UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

BERLANGA LLAVORI, RAFAEL
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics - Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Coordinador/a del grup d'investigació TKBG - Bases de Coneixement Temporal
 • TI2223DD - (964 728367)
 • berlanga@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-9155-269X
 • Ressenya Personal

  La meua trajectòria acadèmica professional es resumeix en les següents fites. En l'any 1992 em vaig incorporar a la Universitat Jaume I de Castelló com a Ajudant d'Escola Universitària. En 1996 vaig defensar la meua tesi doctoral sobre Planificació amb Intel·ligència Artificial a la Universitat de València. L'any 1999 vaig accedir al cos de Titulars d'Universitat, i des de l'any 2012 sóc Catedràtic d'Universitat. Actualment tinc reconeguts cinc quinquennis de docència, quatre sexennis de recerca i un sexenni de transferència del coneixement.

  Activitat Investigadora

  Els meus principals interessos de recerca inclouen la mineria de textos i dades, la Web Semàntica i l'anàlisi de xarxes socials. En relació a la meua productivitat científica, he participat en més de 30 contribucions en revistes indexades al JCR-ISI. A més, he participat en més de 100 publicacions de congressos de l'àrea indexades al ISI Web of Knowledge i al DBLP. Dirigisc el grup d'investigació "Bases de Coneixement Temporal" des de la seua creació en l'any 1997. Dins d'aquest grup he dirigit once tesis doctorals.

  Activitat Docent i Professional

  Des de l'any 1992 impartesc assignatures en les titulacions oficials d'informàtica, específicament en Enginyeria Informàtica i en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, dins de l'àrea docent de programació i tecnologies de la web. Des de l'any 1997, tinc una àmplia experiència en la preparació d'assignatures per a la seua implantació en cursos de doctorat i màsters oficials, bona part d'ells en programes amb Esment de Qualitat. He participat en projectes d'innovació educativa, i diverses publicacions docents.

  Activitats de Gestió Acadèmica

  Les principals activitats de gestió acadèmica pertanyen a la direcció de projectes d'investigació i recerca, així com la transferència de coneixement mitjançant contractes amb empreses. També he sigut coordinador del programa de doctorat "Mètodes Informàtics Avançats" i del Màster Universitari de Sistemes Intel·ligents.

  Links


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1036 - Tecnologies Web per als Sistemes d'Informació Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1042 - Tecnologies i Aplicacions web Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1053 - Tecnologies Emergents Grau en Enginyeria Informàtica
  SIU027 - Mineria de Dades Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013)
  SIU043 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013)
  SIU143 - Treball d'Introducció a la Investigació Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • XXVIII Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural
  • Rafael Berlanga Llavori, Ismael Sanz Blasco, María Pérez Catalán. 2012. Edició. Científic. ISBN 9788480218894. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • II Congreso Español de Recuperación de la Información (CERI 2012)
  • Rafael Berlanga Llavori, P. Rosso. 2012. Edició. Científic. ISBN 9788480218603. Castellón de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Introducción a la programación con Pascal
  • Rafael Berlanga Llavori, Pedro García Sevilla, Isabel Gracia Luengo, José Manuel Iñesta Quereda, Fernando Barber Miralles. 2000. Autoria. Docent. ISBN 8480213051. Castellon. Ed. Universitat Jaume I.

  • Introducción a la programación con Pascal
  • Rafael Berlanga Llavori, Pedro García Sevilla, Isabel Gracia Luengo, José Manuel Iñesta Quereda, Fernando Barber Miralles. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212241. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • XML Mining for Semantic Web
  • Rafael Berlanga Llavori, María Victoria Nebot Romero. XML Data Mining:Models, Methods, and Applications. WEB. Ed. IGI Global. 2012. ISBN 9781613503560. Científic.

  • Semantic Web Technologies for Business Intelligence
  • Rafael Berlanga Llavori, O. Romero, A. Simitsis, María Victoria Nebot Romero, T. Bach Pedersen, A. Abelló, María José Aramburu Cabo. Business Intelligence Applications and the Web: Models, Systems, and Technologies. United States of America. Ed. IGI Global. 2011. ISBN 9781613500385. Científic.

  • Applications of Ontologies and Text Mining in the Biomedical Domain
  • A. Jimeno Yepes, Rafael Berlanga Llavori, D. Rebholz Schuchmann. Ontology Theory, Management and Design: Advanced Tools and Models. EEUU. Ed. IGI Global. 2010. ISBN 9781615208593. Científic.

  • Semi-automatic Discovery of Web Services Driven by User Requirements
  • María Pérez Catalán, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. Database and Expert Systems Applications. Berlín. Ed. Springer. 2010. ISBN 9783642153631. Científic.

