UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

PORTOLÉS FALOMIR, LAURA
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. d'Estudis Anglesos - Filologia Anglesa
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Coordinador/a de Treball de Final de Grau
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Membre del grup d'investigació LAELA - Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa
 • HC1339DD - (964 729615)
 • lportole@uji.es
 • Ressenya Personal

  Laura Portolés Falomir és professora contractada doctora i membre del grup d’investigació LAELA a la Universitat Jaume I (http://gruplaela.uji.es/).  Portolés va defensar la seua tesi doctoral dirigida per la doctora Maria Pilar Safont Jordà en desembre de 2013. Els seus interessos de recerca inclouen l’adquisició de terceres llengües, factors afectius, el desenvolupament multilingüe precoç i l’educació multilingüe. Ha publicat recentment un llibre internacional que porta com a títol Multilingualism and Very Young Learners: An Analysis of Pragmatic Awareness and Language Attitudes (De Gruyter, 2015).

  Links


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0938 - Trabajo de Final de Grado Grado en Estudios Ingleses
  MI1816 - Llengua Anglesa Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  SAY016 - Educació Multilingüe Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY022 - Explotació i Disseny de Materials Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY023 - Actituds Lingüístiques Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY025 - Disseny Curricular Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY031 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY033 - Pràctiques Externes en Contextos Educatius Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (Presencial)
  SAY516 - Educació Multilingüe (AD) Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)
  SAY522 - Explotació i Disseny de Materials (AD) Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)
  SAY523 - Actituds Lingüístiques (AD) Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)
  SAY525 - Disseny Curricular (AD) Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)
  SAY531 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)
  SAY533 - Pràctiques Externes en Contextos Educatius Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013) (A distància)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Learning and Using Multiple Languages: Current Findings from Research on Multilingualism
  • María del Pilar Safont Jordà, Laura Portolés Falomir. 2015. Edició. Científic. ISBN 9781443871822. UK. Ed. Cambridge Scholars Publishing.

  • Multilingualism and Very Young Learners. An Analysis of Pragmatic Awareness and Language Attitudes
  • Laura Portolés Falomir. 2015. Autoria. Científic. ISBN 9781501510366. Germany. Ed. De Gruyter.

  • A Multilingual Portrait of Language Attitudes in Higher Education: the effect of internal and external factors
  • Laura Portolés Falomir. 2011. Autoria. Científic. ISBN 9783639357103. Saarbrücken (Alemanya). Ed. VDM Verlag Dr. Müller.

  Capítols de llibre


  • Is Teacher Talk for Very Young Language Learners Pragmatically Tuned? Directives in Two EAL Classrooms
  • Otilia Martí Arnándiz, Laura Portolés Falomir. Investigating the Learning of Pragmatics across Ages and Contexts. Leiden (Països Baixos). Ed. Brill. 2019. ISBN 9789004407855. Científic.

  • Pragmatic Awareness in Early Consecutive Third Language Learners
  • María del Pilar Safont Jordà, Laura Portolés Falomir. Learning and Using Multiple Languages: Current Findings from Research on Multilingualism. UK. Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2015. ISBN 9781443871822. Científic.

  • Introduction
  • María del Pilar Safont Jordà, Laura Portolés Falomir. Learning and Using Multiple Languages: Current Findings from Research on Multilingualism. UK. Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2015. ISBN 9781443871822. Científic.

  • Analysing Prospective Teachers' Attitudes towards Three Languages in Two Different Sociolinguistic and Educational Settings
  • Laura Portolés Falomir. Teaching and Learning in Multilingual Contexts. Sociolinguistic and Educational Perspectives. (826) (Regne Unit). Ed. Multilingual Matters. 2014. ISBN 9781783091256. Científic.

  • Research method effects on third language learners' refusals
  • María del Pilar Safont Jordà, Laura Portolés Falomir. Refusals in instructional contexts and beyond. Amsterdam (Països Baixos). Ed. Rodopi. 2013. ISBN 9789042037151. Científic.

  • Code switching in classroom discourse: A multilingual approach
  • Laura Portolés Falomir, Sofía Martín Laguna. Discourse and language learning across L2 instructional settings. Amsterdam/New York (528) (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Rodopi. 2012. ISBN 9789042035843. Científic.

  Ponències a congressos


  • The role of initial training on prospective Primary teachers’ beliefs in CLIL from a multilingual perspective
  • Otilia Martí Arnándiz, Laura Portolés Falomir. 11th International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition. Lisboa (Portugal). 13-09-2018. Científic. 2018.

  • La metodología AICLE y el profesorado de Primaria en formación: de las creencias previas a los saberes iniciales
  • Otilia Martí Arnándiz, Laura Portolés Falomir. XVIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura: Visión histórica y prospectiva de la educación lingüística y literaria. Ciudad Real (Espanya). 29-11-2017. Científic. 2017.

