UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

ECHAGÜE GUARDIOLA, JUAN JESÚS
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors - Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Representant CIT
 • Membre del grup d'investigació Grup de Xarxes
 • TI1109DD - (964 728259)
 • echague@uji.es - //www3.uji.es/~echague
 • Ressenya Personal

  Juan Echagüe Guardiola és Doctor en Informàtica per la Universitat Jaume I de Castelló i Professor Titular d'Universitat en el Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors.

  Ha impartit docència en primer i segon cicle i doctorat, principalment en les titulacions d'informàtica i en el Grau en Enginyeria Informàtica.

  És membre del grup de recerca de Xarxes.


  Està en possessió dels següents indicadors de qualitat científica:

  2 sexennis investigadors.
  1 investigador principal en un projecte finançat.
  7 artículs publicats en revistes indexades en el JCR.

  Links

  Investigació


  Horari Actual


  Horari de tutories de Juan Jesús Echagüe Guardiola


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 14:30 15:30 09-09-2019 22-01-2020
  Dimarts 09:30 11:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:30 11:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 11:30 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Juan Jesús Echagüe Guardiola


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1003 - LA13 Dijous 12:30 14:30 26-09-2019 12-12-2019
  EE1003 - LA14 Dijous 12:30 14:30 03-10-2019 19-12-2019
  EI1004 - LA2 Dimarts 11:30 13:30 24-09-2019 17-12-2019
  EI1014 - AV2 Dilluns 08:00 12:00 09-09-2019 16-12-2019
  EI1014 - TE2 Dilluns 15:30 17:00 09-09-2019 25-11-2019
  EI1014 - TE2 Dimarts 15:30 17:00 10-09-2019 10-12-2019
  EM1003 - LA13 Dijous 12:30 14:30 26-09-2019 12-12-2019
  EM1003 - LA14 Dijous 12:30 14:30 03-10-2019 19-12-2019
  EQ1003 - LA13 Dijous 12:30 14:30 26-09-2019 12-12-2019
  EQ1003 - LA14 Dijous 12:30 14:30 03-10-2019 19-12-2019
  ET1003 - LA13 Dijous 12:30 14:30 26-09-2019 12-12-2019
  ET1003 - LA14 Dijous 12:30 14:30 03-10-2019 19-12-2019
  MT1004 - LA2 Dimarts 11:30 13:30 24-09-2019 17-12-2019
  MT1014 - AV2 Dilluns 08:00 12:00 09-09-2019 16-12-2019
  MT1014 - TE2 Dilluns 15:30 17:00 09-09-2019 25-11-2019
  MT1014 - TE2 Dimarts 15:30 17:00 10-09-2019 10-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EI1010 - AV2 Dilluns 08:00 12:00 27-01-2020 18-05-2020
  EI1010 - LA1 Divendres 12:30 14:30 14-02-2020 22-05-2020
  EI1010 - LA4 Dijous 09:30 11:30 13-02-2020 21-05-2020
  EI1010 - TE2 Dijous 08:30 09:30 23-01-2020 14-05-2020
  EI1010 - TE2 Dimarts 11:00 12:30 28-01-2020 19-05-2020
  EI1019 - LA3 Divendres 09:00 11:00 31-01-2020 22-05-2020
  EI1019 - LA5 Dimarts 12:30 14:30 28-01-2020 19-05-2020
  MT1010 - AV2 Dilluns 08:00 12:00 27-01-2020 18-05-2020
  MT1010 - LA1 Divendres 12:30 14:30 14-02-2020 22-05-2020
  MT1010 - LA4 Dijous 09:30 11:30 13-02-2020 21-05-2020
  MT1010 - TE2 Dijous 08:30 09:30 23-01-2020 14-05-2020
  MT1010 - TE2 Dimarts 11:00 12:30 28-01-2020 19-05-2020
  MT1019 - LA3 Divendres 09:00 11:00 31-01-2020 22-05-2020
  MT1019 - LA5 Dimarts 12:30 14:30 28-01-2020 19-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1003 - Informàtica Grau en Enginyeria Elèctrica
  EI1004 - Estructura de Computadors Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1010 - Arquitectura de Computadors Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1014 - Sistemes Operatius Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1019 - Administració i Configuració de Xarxes Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1054 - Prácticas Externas y Proyecto de Final de Grado (Trabajo de Final de Grado) Grado en Ingeniería Informática
  EM1003 - Informàtica Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1003 - Informàtica Grau en Enginyeria Química
  ET1003 - Informàtica Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  MT1004 - Estructura de Computadors Grau en Matemàtica Computacional
  MT1010 - Arquitectura de Computadors Grau en Matemàtica Computacional
  MT1014 - Sistemes Operatius Grau en Matemàtica Computacional
  MT1019 - Administració i Configuració de Xarxes Grau en Matemàtica Computacional

