UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MASET LLAUDES, MARÍA AMPARO
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Secretari/ària de departament
 • Membre del grup d'investigació FACES - Dimensions socials de les finances, l’economia i la comptabilitat
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • JC1147DD - (964 387139)
 • maset@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-3720-5600
 • Ressenya Personal

  • Pertany al Departament de Finances i Comptabilitat. Ès Diplomada en Empresarials (1985, Universitat de València), Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (1991, Universitat de València) i Doctora en Economia (2001, Universitat de València). Des de 1998, imparteix classes de Finances i  Comptabilitat Financera a la Universitat Jaume I i ha participat en diferents Projectes d'Innovació Educativa, tant com a membre d'equip com a directora. Els seus interessos d’investigació són: l’economia social, els impactes económics i socials, l’economia de l’educació  i l’economia urbana i localització. 
  • És representant de CIT, representant en la Comissió Assessora de la Unitat d’Igualtat, representant en la Comissió de Política Lingüística i Secretària del Departament de Finances i Comptabilitat. És membre del grups d'investigació FACES (Finance, Accounting and Economics Social Dimensions) i del IIDL (Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local).

  Investigació

   Experiència docent 

   Elaboració de material docent:

   Joan Serafí Bernat Martí; Maria Luisa Alama Sabater; Mercedes Alcañiz Moscardó; María Amparo Maset Llaudes; Grisela Soto Personat; Silvia Valls Fabregat; Viruela Martínez Rafael. La inmigración en Castellón de la Plana, Capital social, redes sociales y estrategias de adaptación a la crisis económica. Fundación Davalos-Fletcher, 2015. ISBN 978-84-606-8499-1 

   Participació en congressos amb ponències orientades a la formació docent

   1 - Denominació de l’esdeveniment: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN15) Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de celebració: Barcelona, Data d'inici: 06/07/2015 Tipus de la publicació: Capítols de llibres Formative Assessment in Groups with a High Number of Students. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN15). IATED, 2015.

   2 - Denominació de l’esdeveniment: Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de celebració: Castellón, Data d'inici: 27/06/2011 Tipus de la publicació: Capítols de llibres Coordinación de la docencia semipresencial en la diplomatura en ciencias empresariales mediante proyectos interdisciplinarios. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I, 2011. 

   Experiència científica i tecnològica

   Participació en grups/equips d’investigació, desenvolupament o innovació

   1 - Nom (si en té): Finance, Accounting and Economics Social Dimensions Objectiu del grup: Análisis de los procesos de desarrollo socioeconómico de personas y organizaciones (público/privadas, lucrativas/no lucrativas) desde el enfoque del capital social (estructuras y redes). Las entidades de la economía social. Aproximación a la medición y rentabilidad de las inversiones con impacto social: valor social y Social Return On Investment. Riesgos empresariales, información corporativa y su análisis desde una dimensión social  Data d’inici: 27/05/2013 Durada: 28 mesos

   2 - Nom (si en té): Economía Regional y Desarrollo Local / IIDL Objectiu del grup: Ordenación del territorio y medio ambiente. Economía regional. Turismo y territorio. Capital social. Flujos migratorios y capital humano Nom del responsable del grup (IP): Joan Serafí Bernat Martí Nº components: 9 Codi: 039 Ciutat: Castellón de la Plana, Comunitat Valenciana, Espanya Entitat a què pertany: Universitat Jaume I Data d’inici: 29/07/2009  

   Activitat científica o tecnològica:

   Participació en projectes d’R+D+I finançats en convocatòries competitives d’entitats públiques o privades

   1-  Denominació del projecte: VALORACION ECONOMICA DE INVERSIONES CON IMPACTO SOCIAL. UNA APLICACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Autonòmic Qualitat de participació: Investigador/a  Data d'inici-fi: 01/01/2015 - 31/12/2016 

    2 - Denominació del projecte: ESTUDIO BASADO EN LA DICOTOMIA DE LAS RELACIONES EN EL CONTEXTO DEL CAPITAL SOCIAL: LAZOS FUERTES VS LAZOS DEBILES, RETORNO ECONOMICO GENERADO E IMPACTO SOBRE EL BIENESTAR ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS PE Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Local Data d'inici-fi: 01/01/2014 - 31/12/2016 

   3 - Denominació del projecte: ANALISIS DEL APOYO SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL EN LA POBLACION INMIGRANTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Local Data d'inici-fi: 01/01/2011 - 31/12/2013 

   4 - Denominació del projecte: PERSPECTIVA SOCIAL Y PRIVADA DE LA EFICIENCIA DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO: UN ESTUDIO SOBRE LA COMUNIDAD VALENCIANA Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Local  Data d'inici-fi: 15/12/2006 - 14/12/2009 

