UJI

Informació personal

DOLZ ZARAGOZÁ, MANUEL FRANCISCO
 • Personal investigador postdoctoral (Programa GenT doctorat amb experiència internacional)
 • Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors - Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Becari/ària de la Generalitat de continuïtat investigadora
 • High-Performance Computing and Architectures
 • TI1117DD - (964 728266)
 • dolzm@uji.es - http://www3.uji.es/~dolzm
 • Horari Actual  Horari de tutories de Manuel Francisco Dolz Zaragozá


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 12:00 12-09-2018 19-12-2018
  Dijous 15:30 16:30 13-09-2018 20-12-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 11:00 12:00 30-01-2019 22-05-2019
  Dijous 15:30 16:30 31-01-2019 23-05-2019

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Manuel Francisco Dolz Zaragozá


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EI1043 - AV1 Dilluns 13:00 15:00 10-09-2018 17-12-2018
  EI1043 - LA1 Dimecres 19:00 21:00 31-10-2018 12-12-2018
  EI1043 - PR1 Dimecres 18:30 19:00 12-09-2018 19-12-2018
  EI1043 - PR1 Divendres 16:00 16:30 14-09-2018 23-11-2018
  EI1043 - SE1 Dimecres 19:00 20:30 03-10-2018 17-10-2018
  EI1043 - SE2 Dimecres 19:00 20:30 10-10-2018 24-10-2018
  EI1043 - TE1 Dimecres 17:30 18:30 12-09-2018 19-12-2018
  EI1043 - TE1 Divendres 15:00 16:00 14-09-2018 14-12-2018
  EI1059 - AV1 Dilluns 13:00 15:00 10-09-2018 17-12-2018
  EI1059 - LA1 Dimecres 19:00 21:00 31-10-2018 12-12-2018
  EI1059 - PR1 Dimecres 18:30 19:00 12-09-2018 19-12-2018
  EI1059 - PR1 Divendres 16:00 16:30 14-09-2018 23-11-2018
  EI1059 - SE1 Dimecres 19:00 20:30 03-10-2018 17-10-2018
  EI1059 - SE2 Dimecres 19:00 20:30 10-10-2018 24-10-2018
  EI1059 - TE1 Dimecres 17:30 18:30 12-09-2018 19-12-2018
  EI1059 - TE1 Divendres 15:00 16:00 14-09-2018 14-12-2018

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1043 - Arquitectura de Sistemes Informàtics Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1059 - Arquitectura de sistemes informatitzats Grau en Enginyeria Informàtica
  SIU032 - Paral·lelisme, Clústers i Computació GRID Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013)