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Problemes per a un curs introductori als circuits digitals
  • Germán León Navarro, José Vicente Martí Avilés, Vicente Andreu Navarro, María Isabel Castillo Catalán, Juan Jesús Echagüe Guardiola, Juan Carlos Fernández Fernández, José Maria Martín Algarra, Rafael Mayo Gual, Federico Prat Villar. 2000. Autoria. Científic. ISBN 8480213272. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Desarrollo de un módulo moodle para la adaptación del proyecto fin de carrera al eee
  • Juan Jesús Echagüe Guardiola, Vicente Cholvi Juan. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Utilización de mapas conceptuales en educación
  • Juan Jesús Echagüe Guardiola, Vicente Cholvi Juan. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Metodologia d’estudi basat en lliçó dialogada en l’assignatura xarxes ii.
  • Juan Jesús Echagüe Guardiola. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Aprenentatge autònom de l’alumne mitjançant manuals.
  • María Asuncion Castaño Álvarez, Juan Jesús Echagüe Guardiola, Eduardo Jose Calpe Marzá, Javier Llach Mollon, Lorenzo Javier Tauste Martínez. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Estancias en Prácticas a Debate
  • Pablo Boronat Pérez, Miguel Pérez Francisco, Juan Jesús Echagüe Guardiola. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Estancias en Prácticas a Debate
  • Juan Jesús Echagüe Guardiola, Pablo Boronat Pérez. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  Ponències a congressos


  • Optimal Arrival Curve At The Output Of A Work-Conserving Blind Server
  • Juan Jesús Echagüe Guardiola, Vicente Cholvi Juan. XIX Jornadas de Concurrencia y Sistemas Distribuidos. La Granja de San Idelfonso, Segovia (Espanya). 08-06-2011. Científic. 2011. Ed. Escuela Universitaria de Informática de Madrid. ISBN 8496737990.

  • Noves tecnologies i metodologies per al desenvolupament cooperatiu dels Projectes Fi de Carrera
  • Juan Jesús Echagüe Guardiola, Vicente Cholvi Juan. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Development of a Tool to Coordinate the Degree Project in the Europe Higher Education
  • Juan Jesús Echagüe Guardiola, Vicente Cholvi Juan. International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona, Spain. 05-07-2010. Docent. 2010. Ed. Edulearn. ISBN 9788461393862.

  • A Tool to Coordinate the Degree Project
  • Juan Jesús Echagüe Guardiola, Vicente Cholvi Juan. III Congreso Español de Informática. València. 07-09-2010. Docent. 2010. Ed. Ibergarceta Publicaciones. ISBN 9788492812530.

  • Worst Case Burstiness Increase due to Arbitrary Aggregate Multiplexing
  • Juan Jesús Echagüe Guardiola, Vicente Cholvi Juan. ACM International Conference on Performance Evaluation Methodologies and Tools. Pisa Italy. 11-10-2006. Científic. 2006. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 1595935045.

  • A Distributed Algorithm toProvde QoS by Avoiding Cycles in Routes
  • Juan Jesús Echagüe Guardiola, M. Prieto, J. Villadangos, Vicente Cholvi Juan. Quality of Service in the Emerging Networking Panorama. Barcelona (Espanya). 30-09-2004. Científic. 2004. Ed. Springer. ISBN 3540232389.

  • A Distributed Algorithm to Provide Network Stability
  • Juan Jesús Echagüe Guardiola, M. Prieto, J. Villadangos, Vicente Cholvi Juan. XII Jornadas de Concurrencia y Sistemas Distribuidos. Las Navas del Marqués, Ávila (Espanya). 09-06-2004. Científic. 2004. Ed. Universidad Rey Juan Carlos. ISBN 8497723201.

  • Stability Results in Connectionsless Packet Switched Networks
  • Juan Jesús Echagüe Guardiola, Vicente Cholvi Juan, A. Fernández Anta. XI Jornadas de Concurrencia. Castellón (Espanya). 01-06-2003. Científic. 2003. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214341.

  Apunts docents


  • Problemas de sistemas operativos
  • Juan Jesús Echagüe Guardiola, María Asuncion Castaño Álvarez, Rafael Mayo Gual. 2000. Ref. cs-521-2000.

  • Problemas elementales de circuitos digitales
  • Federico Prat Villar, Germán León Navarro, José Maria Martín Algarra, José Vicente Martí Avilés, Juan Carlos Fernández Fernández, Juan Jesús Echagüe Guardiola, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Vicente Andreu Navarro. 1998. Ref. CS-251-98.