UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MARTÍN LAGUNA, SOFÍA
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Membre del grup d'investigació LAELA - Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa
 • HC1328DD - (964 729865)
 • martins@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-4202-1702
 • Ressenya Personal

  Sofía Martín-Laguna graduated in English Philology from the Universitat Jaume I (Spain) with an Academic Achievement Award. She holds a MA in English Language Teaching in Secondary Education and another MA in English Language Teaching in Multilingual Contexts. She has recently completed a PhD in Applied Linguistics, which was directed by Dr. Eva Alcón Soler as part of a grant from the FPU programme of the Spanish Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. She is the author of Tasks, Pragmatics and Multilingualism in the Classroom: A Portrait of Adolescent Writing in Multiple Languages (Multilingual Matters, 2020). Her research interests include second and third language acquisition, discourse development, pragmatic development, and multilingual education.

  Links

  Investigació

   Martín-Laguna, S., & Alcón-Soler, E. (2015). Do learners rely on metadiscourse markers? An exploratory study in English, Catalan and Spanish. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 173, 85–92.

   Alcón-Soler, E., Codina, V., & Martín-Laguna, S. (2014). Teachers’ and students' perception of e-mail politeness in academic cyber-consultation: Implications for teaching pragmatics. In A. Díaz Galán, M. del C. Fumero Pérez, M. del P. Lojendio Quintero, S. Burgess, E. Sosa Acevedo, & A. Cano Ginés (Eds.), Comunicación, Cognición, Cibernétic@. Actas del XXXI Congreso Internacional de AESLA (pp. 192–202). La Laguna, Spain: Universidad de La Laguna.

   Martín-Laguna, S. (2014). Raising learners’ attention to refusals during Focus on Form interaction: Does the interlocutor matter? In A. Díaz Galán, M. del C. Fumero Pérez, M. del P. Lojendio Quintero, S. Burgess, E. Sosa Acevedo, & A. Cano Ginés (Eds.), Comunicación, Cognición, Cibernétic@. Actas del XXXI Congreso Internacional de AESLA (pp. 368–379). La Laguna, Spain: Universidad de La Laguna.

   Martín-Laguna, S., & Alcón-Soler, E. (2013). The effect of proficiency and interlocutor on learners’ performance during refusal focused tasks. In À. Llanes Baró, L. Astrid Ciro, L. Gallego Balsà, & R. M. Mateu Serra (Eds.), Lingüística Aplicada en la era de la globalización = La Lingüística Aplicada en l’era de la globalització = Applied Linguistics in the Age of Globalization (pp. 80–87). Lleida: Publicacions de la Universitat de Lleida.

    

   Portolés, L., & Martín-Laguna, S. (2012). Code switching in classroom discourse: A multilingual approach. In E. Alcón Soler & M. P. Safont-Jordà (Eds.), Discourse and language learning across L2 instructional settings (pp. 295–319). Amsterdam: Rodopi.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0938 - Trabajo de Final de Grado Grado en Estudios Ingleses
  EA0958 - Usos de l'Anglès Oral Grau en Estudis Anglesos
  SAY017 - Perspectives Discursives en l'Adquisició de l'Anglès Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY031 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY033 - Pràctiques Externes en Contextos Educatius Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY517 - Perspectives Discursives en l'Adquisició de l'Anglès (AD) Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)
  SAY531 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)
  SAY533 - Pràctiques Externes en Contextos Educatius Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)