Manuel Francisco Dolz Zaragozá

Manuel Francisco Dolz Zaragozá

Personal investigador postdoctoral (Programa GenT doctor/a amb experiència internacional GV)
Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors
Arquitectura i Tecnologia de Computadors
On pots trobar-me?
TI1117DD - (964 728266)