UJI

Informació personal

BENEDITO NUEZ, JOSEP
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Dep. d'Història, Geografia i Art - Història Antiga
 • Secretari/ària de departament
 • Membre del grup d'investigació ANTIQUA - Historia Antigua y Arqueología
 • HC1414DD - (964 729641)
 • jbenedit@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Josep Benedito Nuez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 12:30 14:00 09-09-2019 22-01-2020
  Divendres 13:00 14:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 12:30 14:00 23-01-2020 31-07-2020
  Divendres 13:00 14:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Josep Benedito Nuez


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  HP1511 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 27-01-2020 04-05-2020
  HP1511 - TE1 Dimecres 09:00 11:00 29-01-2020 20-05-2020
  HP1548 - TE1 Dijous 10:30 12:30 23-01-2020 21-05-2020
  HP1548 - TE1 Divendres 11:00 13:00 24-01-2020 22-05-2020
  HU1511 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 27-01-2020 04-05-2020
  HU1511 - TE1 Dimecres 09:00 11:00 29-01-2020 20-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  HP1035 - Prácticas Externas Grado en Historia y Patrimonio
  HP1036 - Trabajo de Final de Grado Grado en Historia y Patrimonio
  HP1048 - Patrimonio Histórico de la Hispania Romana Grado en Historia y Patrimonio
  HP1511 - Història del Món Clàssic (Història) Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)
  HP1535 - Prácticas externas Grado en Historia y Patrimonio (Plan de 2015)
  HP1536 - Trabajo de Final de Grado Grado en Historia y Patrimonio (Plan de 2015)
  HP1548 - Patrimoni Històric de la Hispània Romana Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)
  HU1511 - Història del Món Clàssic (Història) Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)