UJI

Informació personal

DOLZ ZARAGOZÁ, MANUEL FRANCISCO
 • Personal investigador postdoctoral (Programa GenT doctor/a amb experiència internacional)
 • Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors - Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Becari/ària de la Generalitat de continuïtat investigadora
 • High-Performance Computing and Architectures
 • TI1117DD - (964 728266)
 • dolzm@uji.es - http://www3.uji.es/~dolzm
 • Ressenya Personal

  Manuel F. Dolz Zaragozá és Doctor en Sistemes Informàtics Avançats des de 2014 i actualment és investigador postdoctoral a la Universitat Jaume I. Durant la seva carrera, ha treballat com a investigador pre i postdoctoral a la Universitat d'Hamburg ia la Universitat Carlos III de Madrid per als projectes de la UE Exa2Green i RePhrase, respectivament. Manuel ha participat en altres projectes a nivell estatal i autonòmic d'R+D+I. Manuel ha rebut diferents subvencions postdoctorals competitives del Ministeri d'Economia i Competitivitat, i va ser seleccionat en 2018 com a investigador distingit per la Generalitat Valenciana dins del Pla Gent. Els seus principals interessos de recerca són entorns de programació paral·lela, eficiència energètica i aprenentatge profund en arquitectures paral·leles d'altes prestacions. En total ha publicat més de 70 articles en conferències i revistes nacionals i internacionals, sent 20 d'elles en revistes JCR.

  Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Manuel Francisco Dolz Zaragozá


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 15:30 16:30 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 11:00 12:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 15:30 16:30 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 11:00 12:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Manuel Francisco Dolz Zaragozá


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EI1043 - AV1 Dilluns 13:00 15:00 09-09-2019 16-12-2019
  EI1043 - PR1 Dijous 16:00 16:30 12-09-2019 14-11-2019
  EI1043 - PR1 Dimecres 18:30 19:00 11-09-2019 18-12-2019
  EI1043 - SE1 Dimecres 19:00 20:30 02-10-2019 23-10-2019
  EI1043 - SE2 Dimecres 19:00 20:30 16-10-2019 30-10-2019
  EI1043 - TE1 Dijous 15:00 16:00 12-09-2019 05-12-2019
  EI1043 - TE1 Dimecres 17:30 18:30 11-09-2019 18-12-2019
  EI1059 - AV1 Dilluns 13:00 15:00 09-09-2019 16-12-2019
  EI1059 - PR1 Dijous 16:00 16:30 12-09-2019 14-11-2019
  EI1059 - PR1 Dimecres 18:30 19:00 11-09-2019 18-12-2019
  EI1059 - SE1 Dimecres 19:00 20:30 02-10-2019 23-10-2019
  EI1059 - SE2 Dimecres 19:00 20:30 16-10-2019 30-10-2019
  EI1059 - TE1 Dijous 15:00 16:00 12-09-2019 05-12-2019
  EI1059 - TE1 Dimecres 17:30 18:30 11-09-2019 18-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  VJ1241 - AV1 Dilluns 13:30 14:00 27-01-2020 18-05-2020
  VJ1241 - TU1 Dilluns 13:30 14:00 27-01-2020 18-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1043 - Arquitectura de Sistemes Informàtics Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1059 - Arquitectura de sistemes informatitzats Grau en Enginyeria Informàtica
  SIU032 - Paral·lelisme, Clústers i Computació GRID Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013)
  VJ1241 - Treball de Final de Grau Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  • Energy-Aware High Performance Computing
  • Martin Wlotzka, Vincent Heuveline, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, M. Reza Heidari, Thomas Ludwig, A. Cristiano I. Malossi, Enrique Salvador Quintana Ortí. ICT-Energy Concepts for Energy Efficiency and Sustainability / TIC-Conceptos de energía para la eficiencia energética y la sostenibilidad. Londres (Regne Unit). Ed. InTech. 2017. ISBN 9789535130116. Científic.

  Ponències a congressos


  • Theoretical Scalability Analysis of Distributed Deep Convolutional Neural Networks
  • Adrián Castelló Gimeno, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Enrique Salvador Quintana Ortí, José Duato. 19th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGRID 2019). Larnaca (Xipre). 14-05-2019. Científic. 2019. Ed. IEEE. ISBN 9781728109138.

  • Probabilistic-Based Selection of Alternate Implementations for Heterogeneous Platforms
  • Javier Fernández, Andrés Sánchez Cuadrado, David del Rio Astorga, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, J. Daniel García. 17th International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP 2017). Helsinki (Finlàndia). 21-08-2017. Científic. 2017. Ed. Springer. ISBN 9783319654812.

  • A C++ Generic Parallel Pattern Interface for Stream Processing
  • David del Rio Astorga, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Luis Miguel Sanchez, Javier García Blas, J. Daniel García. 16th international conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP2016). Granada (Espanya). 14-12-2016. Científic. 2016. Ed. Springer. ISBN 9783319495828.

