UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

VILAR TORRES, JUAN MIGUEL
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics - Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Membre
 • Membre de l'institut d'investigació INIT - INSTITUT UNIVERSITARI DE NOVES TECNOLOGIES DE LA IMATGE
 • TI2221DD - (964 728365)
 • jvilar@uji.es - http://www3.uji.es/~jvilar
 • Ressenya Personal

  Juan Miguel Vilar Torres és Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de València i professor Titular d'Universitat en el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat Jaume I de Castelló des de l'any 1999.

  Ha impartit docència principalment en primer i segon cicle de la titulació d'Enginyeria Informàtica, a les titulacions d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, al grau d'Enginyer en Informàtica, al grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs i en el màster en Sistemes Intel·ligents, així com en altres titulacions de la universitat.

  És el responsable del grup de recerca en Percepció i Aprenentatge Computacionals.

  Ha estat director de les titulacions d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1022 - Algorítmia Grau en Enginyeria Informàtica
  MT1022 - Algorítmia Grau en Matemàtica Computacional
  VJ1229 - Aplicacions per a Dispositius Mòbils Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Easily solving dynamic programming problems in Haskell by memoization of hylomorphisms
  • David Llorens Piñana, Juan Miguel Vilar Torres. SOFTWARE-PRACTICE & EXPERIENCE . Num. 12. Vol. 50. pp. 2193-2211. 2020. Científic.

  • On hidden Markov models and cyclic strings for shape recognition
  • Vicente Palazón González, Andrés Marzal Varó, Juan Miguel Vilar Torres. PATTERN RECOGNITION . Num. 7. Vol. 47 . pp. 2490-2504. 2014. Científic.

  • Human or Computer Assisted Interactive Transcription: Automated Text Recognition, Text Annotation, and Scholarly Edition in the Twenty-first Century
  • M.J. Castro Bleda, Juan Miguel Vilar Torres, S. España Boquera, David Llorens Piñana, A. Marzal Varó, Andrés Marzal Varó, Federico Prat Villar. MIRABILIA. Num. 18. pp. 247-253. 2014. Científic.

  • Statistical Approaches to Computer-Assisted Translation
  • Sergio Barrachina Mir, F. Casacuberta Nolla, E. Cubel, A.L. Lagarda, J. Tomás, Juan Miguel Vilar Torres, O. Bender, J. Civera, S. Khadivi, H. Ney, E. Vidal Ruíz. COMPUTATIONAL LINGUISTICS . Num. 1. Vol. 35 . pp. 3-28. 2009. Científic.

  • Matrics, a Car License Plate Recognition System
  • Andrés Marzal Varó, Juan Miguel Vilar Torres, David Llorens Piñana, Vicente Palazón González, J. Martín. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4477/2007. pp. 282-289. 2007. Científic.

  • Cyclic Linear Hidden Markov Models for Shape Classification
  • Vicente Palazón González, Andrés Marzal Varó, Juan Miguel Vilar Torres. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4872. pp. 152-165. 2007. Científic.

  • An input panel and recognition engine for on-line handwriten text recognition
  • R. Garijo, S. Martín, Andrés Marzal Varó, Federico Prat Villar, Juan Miguel Vilar Torres, David Llorens Piñana. FRONTIERS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND APPLICATIONS. Num. 163. pp. 223-230. 2007. Científic.

  • A Novel Approach to Computer-Assisted Translation Based on Finite-State Transducers
  • J. Civera, Juan Miguel Vilar Torres, E. Cubel, A.L. Lagarda, Sergio Barrachina Mir, F. Casacuberta Nolla, E. Vidal Ruíz. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4002. pp. 32-42. 2006. Científic.

  • Car License Plates Extraction and Recognition Based on Connected Components Analysis and HMM Decoding
  • David Llorens Piñana, Andrés Marzal Varó, Vicente Palazón González, Juan Miguel Vilar Torres. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3522. pp. 571-578. 2005. Científic.

  • A SYNTACTIC PATTERN RECOGNITION APPROACH TO COMPUTER ASSISTED TRANSLATION
  • J. Civera, Juan Miguel Vilar Torres, E. Cubel, A.L. Lagarda, Sergio Barrachina Mir, F. Casacuberta Nolla, E. Vidal Ruíz, D. Picó, J. González. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3138. pp. 207-215. 2004. Científic.

  • SOME APPROACHES TO STATISTICAL AND FINITE-STATE SPEECH-TO-SPEECH TRANSLATION
  • F. Casacuberta Nolla, H. Ney, F.J. Och, E. Vidal Ruíz, Juan Miguel Vilar Torres, Sergio Barrachina Mir, I. García Varea, David Llorens Piñana, C. Martínez, S. Molau, F. Nevado, M. Pastor, D. Picó, A. Sanchís, C. Tillmann. COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE . Num. 18. pp. 25-47. 2004. Científic.

  • Pattern recognition approaches for speech-to-speech translation
  • F. Casacuberta Nolla, E. Vidal Ruíz, A. Sanchís, Juan Miguel Vilar Torres. CYBERNETICS AND SYSTEMS . Num. 1. Vol. 35 . pp. 3-17. 2004. Científic.

  • Finite State Language Models Smoothed Using n-Grams
  • David Llorens Piñana, Juan Miguel Vilar Torres, F. Casacuberta Nolla. INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE . Num. 16. Vol. 3 . pp. 275-289. 2002. Científic.

  • The Eutrans-I Spoken Language Translation System
  • Juan Carlos Amengual Argudo, María Asuncion Castaño Álvarez, Antonio Castellanos López, Víctor Manuel Jiménez Pelayo, David Llorens Piñana, Andrés Marzal Varó, Federico Prat Villar, Juan Miguel Vilar Torres, J.M. Benedí Ruiz, F. Casacuberta Nolla, M. Pastor Gadea, E. Vidal Ruíz. MACHINE TRANSLATION. Num. V-15 n1/2. pp. 75-103. 2000. Científic.

  Capítols de llibre


  • State: A multimodal tool for assited creation of corpora
  • Sergio Gragera, David Llorens Piñana, Andrés Marzal Varó, Federico Prat Villar, Juan Miguel Vilar Torres. Language Windowing through Corpora. La Coruña. Ed. Universidade da Coruña. 2010. ISBN 9788497494014. Científic.

  • Utilització docent d’un entorn de gestió de projectes informàtics
  • Joaquín López Sanchez-Montañes, José Salvador Sánchez Garreta, Juan Miguel Vilar Torres, Miguel Pérez Francisco, Oscar Belmonte Fernández, Pablo Boronat Pérez, Vicente Palazón González. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Pattern Recognition approaches to machine Translation at PRHLT group
  • J. Andrés, F. Casacuberta, J. Civera, E. Cubel, I. García Varea, J. González, M.T. González, A.L. Lagarda, J.R. Navarro, F. Nevado, D. Ortiz, D. Picó, L. Rodríguez, G. Sanchís, J. Tomás, E. Vidal, Juan Miguel Vilar Torres. Pattern Recognition: Progress, Directions and Applications. Barcelona. Ed. Universitat Autònoma de Barcelona. 2006. ISBN 8493365262. Científic.

  • Extended Finite State Models of Language
  • Juan Miguel Vilar Torres, Víctor Manuel Jiménez Pelayo, Juan Carlos Amengual Argudo, Antonio Castellanos López, David Llorens Piñana, E. Vidal. Text and Speech Translation by means of Subsequential Transducers. Cambridge (UK). Ed. Cambridge University Press. 1999. ISBN 052163198X. Científic.

  Ponències a congressos


  • A system for assisted transcription and annotation of ancient documents
  • María Jose Castro Bleda, Juan Miguel Vilar Torres, David Llorens Piñana, Andrés Marzal Varó, Federico Prat Villar, F. Zamora Martínez. 15th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI). Florencia (Itàlia). 19-06-2017. Científic. 2017. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450353335.

  • EM Training of Hidden Markov Models for Shape Recognition Using Cyclic Strings
  • Vicente Palazón González, Andrés Marzal Varó, Juan Miguel Vilar Torres. 20th International Conference, ICONIP 2013. Daegu (Corea, República de Corea del Sur). 03-11-2013. Científic. 2013. ISSN 0302-9743.

  • Speech Interaction in a Multimodal Tool for Handwritten Text Transcription
  • M.J. Castro Bleda, S. España Boquera, David Llorens Piñana, Andrés Marzal Varó, Federico Prat Villar, Juan Miguel Vilar Torres, F. Zamora Martínez. 13th International Conference on Multimodal Interaction (ICMI 2011). Alicante (Espanya). 14-11-2011. Científic. 2011. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450306416.

  • Towards a Qualitative Object Description based on Natural Language (QODNL)
  • Zoe Falomir Llansola, Lledó Museros Cabedo, Juan Miguel Vilar Torres. XIII Jornadas de ARCA. Sistemas Cualitativos y sus Aplicaciones en Diagnosis, Robótica e Inteligencia Ambiental (JARCA 2011). Huelva (Espanya). 26-06-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788461555130.

  • State, an Assisted Document Transcription System
  • David Llorens Piñana, Andrés Marzal Varó, Federico Prat Villar, Juan Miguel Vilar Torres. ICMI-MLMI 2009. Cambridge U.S.A.. 02-11-2009. Científic. 2009. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781605587721.

  • Improving a DTW-based Recognition Engine for On-line Handwritten Characters by Using MLPs
  • M.J. Castro Bleda, S. España Boquera, J. Gorbe, F. Zamora Martínez, David Llorens Piñana, Andrés Marzal Varó, Federico Prat Villar, Juan Miguel Vilar Torres. 10 th. International Conference on Document Analysis and Recognition. Barcelona (Espanya). 16-07-2009. Científic. 2009. Ed. IEEE. ISBN 9780769537252.

  • A Flexible System for Document Processing and Text Transcription
  • Juan Miguel Vilar Torres, M.J. Castro Bleda, F. Zamora Martínez, S. España Boquera, A. Gordo, David Llorens Piñana, Andrés Marzal Varó, Federico Prat Villar, J. Gorbe. XIII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial caepiattia 09. Sevilla (Espanya). 09-11-2009. Científic. 2009. Ed. Asociación Española para la Inteligencia Artificial. ISBN 9788469264249.

  • Efficient Computation of Confidence Intervals for Word Error Rates
  • Juan Miguel Vilar Torres. ICASSP International Conference on Acoustics, Speech anda Signal Processing. Las Vegas. Nevada. 30-03-2008. Científic. 2008. Ed. IEEE. ISBN 1424414849.

  • STATE: A Multimodal Assisted Text-Transciption System for Ancient Documents
  • A. Gordo, David Llorens Piñana, Andrés Marzal Varó, Federico Prat Villar, Juan Miguel Vilar Torres. DAS 2008 8 th. IAPR International Workshop on Document Analysis Systems. Japon (Japó). 16-09-2008. Científic. 2008. Ed. IEEE. ISBN 9780769533377.

  • The UJIpenchars Database: A Pen-Based Database of Isolated Handwritten Characters
  • David Llorens Piñana, Federico Prat Villar, Andrés Marzal Varó, Juan Miguel Vilar Torres, M.J. Castro Bleda, Juan Carlos Amengual Argudo, Sergio Barrachina Mir, Antonio Castellanos López, S. España Boquera, J.A. Gómez, J. Gorbe, A. Gordo, V. Palazón, Guillermo Peris Ripollés, R. Ramos Garijo, F. Zamora Martínez. 6th International Conference on Languages Resources and Evaluation. Marrakech (Marroc). 26-05-2008. Científic. 2008. Ed. European Language Resources Association (ELRA). ISBN 2951740840.

  • The ITI Statistical Machine Translation System
  • J. Tomás, Juan Miguel Vilar Torres, F. Casacuberta. TC-STAR workshop on "Speech-to-Speech Translation". Barcelona (Espanya). 19-06-2006. Científic. 2006. Ed. Antonio Bonafonte. ISBN 2951740832.

  • A Computer-Assisted Translation Tool based on Finite-State Technology
  • J. Civera, Juan Miguel Vilar Torres, A.L. Lagarda, E. Cubel, Sergio Barrachina Mir, F. Casacuberta, E. Vidal. 11th Annual Conference of the European Association for Machine Translation. Oslo (Noruega). 19-06-2006. Científic. 2006. Ed. European Association for Machine Translation (EAMT). ISBN 8273682943.

  • Computer-Assisted Translation using Finite-State Transducers
  • J. Civera, E. Cubel, A.L. Lagarda, F. Casacuberta, E. Vidal, Juan Miguel Vilar Torres, Sergio Barrachina Mir. XXI Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural. Granada (Espanya). 14-09-2005. Científic. 2005. ISSN 1135-5948.

  • Experiments Using MAR for Aligning Corpora
  • Juan Miguel Vilar Torres. Proceedings of the ACL Workshop on Building and Using Parallel Texts. Ann Arbor, Michigan (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 25-06-2005. Científic. 2005. Ed. Association for Computational Linguistics (ACL). ISBN 1932432531.

  • A Recursive Statistical Translation Model
  • Juan Miguel Vilar Torres, E. Vidal. Proceedings of the ACL Workshop on Building and Using Parallel Texts. Ann Arbor, Michigan (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 25-06-2005. Científic. 2005. Ed. Association for Computational Linguistics (ACL). ISBN 1932432531.

  • FROM MACHINE TRANSLATION TO COMPUTER ASSISTED TRANSLATION USING FINITE-STATE MODELS
  • J. Civera, E. Cubel, A.L. Lagarda, D. Picó, J. González, E. Vidal, F. Casacuberta, Juan Miguel Vilar Torres, Sergio Barrachina Mir. ACL 04. Barcelona (Espanya). 21-07-2004. Científic. 2004. Ed. Association for Computational Linguistics (ACL). ISBN 1932432345.