  • Coordinació i generació de materials multimèdia en llengua anglesa per a la docència d'un grup d'assignatures dintre del Màster Erasmus Mundus: Màster Geospatial Technologies
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Michael Gould Carlson, Oscar Belmonte Fernández, Rafael Berlanga Llavori. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Data Integration Issues and Opportunities in Bologocial XML Data Management
  • M. Mesiti, Ernesto Jiménez Ruiz, Ismael Sanz Blasco, Rafael Berlanga Llavori, G. Valentini, P. Perlasca, D. Manset. Open and Novel Issues in XML Database: Applications: Future Directions and Advanced Technologies. Hershey (New York). Ed. IGI Global. 2009. ISBN 9781605663081. Científic.

  • A Semantic Web Approach for Ontological Instances Analysis
  • R. Danger, Rafael Berlanga Llavori. Software and Data Technologies (6th International Conference, ICSOFT 2011, Seville, Spain, July 18-21, 2011. Revised Selected Papers). Barcelona (Espanya). Ed. Springer. 2007. ISBN 9783540886540. Científic.

  • OntoPathView: A Simple View Definition Language for the Collaborative Development fo Ontologies
  • Ernesto Jiménez Ruiz, Rafael Berlanga Llavori, Ismael Sanz Blasco, María José Aramburu Cabo, R. Danger. Artificial Intelligence Research and Development. Amsterdam. Ed. Ios Press. 2005. ISBN 1586035606. Científic.

  • Interfaces to retrieve news considering topics and time
  • Juan Manuel Pérez Martínez, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. Digital Resources for the Humanities 2001-2002. London. Ed. Office for Humanities Communication. 2003. ISBN 1897791178. Científic.

  • Un algoritmo incremental para la obtención de cubrimientos con datos mezclados
  • A. Pons, J. Ruíz Shulcloper, Rafael Berlanga Llavori, Y. Santiesteban. Reconocimiento de Patrones. Avances y Perspectivas. Research on Computing Science, CIARP2002. México. Ed. Centro de Investigación en Computación; Instituto Politécnico Nacional. 2002. ISBN 9701894766. Científic.

  Ponències a congressos


  • Quality Indicators for Social Business Intelligence
  • Rafael Berlanga Llavori, Indira Lázara Lanza Cruz, María José Aramburu Cabo. 6th International Conference on Social Networks Analysis, Management and Security (SNAMS 2019). Granada (Espanya). 22-10-2019. Científic. 2019. Ed. IEEE. ISBN 9781728129464.

  • Defining Dynamic Indicators for Social Network Analysis: A Case Study in the Automotive Domain using Twiter
  • Indira Lázara Lanza Cruz, Rafael Berlanga Llavori. 10th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (KDIR 2018). Sevilla (Espanya). 18-09-2018. Científic. 2018. Ed. SciTePress. ISBN 9789897583308.

  • Dynamic SLOD-BI: Infraestructura Dinamica de Inteligencia de Negocio Social
  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Indira Lázara Lanza Cruz, Dolores María Llidó Escrivá, María Lidon Museros Ferrandis, Ismael Sanz Blasco. XXIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Sevilla (Espanya). 17-09-2018. Científic. 2018.

  • Coarse-grained Semantic Characterization of Large Knowledge Resources
  • Rafael Berlanga Llavori, Antonio Jimeno Yepes, Maria Perez, Indira Lázara Lanza Cruz. 5ª Conferencia Española sobre Recuperación de Información / 5th Spanish Conference on Information Retrieval (CERI2018). Zaragoza (Espanya). 26-06-2018. Científic. 2018. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450365437.

  • Identifying and Classifying Influencers in Twitter only with Textual Information
  • María Victoria Nebot Romero, Francisco Rangel, Rafael Berlanga Llavori. 23rd International Conference on Natural Language and Information Systems (NLDB 2018). Paris (França). 13-06-2018. Científic. 2018. ISSN 0302-9743.

  • Building MD Analytical Stars Using a Visual Linked Data Query Builder
  • María Victoria Nebot Romero, Rafael Berlanga Llavori. Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. 6th International Joint Conference, IC3K 2014 (Revised Selected Papers). Roma (Itàlia). 21-10-2014. Científic. 2015. Ed. Springer. ISBN 9783319258393.

  • Context-Aware Business Intelligence
  • Rafael Berlanga Llavori, María Victoria Nebot Romero. 5th European Summer School, eBISS 2015: Business Intelligence. Barcelona (Espanya). 05-07-2015. Científic. 2015. Ed. Springer. ISBN 9783319392424.

  • Towards a Semantic Data Infrastructure for Social Business Intelligence
  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Dolores María Llidó Escrivá, Lisette García Moya. New Trends in Databases and Information Systems (Selected Papers of the 17th European Conference of advances in Databases and Information Systems and Associated Satellite Events -ADBIS 2013-). Genoa (Itàlia). 01-04-2013. Científic. 2014. Ed. Springer. ISBN 9783319018621.

