UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

GRANGEL SEGUER, MARÍA DE LOS REYES
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics - Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Representant CIT
 • Vicedirector/a d'escola tècnica superior
 • Membre del grup d'investigació Enginyeria del Coneixement
 • TI1218DD - (964 728328)
 • grangel@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-4049-3888
 • - http://www3.uji.es/~grangel

  Ressenya Personal

  Reyes Grangel Seguer és Doctora per la Universitat Jaume I amb menció de doctorat europeu i Professora Contractada Doctora en el Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics d'aquesta universitat des de 2008.

  El seu perfil docent està especialitzat en l'enginyeria del programari, tema que ha impartit en segon cicle, grau i màster de les titulacions d'informàtica des de fa 15 anys. Actualment, és professora d'aquesta matèria en el Màster Erasmus Mundus en Tecnologies Geoespacials i en el Grau en Enginyeria Informàtica. És directora del seminari permanent en innovació educativa 'Grup d'Innovació Educativa en Enginyeria del Programari 2.0' i també participa en altres projectes de millora i innovació educativa, sent coautora de prop de 15 publicacions en aquest context.

  És membre del 'Grup de Recerca en Enginyeria del Coneixement'. Les seus línies d'investigació es centren en el modelat del coneixement empresarial, l'enginyeria dirigida per models i els mètodes àgils, amb l'objectiu de fer les empreses més interoperables. Actualment, està treballant en dos projectes d'investigació en enginyeria dirigida per models aplicada al domini de la Responsabilitat Social Corporativa (CSR) i de les Guies Clíniques Interpretables per Computador (CIGs). És coautora de prop de 30 publicacions en aquest àmbit, ha participat en nombrosos projectes d'investigació, estant IP de dos, i té reconeguts dos sexennis d'investigació.

  Ha sigut Secretària del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, membre de la Junta de Centre de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals i vocal en diverses comissions. En l'actualitat, és membre del Claustre, representant del Claustre en la Comissió d'Estudis i Professorat i coordinadora de 3r curs del Grau en Enginyeria Informàtica.


  Horari Actual


  Horari de tutories de María de los Reyes Grangel Seguer


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:30 13:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 11:30 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:00 12:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dimecres 12:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María de los Reyes Grangel Seguer


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EI1030 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 27-01-2020 18-05-2020
  EI1030 - LA1 Dilluns 12:00 14:30 24-02-2020 06-04-2020
  EI1030 - SE1 Dilluns 09:30 12:00 03-02-2020 03-02-2020
  EI1030 - SE1 Dilluns 12:00 14:30 03-02-2020 17-02-2020
  EI1030 - TE1 Dimecres 10:00 12:00 29-01-2020 25-03-2020
  EI1032 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 27-01-2020 18-05-2020
  EI1032 - LA1 Dilluns 12:00 14:30 24-02-2020 06-04-2020
  EI1032 - SE1 Dilluns 09:30 12:00 03-02-2020 03-02-2020
  EI1032 - SE1 Dilluns 12:00 14:30 03-02-2020 17-02-2020
  EI1032 - TE1 Dimecres 10:00 12:00 29-01-2020 25-03-2020
  EI1050 - LA1 Dimecres 15:00 17:00 26-02-2020 29-04-2020
  EI1050 - SE1 Dimecres 17:30 19:30 12-02-2020 19-02-2020
  EI1050 - SE1 Dimecres 15:00 17:00 12-02-2020 19-02-2020
  EI1050 - TE1 Dilluns 17:30 19:30 27-01-2020 24-02-2020
  EI1050 - TE1 Dilluns 15:00 17:00 27-01-2020 24-02-2020
  MT1046 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 27-01-2020 18-05-2020
  MT1046 - LA1 Dilluns 12:00 14:30 24-02-2020 06-04-2020
  MT1046 - SE1 Dilluns 09:30 12:00 03-02-2020 03-02-2020
  MT1046 - SE1 Dilluns 12:00 14:30 03-02-2020 17-02-2020
  MT1046 - TE1 Dimecres 10:00 12:00 29-01-2020 25-03-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1030 - Anàlisi de Sistemes d'Informació Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1032 - Anàlisi de Programari Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1050 - Mètodes Àgils Grau en Enginyeria Informàtica
  MT1046 - Sistemes d'Informació Integrats Grau en Matemàtica Computacional
  SIW003 - Software Engineering Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial (Pla de 2013)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Agile Model-Driven Methodology to Implement Corporate Social Responsibility
  • María de los Reyes Grangel Seguer, María Cristina Campos Sancho. COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING . Vol. 127. pp. 116-128. 2019. Científic.

  • A Domain-Specific Modelling Language for Corporate Social Responsibility (CSR)
  • María Cristina Campos Sancho, María de los Reyes Grangel Seguer. COMPUTERS IN INDUSTRY. Vol. 97. pp. 97-110. 2018. Científic.

  • ¿Cómo potenciar el emprendimiento y la innovación mediante el desarrollo de proyectos de base tecnológica en el contexto docente universitario?
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, María de los Reyes Grangel Seguer, Oscar Belmonte Fernández, Sergio Aguado González. TECNOLOGIA, CIENCIA Y EDUCACION. pp. 11-33. 2017. Docent.

  • A Software Engineering-Based Methodology for Selecting and Implementing Web 2.0 Technologies for Teaching
  • María de los Reyes Grangel Seguer, María Cristina Campos Sancho, Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana, Sergio Palomero Rodenas. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION. Num. 6A. Vol. 31 . pp. 1645-1660. 2015. Científic.

  • Maturity Model for Interoperatibility Potential Measurement
  • María Cristina Campos Sancho, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, María de los Reyes Grangel Seguer, R. Poler. INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT . Num. 3. Vol. 30 . pp. 218-234. 2013. Científic.

  • Transformation of decisional models into UML: application to GRAI grids
  • María de los Reyes Grangel Seguer, Michel Bigand, Jean-Pierre Bourey. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING. Num. 7. Vol. 23 . pp. 655-672. 2010. Científic.

  • Methodology for the implementation of knowledge management systems
  • Ricardo Chalmeta Rosaleñ, María de los Reyes Grangel Seguer. JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY. Num. 5. Vol. 59 . pp. 742-755. 2008. Científic.

  • A comparison of model transformation tools: Application for Transforming GRAI Extended Actigrams into UML Activity Diagrams
  • Ramzi Ben Salem, María de los Reyes Grangel Seguer, Jean-Pierre Bourey. COMPUTERS IN INDUSTRY. Num. 7. Vol. 59 . pp. 682-693. 2008. Científic.

  • A Modelling Framework for Sharing Knowledge
  • María de los Reyes Grangel Seguer, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, María Cristina Campos Sancho. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. LNAI 4693. pp. 1230-1237. 2007. Científic.

  • ISO 15531 MANDATE: A Product-process-resource based Approach for Managing Modularity in Prodution Management
  • A.F. Cutting-Decelle, R.I.M. Young, J.J. Michel, María de los Reyes Grangel Seguer, J. Le Cardinal, J.P. Bourey. CONCURRENT ENGINEERING-RESEARCH AND APPLICATIONS . Num. 2. Vol. 15 . pp. 217-235. 2007. Científic.

  • Exchange of Business Process Models Using the POP* Meta-model
  • María de los Reyes Grangel Seguer, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, S. Schuster, I. Peña. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3812. pp. 233-244. 2006. Científic.

  • Requirements to Improve the Synchronisation of Inter-enterprise Models
  • María Cristina Campos Sancho, María de los Reyes Grangel Seguer, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, Oscar Coltell Simón. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3812. pp. 353-362. 2006. Científic.

  • Performance measurement systems for virtual enterprise integration
  • Ricardo Chalmeta Rosaleñ, María de los Reyes Grangel Seguer. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING. Num. 1. Vol. 18 . pp. 73-84. 2005. Científic.

  • Methodology for the Development of a Sectoral Standard for EDI
  • María de los Reyes Grangel Seguer, Ricardo Chalmeta Rosaleñ. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3289. pp. 641-652. 2004. Científic.

  • Virtual Integration of the Tile Industry (VITI)
  • Ricardo Chalmeta Rosaleñ, María de los Reyes Grangel Seguer, A. Ortíz, R. Poler. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 2814 . pp. 65-76. 2003. Científic.

  • ARDIN extension for Virtual Enterprise Integration
  • Ricardo Chalmeta Rosaleñ, María de los Reyes Grangel Seguer. JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE . Num. 67. pp. 141-152. 2003. Científic.

  • Reference Architectures for Enterprise Integration
  • Ricardo Chalmeta Rosaleñ, María Cristina Campos Sancho, María de los Reyes Grangel Seguer. JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE . Num. 57. pp. 175-191. 2001. Científic.

  Llibres


  • Fonaments d’enginyeria del programari
  • María Cristina Campos Sancho, María de los Reyes Grangel Seguer, María Victoria Nebot Romero. 2017. Autoria. Docent. ISBN 9788416356942. Ed. Universitat Jaume I.

  • Apunts d'Enginyeria del Programari de Gestió I
  • María Cristina Campos Sancho, María de los Reyes Grangel Seguer, Vicente Verde Peleato. 2011. Autoria. Docent. ISBN 9788469428702. Universitat Jaume I (Castellón). Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Modelado empresarial
  • Sergio Palomero Rodenas, Verónica Pazos Corella, María de los Reyes Grangel Seguer, María Cristina Campos Sancho. Interoperabilidad empresarial. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490331453. Científic.

  • Generación de software interoperable a partir de modelos
  • Verónica Pazos Corella, Sergio Palomero Rodenas, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, María de los Reyes Grangel Seguer, María Cristina Campos Sancho. Interoperabilidad empresarial. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490331453. Científic.

  • Requirements for Establishing a Coneptual Knowledge Framework in Virtual Enterprises
  • María de los Reyes Grangel Seguer, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, María Cristina Campos Sancho. Technologies for Business Information Systems. Netherlands. Ed. Springer. 2007. ISBN 9781402056345. Científic.

  • Aplicació dels contractes d'aprenentatge en l'assignatura "Aplicacions per a la gestió" de l'Enginyeria tècnica en informàtica de gestió
  • Francisco Juan García Bacete, María de los Reyes Grangel Seguer. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • El tercer ciclo en ciencias de la computación e ingeniería informática: Crítica de la estructura docente.
  • Oscar Coltell Simón, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, María Cristina Campos Sancho, María de los Reyes Grangel Seguer. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Iniciativa docente para que los alumnos de Ingeniería del Software tomen conciencia del planteamiento formal de la disciplina
  • María Cristina Campos Sancho, Oscar Coltell Simón, María de los Reyes Grangel Seguer, Ricardo Chalmeta Rosaleñ. X Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. -. Ed. Universitat Politècnica de València. 2002. ISBN 8497052080. Docent.

  • Apoyo tecnológico para asignaturas tecnológicas: el caso de Ingeniería del Software
  • María Cristina Campos Sancho, Oscar Coltell Simón, María de los Reyes Grangel Seguer, Ricardo Chalmeta Rosaleñ. X Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. -. Ed. Universitat Politècnica de València. 2002. ISBN 8497052080. Docent.

  Ponències a congressos


  • How to implement scrum manager in the software engineering route?
  • María de los Reyes Grangel Seguer, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Oscar Belmonte Fernández. 13 th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Espanya). 11-03-2019. Docent. 2019. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409086191.

  • Research Topics in Computer-Interpretable Guidelines
  • María del Mar Marcos López, Begoña Martínez Salvador, María Cristina Campos Sancho, María de los Reyes Grangel Seguer. XVIII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (CAEPIA). Granada (Espanya). 23-10-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409056439.

  • Conectando lo que sé hacer con lo que puedo llegar a hacer: el reto de emprender desde el aula
  • Maria Mercedes Segarra Ciprés, Oscar Belmonte Fernández, María de los Reyes Grangel Seguer, Sergio Aguado González. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Una experiencia colaborativa para fomentar el emprendimiento en el gardo de ingeniería informática
  • Oscar Belmonte Fernández, Amparo López Meri, María de los Reyes Grangel Seguer, María de las Mercedes Segarra Ciprés. XIV Jornades de xarxes d'invetigació en docència universitària. Alicante. 30-06-2016. Docent. 2016.

  • Una experiencia colaborativa para fomentar el emprendimiento en el grado de ingeniería informática
  • Oscar Belmonte Fernández, Amparo López Meri, María de los Reyes Grangel Seguer, María de las Mercedes Segarra Ciprés. XIV Jornadas de redes de investigación en docencia universitaria - Investigación, innovación y enseñanza universitaria: enfoques pluridisciplinares. Alicante. 30-06-2016. Docent. 2016. Ed. Universitat d'Alacant. ISBN 9788460879763.

  • Desde la Iniciativa Empresarial hacia el éxito pasando por Metodologías Ágiles e Ingeniería del Software
  • Oscar Belmonte Fernández, María de las Mercedes Segarra Ciprés, María de los Reyes Grangel Seguer, Sergio Aguado. XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI2016). Almería. 06-07-2016. Docent. 2016. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788416642304.

  • Coordinación de asignaturas en el itinerario de ingeniería del software
  • María de los Reyes Grangel Seguer, María Cristina Campos Sancho, Lledó Museros Cabedo, Oscar Belmonte Fernández, Ramón Alberto Mollineda Cardenas. International Virtual Conference on Education, Social and Technological Sciences (EduRe'14). Valencia. 13-03-2014. Docent. 2014. Ed. EduRe Academy. ISBN 8469599712.

  • How to Apply Model Driven Engineering to Develop Corporate Social Responsibility Computer Systems
  • María Cristina Campos Sancho, María de los Reyes Grangel Seguer. Modeling and Simulation in Engineering, Economics, and Management. Proceedings (International Conference on Modeling and Simulation in Engineering, Economics, and Management, MS 2013). Castelló (Espanya). 06-06-2013. Científic. 2013. Ed. Springer. ISBN 9783642382789.

  • Contratos de aprendizaje y evaluación entre iguales para responsabilizar al alumno de su aprendizaje
  • María de los Reyes Grangel Seguer, María Cristina Campos Sancho. XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2013). Castellón de la PLana. 10-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469580516.

  • A model driven framework for corporate social responsibility computer systems
  • María Cristina Campos Sancho, María de los Reyes Grangel Seguer. International Conference on Modeling and Simulation in Engineering, Economics, and Management - MS'13CS. Castellón (Espanya). 06-06-2013. Científic. 2013. ISSN 1961-5086.

  • Metodología para seleccionar tecnologías Web 2.0 para la docencia
  • María de los Reyes Grangel Seguer, María Cristina Campos Sancho, Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana, Sergio Palomero Rodenas. XVIII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática - JENUI 2012. Ciudad Real. 10-07-2012. Docent. 2012. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 8469539418.

  • Modelling Open Innovation for FInES
  • María de los Reyes Grangel Seguer, María Cristina Campos Sancho, Sergio Palomero Rodenas, María de las Mercedes Segarra Ciprés. Enterprise Interoperability V-Shaping Enterprise Interoperability in the Future Internet (6 th International Conference Interroperability for enterprise system and Aplictions - I-ESA 2012). Universitat Politécnica de València (Espanya). 22-03-2012. Científic. 2012. Ed. Springer. ISBN 9781447128182.

  • Fomentant l'autonomia en l'aprenentatge de l'Enginyeria del programari
  • María de los Reyes Grangel Seguer, María Cristina Campos Sancho. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Marco tecnológico para fomentar el aprendizaje cooperativo en la asignatura de Ingeniería del Software
  • María de los Reyes Grangel Seguer, María Cristina Campos Sancho. Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo (JAC 2011). Castelló de la Plana. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469441114.

  • El e-portfolio en la Ingeniería del Software como una herramienta de reflexión en el proceso de aprendizaje
  • María de los Reyes Grangel Seguer, María Cristina Campos Sancho, Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana. XVII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2011). Sevilla (España). 05-07-2011. Docent. 2011. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788469451564.

  • Aprender a aprender estudiando Ingeniería del Software
  • María de los Reyes Grangel Seguer, María Cristina Campos Sancho, Vicente Verde Peleato, Cristina Rebollo Santamaría. XVI Jornadas de enseñanza universitaria de la Informática (JENUI 2010). Santiago de Compostela. 07-07-2010. Docent. 2010. Ed. Unidixital. ISBN 8469337417.

  • Improving Interoperability using a UML Profile for Enterprise Modelling
  • María de los Reyes Grangel Seguer, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, María Cristina Campos Sancho, Sergio Palomero Rodenas. IESA 2010. Coventry. 12-04-2010. Científic. 2010. Ed. Springer. ISBN 9781849962568.

  • A UML Profile as Support for Transformation of Business Process Models at Enterprise Level
  • María de los Reyes Grangel Seguer, Bigand Michel, Jean-Pierre Bourey. 1st International Workshop on Model Driven Interoperability for Sustainable Information Systems (MDISIS'08). Montpellier (França). 16-06-2008. Científic. 2008.

  • A Methodological Proposal for the Development of an Interoperability Framework
  • María Cristina Campos Sancho, I. Martí, María de los Reyes Grangel Seguer, A. Mascherpa, Ricardo Chalmeta Rosaleñ. 1st International Workshop on Model Driven Interoperability for Sustainable Information Systems (MDISIS'08). Montpellier (França). 16-06-2008. Científic. 2008.

  • A proposal for Goal Modelling Using a UML Profile
  • María de los Reyes Grangel Seguer, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, María Cristina Campos Sancho, R. Sommar, J.P. Bourey. Enterprise interoperability III: new challenges and industrial approaches (4th International Conference on Interoperability for Enterprise Software and Applications, I-ESA 2008). Berlín (Alemanya). 26-03-2008. Científic. 2008. Ed. Springer. ISBN 9781848002203.

  • UML for Enterprise Modelling: basis for a Model-Driven Approach
  • María de los Reyes Grangel Seguer, J.P. Bourey, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, M. Bigand. Enterprise Interoperability. New Challenges and approaches (2nd International Conference on Interoperability for Enterprise, I-ESA 2006). Burdeaux (França). 20-03-2006. Científic. 2007. Ed. Springer. ISBN 9781846287138.

  • Solving Problems in the Parameterisation of ERPs Using a Model-Driven Approach
  • María de los Reyes Grangel Seguer, Jean-Pierre Bourey, Arne J. Berre. Enterprise Interoperability. New Challenges and approaches (2nd International Conference on Interoperability for Enterprise, I-ESA 2006). Burdeaux (França). 20-03-2006. Científic. 2007. Ed. Springer. ISBN 9781846287138.

  • Ontology Based Communications Through Model DrivenTools: Feasibility of the MDA Approach in Urban Engineering Projects
  • María de los Reyes Grangel Seguer, C. Métral, A. F. Cutting.Decelle, J.P. Bourey, R.I.M. Young. COST C21 'Urban Ontologies for an iproved communication in UCE projects' 1St Workshop of COST Action C21 'Ontologies for Urban Development: Interfacing Urban Information Systems'. Ginebra. 06-11-2006. Científic. 2007. ISSN 1860-949X.

  • Analysing CIM2PIM Approaches to Improve Model Driven Interoperability
  • María de los Reyes Grangel Seguer, K. Correa, F. D'Antonio, J-P Bourey, A. J. Berre. 3rd Int. Conf. on Interoperability of ESA (I-ESA'07). Madeira (Portugal). 28-03-2007. Científic. 2007. Ed. Springer. ISBN 9781846288579.

