UJI

Informació personal

SAFONT JORDÀ, MARÍA DEL PILAR
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Membre del Consell de Govern
 • Membre
 • Vicerectora de Promoció Lingüística i Igualtat
 • President/a
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació LAELA - Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa
 • RR0312RV - (964 728985)
 • HC1330DD - (964 729611)
 • safontj@uji.es
 • Ressenya Personal

  Dra Maria Pilar Safont Jordà és Professora Titular d’Universitat e imparteix les assignatures de Sociolingüística i Educació  Multilingüe a la Universitat Jaume I de Castelló. La seua recerca es  basa en el desenvolupament pragmàtic en aprenents d’anglès com a L3, així como en els factors que influeixen en l’ús i adquisició d’una tercera llengua en infants multilingües. Ha dut a terme diversos estudis sobre l’adquisició d’actes de parla per part d’aprenents de terceres llengües, i ha publicat part d’aquestos en revistes científiques d’àmbit internacional com The International Journal of MultilingualismThe International Journal of Bilingualism, i The Journal of Pragmatics. Ha sigut autora i co-editora de varies monografies publicades per  Multilingual Matters, Springer, Peter Langue, Rodopi o Cambridge Scholars. També es avaluadora de las següents publicacions científiques: TESOL Quarterly, the Modern Language Journal, International Journal of Multilingualism, International Journal of English Studies i Journal of Pragmatics. Actualment, és la secretària de la International Association of Multilingualism.

  Investigació

   http://gruplaela.uji.es/pilar_safont


  Horari Actual


  Horari de tutories de María del Pilar Safont Jordà


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 09:30 12:30 09-09-2020 22-01-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 10:00 13:00 23-01-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María del Pilar Safont Jordà


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EA0925 - TE1 Dimecres 11:00 13:00 07-10-2020 07-10-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0925 - Lingüística Aplicada a l'Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa Grau en Estudis Anglesos
  EA0938 - Trabajo de Final de Grado Grado en Estudios Ingleses
  SAY016 - Educació Multilingüe Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY516 - Educació Multilingüe (AD) Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)