UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

LÓPEZ MALO, MARÍA DE LOS ÁNGELES
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors - Ciència de la Computació i Intel.ligència Artificial
 • Representant CIT
 • Membre
 • Membre del grup d'investigació eViS - Enginyeria Visual
 • Membre de l'institut d'investigació INIT - INSTITUT UNIVERSITARI DE NOVES TECNOLOGIES DE LA IMATGE
 • TI2206DD - (964 728352)
 • lopeza@uji.es - http://www3.uji.es/~lopeza
 • Ressenya Personal

  M.Ángeles López Malo és Doctora en Informàtica per la Universitat Jaume I de Castelló i Professora Titular de Universitat en el Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors des de l'any 2002.

  Ha impartit docència en primer i segon cicle, grau, màster i doctorat, principalment en les titulacions de informàtica, en el Grau en Enginyeria Informàtica i en el màster en Sistemes Intel.ligents.

  És membre del grup d'investigació Enginyeria Visual, integrat dins del Institut de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT). 

  Ha sigut directora de la titulació d'Enginyeria Informàtica, membre de la Junta de Centre de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE) i vocal en altres comissions. En la actualitat, ocupa els càrrecs de coordinadora de quart curs del grau en Enginyeria Informàtica i coordinadora del Treball Fi de Grau del mateix. 

  Links


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EM1003 - Informàtica Grau en Enginyeria Mecànica
  ET1003 - Informàtica Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  PS1002 - Tecnologies de la Informació i Fonts Documentals en Psicologia (Informàtica) Grau en Psicologia  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Informática gráfica
  • José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo. 2019. Autoria. Docent. ISBN 9788417429874. Ed. Universitat Jaume I.

  • Informática gráfica
  • José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9788416356294. Castello. Ed. Universitat Jaume I.

  • OpenGL en Fichas II: Aspectos Avanzados
  • José Ribelles Miguel, Jose Francisco Ramos Romero, Pascual Castelló Boscá, Oscar Enrique Ripollés Mateu, Miguel Chover Selles, Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana, Ricardo Javier Quirós Bauset, Joaquín Huerta Guijarro, Oscar Belmonte Fernández, Jesús Gumbau Portalés, Carlos González Ballester, María de los Ángeles López Malo, Pedro García Sevilla, J. Lluch, M.C. Juan, R. Gaitán, R. Mollá, F. Abad, E. Camahort, J.L. Hidalgo, M. Escrivá. 2008. Autoria. Científic. ISBN 9788483633526. Valencia. Ed. Universitat Politècnica de València.

  • OpenGL en Fichas: Una Introducción Práctica, Col. Treballs d'Informàtica i Tecnologia 14
  • Oscar Belmonte Fernández, Joaquín Huerta Guijarro, Ricardo Javier Quirós Bauset, Cristina Rebollo Santamaría, Inmaculada Remolar Quintana, José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo, F.J. Abad, E. Camahort, P. Jorquera, J. Lluch, R. Mollá, R. Vivó. 2003. Autoria. Científic. ISBN 8480214287. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • VIII Encuentros de Geometría Computacional
  • Jorge Badenas Carpio, Pedro García Sevilla, Isabel Gracia Luengo, María de los Ángeles López Malo, Filiberto Pla Bañón, José Salvador Sánchez Garreta, José Miguel Sanchiz Martí. 1999. Edició. Científic. ISBN 8480212845. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Ejercicios de LISP
  • María de los Ángeles López Malo. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212527. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Canvi de la metodologia i avaluació de les pràctiques de laboratori de l’assignatura metodologia i tecnologia de la programació de la titulació d’enginyeria tècnica en informàtica de sistemes: aconseguir un canvi d’actitud en l’estudiantat, fomentar les tutories i l’autoaprenentatge, III.
  • María de los Ángeles López Malo, Maria del Carmen Ortiz Gomez, Rafael Rubio Moreno. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Desenvolupament de vídeos per a la docència en informàtica.
  • Enrique Salvador Quintana Ortí, José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Raúl Marín Prades, Sergio Barrachina Mir. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • I els alumnes, què opinen?
  • Isabel Gracia Luengo, José Manuel Badia Contelles, María Asuncion Castaño Álvarez, María de los Ángeles López Malo, María Isabel Castillo Catalán, María Mercedes Marqués Andrés, Sergio Barrachina Mir. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Canvi de la metodologia i avaluació de les pràctiques de laboratori de l'assignatura "Metodologia i Tecnologia de la Programació" de la titulació d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes:aconse
  • María de los Ángeles López Malo, María Mercedes Marqués Andrés. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Adaptación al EEES de "Metodología y Tecnología de la Programación" de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
  • María de los Ángeles López Malo, María Gloria Martínez Vidal, María Mercedes Marqués Andrés, Jesús Ibáñez. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Disseny d’un format unificat de memòria per al lliurament de treballs en les titulacions d’informàtica de l’UJI.
  • Germán Fabregat Llueca, José Manuel Claver Iborra, José Vicente Martí Avilés, María de los Ángeles López Malo, María José Aramburu Cabo, Raúl Marín Prades. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Canvi de la metodologia i avaluació de les pràctiques de laboratori de l’assignatura “Metodologia i Tecnologia de la Programació” de la titulació d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes: aconseguir un canvi d’actitud en l’alumnat, fomentar les tut
  • Ismael Sanz Blasco, María de los Ángeles López Malo, Maria del Carmen Ortiz Gomez, María Gloria Martínez Vidal, Rafael Rubio Moreno. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Canvi de la metodologia i avaluació de les pràctiques de laboratori de l’assignatura “Metodologia i Tecnologia de la Programació” de la titulació d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes: aconseguir un canvi d’actitud en l’alumnat, fomentar les tut
  • Ismael Sanz Blasco, Juan Antonio Lacort Luján, María de los Ángeles López Malo, Maria del Carmen Ortiz Gomez, María Gloria Martínez Vidal, Rafael Rubio Moreno. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Experiencia en la mejora de la docencia de la asignatura "Tratamiento de Imágenes" de Ingeniería Informática"
  • María de los Ángeles López Malo. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Multtiresolution Modelling of Polygonal Meshes Using Triangle Fans
  • José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo, Inmaculada Remolar Quintana, Oscar Belmonte Fernández, Miguel Chover Selles. Discrete Geometry for Computer Imagery. Heidelberg (Germany). Ed. Springer. 2000. ISBN 3540413960. Científic.

  • Representación de Modelos Multirresolución con Abanicos de Triángulos
  • Inmaculada Remolar Quintana, José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo, Oscar Belmonte Fernández. CEIG 2000 - X Congreso Español de Informática Gráfica (Col.lecció de treballs d'informàtica i Tecnologia). Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2000. ISBN 8480213140. Docent.

  Ponències a congressos


  • Fomentando el contacto entre alumnado y empresas para las prácticas externas integradas con el Trabajo Final de Grado
  • María Asuncion Castaño Álvarez, Lledó Museros Cabedo, María de los Ángeles López Malo, María de los Reyes Grangel Seguer. XXVII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Valencia (Espanya). 07-07-2021. Docent. 2021. ISSN 2531-0607.

  • Characterising Players of a Cube Puzzle Game with a Two-level Bag of Words
  • XAVIER ANADON GARCIA-ARQUIMBAU, Pablo Sanahuja Leira, Vicente Javier Traver Roig, María de los Ángeles López Malo, José Ribelles Miguel. 29th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization (UMAP 2021). Utrecht (Països Baixos). 21-06-2021. Científic. 2021. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450383677.

  • Coordination of subjects using a real practical case to boost learning results
  • María Cristina Campos Sancho, María de los Ángeles López Malo, Lledó Museros Cabedo, Ismael Sanz Blasco. 5th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’19). Valencia (Espanya). 25-06-2019. Docent. 2019.

  • Una experiencia de clase invertida en la enseñanza de la programación
  • María de los Ángeles López Malo, María del Mar Marcos López. Jornadas sobre Enseñanza Universitaria de la Informática. Barcelona (Espanya). 04-07-2018. Docent. 2018.

  • Experiencia de implantación de la asignatura de Proyecto de Final de Grado en Ingeniería Informática dentro de un contexto empresarial real
  • María de los Ángeles López Malo, Lledó Museros Cabedo, María José Aramburu Cabo, Pedro García Sevilla. XXIII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2017). Cáceres (Espanya). 05-07-2017. Docent. 2017.

  • Prácticas externas y trabajo fin de grado en el grado en ingeniería informática de la Universitat Jaume I
  • María de los Ángeles López Malo, Cristina Rebollo Santamaría, María José Aramburu Cabo, Pedro García Sevilla. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Castellón de la Plana, España. 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Depth from a Single Image through User Interaction
  • María de los Ángeles López Malo, Elena Garces, Diego Gutierrez. Spanish Computer Graphics Conference (CEIG 2014). Zaragoza, España. 02-07-2014. Científic. 2014. Ed. Eurographics Association. ISBN 9783905674675.

  • Feature Selection Based on Reinforcement Learning for Object Recognition
  • Monica Piñol, Angel D. Sappa, María de los Ángeles López Malo, Ricardo Toledo. Eleventh International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2012). Valencia (Espanya). 04-06-2012. Científic. 2012.

  • Low Cost Virtual Animation Effects for Sports Broadcasting: Mosaics, Flags and Big-sized Flags
  • Alberto Denia, José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo, Oscar Belmonte Fernández. 11th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2011). Santander. 10-06-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9780769544045.

  • La convergencia de las prácticas externas y el proyecto de fin de grado en una asignatura adaptada al EEES
  • María José Aramburu Cabo, María Asuncion Castaño Álvarez, María de los Ángeles López Malo, Cristina Rebollo Santamaría, José Vicente Martí Avilés, Inmaculada Remolar Quintana, Sergio Barrachina Mir, Manuel Mollar Villanueva, Germán Fabregat Llueca, Julio Pacheco Aparicio. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • An Improved Discret Level of Detail Model Through an Incremental Representacion
  • José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo, Oscar Belmonte Fernández. Theory and Practice of Computer Graphics 2010. Sheffield. 06-09-2010. Científic. 2010. Ed. Eurographics Association. ISBN 9783905673753.

  • Mosaicos Virtuales
  • Alberto Denia, José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo. CEIG 2009. San Sebastian. 11-09-2009. Científic. 2009. Ed. Eurographics Association. ISBN 9783905673722.

  • Y los estudiantes ¿Qué opinan?
  • José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Isabel Gracia Luengo, María de los Ángeles López Malo, María Mercedes Marqués Andrés, María Gloria Martínez Vidal. XIV Jornadas de Esneñanza Universitaria de la Informática. Granada (España). 09-07-2008. Docent. 2008. Ed. Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI). ISBN 9788461244751.

  • Visión Estereoscópica basada en regiones: estado del arte y perspectivas de futuro
  • María de los Ángeles López Malo. Proc. of IX Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (CAEPIA 2001). Gijón. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 8493229725.

  • Variable Resolution Level-of-detail of Multiresolution Ordered Meshes
  • José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo, Oscar Belmonte Fernández, Inmaculada Remolar Quintana, Miguel Chover Selles. Proc. of 9-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision. Plzen (Czech Republic). 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. University of West Bohemia. ISBN 8070827124.

  • 3D modeling of structured scenes through binocular stereo vision
  • María de los Ángeles López Malo, Filiberto Pla Bañón, José Ribelles Miguel. Proc. of 12th Scandinavian Conference on Image Analysis (SCIA 2001). Bergen (Noruega). 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Norwegian Society for Image Processing and Pattern Recognition (NOBIM). ISBN 8299594006.

  • Representación de Modelos Multirresolución con Abanicos de Triángulos
  • José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo, Inmaculada Remolar Quintana, Oscar Belmonte Fernández, Miguel Chover Selles. CEIG 2000 - X Congreso Español de Informática Gráfica. Castelló (Espanya). 28-06-2000. Científic. 2000. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213140.

  • A First Step to Evaluate and Compare Multiresolution Models
  • José Ribelles Miguel, Miguel Chover Selles, María de los Ángeles López Malo, Joaquín Huerta Guijarro. EUROGRAPHICS'99. Milano (Itàlia). 07-09-1999. Científic. 1999.

  • Region-based Stereo Vision using a Minimization Approach
  • María de los Ángeles López Malo, Filiberto Pla Bañón. VIII Symposium Nacional de Reconocimiento de Formas y Análisis de Imágenes. Bilbao (Espanya). 12-05-1999. Científic. 1999. Ed. Asociación Española de Reconocimiento de Formas y Análisis de Imágenes (AERFAI). ISBN 8495120801.

  • Frame-to-Frame Coherence for Multiresolution Ordered Meshes
  • José Ribelles Miguel, Miguel Chover Selles, María de los Ángeles López Malo, Joaquín Huerta Guijarro. IX Congreso Español de Informática Gráfica, CEIG'99. Jaén (Espanya). 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad de Jaén. ISBN 8489869812.

  • A Minimization Approach for 3D Recovery in Region-based Stereo Vision
  • María de los Ángeles López Malo, Filiberto Pla Bañón. Proceedings of the IEE Conference on Image Processing and its Applications. London (UK). 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. IEEE. ISBN 0852967179.

  • Robust Region-Based Stereo Vision to Build Environment Maps for Robotics Applications
  • María de los Ángeles López Malo, Filiberto Pla Bañón. Tasks and Methods in Applied Artificial Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence 1416. Berlin (Alemanya). 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Springer. ISBN 3540645748.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Obtener profundidad a partir de una sola imagen mediante interacción con el usuario
  • María de los Ángeles López Malo. Centro Universitario de Defensa (CUD) de la Universidad de Zaragoza. 14-05-2014.