  • Transforming GRAI Models into UML Models, a First Step To Model Driven Interoperability
  • María de los Reyes Grangel Seguer, Ben Salem, J-P Bourey, N. Daclin, Y. Ducq. 3rd Conf. on Interoperability of ESA (I-ESA'07). Madeira (Portugal). 28-03-2007. Científic. 2007. Ed. Springer. ISBN 9781846288579.

  • Using UML Profiles for Enterprise Knowledge Modelling
  • María de los Reyes Grangel Seguer, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, María Cristina Campos Sancho. 11th IEEE International Enterprise Distributed Object Computing Conference-VORTE 2007 Workshop. (840) (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 15-10-2007. Científic. 2007. Ed. IEEE. ISBN 9780769533384.

  • Definition of Target Knowledge in Virtual Enterprises
  • María de los Reyes Grangel Seguer, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, María Cristina Campos Sancho. 9th. International Conference on Business Information Systems (BIS 2006). Klagenfurt, Austria. 31-05-2006. Científic. 2006. Ed. Gesellschaft für Informatik. ISBN 288579179X.

  • A proposal for Modelling Enterprise Knowledge in Virtual Enterprises
  • María de los Reyes Grangel Seguer. 2nd International Conference on Interoperability for Enterprise (I-ESA 2006). Bordeaux (França). 20-03-2006. Científic. 2006. Ed. Herve Panetto. ISBN 9781905209613.

  • Enterprise Modelling, an overview focused on software generation
  • María de los Reyes Grangel Seguer, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, María Cristina Campos Sancho, Oscar Coltell Simón. Interoperability of Enterprise Software and Applications (INTEROP-ESA 2005). Geneva . Suiza. 23-02-2005. Científic. 2005. Ed. Hermes Science Publishing. ISBN 1905209495.

  • An Appproach to the Enterprise Integration
  • Ricardo Chalmeta Rosaleñ, María de los Reyes Grangel Seguer, María Cristina Campos Sancho, Oscar Coltell Simón. 16th Conference on Advanced Information Systems Engineering. Riga, Latvia. 07-06-2004. Científic. 2004. Ed. Faculty of Computer Science and Information Technology (Riga Technical University). ISBN 9984976734.

  Comités de congresos


  • Víctor Roda Casanova, Ignacio Miralles Tena, Juan Antonio García Esparza, María de los Reyes Grangel Seguer, Ángel Barragán Cervera. I Congreso Internacional Online sobre Tecnología e Ingeniería: Procesos y Productos. Alcoy (Espanya). 12-02-2018. Científic.

  • María Mercedes Marqués Andrés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, Juan Pablo Aibar Ausina, José Ignacio Aliaga Estellés, Juan Carlos Amengual Argudo, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, María de los Reyes Grangel Seguer, Dolores María Llidó Escrivá, María de los Ángeles López Malo, Ester Martínez Martín, Rafael Mayo Gual, Lledó Museros Cabedo, Jorge Sales Gil, Ismael Sanz Blasco, Vicente Ramón Tomás López, Vicente Javier Traver Roig. JENUI 2013 XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Castellón de la Plana. 10-07-2013. Docent.

  • María Mercedes Marqués Andrés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, Juan Pablo Aibar Ausina, José Ignacio Aliaga Estellés, Juan Carlos Amengual Argudo, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, María de los Reyes Grangel Seguer, Dolores María Llidó Escrivá, José Martínez Sotoca, Ester Martínez Martín, Rafael Mayo Gual, Lledó Museros Cabedo, Jorge Sales Gil, Ismael Sanz Blasco, Vicente Ramón Tomás López, Vicente Javier Traver Roig. Simposio-Taller sobre estrategias y herramientas para el aprendizaje y la evaluación. Castellón (España). 09-07-2013. Docent.

  Referee de publicacions periòdiques