UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

LEÓN NAVARRO, GERMÁN
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors - Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Membre
 • Membre del grup d'investigació HPC&A - Arquitectures i Computació de Altes Prestacions
 • TI1104DD - (964 728254)
 • leon@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-7687-2126
 • Ressenya Personal

  Dr.Germán León Navarro és Titular d'Universitat des de 2013, anteriorment va ser Titular d'Escola d'Universitat des de 1999 a la Univesitat Jaume I, i doctor per la mateixa universitat des 2012. Les línies d'investigació predoctorals es van centrar en el disseny de sistemes digitals en l'àmbit de la robòtica i de les xarxes amb qualitat de servei, així com en la metodologia de síntesi de circuits per FPGA basada en descripcions d'alt nivell. La línia de recerca postdoctoral ha estat emmarcada en el grup de recerca HPC & A que ha consistit en abordar l'optimització i la computació conscient del consum d'algoritmes numèrics per a processadors multinucli de propòsit general així com acceleradors (GPU, DSP i FPGA).
  He participat com a investigador en projectes de Pla Nacional d'I + D + I de manera continuada des de l'any 2000 fins al 2012 (TIC-2000-1151-C07-OCiCYT, TIC2003-08154-C06, TIN2006-15516-C04-02 i TIN2009 -14.475-C04) i també he participat en un Consolider-Ingenio des de 2006 al 2011 (CSD2006-00046), en la majoria d'aquests casos he participat com a membre extern en una altra universitat.
  A nivell de resultats he publicat 4 articles en revistes indexades a la base de dades ISI Web of Knowledge i 10 articles en congressos internacionals.

  Ha impartit docència en primer i segon cicle, i grau principalment en les titulacions d'informàtica, en el Grau en Enginyeria Informàtica.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1037 - Electrònica Digital i Microcontroladors Grau en Enginyeria Elèctrica
  EI1004 - Estructura de Computadors Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1054 - Prácticas Externas y Proyecto de Final de Grado (Trabajo de Final de Grado) Grado en Ingeniería Informática
  EI1060 - Disseny de Sistemes Digitals Grau en Enginyeria Informàtica
  IR2104 - Estructura de computadores (Informática) Grau en Intel·ligència Robòtica
  MT1050 - Estructura de Computadors (Informàtica) Grau en Matemàtica Computacional  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Introducción a la arquitectura de computadores con QtARMSim y Arduino
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Germán Fabregat Llueca, Juan Carlos Fernández Fernández, Germán León Navarro, José Vicente Martí Avilés, Rafael Mayo Gual, Raúl Montoliu Colás. 2018. Autoria. Docent. ISBN 9788416546763. Ed. Universitat Jaume I.

  • Problemes per a un curs introductori als circuits digitals
  • Germán León Navarro, José Vicente Martí Avilés, Vicente Andreu Navarro, María Isabel Castillo Catalán, Juan Jesús Echagüe Guardiola, Juan Carlos Fernández Fernández, José Maria Martín Algarra, Rafael Mayo Gual, Federico Prat Villar. 2000. Autoria. Científic. ISBN 8480213272. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Conceptos elementales de computadores
  • Germán León Navarro, José Vicente Martí Avilés. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212586. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Problemas elementales de circuitos digitales
  • Federico Prat Villar, Germán León Navarro, José Vicente Martí Avilés, Juan Carlos Fernández Fernández, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212519. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Desenvolupament d'una aplicació informàtica per a la gestió de les activitats ECTS realitzades pels estudiants.
  • Enrique Salvador Quintana Ortí, Germán León Navarro, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Sergio Barrachina Mir. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  Ponències a congressos


  • La metodología de trabajo cooperativo “Los sabios” aplicada a la docencia en arquitectura de computadores
  • Rafael Rodríguez Sánchez, Germán León Navarro. II Jornada de Experiencias de Innovación Educativa (JEIE 2016). Castelló de la Plana. 13-07-2016. Docent. 2016.

  • ARMSim y QtARMSim: simulador de ARM para docencia
  • Sergio Barrachina Mir, Germán Fabregat Llueca, Juan Carlos Fernández Fernández, Germán León Navarro. XXI Jornadas de la enseñanza universitaria de la informática (Jenui 2015). Andorra La Vella. 08-07-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Oberta La Salle. ISBN 9789992070109.

  • Performance and Energy Analysis of the Iterative Solution of Sparse Linear Systems on Multicore and Manycore Architectures
  • José Ignacio Aliaga Estellés, H. Anzt, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, Germán León Navarro, J. Pérez, Enrique Salvador Quintana Ortí. 10th International Conference. Parallel Processing and Applied Mathematics. (PPAM 2013). Warsaw (Polònia). 08-09-2013. Científic. 2014. ISSN 0302-9743.

  • Aplicación para la gestión y calificación de actividades ECTS
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2013). Castellón (España). 10-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469580516.

  • Continuación del desarrollo de una aplicación informática para la gestión de las actividades ECTS realizadas por los estudiantes
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Gestión automatizada de las actividades ECTS realizadas por los estudiantes
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Automatic Type Inference for Resynthesis on Hardware Description Languages
  • Germán León Navarro, Germán Fabregat Llueca, José M. Claver. ReConFig'11: 2011 Internatinal Conference on ReConFigurable Computing and FPGAs. Cancún, Quintana Roo (Mèxic). 30-11-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9780769545516.

  • A teaching-learning approach to continuous assessment in big groups
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 5th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2011). Valencia. 07-03-2011. Docent. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788461474233.

  • Gestión de entregables con grupos grandes
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XIV Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática. Granada (España). 09-07-2008. Docent. 2008. Ed. Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI). ISBN 9788461244751.

  • The UJI Industrial Robotics Telelaboratory: Real-time Vision and Networking
  • Jorge Sales Gil, R. Beltrán, Pedro José Sanz Valero, Raúl Marín Prades, Raúl Wirz González, Germán León Navarro, J.M. Claver, Jaime Alemany Juliá. IROS 2008 (2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems). Niza (França). 22-09-2008. Científic. 2008. Ed. IEEE. ISBN 9781424420582.

  • The UJI Robotics Manufacturing Cell: Web-based architecture and Real-time computer vision
  • Jorge Sales Gil, R. Beltrán, Pedro José Sanz Valero, Raúl Marín Prades, Raúl Wirz González, Germán León Navarro, J.M. Claver. 5th International Conference on Telecommunications, Electronics and Control (TELEC). Santiago de Cuba (Cuba). 14-07-2008. Científic. 2008. Ed. Cigré. ISBN 9788400086800.

  • HIGH LEVEL POWER OPTIMIZATION BY TYPE INFERENCE ON THE GENERATION OF APPLICATION SPECIFIC CIRCUITS ON FPGAS
  • J.M. Claver, Germán León Navarro. International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Amsterdam, The Netherlands. 27-08-2007. Científic. 2007. Ed. IEEE. ISBN 1424410606.

  • Remote Control within the UJI Robotics Manufacturing Cell using FPGA-based vision
  • Raúl Marín Prades, Germán León Navarro, Raúl Wirz González, Jorge Sales Gil, J.M. Claver, Pedro José Sanz Valero. European Control Conference 2007. Kos (Grècia). 02-07-2007. Científic. 2007. Ed. IEEE. ISBN 9789608902855.

  • A reprogrammable and scalable multimedia traffic generator/monitor on fpga
  • J.M. CLAVER, Pau Agustí Ballester, Germán León Navarro, Manel Canseco Suárez. International Conference on Field Programmable Logic and Applications. Amsterdam, The Netherlands. 27-08-2007. Científic. 2007. Ed. IEEE. ISBN 1424410606.

  • Utilización de inferencia de tipos en la generación de circuitos específicos para FPGAs
  • José M. Claver, Germán León Navarro. II Congreso español de Informática. Zaragoza. 12-09-2007. Científic. 2007. Ed. Thomson-Ediciones Paraninfo. ISBN 9788497325936.

  • A Reprogrammable CBR and VBR Traffic Generator/Monitor on FPGA
  • J. Claver, Pau Agustí Ballester, Manel Canseco Suárez, Germán León Navarro. II Congreso español de Informática. Zaragoza. 12-09-2007. Científic. 2007. Ed. Thomson-Ediciones Paraninfo. ISBN 9788497325936.