  • Towards Analytical MD Stars from Linked Data
  • María Victoria Nebot Romero, Rafael Berlanga Llavori. International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval (KDIR 2014). Tome (Itàlia). 21-10-2014. Científic. 2014. Ed. SciTePress. ISBN 9789897580482.

  • i-SLOD: Towards an Infrastructure for Enabling the Dissemination and Analysis of Sentiment Data
  • Rafael Berlanga Llavori, Dolores María Llidó Escrivá, Lisette García Moya, María Victoria Nebot Romero, María José Aramburu Cabo, Ismael Sanz Blasco. International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval (KDIR 2013). Vilamoura (Portugal). 19-09-2013. Científic. 2013. Ed. SciTePress. ISBN 9789898565754.

  • Semantic Discovery of Resources in Cloud-Based PACS/RIS Systems
  • Rafael Berlanga Llavori, María Pérez Catalán, Lledó Museros Cabedo, R. Forcada. 4th International Conference of the CLEF Initiative, CLEF 2013. Valencia (Espanya). 23-09-2013. Científic. 2013. Ed. Springer. ISBN 9783642408014.

  • Applied computer science for developing generic competences: a experience
  • Dolores María Llidó Escrivá, María Victoria Nebot Romero, Rafael Berlanga Llavori. 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2013). VALENCIA. 04-03-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626618.

  • Context-Dependent Semantic Annotation in Cross-Lingual Biomedical Resources
  • Rafael Berlanga Llavori, A. Jimeno Yepes, María Pérez Catalán, D. Rebholz Schuhmann. 4th International Conference of the CLEF Initiative, CLEF 2013. Valencia (Espanya). 23-09-2013. Científic. 2013. ISSN 0302-9743.

  • Faeton: Form Analisys and Extraction Tool for ONtology construction
  • Rafael Berlanga Llavori, Ernesto Jiménez Ruiz, María Victoria Nebot Romero, Ismael Sanz Blasco. XIII Jornadas de Ingenieria del Software y Bases de Datos- Taller de trabajo Zoco' 08/JISBD. Gijón (Espanya). 07-10-2012. Científic. 2012.

  • Disambiguating automatically-generated semantic annotations for Life Science open registries
  • A. Jimeno Yepes, María Pérez Catalán, Rafael Berlanga Llavori. 2nd International Workshop on Exploiting Large Knowledge Repositaries (E-LKR'12). Castellón de la Plana (Espanya). 07-09-2012. Científic. 2012.

  • Combining Probabilistic Language Models for Aspect-Based Sentiment Retrieval
  • Lisette García Moya, H. Anaya Sánchez, Rafael Berlanga Llavori. 34th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2012. Barcelona (Espanya). 01-05-2012. Científic. 2012. ISSN 0302-9743.

  • Extraction and Ranking of Product Aspects Based on Word Dependency Relations
  • Lisette García Moya, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. II Congreso Español de Recuperación de la Información . CERI 2012. Valencia (Espanya). 18-06-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218566.

  • Learning a statistical model of product aspects for sentiment analysis
  • Lisette García Moya, Rafael Berlanga Llavori, H. Anaya Sánchez. XXVIII Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SPLN). Universitat Jaume I Castelló (Espanya). 05-09-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218894.

  • A translation model for facet-based retrieval in open registries
  • María Pérez Catalán, L. García Moya, Lisette García Moya, Rafael Berlanga Llavori. II Congreso Español de Recuperación de la Información. Valencia (Espanya). 18-06-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218566.

  • Integrating Web Feed Opinions into a Corporate Data Warehouse
  • Lisette García Moya, Shahad Kudama Al-Mudaris, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. BEWEB 2011 Workshop of EDBT/ICDT '10 joint conference. Uppsala, Sweden. 21-03-2011. Científic. 2011. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450306102.

  • Probabilistic Ranking of Product Features from Customer Reviews
  • Lisette García Moya, H. Anaya Sánchez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. 5th Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis, IbPRIA 2011. Las Palmas de Gran Canaria (Espanya). 08-06-2011. Científic. 2011. ISSN 0302-9743.

  • Towards the discovery of semantic relations in large biomedical annotated corpora
  • María Victoria Nebot Romero, Shahad Kudama Al-Mudaris, Rafael Berlanga Llavori. 22nd International Workshop on Database and Expert Systems Applications ( DEXA 2011). Toulouse (FRANCE). 29-08-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9780769544861.

  • Towards tailored semantic annotation systems from Wikipedia
  • Shahad Kudama Al-Mudaris, Rafael Berlanga Llavori, Lisette García Moya, María Victoria Nebot Romero, María José Aramburu Cabo. 22nd International Workshop on Database and Expert Systems Applications ( DEXA 2011). Toulouse (FRANCE). 29-08-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9780769544861.