  • Early multilingual requestive behavior: authentic and elicited requests in multilingual instructional contexts
  • Laura Portolés Falomir. Third Silesian Meeting of Young Scholars & Second Young Researchers' International Symposium on Multilingualism. Szczyrk (Polònia). 16-11-2017. Científic. 2017.

  • Percepcions del futur professorat de Primària sobre el potencial didàctic de l’AICLE més enllà de la competència lingüística en anglés
  • Otilia Martí Arnándiz, Laura Portolés Falomir. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios, II Taller de Innovación Educativa. Competencias: formación y evaluación. Castelló - Universitat Jaume I (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Authentic and elicited requests in early third language learning settings
  • María del Pilar Safont Jordà, Laura Portolés Falomir. 15th International Pragmatics Conference. Belfast (Regne Unit). 16-07-2017. Científic. 2017.

  • Prospective teachers' beliefs about CLIL and how initial training and language program affect them
  • Laura Portolés Falomir, Otilia Martí Arnándiz. First International Seminar CLIL: Present and Future Devolopments in Multilingual Environments. Gandia (Espanya). 19-06-2017. Científic. 2017.

  • Classroom discourse and interlanguage pragmatic development: "Analysing teacher directive speech acts in an EFL Infant classroom"
  • Laura Portolés Falomir, Otilia Martí Arnándiz. XXXV Congreso Internacional de AESLA: “Las lenguas en la encrucijada: formación, acreditación y contexto de uso”. Jaén (Espanya). 04-05-2017. Científic. 2017.

  • Towards a multilingual pedagogy: the impact of teacher training programmes on teachers' beliefs and prior knowledge
  • Otilia Martí Arnándiz, Laura Portolés Falomir. 10th International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition. Viena (Àustria). 01-09-2016. Científic. 2016.

  • Translanguaging in a trilingual school context
  • Laura Portolés Falomir, Otilia Martí Arnándiz. 34 Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Alicante (Espanya). 14-04-2016. Científic. 2016.

  • The interplay of several factors in young learners' multilingual development
  • Laura Portolés Falomir, María del Pilar Safont Jordà. Donostia Young Researchers International Symposium on Multilingualism 2016. Donostia-San Sebastián (Espanya). 03-03-2016. Científic. 2016.

  • Enseñar inglés desde una perspectiva plurilingüe: creencias y saberes iniciales de los futuros docentes en educación infantil y primaria
  • Otilia Martí Arnándiz, Laura Portolés Falomir. XVI Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Alicante (Espanya). 11-12-2015. Científic. 2016. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 9788416724307.

  • El futur professorat d'infantil i primària i l'ensenyament de l'anglès com a tercera llengua: creences i coneixements previs
  • Laura Portolés Falomir, Otilia Martí Arnándiz. Jornades Interuniversitàries d'innovació docent en didàctica de la llengua i la literatura. La formació inicial del professorat. Universitat de Barcelona (Espanya). 14-05-2015. Científic. 2015.

  • Towards a typology of language attitudes and motivation in multilingualism research
  • Laura Portolés Falomir. XXXIII Congreso Internacioal de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA.) La comunicación Multimodal en el siglo XXI: Retos Académico y profesionales (AESLA 2015). Universidad Politécnica de Madrid (Espanya). 16-04-2015. Científic. 2015.

  • Conocer para mejorar: creencias y saberes iniciales del estudantado de los grados de Maestro/-a sobre el inglés y su didáctica
  • Laura Portolés Falomir, Otilia Martí Arnándiz. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • El reto del profesorado en la escuela multilingüe
  • Laura Portolés Falomir. Hacia una escuela plurilingüe: convendría adoptar una metodología de inmersión lingüística para favorecer el aprendizaje del inglés?. Castelló. 10-11-2014. Docent. 2014.

  • Young learners' attitudes towards English as a foreign language in a multilingual setting
  • Laura Portolés Falomir. International Conference on Child Foreign Language Acquisition (ICL). University of the Basque Country, Vitoria (Espanya). 16-10-2014. Científic. 2014.

  • Pragmatics in the L3 classroom: Analysing multilingual formulaic speech
  • María del Pilar Safont Jordà, Laura Portolés Falomir. 9ª International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism. Uppsala University, Stockholm (Suècia). 12-06-2014. Científic. 2014.

  • Young learners' language attitudes in a multilingual context
  • Laura Portolés Falomir. XXXII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA).Industrias de la Lengua y Cambio Social (AESLA 2014). Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (Espanya). 03-04-2014. Científic. 2014.

  • Translanguaging and formulaic speech in the L3 classroom
  • María del Pilar Safont Jordà, Laura Portolés Falomir. XXXI Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA). Comunicación, Cognición y Cibernétic@. San Cristobal de La Laguna, Tenerife (Espanya). 18-04-2013. Científic. 2014. Ed. Asociación Española de Lingüística Aplicada. ISBN 9788461686803.

  • The influence of bilingualism and the research method on third language learners' refusals
  • Laura Portolés Falomir, María del Pilar Safont Jordà. XXX Congreso Internacional AESLA ."La Lingüística Aplicada en la era de la Globalización". Lleida (Espanya). 19-04-2012. Científic. 2013. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 9788484095934.

  • Metapragmatic skills in early consecutive third language learners
  • María del Pilar Safont Jordà, Laura Portolés Falomir. 8th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism. Castelló de la Plana (Espanya). 13-09-2012. Científic. 2012.

  • The effect of a stay abroad period and language proficiency on prospective teachers attitudes towards threee languages in the multilingual Valencian Community
  • Laura Portolés Falomir, Otilia Martí Arnándiz. 8th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism. Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). 13-09-2012. Científic. 2012.

  • Analysing prospective teachers' attitudes towards three languages in two different sociolinguistic and educational settings
  • Laura Portolés Falomir. Seventh International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism. Warsaw (Polònia). 15-09-2011. Científic. 2011.

  • Actituds lingüístiques dels estudiants de Magisteri envers el català, el castellà i l'anglès. Una comparació entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Catòlica de València
  • Laura Portolés Falomir. Jornades: Cap a una escola plurilingüe. Castelló de la Plana (Espanya). 07-06-2011. Científic. 2011.

  • Teaching pragmatics at the discourse level: The case of adjuncts to resfusals
  • Eva Alcón Soler, María del Pilar Safont Jordà, Laura Portolés Falomir. XXIX International Conference of th Spanish Association of Applied Linguistics (AESLA). Empiricism and analytical tools for 21st Century Applied Linguistics. Salamanca (Espanya). 04-05-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de Salamanca. ISBN 9788490121542.

  • Linguistics Attitudes towards Three Languages in Contact
  • Laura Portolés Falomir. First Conference of Young Researches on Anglophone Studies. Salamanca (Espanya). 01-10-2009. Científic. 2009.

  • Actitudes lingüísticas de los alumnos de Filología Inglesa
  • Laura Portolés Falomir. XIV Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Castelló de la Plana (Espanya). 07-05-2009. Científic. 2009. ISSN 1139-5486.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Towards Multilingual Education: Subject Teachers' Beliefs about Multilingual Pedagogies
  • Laura Portolés Falomir. Leuphana University (Alemanya). 20-07-2018.

  • El valencià, llengua facilitadora del plurilingüisme
  • Laura Portolés Falomir. Ajuntament de Borriol (Espanya). 29-04-2017.

  • The development of pragmatic awareness and language attitudes in formal multilingual contexts
  • Laura Portolés Falomir. Birkbeck, University of London (Regne Unit). 04-07-2012.

  Comités de congresos


  • Laura Portolés Falomir. Cap a una escola plurilingüe. Ensenyar en llengües addicionals: TILC, CLIL o EMI?. Castelló de la Plana (Espanya). 12-11-2018. Docent.

  • Laura Portolés Falomir, Richard Mark Nightingale. International Workshop on Third Language English: Teaching, Acquisition and Use. Castelló de la Plana (Espanya). 28-11-2017. Científic.

  • Laura Portolés Falomir. Cap a una escola plurilingüe. La formació del professorat de i en llengües: Plurilingüisme sense plurilingües?. Castelló de la Plana (Espanya). 13-11-2017. Docent.

  • Laura Portolés Falomir. VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios y II Taller de Innovación Educativa. Castelló de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent.

  • Laura Portolés Falomir. VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios y II Taller de Innovación Educativa. Castelló de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent.

  • Laura Portolés Falomir. Hacia una escuela plurilingüe. Aprender lenguas en asignaturas de contenido. Castelló de la Plana (Espanya). 07-11-2016. Docent.

  • Ana Herraiz Martinez, Laura Portolés Falomir, Sofía Martín Laguna. International Symposium on research Approaches in Pragmatic Learning. Castellón de la Plana (Espanya). 09-05-2016. Científic.

  • Laura Portolés Falomir. Cap a una escola plurilingüe: i quin és el paper de les famílies?. Castelló de la Plana (Espanya). 09-11-2015. Docent.

  • Richard Mark Nightingale, Patricia Salazar Campillo, Otilia Martí Arnándiz, Laura Portolés Falomir, Sofía Martín Laguna. 8th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism. Castelló de la Plana (Espanya). 13-09-2012. Científic.

  • Laura Portolés Falomir. 1st International Conference on Multilingualism (ICOM). Universitat Jaume I (Espanya). 16-12-2008. Científic.

  • Laura Portolés Falomir. 1st International Conference on the Language of Science and Technology. Universitat Jaume I (Espanya). 16-10-2008. Científic.

  Edició de monogràfic


  • Retrat de l’educació multilingüe
  • Laura Portolés Falomir, María del Pilar Safont Jordà. 2020. Científic. ISSN 0214-8188.

  • CLIL and Multilingualism
  • Laura Portolés Falomir, Otilia Martí Arnándiz. 2019. Científic. ISSN 1916-4742.