UJI

Informació personal

LANZA CRUZ, INDIRA LÁZARA
 • Personal investigador en formació (Programa propi UJI)
 • Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics - Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Becari/ària FPI de la UJI
 • Membre del grup d'investigació TKBG - Bases de Coneixement Temporal
 • TI2227DD - (964 728371)
 • lanza@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Indira Lázara Lanza Cruz


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 12:00 14:00 09-09-2019 22-01-2020

  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 12:00 14:00 23-01-2020 31-07-2020

  Horari de docència de Indira Lázara Lanza Cruz


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EI1002 - LA2 Dimecres 12:30 15:00 11-09-2019 04-12-2019
  MT1002 - LA2 Dimecres 12:30 15:00 11-09-2019 04-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica) Grau en Enginyeria Informàtica
  MT1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica) Grau en Matemàtica Computacional