UJI

Informació personal

MARTÍNEZ BUFFA, IGNACIO
 • Personal investigador en formació (Programa FPU Pla estatal)
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Becari/ària FPU del Ministeri
 • Membre del grup d'investigació LAELA - Lingüística aplicada a l'ensenyament de la llengua anglesa
 • HC1345DD - (964 729621)
 • buffa@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Ignacio Martínez Buffa


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 11:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  Horari de docència de Ignacio Martínez Buffa


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EA0925 - TE1 Dimecres 11:00 13:00 11-09-2019 18-12-2019
  EA0925 - TE1 Divendres 09:00 11:00 13-09-2019 13-12-2019
  EI1005 - PR1 Dijous 13:00 15:00 19-09-2019 19-09-2019
  EI1005 - PR2 Dijous 10:30 12:30 19-09-2019 19-09-2019
  EI1005 - PR3 Divendres 10:30 12:30 20-09-2019 20-09-2019
  EI1005 - PR4 Divendres 12:45 14:45 20-09-2019 20-09-2019
  MT1005 - PR1 Dijous 13:00 15:00 19-09-2019 19-09-2019
  MT1005 - PR2 Dijous 10:30 12:30 19-09-2019 19-09-2019
  MT1005 - PR3 Divendres 10:30 12:30 20-09-2019 20-09-2019
  MT1005 - PR4 Divendres 12:45 14:45 20-09-2019 20-09-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0925 - Lingüística Aplicada a l'Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa Grau en Estudis Anglesos
  EI1005 - Anglès (Idioma Modern) Grau en Enginyeria Informàtica
  MT1005 - Anglès (Idioma Modern) Grau en Matemàtica Computacional