UJI

Informació personal

PALMER SILVEIRA, JUAN CARLOS
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Vocal
 • Representant CIT
 • Membre
 • Vocal suplent
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Membre del grup d'investigació GRAPE - Grup de Recerca sobre Anglès Professional i Acadèmic
 • HC2330DD - (964 729753)
 • palmerj@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Juan Carlos Palmer Silveira


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:00 11:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dilluns 13:00 13:30 09-09-2019 22-01-2020
  Dimecres 10:00 11:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimecres 13:00 13:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 10:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Juan Carlos Palmer Silveira


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EA0948 - PR1 Dilluns 11:00 13:00 09-09-2019 16-12-2019
  EA0948 - PR1 Dimecres 11:00 13:00 11-09-2019 18-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0937 - Prácticum Grado en Estudios Ingleses
  EA0938 - Trabajo de Final de Grado Grado en Estudios Ingleses
  EA0948 - Anglès Empresarial Grau en Estudis Anglesos
  SAR005 - El Llenguatge Persuasiu i el de les Presentacions Empresarials / Persuasive Language and Business Presentations Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade
  SAR010 - Pràctiques en Empresa / Internship Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade
  SAR012 - Ensenyament de l'Anglès Especialitzat: IFE/AICLE / Specific English Teaching: ESP/CLIL Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade
  SAR013 - Anàlisi del Discurs Especialitzat en Anglès / Analysis of the Specialised Discourse in English Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade
  SAR014 - Métodes d'Investigació / Research Methods Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade
  SAR016 - Treball final de Màster / Master's Thesis Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade