UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

RUIZ MADRID, MARÍA NOELIA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Membre
 • Membre del Consell de Govern
 • Director/a de departament
 • Membre del grup d'investigació GRAPE - Grup d’Investigació sobre Anglès Professional i Acadèmic
 • HC1303DD - (964 729590)
 • madrid@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-9800-5624

 • Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0904 - Anglès Escrit: Textos Bàsics Grau en Estudis Anglesos
  EA0938 - Trabajo de Final de Grado Grado en Estudios Ingleses
  SAP404 - Aprenentatge i Ensenyament de la Llengua i la Literatura i Ensenyament d'Idiomes Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP419 - Treball de Final de Màster (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Anglès) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAR012 - Ensenyament de l'Anglès Especialitzat: IFE/AICLE / Specific English Teaching: ESP/CLIL Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade
  SBC028 - Gèneres Discursius Multimodals i Noves Tecnologies Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC041 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC042 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)