  • Preliminary results for Biomedical Word Sense Disambiguation based on Semantic Clustering
  • T. Martín Wanton, Rafael Berlanga Llavori, A. Jimeno Yepes. 22nd International Workshop on Database and Expert Systems Applications ( DEXA 2011). Toulouse (França). 29-08-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9780769544861.

  • Adding Semantics to the Discovery of Web Services in Life Sciences
  • María Pérez Catalán, Ismael Sanz Blasco, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. 9th International Conference on Practical Applications of Agents and Multi- Agent Systems. Universidad de Salamanca (España). 06-04-2011. Científic. 2011. Ed. Springer. ISBN 9783642199301.

  • Semantics-aware open information in the biomedical domain
  • María Victoria Nebot Romero, Rafael Berlanga Llavori. Proceedings (4th International Workshop on Semantic Web Applications and Tools for the Life Sciences - SWAT4LS'11). Londres (Regne Unit). 04-12-2011. Científic. 2011. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450310765.

  • Exploting text-rich descriptions for faceted discovery of web resources
  • María Pérez Catalán, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Ismael Sanz Blasco. 4th International Workshop on Semantic Web Applications and Tools for the Life Sciences. London (Regne Unit). 07-12-2011. Científic. 2011. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450310765.

  • Aplicación de nuevas técnicas docentes en la asignatura Sistemas Cliente-Servidor
  • E. Jiménez Ruíz, Dolores María Llidó Escrivá, Rafael Berlanga Llavori, Olga Rajadell Rojas. XVII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2011). Sevilla (Espanya). 05-07-2011. Docent. 2011. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788469451564.

  • Soporte a las necesidades de programación web de la asignatura Sistemas Cliente-Servidor (IX39)
  • Ernesto Jiménez Ruiz, Dolores María Llidó Escrivá, Rafael Berlanga Llavori, Olga Rajadell Rojas. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • A Semantic Approach for the Requirement-driven Discovery of web Services in the Life Sciences
  • María Pérez Catalán, Rafael Berlanga Llavori, Ismael Sanz Blasco. Semantic Web Applicatons and Tools for Life Sciences 2010 (SWAT4LS-2010). Berlin (Alemanya). 10-12-2010. Científic. 2010.

  • Building conceptual spaces for exploring and linking biomedical resources
  • Rafael Berlanga Llavori, Ernesto Jiménez Ruiz, María Victoria Nebot Romero. Semantic Web Applications and Tools for Life Sciences 2010 (SWAT4LS-2010). Berlin (Alemanya). 10-12-2010. Científic. 2010.

  • Mining Association Rules from Semantic Web Data
  • María Victoria Nebot Romero, Rafael Berlanga Llavori. 23rd International Conference on Industrial Engineering and Other Applications of Applied Intelligence Systems, IEA/AIE 2010. Córodba (Espanya). 01-06-2010. Científic. 2010. ISSN 0302-9743.

  • Building Data Warehouses with Semantic Data
  • María Victoria Nebot Romero, Rafael Berlanga Llavori. EDBT'10 Proceedings of the 2010 EDBT/ICDT Workshops. Lausanne, Suiza. 22-03-2010. Científic. 2010. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781605589909.

  • A biclustering-based technique for requirement-driven Web Service selection
  • María Pérez Catalán, Ismael Sanz Blasco, Rafael Berlanga Llavori. III Congreso Español de Informática. València. 07-09-2010. Científic. 2010. Ed. Ibergarceta Publicaciones. ISBN 9788492812516.

  • XTaGe: a Flexible XML Collection Generator
  • María Pérez Catalán, Ismael Sanz Blasco, Rafael Berlanga Llavori. SIGMOD' 10. Indianapolis, Indiana, USA. 06-06-2010. Científic. 2010. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450300322.

  • Towards a Logic-based Assessment of the compatibility of UMLS sources
  • Ernesto Jiménez Ruiz, B. Cuenca Grau, Rafael Berlanga Llavori, I. Horrocks. SWAT4LS-2009 - Semantic Web Applications and Rools for Life Sciences. Amsterdam. 20-11-2009. Científic. 2009.

  • ContentCVS-based Collaborative ONTology ENgineering Tool
  • Ernesto Jiménez Ruiz, B. Cuenca Grau, I. Horrocks, Rafael Berlanga Llavori. SWAT4LS-2009 - Semantic Web Applications and Rools for Life Sciences. Amsterdam (Països Baixos). 20-11-2009. Científic. 2009.

  • A model Transformation-based Technique for Flwxible XML Data Source Integration
  • María Pérez Catalán, Ismael Sanz Blasco, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. San Sebastian (España). 08-09-2009. Científic. 2009.

  • Building Tailored Ontologies From Very large Knowledge Resources
  • María Victoria Nebot Romero, Rafael Berlanga Llavori. ICEIS 2009. Milan. 06-05-2009. Científic. 2009. Ed. SciTePress. ISBN 9789898111852.

  • Populating Data Warehouses with Semantic Data
  • María Victoria Nebot Romero, Rafael Berlanga Llavori. XIV Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. San Sebastián (España). 08-09-2009. Científic. 2009. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788469242117.

  • Logic-based Ontology Integration using ContentMap
  • Ernesto Jiménez Ruiz, B. Cuenca Grau, I. Horrocks, Rafael Berlanga Llavori. XIV Jornadas de Ingenieria del Software y Bases de Datos. San Sebastián (Espanya). 08-09-2009. Científic. 2009. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788469242117.

  • Use of shared lexical resources for efficient ontological engineering
  • A. Jimeno Yepes, Ernesto Jiménez Ruiz, Rafael Berlanga Llavori, D. Rebholz Schuhmann. Semantic Web Applications and Tools for Life Sciences SWAT4LS 2008. Edingurgh (Regne Unit). 28-11-2008. Científic. 2008.

  • ArHeX: A Framework for Approximate Retrieval in Heterogeneous XML Collections (extended abstract)
  • Ismael Sanz Blasco, M. Mesiti, G. Guerrini, Rafael Berlanga Llavori. 16th Italian Symposium on Advanced Database Systems. Mondello (Itàlia). 22-06-2008. Científic. 2008.

  • XML- based approaches for the integration of heterogeneous bol-molecular data
  • M. Mesiti, Ernesto Jiménez Ruiz, Ismael Sanz Blasco, Rafael Berlanga Llavori, G. Valentini, P. Perlasca. Bioinformatics Methods for Biomedical Complex System Applications. Varenna (Itàlia). 19-05-2008. Científic. 2008.

  • Safe and Economic Re-Use of Ontologies: A Logic-Based Methodology and Tool Support
  • Ernesto Jiménez Ruiz, B. Cuenca Grau, U. Sattler, T. Schneider, Rafael Berlanga Llavori. 21st International Workshop on Description Logics DL2008. Dresden (Alemanya). 13-03-2008. Científic. 2008.

  • Medical Data Integration and the Semantic Annotation of Medical Protocols
  • Rafael Berlanga Llavori, Ernesto Jiménez Ruiz, María Victoria Nebot Romero, D. Manset, A. Branson, T. Hauer, R. McClatchey, D. Rogulin, J. Shamdasani, S. Zillner, J. Freund. 21st IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS). Jyväskylä (Finlàndia). 17-06-2008. Científic. 2008. Ed. IEEE. ISBN 9780769531656.

  • ProSÉ: A Protégé plugin for Reusing Ontologies, Safe and Ëconomique
  • Ernesto Jiménez Ruiz, B. Cuenca Grau, U. Sattler, T. Schneider, Rafael Berlanga Llavori. 13th edition of the Spanish Conference on Software Engineering and Databases (JISBD 2008). Gijon (Espanya). 07-10-2008. Científic. 2008. Ed. JISBD. ISBN 9788461258208.

  • Towards a Data Warehouse Contextualized with Web Opinions
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. ICEBE 2008 IEEE International Conference on e-Business Engineering. Xi'an, China. 22-10-2008. Científic. 2008. Ed. IEEE. ISBN 9780769533957.

  • Efficient retrieval of ontology fragments using an interval labeling scheme
  • María Victoria Nebot Romero, Rafael Berlanga Llavori. Conferene on Software Engineering and Databases. XIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Gijón (Espanya). 07-10-2008. Científic. 2008. Ed. JISBD. ISBN 9788461258208.

  • An Entropy-based Characterization of the Heterogeneity of SML Collections
  • Ismael Sanz Blasco, M. Mesiti, G. Guerrini, Rafael Berlanga Llavori. 19th International Conference on Database and Expert Systems Application. Turin (Itàlia). 01-09-2008. Científic. 2008. Ed. IEEE. ISBN 9780769532998.

  • Measure selection in multi-similarity XML applications
  • Ismael Sanz Blasco, M. Pérez, Rafael Berlanga Llavori. 19th International Conference on Database and Expert Systems Application. Turin (Itàlia). 01-09-2008. Científic. 2008. Ed. IEEE. ISBN 9780769532998.

  • Measure assessment for heterogeneous XML collections
  • M. Pérez, Ismael Sanz Blasco, Rafael Berlanga Llavori. XIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Gijón, Asturias (Espanya). 07-10-2008. Científic. 2008. Ed. JISBD. ISBN 9788461258208.

  • Conceptual Subtopic Identification in the Medical Domain
  • Rafael Berlanga Llavori, H. Anaya Sánchez, A. Pons Porrata, Ernesto Jiménez Ruiz. 11th Ibero-American Conference on AI, Advances in Artificial Intelligence -IBERAMIA 2008. Lisboa (Portugal). 14-10-2008. Científic. 2008. ISSN 0302-9743.

