguistic Insights 51, Peter Lang. Switzerland.

   Campoy Cubillo, M.C and P. Safont i Jordà, eds. (2004) Computer-Mediated Lexicography in the Foreign Language Learning Classroom. Publicacions de la Universitat Jaume I.

   Safont i Jordà and M. C. Campoy Cubillo, eds. (2002) Orals Skills: Some Proposals and resources for the classroom. Publicacions de la Universitat Jaume I.

    

   Capitols llibre

   Cubillo, M. C. C. (2020). Functional diversity in higher education: Online dictionaries for students who are blind. In Variables psicológicas y educativas para la intervención en el ámbito escolar. Nuevas realidades de análisis (pp. 493-512). Dykinson.

   Campoy-Cubillo, M. C. (2019). Multidimensional networks for functional diversity in higher education: The case of second language education. Second language acquisition-Pedagogies, practices and perspectives, 4-21.

   Campoy-Cubillo, M.C. (2017) “Using video for teaching and testing lecture comprehension”. In Krajka, J. and M. Sowa, Eds. Innovations in LSP instruction: Present challenges and future promises. Peter Lang: Bern, Switzerland.

   Campoy-Cubillo, M.C. (2016) “Multimodal Listening Skills: Issues in Assessment and Implementation”. En Crawford, B. and V. Bonsignori (2016) Multimodality across Communicative Settings and Discourse Domains. Cambridge Scholars Publishing: Cambridge.

   Campoy Cubillo, M. C. and M. Querol Julián (2015) Assessing multimodal listening. In B. Crawford & I. Fortanet-Gómez (eds.). Multimodal Analysis in Academic Settings: From Research to Teaching. London/ New York: Routledge, 193-212.

   Campoy, M. C., Bellés, B & Ll. Gea. (2010) Corpus-Based approaches to English Language Teaching. Series: Corpus and discourse. Continuum International Publishing Group. London / New York.

   Campoy, M. C. & M. J. Luzón. (2007) Spoken corpora in Applied Linguistics. Linguistic Insights 51, Peter Lang. Switzerland.

   Campoy Cubillo, M. C. (2010). “Corpus, Lexicography and Language Learners” en Ilan J. Kernerman and Paul Bogaards, eds. English Learners’ Dictionaries at the DSNA . KDictionaries. Tel-Aviv: Israel. pp. 107-120.

    

   Publicacions en revistes

   Cubillo, M. C. C., & Bagán, M. A. F. (2020). University research and practices in the field of special needs: an overview. Culture and Education, Cultura y Educación32(1), 9-16.

   Campoy-Cubillo, M. C. (2019). Functional diversity and the multimodal listening construct. European Journal of Special Needs Education34(2), 204-219.

   Campoy Cubillo, M.C. (2015) “Assessing Dictionary Skills”. Lexicography. 2(1). 1-23. Springer.

   Campoy Cubillo, M.C. (2002) “Dictionary use and dictionary needs of ESP students: An experimental approach”.International Journal of Lexicography15(3): 206-228. Oxford University Press, Oxford UK.

   Campoy Cubillo, M.C (2002) “Phrasal and prepositional verbs in specialised texts: A creative device” IBÉRICA.Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos. 95- 112.

   Campoy Cubillo, M.C (2002) "Phrasal Verbs Expressing Superiority and Quantity": Modern English Teacher . 11: 17-19. Pearson Education/ Macmillan, UK

   Campoy Cubillo, M.C (2002) "General and Specialised Free On-line Dictionaries". Teaching English with Technology.

   Campoy Cubillo, M.C. (2002) “Verb Types in Chemistry Research Articles: A Semantic Perspective”. The ESPecialist. 23: 19- 35. CEPRIL, Sao Paolo.

   Safont i Jordà, P. y M. C. Campoy (2002) “Requests in learners' dictionaries: their role in foreign language users' pragmatic competence and meta-pragmatic awareness”. Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada. 3: 139-155. Sevilla.

   Publicacions docents

   Campoy Cubillo, M.C. (2012) Working with Scientific and Technical English. Col·lecció Sapientia, Publicacions de la Universitat Jaume I.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1805 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  CS1008 - Inglés Aplicado a la Investigación Criminológica y Policial (Idioma Moderno) Grado en Criminología y Seguridad
  CS2008 - Anglès Aplicat a la Investigació Criminològica i Policial (Idioma Modern) Grau en Criminologia i Seguretat (Pla de 2020)
  EA0938 - Trabajo de Final de Grado Grado en Estudios Ingleses
  EA0962 - Lexicologia i Lexicografia de la Llengua Anglesa Grau en Estudis Anglesos
  EA0965 - Prácticas Externas Grado en Estudios Ingleses
  SAP418 - Pràcticum (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Anglès) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP419 - Treball de Final de Màster (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Anglès) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes