UJI

Informació personal

CARRATALÁ SÁEZ, ROCÍO
 • Investigador/a
 • TI1115DD - (964 728264)
 • rcarrata@uji.es
 • Ressenya Personal

  Em vaig graduar en Matemàtica Computacional per la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló (Espanya) en 2015 i vaig completar el Màster en Computació Paral·lela i Distribuïda per la Univeresitat Politècnica de València (España) en 2016.

  Actualment sóc estudiant de doctorat al Departament d'Enginyeria i Ciència de Computadors de l'UJI, estant financiada per una beca FPU del Ministeri d'Educació. La meua línea d'investigació principal és la Computació d'Altes Prestacions, especialment enfocada a la paral·lelització d'operacions d'àlgebra lineal sobre Matrius Jeràrquiques (H-Matrius).  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Ponències a congressos


  • Tiled Algorithms for Efficient Task-Parallel ℌ-Matrix Solvers
  • Rocío Carratalá Sáez, Mathieu Faverge, Grégoire Pichon, Guillaume Sylvand, Enrique S. Quintana-Ortí. 34th IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops, IPDPSW 2020. New Orleans (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 18-05-2020. Científic. 2020. Ed. IEEE. ISBN 9781728174457.

  • Sobre el paralelismo anidado de tareas en la factorización LU de Matrices Jerárquicas
  • Rocío Carratalá Sáez, Enrique S. Quintana-Ortí. XXX Jornadas de Paralelismo (JP2019) y las IV Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable (JCER2019)/ JornadasSociedad de Arquitectura y Tecnología de Computadores (SARTECO 2019). Cáceres (Espanya). 18-09-2019. Científic. 2019. Ed. Universidad de Extremadura. ISBN 9788409121274.

  • Explotando el Paralelismo de Tareas en la Factorización de Cholesky de Matrices Jerárquicas
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Rocío Carratalá Sáez, Enrique Salvador Quintana Ortí. Jornadas SARTECO 2018. Teruel (Espanya). 12-09-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409043347.

  • Un enfoque unificado para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales explotando paralelismo de tareas
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Maria Barreda Vayà, Rocío Carratalá Sáez, Sandra Catalán Pallarés, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXVIII Jornadas de Paralelismo (JP2017) y las II Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable (JCER2017) (SARTECO). Málaga (Espanya). 19-09-2017. Científic. 2017. Ed. Sarteco. ISBN 9788469748350.

  • Task-Parallel LU Factorization of Hierarchical Matrices Using OmpSs
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Rocío Carratalá Sáez, Ronald Kriemann, Enrique Salvador Quintana Ortí. 31st International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW 2017). Lake Buena Vista, FL, (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 29-05-2017. Científic. 2017. Ed. IEEE. ISBN 9781538634080.

  • A Unified Task-Parallel Approach for Dense, Hierarchical and Sparse Linear Systems
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Maria Barreda Vayà, Rocío Carratalá Sáez, Sandra Catalán Pallarés, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXV Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones / XV Congreso de matemática aplicada (CEDYA + CMA 2017). Cartagena (Espanya). 26-06-2017. Científic. 2017. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788494440212.