  • Arquitectura e Implementación de un Servidor que garantice QoS en Redes de Altas Prestaciones
  • José Manuel Claver Iborra, Manel Canseco Suárez, Pau Agustí Ballester, Germán León Navarro. Computación Reconfigurable y Aplicaciones. Cáceres (España). 12-09-2006. Científic. 2006. Ed. Grupo de Arquitectura de Computadores y Diseño Lógico (ARCO). ISBN 8461113152.

  • Arquitectura e Implementación de un Generador/Monitor de Tráfico sobre una FPGA
  • José Manuel Claver Iborra, Manel Canseco Suárez, Pau Agustí Ballester, Germán León Navarro. XVII Jornadas de Paralelismo. Albacete. 18-09-2006. Científic. 2006. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 8469005510.

  • FULL TYPE INFERENCE ON THE GENERATION OF SPECIFIC CIRCUITS
  • Germán León Navarro, José Manuel Claver Iborra, Germán Fabregat Llueca. IX International Workshop on Symbolic Methods and Applications to Circuit Design. Firenze (Italy). 12-10-2006. Científic. 2006. Ed. Firenze University Press (FUP). ISBN 8884535093.

  • A reprogrammable and Scalable QoS Traffic Generator/Monitor on FPGA
  • José Manuel Claver Iborra, Pau Agustí Ballester, Germán León Navarro, Manel Canseco Suárez, Germán Fabregat Llueca. 10th International conference on Communication Technology. Guilin (China). 27-11-2006. Científic. 2006. Ed. IEEE. ISBN 1424408016.

  • Optimizing Area on the Generation fo Specific Circuits in Fpgas for Simd Applications
  • Germán León Navarro, José Manuel Claver Iborra, Germán Fabregat Llueca. International Workshop on Applied Reconfigurable computing 2005. Algarve (Portugal). 22-02-2005. Científic. 2005. Ed. IADIS Press. ISBN 9729935386.

  • Prototipado de un MMR Simple en una FPGA
  • Manel Canseco, José Manuel Claver Iborra, Germán León Navarro, Ivan Vilata. XV Jornadas de Paralelismo. Computación de altas prestaciones. Almería (España). 15-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universidad de Almería. ISBN 8482407147.

  • Primeras Experiencias en la implementación de un encaminador QoS sobre una FPGA
  • Manel Canseco, José Manuel Claver Iborra, Germán León Navarro, Ivan Vilata. IV Jornadas de computación Reconfigurable y Aplicaciones. Bellaterra (España). 13-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN 8468876674.

  • Optimizing Area on the Automatic Generation of Circuits in FPGAs for SIMD Applications
  • Germán León Navarro, José Manuel Claver Iborra, Germán Fabregat Llueca. XV Jornadas de Paralelismo. Computación de altas prestaciones. Almería (España). 15-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universidad de Almería. ISBN 8482407147.

  • Generación Automática de Circuitos en FPGAs para Aplicaciones SIMD
  • Germán León Navarro, José Manuel Claver Iborra, Germán Fabregat Llueca. II Jornadas de Computación Reconfigurable y Aplicaciones. Granada. 18-09-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Granada. ISBN 8469994484.

  • Programación Automática de FPGAs en Aplicaciones SIMD: Estudio de la DWT 1-D
  • Germán León Navarro, José Manuel Claver Iborra, Germán Fabregat Llueca. XIII Jornadas de Paralelismo. Lleida. 09-09-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 8484091597.

  • Parity Sensitive Comparators
  • Germán Fabregat Llueca, José Vicente Martí Avilés, Germán León Navarro. 1999 Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing (PRDC'99). Los Alamitos, California. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. IEEE. ISBN 0769503713.

  Comités de congresos


  • José Ignacio Aliaga Estellés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, Francisco Daniel Igual Peña, Germán León Navarro, María Mercedes Marqués Andrés, Alberto Francisco Martín Huertas, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, Alfredo Remón Gómez. XIX Jornadas de Paralelismo. Castellón. 17-09-2008. Científic.

  Apunts docents


  • Conceptos elementales de computadores
  • Germán León Navarro, José Vicente Martí Avilés, Sergio Barrachina Mir. 2000. Ref. cs-219-2000.

  • Problemas elementales de circuitos digitales
  • Federico Prat Villar, Germán León Navarro, José Maria Martín Algarra, José Vicente Martí Avilés, Juan Carlos Fernández Fernández, Juan Jesús Echagüe Guardiola, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Vicente Andreu Navarro. 1998. Ref. CS-251-98.