  • A New Document Clustering Algorithm for Topic Discovering and Labeling
  • H. Anaya Sánchez, A. Pons Porrata, Rafael Berlanga Llavori. 13th Iberoamerican Congress on Pattern Recognition, CIARP 2008. La Habana (Cuba). 09-09-2008. Científic. 2008. ISSN 0302-9743.

  • Designing Similarity Measures for XML
  • Ismael Sanz Blasco, M. Pérez, Rafael Berlanga Llavori. 27th International Conference on Conceptual Modeling, Conceptual Modeling - ER 2008. Barcelona (Espanya). 20-10-2008. Científic. 2008. ISSN 0302-9743.

  • Safe and Economic Re-Use of Ontologies: A Logic-Based Methodology and Tool Support
  • Ernesto Jiménez Ruiz, B. Cuenca Grau, U. Sattler, T. Schneider, Rafael Berlanga Llavori. 5th European Semantic Web Conference, ESWC 2008. Tenerife, Islas Canarias (Espanya). 01-06-2008. Científic. 2008. ISSN 0302-9743.

  • A Protégé Plug-in-Fased System To Manage and Query Large Domain Ontologies
  • Ernesto Jiménez Ruiz, V. Nebot, Rafael Berlanga Llavori, Ismael Sanz Blasco, A. Ríos. 10 th International Protégé Conference. Budapest, Hungary. 15-07-2007. Científic. 2007.

  • ArHeX: Flexible Composition of Indexes and Similarity Measures for SML
  • Ismael Sanz Blasco, Rafael Berlanga Llavori, M. Mesiti, G. Guerrini. 23rd International Conference on Data Engineering. Istanbul (Turquia). 15-04-2007. Científic. 2007. Ed. IEEE. ISBN 1424408326.

  • R-Cubes: OLAP Cubes Contextualized with Documents
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, T. Bach Pedersen. ICDE2007 23rd International Conference on Data Engineering. Estambul (Turquia). 15-04-2007. Científic. 2007. Ed. IEEE. ISBN 1424408032.

  • An Ontology-Driven Architecture for Re-using Semantic Web Sevices
  • Carlos Granell Canut, Dolores María Llidó Escrivá, Rafael Berlanga Llavori, Michael Gould Carlson. On the Move to Meaningful Internet Systems 2007: OTM 2007 Workshops. Vilamoura (Portugal). 25-11-2007. Científic. 2007. Ed. Springer. ISBN 9783540768890.

  • A Model-Driven Approach for Reusing Service Compositions
  • Carlos Granell Canut, Michael Gould Carlson, Dolores María Llidó Escrivá, Rafael Berlanga Llavori. EATIS'07. Faro (Portugal). 14-05-2007. Científic. 2007. Ed. Universidade do Algarve. ISBN 9781595935984.

  • A View-based Methodology for Collaborative Ontology Engineering: an Approach for Complex Applications (WIMethCOE)
  • Ernesto Jiménez Ruiz, Rafael Berlanga Llavori. Workshops on Enabling Technologies: Infraestructure for Collaborative Enterprises. Manchester, United Kingdom. 26-06-2006. Científic. 2006. Ed. IEEE. ISBN 9780769526232.

  • A Methodology for Vertical Integration over Biomedical Knowledge
  • Ernesto Jiménez Ruiz, Rafael Berlanga Llavori, Ismael Sanz Blasco, R. Dánger. Ingeniería del software y Bases de Datos. Sitges (Espanya). 03-10-2006. Científic. 2006. Ed. International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE). ISBN 8495999994.

  • Mining of Complex Objects via description Clustering
  • A. García López, Rafael Berlanga Llavori, R. Dánger. ICSoft 2006. Setubal (Portugal). 11-09-2006. Científic. 2006. Ed. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC). ISBN 9789728865696.

  • A Relevance-Extended Multi-dimensional Model for a Data Warehouse Contextualized with Documents
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, T. Bach Pedersen. Proceedings (8th ACM International Workshop on Data Warehousing and OLAP - DOLAP'05). Bremen (Alemanya). 04-11-2005. Científic. 2005. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 1595931627.

  • CRISOL: Generación automática de instancias ontológicas desde fuentes de datos semi-estructuradas
  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Dolores María Llidó Escrivá, Ismael Sanz Blasco, Juan Manuel Pérez Martínez, R. Dánger, J. Paraire Andrés, Ernesto Jiménez Ruiz. V Jornadas de Ingeniería Telemática. Vigo (Espanya). 12-09-2005. Científic. 2005. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 8484083462.

  • A Document Model Based on Relevance Modeling Techniques for Semi-structured Information Warehouses
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. 15th International conference Database and Expert Systems Applications. Zaragoza (España). 30-08-2004. Científic. 2004. Ed. Springer. ISBN 3540229361.

