UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

LÓPEZ AMORES, ANTONIO
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Història, Geografia i Art - Història Moderna
 • HC1412DD - (964 729639)
 • aamores@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-7369-8265
 • Ressenya Personal

   

  Antonio López Amores és professor associat de la Universitat Jaume I de Castelló, formant part de la àrea d'Història Moderna del departament d'Història, Geografia i Art. 

  Prèviament, va ser part del personal investigador en formació de la mateixa universitat, dins del programa VALi+D de la Generalitat Valenciana (cofinançat pel Fons Social Europeu), per a la realització de la seva tesi doctoral -encara en procés-, centrada entorn del Mediterrani occidental i el rol exercit per les dones nobles en el procés d'ascens i consolidació familiar. Durant aquest temps, va participar també en el projecte de recerca, finançat per la Universitat Jaume I, «De pequeños hidalgos a nobles titulados. Riquezas, poder y redes clientelares de la nobleza mediterránea» (P1·1A2014-13).

  Així mateix, és membre de l'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere «Purificación Escribano», participant en els esdeveniments organitzats pel mateix i complementant les seves línies de recerca amb la perspectiva de gènere.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Antonio López Amores


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 13:00 14:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimarts 11:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 13:00 14:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dimarts 11:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Antonio López Amores


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  HP1525 - PR1 Dijous 09:00 11:00 12-09-2019 19-12-2019
  HP1525 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 09-09-2019 16-12-2019
  HP1534 - TE1 Dijous 11:00 13:00 12-09-2019 24-10-2019
  HP1534 - TE1 Dimarts 09:00 11:00 10-09-2019 29-10-2019
  HU1525 - PR1 Dijous 09:00 11:00 12-09-2019 19-12-2019
  HU1525 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 09-09-2019 16-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EA0909 - TE1 Dijous 13:00 15:00 23-01-2020 12-03-2020
  EA0909 - TE1 Dimarts 13:00 15:00 28-01-2020 10-03-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història) Grau en Estudis Anglesos
  HP1034 - Historia y Patrimonio Documental Grado en Historia y Patrimonio
  HP1525 - Història Moderna Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)
  HP1534 - Història i Patrimoni Documental Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)
  HP1536 - Trabajo de Final de Grado Grado en Historia y Patrimonio (Plan de 2015)
  HU1525 - Història Moderna Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
  SBQ011 - Gènere, Ciutadania i Cultura. Entre l'Antic Règim i la Modernitat Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla de 2016)
  SBR011 - Gènere, Ciutadania i Cultura. Entre l'Antic Règim i la Modernitat Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla de 2019)
  SBR023 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla de 2019)
  TI0909 - Historia de los Países de Habla Inglesa (Historia) Grado en Traducción e Interpretación

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Ponències a congressos


  • género y nuevas tecnologías en la docencia de la historia, análisis y perspectivas
  • Antonio López Amores. IV Jornada de Experiencias de Innovación Educativa. Castelló (Espanya). 12-07-2018. Docent. 2018.

  • La identidad aristocrática femenina y mediterránea: patrones en las mujeres nobles de la Corona de Aragón (siglols XVII-XVIII)
  • Antonio López Amores. III Seminario de investigación predoctoral en estudios interdisciplinares de género. Alacant (Espanya). 29-06-2017. Científic. 2017.

  • La influencia feminista en la historiografía: perspectiva de género en los estudios nobiliarios de la Edad Moderna
  • Antonio López Amores. II Congreso internacional de jóvenes investigadores con perspectiva de género. Madrid (Espanya). 26-06-2017. Científic. 2017.

  • Aristocracia y mujeres en la Edad Moderna: un recorrido historiográfico por avances en la investigación
  • Antonio López Amores. XXI Jornades de Foment de la Investigación de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I Castelló (Espanya). 18-11-2016. Científic. 2016.

  • Las condesas viudad de Cirat y Villafranqueza: papel activo en la lucha por sus intereses familiares (siglos XVII)
  • Antonio López Amores. III Congreso Internacional Online Maestras de la transgresión. Desafíos en la Historia. Universitat Jaume I de Castelló (Espanya). 28-01-2016. Científic. 2016.

  • El giro copernicano de la diplonmacia: un enfoque desde la tratadística del renacimiento
  • Antonio López Amores. XIX Jornades de Foment de la Investigació. Universitat Jaume I de Castelló (Espanya). 28-11-2014. Científic. 2014. ISSN 1139-5486.

  • Un mayorazgo castellano en manos femeninas: el caso de doña Ana María Català en la herencia de dos condados valencianos (s. XVIII)
  • Antonio López Amores. XX Jornades de Foment de la Investigació. Universitat Jaume I de Castelló (Espanya). 28-11-2014. Científic. 2014.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • El legado sardo ante el cambio de siglo: la familia de los marqueses de Villasor en el siglo XVIII
  • Antonio López Amores. Universidad complutense de Madrid (Espanya). 10-05-2018.

  Comités de congresos


  • Sonia Reverter Bañón, Adoración Sales Salvador, María Juncal Caballero Guiral, María José Gámez Fuentes, Antonio López Amores, Maria Medina Vicent, Rosalía Torrent Esclapes, Adoración Valero Valero. XXIII Congreso Internacional del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano. Feministas y de Género Purificación Escribano. Celebrando una década de Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano. Castelló (Espanya). 10-04-2019. Científic.