UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

BADIA CONTELLES, JOSÉ MANUEL
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors - Ciència de la Computació i Intel.ligència Artificial
 • Membre
 • Membre del grup d'investigació HPC&A - Arquitectures i Computació de Altes Prestacions
 • TI2114DD - (964 728295)
 • badia@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-5927-0449
 • - http://www.uji.es/CA/departaments/icc/estructura/personal/e@/22752?p_per_id=65027

  Ressenya Personal

  - Descripció de la situació professional

  José Manuel Badía Contelles és Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de València des de 1996. Des de l'any 2000 és Professor Titular d'Universitat en l'àrea de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors a la Universitat Jaume I de Castelló (UJI).

  - Descripció breu del perfil investigador

  La meva recerca dins del grup ha estat enfocada al desenvolupament d'algoritmes paral·lels d'àlgebra lineal numèrica, tant sobre plataformes amb memòria compartida com distribuïda. Recentment m'he centrat en l'aplicació de tècniques out-of-core per a la resolució de problemes de gran dimensió. A més, en els últims anys he desenvolupat part de la meva recerca en l'àmbit de la mineria de dades en paral·lel, aplicada fonamentalment al clustering i l'accés eficient a grans repositoris de documents de text.

  He estat investigador principal d'un projecte finançat per la Universitat Jaume I i la Fundació Caixa-Castelló Bancaixa (P1 1B2011-18). He participat en diversos projectes del Pla Nacional d'I+D+i com a becari o investigador col·laborador des de 1991 (TIC-91-1157-C03-02, TIC-96-1062-C03-03, TIC-2000-1683-C03- 03, TIC2002-04400-C03-01, TIN2005-09037-C02-01, TIN2008-0657-C04-01, TIN2011-23283), així com en 2 projectes finançats per la Generalitat Valenciana i en 3 projectes finançats per la mateixa Universitat .

  A nivell de resultats científics, he publicat 8 articles en revistes indexades a la base de dades ISI Web of Knowledge i 36 articles en capítols de llibre i congressos internacionals. De les publicacions indexades, segons la base de dades Journal Citation Reports, 2 es troben en el primer quartil i altres 5 en el segon quartil de les seves respectives categories.

  Tinc concedits 4 sexennis d'investigació, l'últim d'ells en l'any 2018 i he dirigit 2 tesis doctorals en els últims 10 anys. Els meus publicacions han obtingut un total de 130 cites des 2010, amb un índex h de 5 des d'aquest mateix any (font: google scholar).

  - Descripció del perfil docent

  Des de la meva incorporació a l'UJI en el curs 1994/95, he impartit docència de primer i segon cicle en diverses titulacions, fonamentalment en l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica. També he impartit docència de doctorat en els programes dels departaments d'Informàtica i en el màster de Sistemes Intel·ligents.

  He participat en nombrosos cursos de formació del professorat i en diversos projectes de millora docent. He obtingut resultats positius en les enquestes de l'estudiantat, aconseguint una puntuació mitjana de 4,46 sobre 5 durant els últims cinc cursos. He obtingut una valoració "excel·lent" dins del programa Docentia de l'UJI durant el darrer curs acadèmic avaluat (2013/14).

  He publicat 7 articles a congressos nacionals sobre docència

  - Altres aspectes a destacar

  He exercit diversos càrrecs a l'UJI en representació del Departament o Centre. Entre ells destaca la direcció del Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors durant 7 anys (2007 a ​​2013).

  Disposo del certificat CAE (Cambridge English: Advanced) de coneixements d'anglès corresponent al nivell C1 del MCERL.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1020 - Bases de Dades Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1021 - Sistemes Distribuïts Grau en Enginyeria Informàtica
  MT1020 - Bases de Dades Grau en Matemàtica Computacional
  TI0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (Informàtica) Grau en Traducció i Interpretació