  • Self-Organizing P2P Data-Sharing Networks Using Representative-Based Clustering
  • Ismael Sanz Blasco, Rafael Berlanga Llavori. IX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Málaga (Espanya). 09-11-2004. Científic. 2004. Ed. AltaGrafics. ISBN 8468889830.

  • SEMI-STRUCTURED INFORMATION WAREHOUSES Requirements and Definition
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. Sixth International Conference on Enterprise Information Systems. Porto (Portugal). 14-04-2004. Científic. 2004. Ed. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC). ISBN 9728865007.

  • Objectiminer. A New approach for mining complex objects
  • R. Dánger, J. Ruíz Shulcloper, Rafael Berlanga Llavori. Sixth International Conference on Enterprise Information Systems. Porto (Portugal). 14-04-2004. Científic. 2004. Ed. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC). ISBN 9728865007.

  • OntoPath: A Query Language for Ontologies
  • Rafael Berlanga Llavori, A. Scheppler, María José Aramburu Cabo, Ismael Sanz Blasco, R. Dánger. IX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Málaga (Espanya). 09-11-2004. Científic. 2004. Ed. AltaGrafics. ISBN 8468889830.

  • Resolución de consultas semánticas sobre un conjunto de Servicios Web
  • J. Paraire Andrés, Rafael Berlanga Llavori, Dolores María Llidó Escrivá. IX Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Málaga (Espanya). 10-11-2004. Científic. 2004. Ed. AltaGrafics. ISBN 8468889830.

  • Técnicas de Análisis en Almacenes de Información Semi-estructurada: Limitaciones y Requerimientos
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. VIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Alicante. 12-11-2003. Científic. 2003. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 8468838365.

  • CRISOL: Una aproximación a la generación automática de instancias para una Web Semántica
  • R. Dánger, Ismael Sanz Blasco, Rafael Berlanga Llavori, J. Ruíz Shulcloper. VIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Alicante (Espanya). 12-11-2003. Científic. 2003. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 8468838365.

  • Propuesta de un controlador JDBS para la consulta de Web Services
  • J. Paraire Andrés, Ismael Sanz Blasco, Rafael Berlanga Llavori. VIII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Alicante (Espanya). 12-11-2003. Científic. 2003. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 8468838365.

  • Text Mining using the hierarchical syntactical structure of documents
  • R. Dánger, J. Ruíz Shulcloper, Rafael Berlanga Llavori. X Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial y V Jornadas de Transferencia Tecnológica de Inteligencia Artificial (CAEPIA-TTIA 2003). San Sebastián (Espanya). 11-11-2004. Científic. 2003. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 8483735644.

  • Un nuevo método de desambiguación del sentido de las palabras usando WordNet
  • A. Pons Porrata, Rafael Berlanga Llavori, J. Ruíz Shulcloper. X Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial y V Jornadas de Transferencia Tecnológica de Inteligencia Artificial (CAEPIA-TTIA 2003). San Sebastián (Espanya). 11-11-2003. Científic. 2003. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 8483735644.

  • Hacia un Arquitectura de referencia para la Integración Semántica de Información
  • Ismael Sanz Blasco, Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori. REDBD 2002 Taller sobre Integración Semántica de Fuentes de Datos Distribuidas y Heterogéneas. El Escorial (Madrid). 20-11-2002. Científic. 2002.

  • Building Ontologies Collaboratively Using ContentCVS
  • Ernesto Jiménez Ruiz, B. Cuenca Grau, I. Horrocks, Rafael Berlanga Llavori. 22nd International Workshop on Description Logics (DL2009). Oxford (Regne Unit). 27-07-2002. Científic. 2002.

  • Temporal-Semantic Clustering of Newspaper Articles for Event Detection
  • A. Pons Porrata, Rafael Berlanga Llavori, J. Ruíz Shulcloper. Pattern Recognition in Information Systems (PRIS2002). Alicante (Espanya). 02-04-2002. Científic. 2002. Ed. ICEIS Press. ISBN 9729805083.

  • Generación Automática de Esquemas para Bases de Datos Semi-estructurales
  • Ismael Sanz Blasco, Juan Manuel Pérez Martínez, Rafael Berlanga Llavori, A. Ríos, R. Veen. VII Jornadas de Ingeniería del software y Bases de Datos (JISBD'02). El Escorial (Espanya). 19-11-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 8468802069.

  • Técnicas de agrupamiento semántico-temporal para la identificación de sucesos en bases de noticias digitales
  • A. Pons Porrata, Rafael Berlanga Llavori, Dolores María Llidó Escrivá. IX Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial y IV Jornadas de Transferencia Tecnológica de Inteligencia Artificial. Gijón (Espanya). 14-11-2001. Científic. 2001. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 8493229709.

  • Sistema de Suscripción basado en XML para noticias digitales
  • Juan Manuel Pérez Martínez, I. Alfaro, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. Proc.of II Jornadas de Bibliotecas Digitales. Almagro. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 8469962760.