  • Porting MATLAB Applications to High-Performance C++ Codes: CPU/GPU-Accelerated Spherical Deconvolution of Diffusion MRI Data
  • Javier Garcia Blas, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, J. Daniel Garcia, Jesus Carretero, Alessandro Daducci, Yasser Aleman, Erick Jorge Canales-Rodriguez. 16th international conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing (ICA3PP2016). Granada (Espanya). 14-12-2016. Científic. 2016. Ed. Springer. ISBN 9783319495828.

  • Evaluating the performance and energy efficiency of the COSMO-ART model system
  • Joseph Charles, William Sawyer, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Sandra Catalán Pallarés. Fifth International Conference on Energy-Aware High Performance Computing - EnA-HPC 2014. Dresden (Alemanya). 01-09-2014. Científic. 2015. ISSN 1865-2034.

  • ARDUPOWER: A Low-cost Wattmeter to improve Energy Efficiency of HPC Applications
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Mohammad Reza Heidari, Michael Kuhn, Thomas Ludwig, Germán Fabregat Llueca. Sixth International Green and Sustainable Computing Conference. Las Vegas (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 14-12-2015. Científic. 2015. Ed. IEEE. ISBN 9781509001729.

  • Strategies for Adapting Concurrency Throttlin and Voltage-Frequency Scaling for Dense Eigensolvers
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Maria Barreda Vayà, María Asuncion Castaño Álvarez, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Enrique Salvador Quintana Ortí. 15th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2015). Costa Ballena (Rota), Cádiz (Espanya). 06-07-2015. Científic. 2015. Ed. Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE). ISBN 9788461722303.

  • Are our dense linear algebra libraries energy-friendly?
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Maria Barreda Vayà, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Enrique Salvador Quintana Ortí. Fifth International Conference on Energy-Aware High Performance Computing - EnA-HPC 2014. Dresden (Alemanya). 01-09-2014. Científic. 2015. ISSN 1865-2034.

  • Evaluating Power-Performace Benefits of Data Compression in HPC Storage Servers
  • Konstantinos Chasapis, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Michael Kuhn, Thomas Ludwig. The Fourth International Conference on Smart Grids, Green Communications and IT Energy-aware Technologies (ENERGY 2014). Chamonix (França). 20-04-2014. Científic. 2014. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9781612083322.

  • Automatic detection of power bottlenecks in parallel scientific applications
  • Maria Barreda Vayà, Sandra Catalán Pallarés, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Fourth International Conference on Energy-Aware High Performance Computing (ENA-HPC 2013). Dresden (Alemanya). 02-09-2013. Científic. 2014. ISSN 1865-2034.

  • Solving Some Mysteries in Power Monitoring of Servers: Take Care of Your Wattmeters!
  • M. El Mehdi Diouri, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, O. Glück, L. Lefèvre, P. Alonso, Sandra Catalán Pallarés, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Energy Efficiency in Large Scale Distributed Systems (COST IC080 European Conference Energy Efficiency in Large Scale Distributed Systems - EE-LSDS 2013). Vienna (Àustria). 22-04-2013. Científic. 2013. Ed. Springer. ISBN 9783642405167.

  • Detección Automática de Cuellos de Botella de Potencia en Aplicaciones Científicas Paralelas
  • Maria Barreda Vayà, Sandra Catalán Pallarés, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXIV Jornadas de Paralelismo (JP2013). Madrid (Espanya). 17-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad Complutense de Madrid. ISBN 9788469583302.

  • Runtime Scheduling of the LU Factorization: Performance and Energy
  • P. Alonso, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, F.D. Igual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Rafael Mayo Gual. Energy Efficiency in Large Scale Distributed Systems (COST IC080 European Conference Energy Efficiency in Large Scale Distributed Systems - EE-LSDS 2013). Vienna (Àustria). 22-04-2013. Científic. 2013. Ed. Springer. ISBN 9783642405167.

  • An Integrated Framework for Power-Performance Analysis of Parallel Scientific Workloads
  • Sergio Barrachina Mir, Maria Barreda Vayà, Sandra Catalán Pallarés, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Germán Fabregat Llueca, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. The Third International Conference on Smart Grids, Green Communications and IT Energy-aware Technologies. Lisboa (Portugal). 24-03-2013. Científic. 2013. Ed. International Academy, Research and Industry Association (IARIA). ISBN 9781612082592.

  • Binding Performance and Power of Dense Linear Algebra Operations
  • Maria Barreda Vayà, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Ruyman Reyes Castro. 2012 10th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications. Madrid (Espanya). 10-06-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9780769547015.

  • Tracing the Power and Energy Consumption of the QR Factorization on Multicores Processors
  • Maria Barreda Vayà, S. Catalán, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 12th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2012). La Manga, Murcia (Espanya). 02-07-2012. Científic. 2012. Ed. Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE). ISBN 9788461553921.

  • Tools for Power-Energy Modelling and Analysis of Parallel Scientific Applicaions
  • P. Alonso, R.M. Badia, J. Labarta, Maria Barreda Vayà, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Ruyman Reyes Castro. The 41st International Conferene on Parallel Processing. Pittsburgh, Pennsylvania (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-09-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9781467325080.