  Comités de congresos


  • María de los Ángeles López Malo. 13th IASTED International Conference. Marina del Rey (USA). . Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. 4th IASTED International Conference "Signal and Image Processing". Hawaii (USA). . Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. IX Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial. Gijón. . Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. IX Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial. Gijón. . Científic.

  • María de los Ángeles López Malo, José Martínez Sotoca. 16th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (Vissap/Visigrapp 2021). Vienna (Àustria). 08-02-2021. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo, José Martínez Sotoca. 15th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (Vissap 2020). Valleta (Malta). 27-02-2020. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo, José Martínez Sotoca. 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (Vissap/Visigrapp 2019). Praga (República Txeca). 25-02-2019. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo, José Martínez Sotoca. 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (VISAPP/VISIGRAPP 2018). Funchal (Portugal). 27-01-2018. Científic.

  • Pedro García Sevilla, Pedro Latorre Carmona, María de los Ángeles López Malo, Ramón Alberto Mollineda Cardenas, Javier Ortells Lorenzo, Rubén Fernández Beltrán, Eva Salvador Balaguer, Vicente Javier Traver Roig, Rubén García Vidal. INIT/AERFAI Summer School on Machine Learning. Castellón (Espanya). 26-06-2017. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. VISAPP 2016. Roma (Itàlia). 27-02-2016. Científic.

  • Filiberto Pla Bañón, José Salvador Sánchez Garreta, Pedro García Sevilla, Pedro Latorre Carmona, María de los Ángeles López Malo, Ramón Alberto Mollineda Cardenas, Raúl Montoliu Colás, Javier Ortells Lorenzo, Rubén Fernández Beltrán, Eva Salvador Balaguer, Vicente Javier Traver Roig. INIT/AERFAI Summer School on MACHINE LEARNING. Benicassim (Espanya). 22-06-2015. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. VISAPP 2015. Berlin (Alemanya). 11-03-2015. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. VISAPP 2014. Lisboa. 05-01-2014. Científic.

  • María Mercedes Marqués Andrés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, Juan Pablo Aibar Ausina, José Ignacio Aliaga Estellés, Juan Carlos Amengual Argudo, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, María de los Reyes Grangel Seguer, Dolores María Llidó Escrivá, María de los Ángeles López Malo, Ester Martínez Martín, Rafael Mayo Gual, Lledó Museros Cabedo, Jorge Sales Gil, Ismael Sanz Blasco, Vicente Ramón Tomás López, Vicente Javier Traver Roig. JENUI 2013 XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Castellón de la Plana. 10-07-2013. Docent.

  • María de los Ángeles López Malo. International Conference on Computer Vision Theory and Applications - VISAPP 2009. Lisboa (Portugal). 05-02-2009. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. The Third International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP 2008). Madeira (Portugal). 22-01-2008. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. The Second International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP 2007). Barcelona (España). 08-03-2007. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. CCIA06 Novè Congrés International de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial. Perpinyà (França). 26-10-2006. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. Fist International Conference on Computer Vision Theory and Applications VISAPP 2006. Setúbal (Portugal). 25-02-2006. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. CCIA05 Vuitè Congrés Català d'Intel·ligència Artificial. L'Alguer (España). 26-10-2005. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. CCIA 2004 Setè congrés Català d'Intel·ligència Artificial. Barcelona (España). 21-10-2004. Científic.

  • María Teresa Escrig Monferrer, María de los Ángeles López Malo, Luis Amable García Fernández. 6é Congrés Català d'Intel.ligència Artificial. Mallorca (Spain). 22-10-2003. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. 3rd IASTED International Conference on Visualization, Imaging and Image Processing (VIIP 2003). Benalmádena (Málaga (Spain)). 08-09-2003. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. The 6th IASTED conference on Computers, Graphics and Imaging (CGIM 2003). Honolulu (Hawaii (USA)). 13-08-2003. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. 2a Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática" (CISCI 2003). Orlando (Florida (USA)). 31-07-2003. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. 7th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando (Florida (USA)). 27-07-2003. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo, José Miguel Sanchiz Martí. 1st Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IbPRIA 2003). Puerto de Andratx (Mallorca (Spain). 04-06-2003. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. 14th IASTED International Conference "Modelling and Simulation" (MS 2003). Palm Springs (California (USA)). 24-02-2003. Científic.

  • María de los Ángeles López Malo. 1a Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática (CISCI 2002). Orlando (USA). 19-07-2002. Científic.