UJI

Informació personal

RUIZ MADRID, MARÍA NOELIA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Representant CIT
 • Membre
 • Vocal suplent
 • Group for Research on Academic and Professional Discourse
 • HC1303DD - (964 729590)
 • madrid@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de María Noelia Ruiz Madrid


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 13:00 14:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 11:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 10:30 13:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Noelia Ruiz Madrid


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EA0904 - PR2 Dijous 09:00 11:00 12-09-2019 19-12-2019
  EA0904 - PR2 Dimarts 09:00 11:00 10-09-2019 17-12-2019
  EA0945 - PR1 Dimarts 13:00 15:00 10-09-2019 17-12-2019
  EA0945 - PR1 Dimecres 11:00 13:00 11-09-2019 18-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0904 - Anglès Escrit: Textos Bàsics Grau en Estudis Anglesos
  EA0938 - Trabajo de Final de Grado Grado en Estudios Ingleses
  EA0945 - Usos de l'Anglès Escrit Grau en Estudis Anglesos
  SAP404 - Aprenentatge i Ensenyament de la Llengua i la Literatura i Ensenyament d'Idiomes Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP419 - Treball de Final de Màster (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Anglès) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAR009 - El Llenguatge del Màrqueting i la Promoció de Productes / The Language of Marketing and Product Promotion Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade
  SAR010 - Pràctiques en Empresa / Internship Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade
  SAR016 - Treball final de Màster / Master's Thesis Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade
  SBC002 - Socioconstructivisme i Estils d'Aprenentatge Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC028 - Gèneres Discursius Multimodals i Noves Tecnologies Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC041 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)