  • Reducing Energy Consumption of Dense Linear Algebra Operations on Hybrid CPU-GPU Platforms
  • P. Alonso, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 2012 10th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications. Madrid (Espanya). 10-06-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9780769547015.

  • Saving Energy in the LU Factorization with Partial Pivoting on Multi-Core Processors
  • P. Alonso, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 20th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing. Garching (Alemanya). 15-02-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9780769546339.

  • Leveraging Task-Parallelism in Energy-Efficient ILU Preconditioners
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, A.F. Martín, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 2nd International Conference on ICT as a Key Technology Against Global Warming, ICT-GLOW 2012. Vienna (Àustria). 20-06-2011. Científic. 2012. ISSN 0302-9743.

  • Un Entorno de Análisis del Consumo de Aplicaciones Paralelas
  • Maria Barreda Vayà, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXIII Jornadas de Paralelismo. Elche (Alicante) (Espanya). 19-09-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788469544716.

  • A Simulator to Assess Energy Saving Strategies and Policies in HPC Workloads
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Juan Carlos Fernández Fernández, Sergio Iserte Agut, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 12th International Workshop on Green Computing Middleware - GCM'11 (extended versions). Lisboa (Portugal). 12-12-2011. Científic. 2012. ISSN 0163-5980.

  • Evaluation of the Energy Performance of Dense Linear Algebra Kernels on Multi-Core and Many-Core Processors
  • María Isabel Castillo Catalán, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Vicente Ramón Roca Sanz. 25 th IEEE International Parallel & Distributed Procesing Symposium. Anchorage, Alaska, USA. 16-05-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9780769543857.

  • EnergySaving Cluster experience in CETA-CIEMAT
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Juan Carlos Fernández Fernández, Sergio Iserte Agut, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, M.E. Cotallo, G. Díaz. 5th Iberian Grid Infrastructure Conference Proceedings (IBERGRID2011). Oleiros, La Coruña (Espanya). 08-06-2011. Científic. 2011. Ed. Netbiblo. ISBN 9788497458849.

  • Improving Power Efficiency of Dense Linear Algorithms on Multi-Core Processors via Slack Control
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, P. Alonso. Proceedings of the 2011 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HP. Istanbul (Turquia). 04-07-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9781612843827.

  • Power-aware dense linear algebra implementations on multi-core and many-core processors
  • P. Alonso, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Francisco Daniel Igual Peña, B. Marker, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, R.A. Van de Geijn. 3rd Many-core Applications Reserach Community (MARC) Symposium. Ettlingen (Alemanya). 05-06-2011. Científic. 2011. Ed. KIT Scientific Publishing. ISBN 9783866447172.

  • A Flexible Simulator to Evaluate a Power Saving System for HPC Clusters
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Juan Carlos Fernández Fernández, Sergio Iserte Agut, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Proceedings (12th International Workshop on Green Computing Middleware - GCM'11). Lisboa (Portugal). 12-12-2011. Científic. 2011. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450310642.

  • Sistema de Ahorro de Energía en Clusters HPC mediante el Apagado y Encendido Selectivo de Nodos en función de la Carga
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Juan Carlos Fernández Fernández, P. López, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, V. Santonja. III Congreso Español de Informática. València (Espanya). 07-09-2010. Científic. 2010. Ed. Ibergarceta Publicaciones. ISBN 9788492812493.

  • EnergySaving Cluster Roll: Power Saving System for Clusters
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 23rd International Conference on Architecture of Computing Systems ARCS 2010. Hannover (Germany). 22-02-2010. Científic. 2010. Ed. Springer. ISBN 9783642119491.

  • Energy Saving Cluster Roll: Power Saving System for Clusters
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 23rd International Conference on Architecture of Computing Systems, ARCS 2010. Hannover (Alemanya). 22-02-2010. Científic. 2010. ISSN 0302-9743.

  • Research line on power-aware computing by the High Performance Computing and Architectures Group
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Juan Carlos Fernández Fernández, Enrique Salvador Quintana Ortí, A.J. Peña. Proceedings of the COST Action IC0804 on Energy Efficiency in Large Scale Distributed Systems. Toulouse (França). 09-11-2009. Científic. 2009. Ed. COST Office. ISBN 9782917490105.

  • Monitorización y Ahorro de Energía en Clusters de Computadores
  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá, S. Kudama, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, A. Ruiz, J.I. Sánchez. XIX Jornadas de Paralelismo. Castellón (Espanya). 17-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216760.

  Comités de congresos


  • Manuel Francisco Dolz Zaragozá. Workshop on Power-Aware Computing (Paco 2015). Magdeburg (Alemanya). 06-07-2015. Científic.

  • Enrique Salvador Quintana Ortí, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual. 5th International Conference on Energy Aware High Performance Computing. Dresden (Alemanya). 01-09-2014. Científic.