   5 - Denominació del projecte: La concentración vs. diseminación de las empresas turísticas y su implicación en el desarrollo tecnológico del sector Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Autonòmic Qualitat de participació: Investigador/a Entitat de realització: Universitat de València Entitats finançadores: Generalitat Valenciana  Data d'inici-fi: 01/01/2000 - 01/01/2002

   6 - Denominació del projecte: Las consecuencias de los cambio I+D sobre la competitividad y nuevos esquemas organizativos de las empresas del sector turístico Àmbit del projecte: Projecte d'Investigació Nacional Data d'inici-fi: 01/01/2000 - 01/01/2002 

   Participació en contractes, convenis o projectes d’R+D+I, no resultants de convocatòries competitives, amb empreses (o internament a elles) i/o administracions

   1 - Denominació del projecte: CONTRATO ENTRE LA UJI Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "CIUDADES SOSTENIBLES: REHABILITACION, COMPETITIVIDAD Y COHESION SOCIAL" Àmbit del projecte: Contracte d'Investigació Qualitat de participació: Investigador/a  Data d’inici: 20/07/2010 Entitats finançadores: MINISTERIO DE VIVIENDA

   2 - Denominació del projecte: Evaluar e impulsar la innovación tecnológica en las empresas turísticas Àmbit del projecte: Contracte d'Investigació Qualitat de participació: Investigador/a Entitat de realització: Universitat de València Entitats finançadores: Fundación Tomillo Data d’inici: 02/04/2002 Durada del projecte: 1 any - 3 mesos - 3 dies

   3 - Denominació del projecte: Evaluación del impacto económico de la formación en la empresa: una experiencia en el sector turístico Àmbit del projecte: Contracte d'Investigació Qualitat de participació: Investigador/a Entitat de realització: Universitat de València Entitats finançadores: Generalitat Valenciana (Conselleria de Trabajo y Asun. Sociales) -ADEIT Codi de projecte segons l’entitat finançadora: C-701 Durada del projecte: 1 any - 3 mesos - 3 dies

   Activitats científiques i tècniques generals

   Producció científica

   Publicacions, documents científics i tècnics de caràcter tecnològic i qualsevol altra expressió

   1 - María Amparo Maset Llaudes; Iluminada Fuertes Fuertes. Migration networks and reuturn expectations. The case of Romanians in Spain. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDY. 1 (2), pp. 187 - 193. 2015. 

   2 José David Cabedo Semper; Iluminada Fuertes Fuertes; María Amparo Maset Llaudes; José Miguel Tirado Beltrán. Clustered firms and solvency in the Spanish ceramics industry. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDY. 1 (2), pp. 171 - 175. 2015.

   3 Iluminada Fuertes Fuertes; María Amparo Maset Llaudes. Exploring Spanish nongovernmental organizations for development: An empirical approach. NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR QUARTERLY. 4 (36), pp. 695 - 706. 2007. 

   4 María Amparo Maset Llaudes; Amparo Sancho Perez; David Martin Valles. Innovación tecnológica y calidad en el sector turismo.ESTUDIOS TURÍSTICOS. 157, pp. 5 - 20. 2003.

   5 Amparo Sancho Pérez; María Amparo Maset Llaudes. Sector turístico e innovación: una análisis a través de las patentes. TRAVELTURISME. -, pp. 1 - 9. 2003. 

   6 Ana María Fuertes Eugenio; María Amparo Maset Llaudes. Las empresas y los recursos humanos: Motivos para invertir en formación.ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (<1996). 190, 1999. 

   7 Ana María Fuertes Eugenio; María Amparo Maset Llaudes. Costes y beneficios de la formación en las empresas. MERCURIO. 2, pp. 171 - 184. 1998. 

   8 Ana María Fuertes Eugenio; María Amparo Maset Llaudes. Las decisiones de inversión en formación. Una aplicación a las empresas de la Comunidad Valenciana. REVISTA DE TREBALL, ECONOMÍA I SOCIETAT. 7 (4), pp. 15 - 28. 1997. ISSN 1137-087 Tipus de producció: Article Tipus de suport: Revista Posició sobre el total: 2 En qualitat de: Autor/a o coautor/a d’article en revista amb comitè avaluador d’admissió extern

   9 Ana María Fuertes Eugenio; María Amparo Maset Llaudes. Los impactos de los programas de formación en las empresas turísticas. REVISTA VALENCIANA D'ESTUDIS AUTONÒMICS. 20 (4), pp. 219 - 235. 1997. 

