UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

EDO MARZÁ, NURIA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Representant CIT
 • Secretari/ària de departament
 • Vocal suplent
 • Membre del grup d'investigació GRAPE - Grup d’Investigació sobre Anglès Professional i Acadèmic
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES I APLICADES
 • HC1331DD - (964 729612)
 • nedo@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-8137-3519
 • Ressenya Personal

  Descripción de la situación (categoría profesional)
  ·         Profesora contratada doctora (desde 2011)
  ·         Personal investigador en formación (MEC-FPU) en el Departamento de Estudios Ingleses. Universitat Jaume I de Castellón (01/02/2008 a 30/09/2009).
  ·         Profesora ayudante doctora en el Departamento de Filología Inglesa y Alemana. Universitat de València (01/10/2009 a 31/08/2011).
  ·         Quinquenio: 1
  Breve descripción del perfil investigador:
  Inglés profesional y académico, lexicografía especializada, terminología, terminografía, lingüística de corpus, análisis del discurso.
   
  Breve descripción del perfil docente:
  Inglés profesional y de especialidad: inglés para los negocios, inglés científico-técnico, inglés para turismo, etc.
  Inglés académico
  Fonética y pronunciación de la lengua inglesa.
  Inglés escrito
  Otros aspectos a destacar: breve selección de publicaciones relevantes
  ·         Edo Marzá, Nuria (2009). The Specialised Lexicographical Approach: A Step further in Dictionary-making. Peter Lang: Linguistic Insigths. 320 págs. ISBN: 978-3-0343-0043-8
  ·         Edo Marzá, Nuria (2012). “Páginas web privadas e institucionales: el uso de la adjetivación en un corpus inglés-español de promoción de destinos turísticos”. En: Discurso turístico e internet, Sanmartín Sáez, J. (coord.).  Iberoamericana-Vervuert. ISBN: 978-84-8489-614-2 (Iberoamericana); 978-3-86527-668-1 (Veruvert).
  ·         Edo Marzá, Nuria (2009). “The generation of active entries in a specialised, bilingual, corpus-based dictionary of the ceramics industry: what to include, why and how”. IbéricaRevista de la Asociación de Lenguas para Fines Específicos (AELFE). Vol 18. Págs 43-70. ISSN: 1139-7241

  Edo Marzá, Nuria (2011). “Corpus exploitation for terminographical purposes: a proposed term extraction process for bilingual specialised dictionary elaboration”. ·         RAEL: Revista electrónica de lingüística aplicada. Vol. 10. Págs 101-121. ISSN: 1885-9089.

  ·         Nuria Edo Marzá (2013). “The formation of the image of top-ranked hotels through real online customer reviews: a corpus-based study of evaluative adjectives as image-formers/providers”. International Journal of English Linguistics. Vols 3, nº 4. Canadian Center of Science and Education, Canada. Págs 15-35. ISSN: 1923-869X (online), 1923-8703 (print)
  ·         Edo Marzá, Nuria (2012). “English for specific purposes in Spanish higher education settings: a diagnostic focus on students' preliminary language awareness, attitudes and expectations”. Theory and Practice in Language Studies. Vol 2, nº 3. Academy Publisher, Finland. Págs 417-439. ISSN: 1799-2591

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1805 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern) Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  EA0910 - Pronunciació i Comprensió de l'Anglès Oral Grau en Estudis Anglesos
  EA0938 - Trabajo de Final de Grado Grado en Estudios Ingleses
  EA0961 - Anglès de la Ciència i la Tecnologia Grau en Estudis Anglesos
  SAR002 - Comunicació Intercultural, Reunions i Negociacions en el Món de l'Empresa / Intercultural Communication, Meetings and Negotiations in a Business Context Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade
  SAR012 - Ensenyament de l'Anglès Especialitzat: IFE/AICLE / Specific English Teaching: ESP/CLIL Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade
  SAR016 - Treball final de Màster / Master's Thesis Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for International Trade