  • Una arquitectura multicapa para la recuperación y presentación de información histórica de una base de documentos
  • Carlos Granell Canut, Juan Manuel Pérez Martínez, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. V Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Valladolid. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 8484480658.

  • Componentes para el análisis histórico de información periodística
  • J.M. Pérez, C. Granell, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. Primeras Jornadas Bibliotecas Digitales. JLBIDI'2000. Valladolid (Espanya). 06-11-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 8484480666.

  • Una arquitectura multi-capa para la recuperación y presentación de información histórica de una base de documentos
  • J.M. Pérez, C. Granell, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. V Jornadas de Ingenieria de Software Bases de Datos. Valladolid (Espanya). 08-11-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 8484480658.

  • Componentes para el Análisis Histórico de Información Periodística
  • Juan Manuel Pérez Martínez, Carlos Granell Canut, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. Primeras Jornadas Bibliotecas Digitales. JLBIDI'2000. Valladolid (Espanya). 06-11-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 8484480666.

  • Representación y organización de periódicos digitales con el lenguaje XML
  • Dolores María Llidó Escrivá, María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori, Ismael Sanz Blasco. IV Congreso ISKO-España EOCONSID'99. Granada. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad de Granada. ISBN 846990289X.

  • Almacenamiento y Recuperación de Periódicos Digitales
  • María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori, Dolores María Llidó Escrivá, Salvador Garcia Gil. Jornadas sobre Publicación Electrónica: Un Nuevo Espacio de Comunicación. Leganés. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad Carlos III. ISBN 8489315132.

  • Chronology: Una aproximación al almacenamiento y recuperación de información de actualidad
  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Salvador Garcia Gil, Ismael Sanz Blasco. IV Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. Cáceres. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad de Extremadura. ISBN 8469909568.

  • Retrieval of Information from Temporal Document Databases
  • María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. Object-Oriented Technology (Lecture Notes on Computer Science 1743). Berlin. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Springer. ISBN 354066954X.

  • Efficient Retrieval of Structured Documents from Object-Relational Databases
  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Salvador Garcia Gil. Database and Expert System Applications (Lecture Notes on Computer Science 1677). Berlin. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Springer. ISBN 3540664483.

  • A Retrieval Language for Historical Documents
  • María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. Lecture Notes in Computer Science (1460): Database and Expert Systems Applications. Berlin. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Springer. ISBN 3540649506.

  • Temporal Object-Oriented Document Organisation and Retrieval
  • María José Aramburu Cabo, Rafael Berlanga Llavori. Integrated Design and Process Technology: Issues and Applications of Database Technology. Berlin. 01-01-1998. Científic. 1998. ISSN 1090-9389.

  • STRPLAN: A Distributed Planner for Object-Centred Application Domains
  • Rafael Berlanga Llavori. Methodology and Tools in Knowledge-Based Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence 1415. Berlin (Alemanya). 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Springer. ISBN 3540645829.

  • Discovering Temporal Relationships in Database of Newspapers
  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Fernando Barber Miralles. Tasks and Methods in Applied Artificial Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence 1416. Berlin (Alemanya). 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Springer. ISBN 3540645748.

  • Gathering Metadata from Web-based Repositories of Historical Publications
  • Ismael Sanz Blasco, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo. 9th International Workshop on Database Applications and Expert Systems (DEXA'98). Viena. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. IEEE. ISBN 0818683538.

  • Parallel Planing for Structured Domains
  • Rafael Berlanga Llavori. 16 th Planning and Scheduling Special Interest Group Workshop SIG-97. Durham (UK). 01-01-1997. Científic. 1997. ISSN 1368-5708.

  • Automatic Acquisition of Digitized Newspapers via Internet
  • Ismael Sanz Blasco, Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Francisco Toledo Lobo. EXPERTSYS-97, Artificial Intelligence Applications. Sunderland (Regne Unit). 01-10-1997. Científic. 1997. Ed. Institute for Industrial Technology Transfer (IITT). ISBN 2907669346.

  Comités de congresos


  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Ismael Sanz Blasco. XXVIII Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN). Castellón de la Plana (Espanya). 05-09-2012. Científic.

  • Rafael Berlanga Llavori, María José Aramburu Cabo, Ismael Sanz Blasco. 22nd International Workshop on Database and Expert Systems Applications ( DEXA 2011). Toulouse (FRANCE). 29-08-2011. Científic.

  • Rafael Berlanga Llavori, Ismael Sanz Blasco. Fourth International Workshop on Database Technologies for Handling XML Information on the Web In Conjuntion with the Int' l Conference on Extending Database Technology. Saint-Petersburg (Russia). 22-03-2009. Científic.

  • Rafael Berlanga Llavori, Ismael Sanz Blasco. Third International Workshop on Database Technologies for Handling XML Information on the Web. Nantes (Francia). 25-03-2008. Científic.