   Treballs presentats en congressos nacionals o internacionals

    1 Títol: Migration networks and return expectations. The case of Romanians in Spain Nom del congrés: Second International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour (SMHB'14) Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: Zürich, (756), Suïssa Localització, data: 25/10/2014 

   2 Títol: Clustered firms and solvency in the Spanish ceramics industry Nom del congrés: Second International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour (SMHB'14) Tipus d’esdeveniment: Congrés d725da57aaf0d375f447d99b1f973f51 9 Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: Zürich, (756), Suïssa Localització, data: 25/10/2014 

   3 Títol: Clustered firms and solvency in the Spanish ceramics industry Nom del congrés: Second International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour (SMHB'14) Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: Zürich, (756), Suïssa Localització, data: 25/10/2014 

   4 Títol: Capital social, ingresos y satisfacción vital en migrantes Nom del congrés: III Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo - UJI Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: Castellón, (724), Espanya Localització, data: 14/11/2013 

   5 Títol: INTEGRATED URBAN REGENERATION: AN EMPIRICAL STUDY OF THE NORMATIVE FRAMEWORK IN SPANISH REGIONS Nom del congrés: 51st Congress of the European Regional Science Association and the 37th Meeting of Regional Studies of the Spanish Association of Regional Science Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: Barcelona, Localització, data: 30/08/2011

   6 Títol: Una nueva dimensión de la cultura de la transparencia ante la crisis: ONG e Internet Nom del congrés: I Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo - UJI Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: Castellón, (724), Espanya Localització, data: 16/11/2009 

   7 Títol: LAS ONGD Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN: UN ESTUDIO DE LA TRASPARENCIA A TRAVÉS DE LAS PÁGINAS WEB Nom del congrés: IV CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: BARCELONA, Localització, data: 12/11/2008 

   8 Títol: LA INVESTIGACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA UJI A TRAVÉS DEL PROYECTO PERSPECTIVA SOCIAL Y PRIVADA DE LA EFICIENCIA DE LAS ONGD: UN ESTUDIO SOBRE LA COMUNIDAD VALENCIANA Nom del congrés: IV CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: BARCELONA, Localització, data: 12/11/2008 

   9 Títol: ANÁLISIS FINANCIERO DEL TERCER SECTOR EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: EL CASO DE LAS FUNDACIONES Nom del congrés: 1er INTERNATIONAL CIRIEC RESEARCH CONFERENCE ON THE SOCIAL ECONOMY Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: CANADA, Localització, data: 22/10/2007 

   10 Títol: EL TERCER SECTOR EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: EL CASO DE LAS FUNDACIONES Nom del congrés: XIV CONGRESO AECA Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: VALENCIA, Localització, data: 19/09/2007 Tipus: Capítols de llibres Andrés Arnau Paradís; Iluminada Fuertes Fuertes; María Amparo Maset Llaudes. En: XIV CONGRESO AECA. AECA, 2007. ISBN 978-84-96648-10-4

   11 Títol: RATIOS PARA EL ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO DE LAS FUNDACIONES: EL CASO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Nom del congrés: II JORNADAS ASEPUC Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: ZARAGOZA, Localització, data: 25/05/2007 

   12 Títol: EL CAPITAL SOCIAL Y SU CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO ECONOMICO: UNA APROXIMACION BASADA EN LA IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES Nom del congrés: XXXII REUNION DE ESTUDIOS REGIONALES Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: ORENSE, Localització, data: 16/11/2006 

   13 Títol: LAS ONGD EN ESPAÑA: INDEPENDENCIA, NEUTRALIDAD, CAPITAL SOCIAL, TRANSPARENCIA Nom del congrés: I CONGRESO INTERNACIONAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: VALENCIA, Localització, data: 17/11/2005 

   14 Títol: Innovación tecnológica y calidad en el sector turismo Nom del congrés: XII Simposio Internacional de Turismo y Ocio Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: Barcelona, Localització, data: 03/04/2003 

   15 Títol: La aplicación de las patentes y su implementación en los subsectores turísticos Nom del congrés: Simposio Internacional de Turismo y Ocio Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: Barcelona, Localització, data: 03/04/2003 

   16 Títol: Tecnologia y nada mas: un mal negocio para las empresas turisticas Nom del congrés: TuriTec 2002. "Turismo y tecnologías de la información y las comunicaciones" Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: Malaga, Localització, data: 23/10/2002 

   17 Títol: Los planes de formación en el sector turismo: Un estudio sobre la Comunidad Valenciana Nom del congrés: III Congreso de Turismo Universidad y Empresa Tipus d’esdeveniment: Congrés d725da57aaf0d375f447d99b1f973f51 12 Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: València, (724), Espanya  data: 01/01/2001 

   18 Títol: The effects of technological innovations on the spanish tourism sector Nom del congrés: Information and comunication technologies in tourism Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: New York, Localització, data: 01/01/2001 

