UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

PALMER SILVEIRA, JUAN CARLOS
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Coordinació UJI de proves d’accés (Majors de 25, 40 i 45 anys)
 • Membre
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Membre del grup d'investigació GRAPE - Grup d’Investigació sobre Anglès Professional i Acadèmic
 • HC2330DD - (964 729753)
 • palmerj@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-4032-7353

 • Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0938 - Trabajo de Final de Grado Grado en Estudios Ingleses
  EA0948 - Anglès Empresarial Grau en Estudis Anglesos
  EA0965 - Prácticas Externas Grado en Estudios Ingleses
  SAR005 - El Llenguatge Persuasiu i el de les Presentacions Empresarials / Persuasive Language and Business Presentations Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade
  SAR010 - Pràctiques en Empresa / Internship Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade
  SAR012 - Ensenyament de l'Anglès Especialitzat: IFE/AICLE / Specific English Teaching: ESP/CLIL Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade
  SAR016 - Treball final de Màster / Master's Thesis Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade