UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

CHOVER SELLES, MIGUEL
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics - Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Vocal
 • Representant CIT
 • Membre
 • Membre del grup d'investigació CEVI - Centre de Visualització Interactiva
 • Membre del grup d'investigació Grup d'investigació en videojocs
 • Membre de l'institut d'investigació INIT - INSTITUT UNIVERSITARI DE NOVES TECNOLOGIES DE LA IMATGE
 • UB1509DD - (964 387689)
 • chover@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-0525-7038
 • Ressenya Personal

  Miguel Chover és Catedràtic d'Universitat en el departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat Jaume I de Castelló. Va rebre el títol de doctor en informàtica per la Universitat Politècnica de València en 1996. En l'actualitat és membre del Centre de Visualització Interactiva i del Grup d'Investigació en Videojocs adscrits a el Institut de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT) de la Universitat Jaume I. Les seues línies d'investigació inclouen el modelatge geomètric, la visualització interactiva i la tecnologia de videojocs. És membre actiu de l'Associació Espanyola d'Informàtica Gràfica (EUROGRAPHICS S.E) i vocal del comité executiu de la Societat Espanyola per a les Ciències del Videojoc (SECiVi).

  Links


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  SBP034 - Videojocs i Ludificació Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació (Pla de 2016)
  VJ1209 - Disseny 2D Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
  VJ1227 - Motors de Jocs Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
  VJ1240 - Pràctiques Externes Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
  VJ1241 - Treball de Final de Grau Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Procedural modelling of terrains with constraints
  • Cristina Gasch Garcia, Miguel Chover Selles, Inmaculada Remolar Quintana, Cristina Rebollo Santamaría. MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS. Num. 41-42. Vol. 79. pp. 31125-31146. 2020. Científic.

  • A game development environment to make 2D games
  • Carlos Marín Lora, Miguel Chover Selles, Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana. COMMUNICATION PAPERS. Num. 18. Vol. 9. pp. 1-17. 2020. Científic.

  • A game engine designed to simplify 2D video game development
  • Miguel Chover Selles, Carlos Marín Lora, Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana. MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS. Vol. 79. pp. 12307-12328. 2020. Científic.

  • Image mapping system for simulating ceramic environments
  • Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles, Cristina Rebollo Santamaría, Cristina Gasch Garcia. MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS. Num. 5-6. Vol. 79. pp. 3261-3283. 2020. Científic.

  • A game engine to make games as multi-agent systems
  • Carlos Marín Lora, Miguel Chover Selles, José Martínez Sotoca, Luis Amable García Fernández. ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE . Vol. 140. pp. 1-8. 2020. Científic.

  • Analyzing autostereoscopic environment configurations for the design of videogames
  • José Martínez Sotoca, Miguel Chover Selles, Inmaculada Remolar Quintana, Ricardo Loreto Rodríguez. MULTIMEDIA SYSTEMS . Num. 6. Vol. 25. pp. 709-722. 2019. Científic.

  • Viewpoint-Driven Simplification of Plant and Tree Foliage
  • Cristina Gasch Garcia, Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles, Cristina Rebollo Santamaría. ENTROPY. Num. 4. Vol. 20. pp. 1-19. 2018. Científic.

  • Separable soft shadow mapping
  • J.M. Buades, Jesús Gumbau Portalés, Miguel Chover Selles. VISUAL COMPUTER. Num. 2. Vol. 32 . pp. 167-178. 2016. Científic.

  • Developing a virtual trade fair using an agent-oriented approach
  • Inmaculada Remolar Quintana, Alejandro Garcés Calvelo, Cristina Rebollo Santamaría, Miguel Chover Selles, Ricardo Javier Quirós Bauset, Jesús Gumbau Portalés. MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS. Num. 13. Vol. 74 . pp. 4561-4582. 2015. Científic.

  • Reducing complexity in polygonal meshes with view-based saliency
  • P. Castelló, Miguel Chover Selles, M. Sbert, M. Feixas. COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN. Num. 6. Vol. 31 . pp. 279-293. 2014. Científic.

  • View-Dependent Tessellation and Simulation of Ocean Surfaces
  • A. Puig Centelles, Jose Francisco Ramos Romero, O. Ripollés, Miguel Chover Selles, M. Sbert. SCIENTIFIC WORLD JOURNAL (EN LINEA). Num. Article number 979418. pp. 1-12. 2014. Científic.

  • Synthetic content generation for auto-stereoscopic displays
  • Carlos González Ballester, José Martínez Sotoca, Filiberto Pla Bañón, Miguel Chover Selles. MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS. Num. 1. Vol. 72 . pp. 385-415. 2014. Científic.

  • Three-dimensional trees for virtual globes
  • Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana, Jesús Gumbau Portalés, Miguel Chover Selles. INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL EARTH. Num. 10. Vol. 7 . pp. 789-810. 2014. Científic.

  • Efficient visualization of 3D models on hardware-limited portable devices
  • Jose Francisco Ramos Romero, O. Ripollés, Miguel Chover Selles. MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS. Num. 2. Vol. 73 . pp. 961-976. 2014. Científic.

  • Automatic terrain generation with a sketching tool
  • Anna Puig Centelles, Peter Ashley Clifford Varley, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles. MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS. Num. 3. Vol. 70 . pp. 1957-1986. 2014. Científic.

  • Smooth shadow boundaries with exponentially-warped gaussian filtering
  • Jesús Gumbau Portalés, M. Sbert, L. Szimay Kalos, Miguel Chover Selles, Carlos González Ballester. COMPUTERS & GRAPHICS-UK . Num. 3. Vol. 37 . pp. 214-224. 2013. Científic.

  • Simplification method for textured polygonal meshes based on structural appearance
  • Carlos González Ballester, Pascual Castelló Boscá, Miguel Chover Selles, M. Sbert, M. Feixas, Jesús Gumbau Portalés. SIGNAL IMAGE AND VIDEO PROCESSING. Num. 3. Vol. 7 . pp. 479-492. 2013. Científic.

  • A Multiresolution Approach to Render 3D Models
  • Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles, O. Ripollés. INFORMATICA. Num. 4. Vol. 24 . pp. 603-618. 2013. Científic.

  • Real-time tessellation of terrain of graphics hardware
  • O. Ripollés, Jose Francisco Ramos Romero, Anna Puig Centelles, Miguel Chover Selles. COMPUTERS & GEOSCIENCES . Vol. 41 . pp. 147-155. 2012. Científic.

  • Visualization of level-of-detail meshes on the GPU
  • O. Ripollés, Miguel Chover Selles, Jose Francisco Ramos Romero. VISUAL COMPUTER. Num. 9. Vol. 27 . pp. 793-809. 2011. Científic.

  • View-dependent pruning for real-time rendering of trees
  • Jesús Gumbau Portalés, Miguel Chover Selles, Inmaculada Remolar Quintana, Cristina Rebollo Santamaría. COMPUTERS & GRAPHICS-UK . Num. 2. Vol. 35 . pp. 364-374. 2011. Científic.

  • Tsallis Entropy for Geometry Simplification
  • Pascual Castelló Boscá, Carlos González Ballester, Miguel Chover Selles, M. Sbert, M. Feixas. ENTROPY. Num. 10. Vol. 13 . pp. 1805-1828. 2011. Científic.

  • Mensajería Instantánea Educativa en un Entorno 3D
  • Anna Puig Centelles, P. Prades, O. Ripollés, Miguel Chover Selles. REVISTA IBERICA DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇAO. Num. 5. pp. 101-117. 2010. Científic.

  • 3D Visualization of the sea
  • Jose Francisco Ramos Romero, Anna Puig Centelles, Miguel Chover Selles, O. Ripollés. JOURNAL OF VISUALIZATION . Num. 4. Vol. 13 . pp. 277-278. 2010. Científic.

  • Implementing Virtual Agents: A Haba-Based Apporach
  • Alejandro Garcés Calvelo, Ricardo Javier Quirós Bauset, Miguel Chover Selles, E. Camahort. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIMEDIA & ITS APPLICATIONS. Num. 4. Vol. 2 . pp. 1-15. 2010. Científic.

  • User-assisted simplification method for triangle meshes preserving boundaries
  • Carlos González Ballester, Jesús Gumbau Portalés, Miguel Chover Selles, Jose Francisco Ramos Romero, Ricardo Javier Quirós Bauset. COMPUTER-AIDED DESIGN . Num. 12. Vol. 41 . pp. 1095-1106. 2009. Científic.

  • Rendering continuous level-of-detail meshes by Masking Strips
  • Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles, Jesús Gumbau Portalés, Jose Francisco Ramos Romero, Anna Puig Centelles. GRAPHICAL MODELS . Num. 5. Vol. 71 . pp. 184-195. 2009. Científic.

  • Creation and control of rain in virtual environments
  • Anna Puig Centelles, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles. VISUAL COMPUTER. Num. 11. Vol. 25 . pp. 1037-1052. 2009. Científic.

  • Information Theory Tools for Viewpoint selection, Mesh Saliency and Geometry Simplification
  • M. Sbert, M. Feixas, Pascual Castelló Boscá, Miguel Chover Selles. STUDIES IN COMPUTATIONAL INTELLIGENCE. Vol. 240 . pp. 41-61. 2009. Científic.

  • A tool for the creation and management of level-of-detail models for 3D applications
  • Oscar Enrique Ripollés Mateu, Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles, Jesús Gumbau Portalés, Ricardo Javier Quirós Bauset. WSEAS TRANSACTIONS ON COMPUTERS. Num. 7. Vol. 7 . pp. 1020-1029. 2008. Científic.

  • Optimizing the management of continous level of detail models on GPU
  • Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles. COMPUTERS & GRAPHICS-UK . Num. 3. Vol. 32 . pp. 307-319. 2008. Científic.

  • Surveying the identification of communities
  • Anna Puig Centelles, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles. INTERNATIONAL JOURNAL OF WEB BASED COMMUNITIES. Num. 3. Vol. 4 . pp. 334-346. 2008. Científic.

  • Viewpoint-driven simpolification using mutual information
  • Pascual Castelló Boscá, M. Sbert, Miguel Chover Selles, M. Feixas. COMPUTERS & GRAPHICS-UK . Num. 4. Vol. 32 . pp. 451-463. 2008. Científic.

  • Viewpoint-based simplification using f-divergences
  • Pascual Castelló Boscá, M. Sbert, Miguel Chover Selles, M. Feixas. INFORMATION SCIENCES. Num. 11. Vol. 178 . pp. 2375-2388. 2008. Científic.

  • A Clustering Framework for Real-Time Rendering of Tree Foliage
  • Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles, Jesús Gumbau Portalés, Oscar Enrique Ripollés Mateu. JOURNAL OF COMPUTERS. Num. 4. Vol. 2 . pp. 57-67. 2007. Científic.

  • Hardware-Oriented Visualisation of Trees
  • Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles, Jesús Gumbau Portalés. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 4263 . pp. 374-383. 2006. Científic.

  • Continuous level of detail on graphics hardware
  • Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Carlos Granell Canut. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 4245 . pp. 460-469. 2006. Científic.

  • Techniques for Computing Viewpoint Entropy of a 3D Scene
  • Pascual Castelló Boscá, M. Sbert, Miguel Chover Selles, M. Feixas. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 3992 . pp. 263-270. 2006. Científic.

  • A comparative study of acceleration techniques for geometric visualization
  • Pascual Castelló Boscá, Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 3515 . pp. 240-247. 2005. Científic.

  • Level of Detail Modelling in a Computer Game Engine
  • Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 3166 . pp. 541-454. 2004. Científic.

  • LodStrips: Level of Detall Strips
  • Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 3039 . pp. 107-114. 2004. Científic.

  • Variable Level of Detall Strips
  • Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 3044 . pp. 622-630. 2004. Científic.

  • A Comparison of Multiresolution Modelling in Real-Time Terrain Visualisation
  • Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles, Jose Francisco Ramos Romero. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 3044 . pp. 703-712. 2004. Científic.

  • An approach to improve strip-based multiresolution schemes
  • Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles, Oscar Belmonte Fernández, Cristina Rebollo Santamaría. JOURNAL OF WSCG. Num. 1-3. Vol. 12 . pp. 349-354. 2004. Científic.

  • Efficiently using connectivity information between triangles in a mesh for real-time rendering
  • Oscar Belmonte Fernández, Inmaculada Remolar Quintana, José Ribelles Miguel, Miguel Chover Selles, M. Fernández. FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF GRID COMPUTING-THEORY METHODS AND APPLICATIONS. Num. 8. Vol. 20 . pp. 1263-1273. 2004. Científic.

  • Is there life in Cyberspace?
  • Miguel Chover Selles, R. Vivó. NOVATICA. Num. 168. pp. 46-50. 2004. Científic.

  • Visualización de terreno en tiempo real
  • Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles. NOVATICA. Num. 167. pp. 50-54. 2004. Científic.

  • Real-Time Tree Rendering
  • Inmaculada Remolar Quintana, Cristina Rebollo Santamaría, Miguel Chover Selles, José Ribelles Miguel. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3039. pp. 173-180. 2004. Científic.

  • View-Dependent Multiresolution Model for Foliage
  • Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles, José Ribelles Miguel, Oscar Belmonte Fernández. JOURNAL OF WSCG. Num. 2. Vol. 11 . pp. 370-378. 2003. Científic.

  • Web-based Virtual Environments for Teaching
  • Inmaculada Remolar Quintana, José Ribelles Miguel, Miguel Chover Selles, Oscar Belmonte Fernández, Ricardo Javier Quirós Bauset. VIRTUAL: ELECTRONIC JOURNAL ON VISUALIZATION, INTERACTIVE SYSTEMS AND PATTERN RECOGNITION. Num. -. 2002. Docent.

  • Web-based Virtual Environments for Teaching
  • Miguel Chover Selles, Oscar Belmonte Fernández, Inmaculada Remolar Quintana, Ricardo Javier Quirós Bauset, José Ribelles Miguel. VIRTUAL: ELECTRONIC JOURNAL ON VISUALIZATION, INTERACTIVE SYSTEMS AND PATTERN RECOGNITION. Num. CGE 02. pp. 83-87. 2002. Científic.

  • Multiresolution Modeling of Arbitrary Polygonal Surfaces: A Characterization
  • José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo, Oscar Belmonte Fernández, Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles. COMPUTER GRAPHICS-US . Num. 3. Vol. 26 . pp. 449-462. 2002. Científic.

  • Multiresolution Modelling Using Connectivity Information
  • Oscar Belmonte Fernández, Inmaculada Remolar Quintana, José Ribelles Miguel, Miguel Chover Selles, Cristina Rebollo Santamaría, M. Fernández. JOURNAL OF WSCG. Num. 1-3. Vol. 10 . pp. 71-78. 2002. Científic.

  • Efficient Implementation of Multiresolution Triangle Strips
  • Oscar Belmonte Fernández, Inmaculada Remolar Quintana, José Ribelles Miguel, Miguel Chover Selles, M. Fernández. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 2330 . pp. 111-120. 2002. Científic.

  • Modelado geométrico para visualización en tiempo real
  • Inmaculada Remolar Quintana, José Ribelles Miguel, Oscar Belmonte Fernández, Miguel Chover Selles, Cristina Rebollo Santamaría. NOVATICA. Num. 156. 2002. Científic.

  • Sustitución geométrica interactiva mediante Sistemas Paramétricos Aleatorios
  • J. Lluch, Miguel Chover Selles, Ricardo Javier Quirós Bauset. NOVATICA. Num. 140. pp. 52-56. 1999. Científic.

  • Multiresolution Modeling using binary space partitioning trees
  • Joaquín Huerta Guijarro, Miguel Chover Selles, José Ribelles Miguel, Ricardo Javier Quirós Bauset. COMPUTER NETWORKS. Num. 20-21. Vol. 30 . pp. 1941-1950. 1998. Científic.

  • Aplicación de los sistemas de reescritura a la síntesis de imagen
  • J. Lluch, Miguel Chover Selles, Ricardo Javier Quirós Bauset, R. Vivó, Joaquín Huerta Guijarro. NOVATICA. Num. 130. pp. 24-30. 1997. Científic.

  Llibres


  • Information Theory Tools for Computer Graphics (Synthesis Lectures on Computer Graphics and Animation)
  • M. Sbert, M. Feixas, J. Rigau, Miguel Chover Selles, I. Viola. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9781598299304. University of California, Berkeley (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Morgan & Claypool.

  • OpenGL en Fichas II: Aspectos Avanzados
  • José Ribelles Miguel, Jose Francisco Ramos Romero, Pascual Castelló Boscá, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles, Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana, Ricardo Javier Quirós Bauset, Joaquín Huerta Guijarro, Oscar Belmonte Fernández, Jesús Gumbau Portalés, Carlos González Ballester, María de los Ángeles López Malo, Pedro García Sevilla, J. Lluch, M.C. Juan, R. Gaitán, R. Mollá, F. Abad, E. Camahort, J.L. Hidalgo, M. Escrivá. 2008. Autoria. Científic. ISBN 9788483633526. Valencia. Ed. Universitat Politècnica de València.

  • Métodos Informáticos Avanzados
  • Ricardo Javier Quirós Bauset, Filiberto Pla Bañón, José Manuel Badia Contelles, Miguel Chover Selles. 2007. Edició. Científic. ISBN 9788480216104. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Prácticas de informática gráfica para diseño industrial
  • Inmaculada Remolar Quintana, Joaquín Huerta Guijarro, José Ribelles Miguel, Miguel Chover Selles, Ricardo Javier Quirós Bauset. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212055. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Prácticas de Informática Gráfica
  • Miguel Chover Selles, Joaquín Huerta Guijarro, Ricardo Javier Quirós Bauset, Inmaculada Remolar Quintana, José Ribelles Miguel. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212063. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Introducción práctica al sistema operativo UNIX
  • José Manuel Badia Contelles, María Asuncion Castaño Álvarez, Miguel Chover Selles, Rafael Mayo Gual. 1996. Autoria. Docent. ISBN 8480211016. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Screen Space Soft Shadows
  • Jesús Gumbau Portalés, Miguel Chover Selles, M. Sbert. GPU Pro Advanced Rendering Techniques. Natick, Massachusetts. Ed. CRC Press; A K Peters. 2010. ISBN 9781568814728. Científic.

  • Ensenyament d’informàtica gràfica amb un motor de jocs
  • Miguel Chover Selles, Inmaculada Remolar Quintana, Cristina Rebollo Santamaría, Jose Francisco Ramos Romero, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Jesús Gumbau Portalés, Anna Puig Centelles. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Implementación eficiente de LodStrips
  • Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles, Oscar Enrique Ripollés Mateu. Métodos Informáticos Avanzados. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216104. Científic.

  • Visualización interactiva de especies vegetales
  • Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles, Jesús Gumbau Portalés. Métodos Informáticos Avanzados. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216104. Científic.

  • Calibración casual de sistemas de proyección
  • Pascual Castelló Boscá, Ricardo Javier Quirós Bauset, Miguel Chover Selles. Métodos Informáticos Avanzados. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216104. Científic.

  • Hardware-Oriented Visualisation of Trees
  • Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles, J. Gumbau. Computer and Information Sciences ISCIS 2006. Istambul. Ed. Springer. 2006. ISBN 9783540472421. Científic.

  • Aula virtual
  • Jesús Gumbau Portalés, Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles, Ricardo Javier Quirós Bauset. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Ensenyament no presencial de l’assignatura “Multimèdia”
  • Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana, Joaquín Huerta Guijarro, José Ribelles Miguel, Michael Gould Carlson, Miguel Chover Selles, Oscar Belmonte Fernández, Ricardo Javier Quirós Bauset. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Móns virtuals universitaris multiusuari aplicats a la docència en Informàtica Gràfica
  • Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana, Jose Francisco Ramos Romero, José Ribelles Miguel, Miguel Chover Selles, Oscar Belmonte Fernández. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Entornos Virtuales para Docencia
  • Miguel Chover Selles, Oscar Belmonte Fernández, Inmaculada Remolar Quintana, Ricardo Javier Quirós Bauset, José Ribelles Miguel. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Web para la unidad docente en Informática Gráfica
  • Miguel Chover Selles, Ricardo Javier Quirós Bauset, Joaquín Huerta Guijarro, José Ribelles Miguel, Michael Gould Carlson, Oscar Belmonte Fernández, Inmaculada Remolar Quintana, Cristina Rebollo Santamaría, R. Torralba. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Multtiresolution Modelling of Polygonal Meshes Using Triangle Fans
  • José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo, Inmaculada Remolar Quintana, Oscar Belmonte Fernández, Miguel Chover Selles. Discrete Geometry for Computer Imagery. Heidelberg (Germany). Ed. Springer. 2000. ISBN 3540413960. Científic.

  • Búsqueda de tiras de triángulos guiada por un criterio de simplificación
  • Miguel Chover Selles. CEIG 2000 - X Congreso Español de Informática Gráfica (Col.lecció de treballs d'informàtica i Tecnologia). Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2000. ISBN 8480213140. Docent.

  • Aplicación de los árboles binarios de particionamiento espacial al modelado multirresolución en 2D y 3D
  • Joaquín Huerta Guijarro, Miguel Chover Selles, Ricardo Javier Quirós Bauset. VIII Encuentros de Geometría Computacional. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 1999. ISBN 8480212845. Docent.

  Ponències a congressos


  • Multiresolution Foliage Rendering
  • Cristina Gasch Garcia, Miguel Chover Selles, Inmaculada Remolar Quintana, Cristina Rebollo Santamaría. VI Congreso de la Sociedad Española para las Ciencias del Videojuego / 6th Congress of the Spanish Society for Video Game Science (CoSECiVi 2020). Virtual (Espanya). 07-10-2020. Científic. 2020. ISSN 1613-0073.

  • Un lenguaje para la especificación de la lógica de juegos
  • Carlos Marín Lora, Miguel Chover Selles, José Martínez Sotoca. VI Congreso de la Sociedad Española para las Ciencias del Videojuego / 6th Congress of the Spanish Society for Video Game Science (CoSECiVi 2020). Virtual (Espanya). 07-10-2020. Científic. 2020. ISSN 1613-0073.

  • A First Step to Specify Arcade Games as Multi-agent Systems
  • Carlos Marín Lora, Manuel Alejandro Cercós Pérez, Miguel Chover Selles, José Martínez Sotoca. 8th World Conference on Information Systems and Technologies, WorldCIST 2020. Budva (Montenegre). 07-04-2020. Científic. 2020. Ed. Springer. ISBN 9783030456870.

  • Prototyping a Game Engine Architecture as a Multi-Agent System
  • Carlos Marín Lora, Miguel Chover Selles, José Martínez Sotoca. 27th International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG 2019). Plzen (República Txeca). 27-05-2019. Científic. 2019. Ed. Vaclav Skala - Union Agency. ISBN 9788086943381.

  • Gamesonomy Vs Scratch: Two Different Ways To Introduce Programming
  • Cristina Rebollo Santamaría, Carlos Marin Lora, Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles. 15th International Conference On Cognition And Exploratory Learning In The Digital Age (Celda 2018). Budapest (Hongria). 21-10-2018. Científic. 2018. Ed. IADIS Press. ISBN 9789898533814.

  • Hacia la configuración óptima de entornos autoestereoscópicos para desarrollo de videojuegos
  • Ricardo Loreto Rodríguez, José Martínez Sotoca, Miguel Chover Selles. IV Congreso de la Sociedad Española para las Ciencias del Videojuego. Barcelona (Espanya). 30-06-2017. Científic. 2017. ISSN 1613-0073.

  • Procedural generation of natural environments with restrictions
  • Cristina Gasch Garcia, Miguel Chover Selles, Inmaculada Remolar Quintana. XXVII Spanish Computer Graphics Conference. Sevilla (Espanya). 28-06-2017. Científic. 2017. Ed. Eurographics Association. ISBN 9783038680468.

  • Procedural Modeling of Terrain from GPS Routes
  • Cristina Gasch, Miguel Chover Selles, Inmaculada Remolar Quintana, Cristina Rebollo Santamaría. XXVI Spanish Computer Graphics Conference(CEIG). Salamanca (Espanya). 13-09-2016. Científic. 2016. Ed. Eurographics Association. ISBN 9783038680239.

  • Nuevo Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos
  • Inmaculada Remolar Quintana, Cristina Rebollo Santamaría, Miguel Chover Selles. CEIG - Spanish Computer Graphics Conference (2013). Madrid (Espanya). 17-09-2013. Docent. 2013. Ed. Sociedad Científica Informática de España (SCIE). ISBN 9788469583333.

  • Design of a game creation environment
  • Miguel Chover Selles, F. Folch, Carlos González Ballester, Jesús Gumbau Portalés, Ricardo Javier Quirós Bauset, Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana, I. Sánchez. XXII Spanish Computer Graphics Conference. CEIG 2012. Jaén (Espanya). 12-09-2012. Científic. 2012. Ed. Eurographics Association. ISBN 9783905673920.

  • Continuous Level of Detail for Large Scale Rendering of 3D Animated Polygonal Models
  • Jose Francisco Ramos Romero, O. Ripollés, Miguel Chover Selles. 7th International Conference on Articulated Motion and Deformable Objects, AMDO 2012. Port d'Andratx, Mallorca (Espanya). 11-07-2012. Científic. 2012. ISSN 0302-9743.

  • An Efficiente Approach to Render 3D Meshes by Managing Multiresolution Triangles Strips
  • Jose Francisco Ramos Romero, Jesús Gumbau Portalés, Miguel Chover Selles. GRAPP 2012 - IVAPP 2012. Roma (Itàlia). 24-02-2012. Científic. 2012. Ed. SciTePress. ISBN 9789898565020.

  • Efficient Management of Forests for Real Time Rendering
  • Inmaculada Remolar Quintana, Jesús Gumbau Portalés, Miguel Chover Selles, Cristina Rebollo Santamaría. GRAPP 2012 - IVAPP 2012. Roma (Itàlia). 24-02-2012. Científic. 2012. Ed. SciTePress. ISBN 9789898565020.

  • Level-Of-Detail for Time-Varying Surfaces on the GPU
  • Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles, Joaquín Huerta Guijarro, O. Ripollés. IASTED International Conference Computer Graphics and Imaging (CGIM 2011). Innsbruck (40). 16-02-2011. Científic. 2011. Ed. ACTA Press. ISBN 9780889868816.

  • Design of a Multiuser Virtual Trade Fair Using a Game Engine
  • Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles, Ricardo Javier Quirós Bauset, Jesús Gumbau Portalés, Pascual Castelló Boscá, Cristina Rebollo Santamaría, Jose Francisco Ramos Romero. 10th International Conference on Cyberworlds, CW 2010. Singapore. 20-10-2010. Científic. 2011. ISSN 0302-9743.

  • Shadow map filtering with Gaussian shadow maps
  • Jesús Gumbau Portalés, M. Sbert, L. Szirmay-Kalos, Miguel Chover Selles, Carlos González Ballester. 10th International Conference on Virtual Reality Continuum and Its Applications in Industry. Hong Kong (Hong Kong). 11-12-2011. Científic. 2011. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450310604.

  • Virtual Trade Fair: A Multiuser 3D Virtual World for Business
  • Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles, Ricardo Javier Quirós Bauset, Jesús Gumbau Portalés, Jose Francisco Ramos Romero, Pascual Castelló Boscá, Cristina Rebollo Santamaría. CYBERWORLDS 2010 International Conference. Singapur. 20-10-2010. Científic. 2010. Ed. IEEE. ISBN 9780769542157.

  • Teselación y simulación de mar
  • Anna Puig Centelles, Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles, O. Ripollés, M. Sbert. CEDI2010. Valencia (Espanya). 07-09-2010. Científic. 2010. Ed. Ibergarceta Publicaciones. ISBN 9788492812509.

  • Multimedia Autonomous Learning Based on Video Tutorials
  • Anna Puig Centelles, O. Ripollés, Oscar Belmonte Fernández, María Arregui Rementería, Oscar Coltell Simón, Miguel Chover Selles. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2010). Valencia (Espanya). 08-03-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461355389.

  • Adaptive Keyframing Animation on the GPU using Triangle Strips
  • Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles, O. Ripollés. 2010 Interntional Conference on Computational Science and ITs Apllications. Fukuoka (Japó). 23-03-2010. Científic. 2010. Ed. IEEE. ISBN 9780769539997.

  • Viewpoint Entropy-Driven Simplification Method for Textured Triangle Meshes
  • Carlos González Ballester, Pascual Castelló Boscá, Miguel Chover Selles. International Conference on Computer Graphics Theory and Applications. Angers (França). 17-05-2010. Científic. 2010. Ed. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC). ISBN 9789896740269.

  • Tessellating Ocean Surfaces
  • Anna Puig Centelles, Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles. International Conference on Computer Graphics Theory and Applications. Angers (França). 17-05-2010. Científic. 2010. Ed. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC). ISBN 9789896740269.

  • Optimimizing The Management and Rendering of Rain
  • Anna Puig Centelles, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles. GRAPP 2009. Lisboa. 05-02-2009. Científic. 2009. Ed. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC). ISBN 9789898111678.

  • Building Moderately Open Multi-Agent Systems: The HABA Process
  • Alejandro Garcés Calvelo, Ricardo Javier Quirós Bauset, Miguel Chover Selles, Joaquín Huerta Guijarro, E. Camahort. European Computing Conference, Part IV: Multi-Agent Systems. Atenas (Grècia). 22-09-2007. Científic. 2009. Ed. Springer. ISBN 9780387848181.

  • Global Communications in Moderately Open MultiAgent Systems
  • Alejandro Garcés Calvelo, Ricardo Javier Quirós Bauset, Miguel Chover Selles. IEEE International Conference o Intelligent Systems and Intellingent Computing (ICIS 2009). Shangai, China. 20-11-2009. Científic. 2009. Ed. IEEE. ISBN 9781424447541.

  • Automatic Terrain Generation with a Sketching Interface
  • Anna Puig Centelles, Peter Ashley Clifford Varley, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles. WSCG'2009. Plzen. 02-02-2009. Científic. 2009. Ed. University of West Bohemia. ISBN 9788086943947.

  • Simplificación interactiva de vegetación usando el Hardware Gráfico
  • Jesús Gumbau Portalés, Miguel Chover Selles, Inmaculada Remolar Quintana. CEIG 09 Congreso Español de Informática Grafica. San Sebastian. 09-09-2009. Científic. 2009. Ed. Eurographics Association. ISBN 9783905673722.

  • Denotational Semantics for Social Communication among Agents
  • Alejandro Garcés Calvelo, Ricardo Javier Quirós Bauset, Miguel Chover Selles, H. Pérez, I. Quinzán, P. Espinosa. Software Engineering and Data Engineering (SEDE 2009). Las Vegas (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 22-06-2009. Científic. 2009. Ed. ISCA Press. ISBN 9781880843710.

  • Simulación de lluvia sobre Escenas Dinámicas
  • N. Sunyer, Anna Puig Centelles, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles, M. Sbert. CEIG 2009. San Sebastian (Espanya). 11-09-2009. Científic. 2009. Ed. Eurographics Association. ISBN 9783905673722.

  • Screen Space Obscurances
  • N. Sunyer, Jesús Gumbau Portalés, Miguel Chover Selles, M. Sbert. CEIG 09. San Sebastian (Espanya). 09-09-2009. Científic. 2009. Ed. Eurographics Association. ISBN 9783905673722.

  • View-Dependent Multiresolution Modeling on the GPU
  • Oscar Enrique Ripollés Mateu, Jesús Gumbau Portalés, Miguel Chover Selles, Jose Francisco Ramos Romero, Anna Puig Centelles. WSCG'2009. Plzen. 02-02-2009. Científic. 2009. Ed. University of West Bohemia. ISBN 9788086943947.

  • Representación de sombras suaves en tiempo real usando mapas de distancia
  • Jesús Gumbau Portalés, Miguel Chover Selles. CEIG 2008 Congreso Nacional de Informática Gráfica. Barcelona. 03-09-2008. Científic. 2008. Ed. Eurographics Association. ISBN 9783905673692.

  • GPU-Based Normal MAP Generation
  • Jesús Gumbau Portalés, Carlos González Ballester, Miguel Chover Selles. GRAPP 2008. Third International Conference on Computer Graphics THeory and Apllictions. Madeira. 22-01-2008. Científic. 2008. Ed. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC). ISBN 9789898111203.

  • Success Factors in the application, Starting and Teaching of a master`s Degree within the Erasmus Mundus Program
  • Joaquín Huerta Guijarro, Michael Gould Carlson, Ricardo Javier Quirós Bauset, Carlos Granell Canut, Miguel Chover Selles. INTED 2008. Valencia. 03-03-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • Técnicas para visualización de lluvia en entornos virtuales
  • Anna Puig Centelles, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles. CEIG 2008 Congreso Nacional de Informática Gráfica. Barcelona. 03-09-2008. Científic. 2008. Ed. Eurographics Association. ISBN 9783905673692.

  • Multiresolution Techniques for Rain Rendering in virtual Environments
  • Anna Puig Centelles, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles. CIS ISCIS 2008. Istanbul, Turkey. 27-10-2008. Científic. 2008. Ed. IEEE. ISBN 9781424428816.

  • Sketching Islands for a Game Environment
  • Peter Ashley Clifford Varley, Miguel Chover Selles, Anna Puig Centelles. 5th European conference onVisual Media Production (CVMP 2008). London. 26-11-2008. Científic. 2008. Ed. The Institution of Engineering and Technology (IET). ISBN 9780863419737.

  • GEOTOOL: A Tool to Manage Polygonal Meshes and Build Multiresolution Models
  • Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles, Jesús Gumbau Portalés, Ricardo Javier Quirós Bauset. Recent Advances in Systems, Communications Computers. Hangzhou, China. 06-04-2008. Científic. 2008. Ed. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS). ISBN 9789606766619.

  • Level-of-Detail Triangle Stripos for Deforming Meshes
  • Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles, J. Parus, I. Kolingerova. 8th International Conference, Computational Science -ICCS 2008. Kraków (Polònia). 23-06-2008. Científic. 2008. ISSN 0302-9743.

  • Real-Time Illumination of Foliage Using Depth Maps
  • Jesús Gumbau Portalés, Miguel Chover Selles, Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana. 8th International Conference, Computational Science -ICCS 2008. Kraków (Polònia). 23-06-2008. Científic. 2008. ISSN 0302-9743.

  • Silding-Tris_ A Siliding Window Level-of-Detail Scheme
  • Oscar Enrique Ripollés Mateu, Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles. 8th International Conference, Computational Science - ICCS 2008. Kraków (Polònia). 23-06-2008. Científic. 2008. ISSN 0302-9743.

  • Multiresolution Modeling: A Technique for Efficient Geometry Processing in Real-Time Applications
  • Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles, Oscar Enrique Ripollés Mateu. Visualization, Imaging, and Image Processing. Palma de Mallorca. 03-09-2008. Científic. 2008. Ed. International Association of Science and Technology for Development (IASTED). ISBN 9780889867604.

  • Mesh Simplification for Interactive Applications
  • Carlos González Ballester, Jesús Gumbau Portalés, Miguel Chover Selles, Pascual Castelló Boscá. WSCG'2008. Plzen- Republica Checa. 04-02-2008. Científic. 2008. Ed. University of West Bohemia. ISBN 9788086943169.

  • Applications of Information Theory to Computer Graphics Part VII: Viewpoint-driven Simplification
  • Pascual Castelló Boscá, Miguel Chover Selles, M. Sbert, M. Feixas. Eurographis 2007. Praga (República Txeca). 03-09-2007. Científic. 2007.

  • Identifying communities in social networks: A survey
  • Anna Puig Centelles, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles. IADIS International Conference Web Based Communities 2007. Salamanca. 18-02-2007. Científic. 2007. Ed. IADIS Press. ISBN 9789728924317.

  • Simplifiación de mallas para juegos
  • Carlos González Ballester, Jesús Gumbau Portalés, Miguel Chover Selles, Pascual Castelló Boscá. XVII Congreso Español d Informática Gráfica. Zaragoza. 11-09-2007. Científic. 2007. Ed. Thomson-Ediciones Paraninfo. ISBN 9788497325950.

  • Fast Rendering of Leaves
  • Cristina Rebollo Santamaría, Jesús Gumbau Portalés, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles, Inmaculada Remolar Quintana. Computer Graphics and Imaging. Innsbruck, Austria. 13-02-2007. Científic. 2007. Ed. ACTA Press. ISBN 9780889866447.

  • Educational instant messaging in a 3D environment
  • Anna Puig Centelles, Oscar Enrique Ripollés Mateu, P. Prades, Miguel Chover Selles. Cognition and Exploratory learning in digital AGE (CELDA 2007). Algarve (Portugal). 07-12-2007. Científic. 2007. Ed. IADIS Press. ISBN 9789728924485.

  • A Development Methodology for Moderately Open Multi-Agent Systems
  • Alejandro Garcés Calvelo, Ricardo Javier Quirós Bauset, Miguel Chover Selles, Joaquín Huerta Guijarro, E. Camahort. The IASTED Conference on Software Engineering,. Innsbruk (Àustria). 01-02-2007. Científic. 2007. Ed. ACTA Press. ISBN 9780889866416.

  • E-Commerce Transaction Modeling Using Moderately Open Multi-Agent Systems. International
  • Alejandro Garcés Calvelo, Ricardo Javier Quirós Bauset, Miguel Chover Selles, Joaquín Huerta Guijarro, E. Camahort. Conference on Enterprise Information Systems - ICEIS 2007. Madeira (Portugal). 01-06-2007. Científic. 2007. Ed. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC). ISBN 9789728865917.

  • Introducing Intelligent Agents into Massively Multi-User Persistent Worlds
  • Alejandro Garcés Calvelo, Ricardo Javier Quirós Bauset, Miguel Chover Selles, Joaquín Huerta Guijarro, E. Camahort. The WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications. Athens (Grècia). 01-08-2007. Científic. 2007. Ed. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS). ISBN 9789608457966.

  • LODManager:a framework for rendering multiresolution models in real-time appplications
  • Jesús Gumbau Portalés, O. Ripollés, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles. WSCG'2007. (203) (República Txeca). 29-01-2007. Científic. 2007. Ed. University of West Bohemia. ISBN 9788086943022.

  • P2P Traffic Measurements on The Emule System
  • Anna Puig Centelles, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles. IADIS International Conference Telecommunications, Networks And Systems 2007. Lisbon (Portugal). 03-07-2007. Científic. 2007. Ed. IADIS Press. ISBN 9789728924409.

  • Review of P2P Network Community Detection
  • Anna Puig Centelles, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles. Internet and Multimedia Systems and Applications. Chamonix (França). 14-03-2007. Científic. 2007. Ed. ACTA Press. ISBN 9780889866539.

  • A Texture-Based Metric Extension for Simplification Methods
  • Carlos González Ballester, Pascual Castelló Boscá, Miguel Chover Selles. GRAPP 2007. Barcelona. 08-03-2007. Científic. 2007. Ed. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC). ISBN 9789728865719.

  • Viewpoint Entropy-Driven Simplification
  • Pascual Castelló Boscá, M. Sbert, Miguel Chover Selles, M. Feixas. WSCG 2007. (203) (República Txeca). 29-01-2007. Científic. 2007. Ed. University of West Bohemia. ISBN 9788086943015.

  • Efficient Implementation of Lodstrips
  • Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Carlos Granell Canut. Visualization, Imaging, and Image Processing. Palma de Mallorca, España. 28-08-2006. Científic. 2006. Ed. ACTA Press. ISBN 0889865981.

  • Fast GPU-based normal map generation for simplified models
  • J. Gumbau Portalés, Carlos González Ballester, Miguel Chover Selles. WSCG 2006. Plzen (República Txeca). 31-01-2006. Científic. 2006. Ed. Vaclav Skala - Union Agency. ISBN 8086943046.

  • Conceptual design of a programmable geometry generator
  • J. Gumbau Portalés, Miguel Chover Selles. WSCG 2006. Plzen (República Txeca). 31-01-2006. Científic. 2006. Ed. Vaclav Skala - Union Agency. ISBN 8086943046.

  • An efficient continuous level of detail model for foliage
  • Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles, Oscar Enrique Ripollés Mateu. WSCG'2006. Plzen ( República checa). 30-01-2006. Científic. 2006. Ed. University of West Bohemia. ISBN 8086943038.

  • Quality strips for models with level of detail
  • Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles, Jose Francisco Ramos Romero. Visualization, imaging, and image processing. Benidorm (España). 07-09-2005. Científic. 2005. Ed. ACTA Press. ISBN 0889865280.

  • Generación por hardware de mapas de normales
  • Carlos González Ballester, J. Gumbau Portalés, Miguel Chover Selles. CEDI 2005. XV Congreso Español de Informática Gráfica. Granada (Espanya). 13-09-2005. Científic. 2005. Ed. Thomson-Ediciones Paraninfo. ISBN 8497324315.

  • Búsqueda de tiras para modelos multirresolución estáticos
  • Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles. CEDI 2005. I Congreso Español de Informática. Granada. 13-09-2005. Científic. 2005. Ed. Thomson-Ediciones Paraninfo. ISBN 8497324315.

  • Técnicas para Calcular la Entropía Dependiente de la Vista de una Escena 3D
  • Pascual Castelló Boscá, Miguel Chover Selles, M. Sbert, M. Feixas. XV Congreso Español de Informática Gráfica. Granada (Espanya). 13-09-2005. Científic. 2005. Ed. Thomson-Ediciones Paraninfo. ISBN 8497324315.

  • Tiras de triángulos con niveles de detalle
  • Jose Francisco Ramos Romero, Pascual Castelló Boscá, Miguel Chover Selles. XIV Congreso Español de Informática Gráfica. Sevilla. 04-07-2004. Científic. 2004. Ed. Edición Digital @tres. ISBN 8468869988.

  • Explotación del Hardware Gráfico para Acelerar la Visulización de Geometría
  • Pascual Castelló Boscá, Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles. XIV Congreso Español de Informática Gráfica. Sevilla. 29-06-2004. Científic. 2004. Ed. Edición Digital @tres. ISBN 8468869988.

  • LodStrips in a Game Engine
  • Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles. International Conference on Computing, Communications and Control Technologies. Austin, Texas (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 14-08-2004. Científic. 2004. Ed. International Institute of Informatics and Systemics. ISBN 9806560175.

  • A Comparison Of Strip-Based Multiresolution Models
  • Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles. Fourth IASTED International Conference on Visualization, Imaging and Image Processing. Marbella (Espanya). 06-09-2004. Científic. 2004. Ed. ACTA Press. ISBN 0889864543.

  • Real-time Terrain Rendering using LodStrips Multiresolution Model
  • Jose Francisco Ramos Romero, Miguel Chover Selles, Carlos Granell Canut. Database and Expert Systems Applications. Zaragoza, España. 30-08-2004. Científic. 2004. Ed. IEEE. ISBN 0769521959.

  • Geometric Simplification of Foliage
  • Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles, Oscar Belmonte Fernández, José Ribelles Miguel, Cristina Rebollo Santamaría. Proc. of Short Presentations of Eurographics'02. Saarbrücken ( Germany). 02-09-2002. Científic. 2002.

  • Mundos Virtuales para la Enseñanza a través de Internet
  • Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles, Oscar Belmonte Fernández, Cristina Rebollo Santamaría, C. Campos. 6º Congreso Iberoamericano y 4º Simposio Internacional de Informática Educativa. Vigo (Espanya). 20-11-2002. Científic. 2002. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 848158228X.

  • Internet integration of an image mapping system
  • J. Linares Pellicer, J. Santonja Blanes, Miguel Chover Selles. 1er. Ibero-American Symposium in Computer Graphics. Guimarães (Portugal). 01-07-2002. Científic. 2002. ISSN 0873-1837.

  • An Image Mapping System for Simulating Ceramic Tiles on Real Photographs
  • J. Santonja Blanes, J. Linares Pellicer, Miguel Chover Selles. International Conference on Computer Vision and Graphics. Gliwice (Polònia). 25-09-2002. Científic. 2002. Ed. Silesian University of Technology. ISBN 8391768309.

  • Searching Triangle Strips Guided by Simplification Criterion
  • Oscar Belmonte Fernández, José Ribelles Miguel, Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles. Short communications and Posters of 9-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision. Plzen (Czech Republic). 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. University of West Bohemia. ISBN 8070827130.

  • Multiresolution Triangle Strips
  • Oscar Belmonte Fernández, Inmaculada Remolar Quintana, José Ribelles Miguel, Miguel Chover Selles, M. Fernández Marín, Cristina Rebollo Santamaría. Proc. of Visualization, Imaging and Image Processing (VIIP 2001). Marbella (Spain). 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. ACTA Press. ISBN 0889863091.

  • Variable Resolution Level-of-detail of Multiresolution Ordered Meshes
  • José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo, Oscar Belmonte Fernández, Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles. Proc. of 9-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision. Plzen (Czech Republic). 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. University of West Bohemia. ISBN 8070827124.

  • Búsqueda de tiras de triángulos guiada por un criterio de simplificación
  • Oscar Belmonte Fernández, José Ribelles Miguel, Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles. CEIG 2000 - X Congreso Español de Informática Gráfica. Castelló (Espanya). 28-06-2000. Científic. 2000. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213140.

  • Representación de Modelos Multirresolución con Abanicos de Triángulos
  • José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo, Inmaculada Remolar Quintana, Oscar Belmonte Fernández, Miguel Chover Selles. CEIG 2000 - X Congreso Español de Informática Gráfica. Castelló (Espanya). 28-06-2000. Científic. 2000. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213140.

  • A First Step to Evaluate and Compare Multiresolution Models
  • José Ribelles Miguel, Miguel Chover Selles, María de los Ángeles López Malo, Joaquín Huerta Guijarro. EUROGRAPHICS'99. Milano (Itàlia). 07-09-1999. Científic. 1999.

  • Aplicación de los árboles binarios de particionamiento espacial al modelado multirresolución en 2D y 3D
  • Joaquín Huerta Guijarro, Miguel Chover Selles, José Ribelles Miguel, Ricardo Javier Quirós Bauset. VIII Encuentros de Geometría Computacional. Castellón (Espanya). 07-07-1999. Científic. 1999. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480212845.

  • Frame-to-Frame Coherence for Multiresolution Ordered Meshes
  • José Ribelles Miguel, Miguel Chover Selles, María de los Ángeles López Malo, Joaquín Huerta Guijarro. IX Congreso Español de Informática Gráfica, CEIG'99. Jaén (Espanya). 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad de Jaén. ISBN 8489869812.

  • Un Modelo Multirresolucion. para Visualizacion Interactiva
  • José Ribelles Miguel, Miguel Chover Selles, Joaquín Huerta Guijarro, Ricardo Javier Quirós Bauset. Proceedings CEIG'98. Ourense. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Eurographics Association; ATI. ISBN 848408017X.

  • Multiresolution Ordered Meshes
  • José Ribelles Miguel, Miguel Chover Selles, Joaquín Huerta Guijarro, Ricardo Javier Quirós Bauset. Proceedings of 1998 IEEE Conference on Information Visualization. London (UK). 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. IEEE. ISBN 0818685093.

  • Modeling Urban Environments using Texture and Displacement Maps
  • Miguel Chover Selles, Ricardo Javier Quirós Bauset. Proc.of the Spring Conference on Computer Graphics SCCG'96. Bratislava (Eslovaquia). 05-06-1996. Científic. 1997. Ed. Comenius University. ISBN 8022310328.

  • Binary Space Partitioning Trees: A Multiresolution Approach
  • Joaquín Huerta Guijarro, Miguel Chover Selles, Ricardo Javier Quirós Bauset, R. Vivó, José Ribelles Miguel. Information Visualization 97. London (England). 27-08-1997. Científic. 1997. Ed. IEEE. ISBN 0818680768.

  • Construction and rendering of multiresolution binary space partitioning trees
  • Joaquín Huerta Guijarro, Miguel Chover Selles, José Ribelles Miguel, Ricardo Javier Quirós Bauset. COMPUGRAPHICS 97. Vilamoura, Algarve (Portugal). 15-12-1997. Científic. 1997. Ed. Graphic Science Promotions & Publications (GRASP). ISBN 9728342020.

  • Aproximación Multiresolución a los árboles BSP
  • Joaquín Huerta Guijarro, Miguel Chover Selles. VII Congreso Español de Informática Gráfica,CEIG 1997. Barcelona (Spain). 01-06-1997. Científic. 1997. Ed. Congreso Español de Informática Gráfica (CEIG). ISBN 848498429X.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Aplicación de texturas sobre superficies de objetos de imágenes reales mediante warping: un modelo general y su aplicación
  • Miguel Chover Selles. Universita de Poliècnica de València-Departament de Sistemas Informáticos y Computación (Espanya). Linares Pellicer, Jordi. Num. 10. 21-11-2003.

  • Aplicación de técnicas de aceleración para visualizar modelos multirresolución
  • Miguel Chover Selles, Marcos Fernández Marín. Universitat de València (Estudi General)-Departament d´informática (Espanya). Belmonte Fernández, Oscar. Num. 10. 22-02-2002.

  Comités de congresos


  • Miguel Chover Selles. International Workshop on Computer Graphics and Geometric Modeling. Amsterdam. . Científic.

  • Miguel Chover Selles. International Conference in Central Europe on Computer Graphics. Pilsen. . Científic.

  • Miguel Chover Selles. Ibero-American Symposium in Computer Graphics. Guimaraes (Portugal). . Científic.

  • Miguel Chover Selles. X Congreso Español de Información Gráfica. Castellon. . Científic.

  • Miguel Chover Selles, Inmaculada Remolar Quintana. 15th International Conference on Computer Graphics Theory and Applications. Valletta (Malta). 27-02-2020. Científic.

  • Miguel Chover Selles, Inmaculada Remolar Quintana. 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications.. Funchal (Portugal). 27-01-2018. Científic.

  • Joaquín Beltrán Arandes, María Ripollés Meliá, Rosa María Agost Canós, Arecia Aguirre García-Carpintero, Belén Altava Benito, Rafael Ballester Arnal, Iván José Barreda Tarrazona, Montserrat Boronat Navarro, Andreu Casero Ripollés, María Isabel Castillo Catalán, Miguel Chover Selles, Eladio Joaquin Collado Boira, Eva Cifre Gallego, Paula Escobedo Peiro, María Mercedes Fernández Alonso, Antonio Fernández Hernández, Miguel Angel Fortea Bagán, Antonio Gallardo Izquierdo, Pedro García Sevilla, Florenci Vicent González Adelantado, María Pilar Jara Jiménez, Rafael Lapiedra Alcamí, María Odet Moliner García, María Luisa Nieto Soria, Marta Oller Rubert, Francisco Palmero Cantero, Ana María Piquer Vicent, Angel Miguel Pitarch Roig, Soledad Quero Castellano, María Paola Ruiz Bernardo, Enrique Javier Sánchez Vilches, Amelia Simó Vidal, Juan Andrés Traver Martí. V Jornada Nacional sobre estudios universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Universitat Jaume I (Espanya). 12-11-2015. Docent.

  • Miguel Chover Selles. Eurographics (Short Presentations). Granada. 01-09-2003. Científic.

  • Miguel Chover Selles. XIII Congreso Español de Informática Gráfica (CEIG). La Coruña. 02-07-2003. Científic.

  • Miguel Chover Selles. International Conference on Computational Science, ICCS'2003. San Petersburgo. 02-06-2003. Científic.

  Apunts docents


  • Práctica de Informàtica Gràfica
  • Inmaculada Remolar Quintana, Joaquín Huerta Guijarro, José Ribelles Miguel, Miguel Chover Selles, Ricardo Javier Quirós Bauset. 1998. Ref. cs-77-1998.