UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

AIBAR AUSINA, JUAN PABLO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics - Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Membre de l'institut d'investigació INIT - INSTITUT UNIVERSITARI DE NOVES TECNOLOGIES DE LA IMATGE
 • TI2222DD - (964 728366)
 • aibar@uji.es
 • Ressenya Personal

  Pablo Aibar va cursar estudis en la Llicenciatura en Informàtica a la Universitat Politècnica de València, obtenint el títol el 1990. El 1997 es doctora en Informàtica per la mateixa Universitat. S'incorpora a l'UJI com a professor ajudant de facultat a l'octubre de 1995. El 1999 obté mitjançant oposició la plaça de Professor Titular d'Universitat que ocupa actualment.
  Ha tingut docència en primer i segon cicle de les antigues titulacions, en doctorat i, actualment, en estudis de grau.
  La seva activitat docent s'ha centrat principalment en les antigues titulacions d'informàtica. Actualment imparteix classes en el grau en Turisme. La seva activitat docent és generalment ben valorada per part dels estudiants, havent obtingut en els últims cursos acadèmics en els quals ha tingut docència una valoració mitjana en les enquestes docents superior a 4 punts sobre 5.
  Els seus camps d'interès científic comprenen l'aprenentatge automàtic, el reconeixement de formes, les tecnologies del llenguatge i la algorísmia. Ha participat en projectes de recerca d'àmbit estatal i és coautor d'articles i presentacions en congressos nacionals i internacionals, tant docents com investigadors. Està integrat en el grup de recerca de Percepció i Aprenentatge Computacionals i és membre de l'Institut de Noves Tecnologies de la Imatge.
  Ha estat membre del claustre de l'UJI de forma ininterrompuda des de juliol de 2002 i membre del Consell de Govern de l'UJI en diverses etapes des de 2003. Ha format part de les juntes de centre de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, de la Facultat de Ciències Humanes i Socials i de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Ha dirigit el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics des de maig de 2001 a maig de 2009 i des de juny de 2010 fins a juliol de 2011, data en la qual és nomenat vicerector de Campus, noves tecnologies i PAS, càrrec que exerceix fins a juny de 2014. des d'aquesta data ocupa el càrrec de vicerector de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Juan Pablo Aibar Ausina


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 10:45 12:15 09-09-2019 15-12-2019
  Divendres 10:15 11:45 09-09-2019 15-12-2019
  Dimarts 12:00 13:30 16-12-2019 22-01-2020
  Dijous 12:00 13:30 16-12-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 12:00 13:30 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 12:00 13:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Juan Pablo Aibar Ausina


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1003 - LA4 Dijous 15:30 17:30 03-10-2019 19-12-2019
  EE1003 - LA7 Dilluns 14:30 16:30 23-09-2019 09-12-2019
  EE1003 - LA8 Dilluns 14:30 16:30 30-09-2019 16-12-2019
  EE1003 - PR4 Dijous 11:30 12:30 19-09-2019 12-12-2019
  EE1003 - PR5 Divendres 12:00 13:00 20-09-2019 13-12-2019
  EE1003 - TE3 Dijous 10:30 11:30 12-09-2019 12-12-2019
  EE1003 - TE3 Dimecres 08:15 10:15 11-09-2019 11-12-2019
  EI1002 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 09-09-2019 16-12-2019
  EI1002 - LA3 Dimecres 12:30 15:00 11-09-2019 16-10-2019
  EI1002 - LA3 Dimecres 12:31 15:00 23-10-2019 04-12-2019
  EI1002 - LA6 Dimarts 12:00 14:30 10-09-2019 03-12-2019
  EM1003 - LA4 Dijous 15:30 17:30 03-10-2019 19-12-2019
  EM1003 - LA7 Dilluns 14:30 16:30 23-09-2019 09-12-2019
  EM1003 - LA8 Dilluns 14:30 16:30 30-09-2019 16-12-2019
  EM1003 - PR4 Dijous 11:30 12:30 19-09-2019 12-12-2019
  EM1003 - PR5 Divendres 12:00 13:00 20-09-2019 13-12-2019
  EM1003 - TE3 Dijous 10:30 11:30 12-09-2019 12-12-2019
  EM1003 - TE3 Dimecres 08:15 10:15 11-09-2019 11-12-2019
  EQ1003 - LA4 Dijous 15:30 17:30 03-10-2019 19-12-2019
  EQ1003 - LA7 Dilluns 14:30 16:30 23-09-2019 09-12-2019
  EQ1003 - LA8 Dilluns 14:30 16:30 30-09-2019 16-12-2019
  EQ1003 - PR4 Dijous 11:30 12:30 19-09-2019 12-12-2019
  EQ1003 - PR5 Divendres 12:00 13:00 20-09-2019 13-12-2019
  EQ1003 - TE3 Dijous 10:30 11:30 12-09-2019 12-12-2019
  EQ1003 - TE3 Dimecres 08:15 10:15 11-09-2019 11-12-2019
  ET1003 - LA4 Dijous 15:30 17:30 03-10-2019 19-12-2019
  ET1003 - LA7 Dilluns 14:30 16:30 23-09-2019 09-12-2019
  ET1003 - LA8 Dilluns 14:30 16:30 30-09-2019 16-12-2019
  ET1003 - PR4 Dijous 11:30 12:30 19-09-2019 12-12-2019
  ET1003 - PR5 Divendres 12:00 13:00 20-09-2019 13-12-2019
  ET1003 - TE3 Dijous 10:30 11:30 12-09-2019 12-12-2019
  ET1003 - TE3 Dimecres 08:15 10:15 11-09-2019 11-12-2019
  MT1002 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 09-09-2019 16-12-2019
  MT1002 - LA3 Dimecres 12:30 15:00 11-09-2019 16-10-2019
  MT1002 - LA3 Dimecres 12:31 15:00 23-10-2019 04-12-2019
  MT1002 - LA6 Dimarts 12:00 14:30 10-09-2019 03-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  TU0910 - LA4 Dijous 16:00 18:00 23-01-2020 07-05-2020
  TU0910 - LA4 Dilluns 16:00 18:00 27-01-2020 04-05-2020
  TU0910 - TU4 Dilluns 16:00 18:00 11-05-2020 11-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1003 - Informàtica Grau en Enginyeria Elèctrica
  EI1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica) Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1054 - Prácticas Externas y Proyecto de Final de Grado (Trabajo de Final de Grado) Grado en Ingeniería Informática
  EM1003 - Informàtica Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1003 - Informàtica Grau en Enginyeria Química
  ET1003 - Informàtica Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  MT1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica) Grau en Matemàtica Computacional
  TU0910 - Informàtica Grau en Turisme