  • FINITE-STATE MODELS FOR COMPUTER ASSISTED TRANSLATION
  • E. Cubel, J. Civera, Juan Miguel Vilar Torres, A.L. Lagarda, F. Casacuberta, E. Vidal, D. Picó, J. González, L. Rodríguez. European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2004). Valencia (Espanya). 22-08-2004. Científic. 2004. Ed. Ios Press. ISBN 1586034529.

  • AUTOMATIC DISCOVERY OF TRANSLATION COLLOCATIONS FROM BILINGUAL CORPORA
  • Sergio Barrachina Mir, Juan Miguel Vilar Torres. European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2004). Valencia (Espanya). 22-08-2004. Científic. 2004. Ed. Ios Press. ISBN 1586034529.

  • "Incremental and iterative monolingual clustering algorithms"
  • Sergio Barrachina Mir, Juan Miguel Vilar Torres. 8th European Conference on Speech Communication and Technology. Ginebra (Switzerland). 01-09-2003. Científic. 2003.

  • Architectures for Speech-to-Speech Translation Using Finite-state Models
  • F. Casacuberta, E. Vidal, Juan Miguel Vilar Torres. Proc. of ACL-02 Workshop on Speech-to-Speech Translation: Algorithms and Systems. Philadelphia (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 11-07-2002. Científic. 2002. Ed. Association for Computational Linguistics (ACL). ISBN 1558608842.

  • Redes Neuronales y Técnicas Inductivas de Categorización Aplicadas a la Traducción (NeuroTrad)
  • María Asuncion Castaño Álvarez, Sergio Barrachina Mir, Gustavo Adolfo Casañ Núñez, Federico Prat Villar, Juan Miguel Vilar Torres. I Jornadas en Tecnología del Habla. Sevilla (Espanya). 06-11-2000. Científic. 2002. Ed. Mergablum Edición y Comunicación. ISBN 8495118580.

  • Combining automata and n-grams
  • David Llorens Piñana, Juan Miguel Vilar Torres, F. Casacuberta. 9th. Spanish Symposium on Pattern Recognition and Image Analysis. Castelló (Espanya). 16-05-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213515.

  • Speech-to-speech translation based of finite-state transducers
  • David Llorens Piñana, F. Casacuberta, C. Martínez, Juan Miguel Vilar Torres, S. Molau, F. Nevado, H. Ney, M. Pastor, D. Picó, A. Sanchís, J.M. Vilar. Proceedings vol. VI of VI (2001 IEEE International conference on Acoustics, Speech, and Signal Procesing- ICASSP '01)). Salt Lake City (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 07-05-2001. Científic. 2001. Ed. IEEE. ISBN 0780370414.

  • Improving Bilingual Clustering by Automatic Compound Discovery
  • Sergio Barrachina Mir, Juan Miguel Vilar Torres. 9th. Spanish Symposium on Pattern Recognition and Image Analysis. Benicàssim (Spain). 16-05-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213515.

  • Grammatical Inference: Algorithms and Applications
  • Juan Miguel Vilar Torres. Improve the Learning of Subsequential Transducers by Using Alignments and Dictionaries. Portugal. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Springer. ISBN 3540410112.

  • Automatically deriving categories for translation
  • Sergio Barrachina Mir, Juan Miguel Vilar Torres. 6th European Conference on Speech Communication and Technology. Budapest (Hongria). 05-09-1999. Científic. 1999.

  • Bilingual Clustering Using Monolingual Algorithms
  • Sergio Barrachina Mir, Juan Miguel Vilar Torres. 8th International Conference on Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation (TMI 99). University College, Chester, England. 23-08-1999. Científic. 1999.

  • Improved bilingual clustering through monolingual clustering
  • Sergio Barrachina Mir, Juan Miguel Vilar Torres. VIII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial. Murcia (Spain). 16-11-1999. Científic. 1999. Ed. Comité Organizador CAEPIA-TTIA'99. ISBN 9788493117016.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Suavizado de Autómatas y Traductores Finitos Estocásticos
  • Juan Miguel Vilar Torres, Francisco Casacuberta Nolla. Univrsidad Politécnica de Valencia- Departamento de Sistemas Informáticos y Computación (Espanya). Llorens Piñana, David. Num. sobresaliente cum laude. 21-07-2000.

  Comités de congresos


  • Juan Miguel Vilar Torres. International Workshop on Spoken Language Translation-IWSLT 2005. Pittsburgh. 24-10-2005. Científic.

  • Juan Miguel Vilar Torres. 10th Conference of The European Chapter of the Association for computational Linguistics, EACL 2003. Budapest. 12-04-2003. Científic.