UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

LÓPEZ AMORES, ANTONIO
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Història, Geografia i Art - Història Moderna
 • Membre del grup d'investigació HisMoAL - Història Moderna i Història d’Amèrica Llatina
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS FEMINISTES I DE GÈNERE
 • HC1412DD - (964 729639)
 • aamores@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-7369-8265
 • Ressenya Personal

   

  Antonio López Amores és professor associat de la Universitat Jaume I de Castelló, formant part de la àrea d'Història Moderna del departament d'Història, Geografia i Art. 

  Prèviament, va ser part del personal investigador en formació de la mateixa universitat, dins del programa VALi+D de la Generalitat Valenciana (cofinançat pel Fons Social Europeu), per a la realització de la seva tesi doctoral, «El marquesado de Villasor en el ocaso de la Cerdeña aragonesa. Matrimonio, sucesión y viudedad (siglos XVII-XVIII)», centrada entorn del Mediterrani occidental i el rol exercit per les dones nobles en el procés d'ascens i consolidació familiar. Durant aquest temps, va participar també en el projecte de recerca, finançat per la Universitat Jaume I, «De pequeños hidalgos a nobles titulados. Riquezas, poder y redes clientelares de la nobleza mediterránea» (P1·1A2014-13).

  Així mateix, és membre de l'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere «Purificación Escribano», participant en els esdeveniments organitzats pel mateix i complementant les seves línies de recerca amb la perspectiva de gènere.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  HP1525 - Història Moderna Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)
  HP1536 - Trabajo de Final de Grado Grado en Historia y Patrimonio (Plan de 2015)
  HU1525 - Història Moderna Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
  SAP315 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Geografia i Història) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP319 - Treball de Final de Màster (Ciències Socials i Humanitats. Geografia i Història) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SBO001 - Historiadors i Historiografia del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) (Pla de 2014)
  SBO018 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) (Pla de 2014)
  SBO725 - Història Moderna Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) (Pla de 2014)
  SBR011 - Gènere, Ciutadania i Cultura. Entre l'Antic Règim i la Modernitat Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla de 2019)
  SBR023 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla de 2019)
  TI0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (Història) Grau en Traducció i Interpretació  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Ponències a congressos


  • The Sardinian civil architecture in the second half of the eighteenth century. Historical and constructive analysis of the architecture of Cagliari
  • Jose Miguel Molines Cano, Antonio López Amores. 1st Valencia International Biennial of Research in Architecture. València (Espanya). 18-10-2018. Científic. 2018. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490487136.

  • género y nuevas tecnologías en la docencia de la historia, análisis y perspectivas
  • Antonio López Amores. IV Jornada de Experiencias de Innovación Educativa. Castelló (Espanya). 12-07-2018. Docent. 2018.

  • La identidad aristocrática femenina y mediterránea: patrones en las mujeres nobles de la Corona de Aragón (siglols XVII-XVIII)
  • Antonio López Amores. III Seminario de investigación predoctoral en estudios interdisciplinares de género. Alacant (Espanya). 29-06-2017. Científic. 2017.

  • La influencia feminista en la historiografía: perspectiva de género en los estudios nobiliarios de la Edad Moderna
  • Antonio López Amores. II Congreso internacional de jóvenes investigadores con perspectiva de género. Madrid (Espanya). 26-06-2017. Científic. 2017.

  • Aristocracia y mujeres en la Edad Moderna: un recorrido historiográfico por avances en la investigación
  • Antonio López Amores. XXI Jornades de Foment de la Investigación de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I Castelló (Espanya). 18-11-2016. Científic. 2016.

  • Las condesas viudad de Cirat y Villafranqueza: papel activo en la lucha por sus intereses familiares (siglos XVII)
  • Antonio López Amores. III Congreso Internacional Online Maestras de la transgresión. Desafíos en la Historia. Universitat Jaume I de Castelló (Espanya). 28-01-2016. Científic. 2016.

  • El giro copernicano de la diplomacia: un enfoque desde la tratadística del renacimiento
  • Antonio López Amores. XIX Jornades de Foment de la Investigació. Universitat Jaume I de Castelló (Espanya). 28-11-2014. Científic. 2014. ISSN 1139-5486.

  • Un mayorazgo castellano en manos femeninas: el caso de doña Ana María Català en la herencia de dos condados valencianos (s. XVIII)
  • Antonio López Amores. XX Jornades de Foment de la Investigació. Universitat Jaume I de Castelló (Espanya). 28-11-2014. Científic. 2014.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • El legado sardo ante el cambio de siglo: la familia de los marqueses de Villasor en el siglo XVIII
  • Antonio López Amores. Universidad complutense de Madrid (Espanya). 10-05-2018.

  Comités de congresos


  • Sonia Reverter Bañón, Adoración Sales Salvador, María Juncal Caballero Guiral, María José Gámez Fuentes, Antonio López Amores, Maria Medina Vicent, Rosalía Torrent Esclapes, Adoración Valero Valero. XXIII Congreso Internacional del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano. Feministas y de Género Purificación Escribano. Celebrando una década de Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano. Castelló (Espanya). 10-04-2019. Científic.