   19 Títol: La innovación en las empresas turísticas y las necesidades de formación Nom del congrés: TURITEC' 99 Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: Málaga, Localització, data: 1999 

   20 Títol: Sector turístico e innovación: Un análisis a través de las patentes Nom del congrés: TURITEC' 99 Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: Málaga, Localització, data: 1999 

   21 Títol: Un estudio microeconómico de los gastos en enseñanza y educación Nom del congrés: Economía de los servicios. V Congreso Nacional de Economía Tipus d’esdeveniment: Congrés Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: Las Palmas de Gran Canaria, Localització, data: 1995 

   22 Títol: La formación continua en las PYMES: Un estudio sobre la Comunidad Valenciana Nom del congrés: Economía de los servicios. V Congreso Nacional de Economía Tipus d’esdeveniment: Congrés  Tipus de participació: Ponència Ciutat de realització: Las Palmas de Gran Canaria, Localització, data: 1995 


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1012 - Comptabilitat Financera Grau en Administració d'Empreses
  AE1013 - Direcció Financera Grau en Administració d'Empreses
  AE1016 - Anàlisi d'Estats Financers Grau en Administració d'Empreses
  EC1012 - Comptabilitat Financera Grau en Economia
  EC1013 - Direcció Financera Grau en Economia
  EC1016 - Anàlisi d'Estats Financers Grau en Economia
  FC1012 - Comptabilitat Financera Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1013 - Direcció Financera Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1016 - Anàlisi d'Estats Financers Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Effects of Gender and Performance: the Spanish Firms and the Economy for the Common Good
  • María Amparo Maset Llaudes. IBIMA BUSINESS REVIEW. Vol. 2021. pp. 1-9. 2021. Científic.

  • How a formative self-assessment programme positively influenced examination performance in financial mathematics
  • José David Cabedo Semper, María Amparo Maset Llaudes. INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL . Num. 6. Vol. 57. pp. 680-690. 2020. Científic.

  • Improving and measuring transparency in NGOs: A disclosure indes for activities and projects
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. Nonprofit Management & Leadership. Num. 3. Vol. 28. pp. 329-348. 2018. Científic.

  • Information on social impact at NGOs
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, Immaculada Jimeno, José Miguel Tirado Beltrán, María Amparo Maset Llaudes. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMAN BEHAVIOR STUDY. Num. 1. Vol. 4. pp. 1-5. 2017. Científic.

  • Identification and measurement of social impact in non-profit organizations
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMAN BEHAVIOR STUDY. Num. 1. Vol. 3. pp. 43-46. 2016. Científic.

  • The role of bonding, bridging and linking social capital in life satisfaction. A case of migrants in Spain
  • Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMAN BEHAVIOR STUDY. Num. 1. Vol. 3. pp. 21-24. 2016. Científic.

  • Clustered firms and solvency in the Spanish ceramics industry
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDY. Num. 1. Vol. 2 . pp. 171-175. 2015. Científic.

  • Migration networks and reuturn expectations. The case of Romanians in Spain
  • María Amparo Maset Llaudes, Iluminada Fuertes Fuertes. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDY. Num. 1. Vol. 2 . pp. 187-193. 2015. Científic.

  • Exploring Spanish nongovernmental organizations for development: An empirical approach
  • Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes. NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR QUARTERLY . Num. 4. Vol. 36 . pp. 695-706. 2007. Científic.

  • Sector turístico e innovación: una análisis a través de las patentes
  • Amparo Sancho Pérez, María Amparo Maset Llaudes. TRAVELTURISME. Num. -. pp. 1-9. 2003. Científic.

  • Innovación tecnológica y calidad en el sector turismo
  • María Amparo Maset Llaudes, Amparo Sancho Perez, David Martin Valles. ESTUDIOS TURÍSTICOS. Num. 157. pp. 5-20. 2003. Científic.

  • Las empresas y los recursos humanos: Motivos para invertir en formación
  • Ana María Fuertes Eugenio, María Amparo Maset Llaudes. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.COMENTARIOS, CASOS PRACTICOS. Num. 190. 1999. Científic.

  • Costes y beneficios de la formación en las empresas
  • Ana María Fuertes Eugenio, María Amparo Maset Llaudes. MERCURIO. Num. 2. pp. 171-184. 1998. Científic.

  • Las decisiones de inversión en formación. Una aplicación a las empresas de la Comunidad Valenciana
  • Ana María Fuertes Eugenio, María Amparo Maset Llaudes. REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT. Num. 7. Vol. 4 . pp. 15-28. 1997. Científic.

  • Los impactos de los programas de formación en las empresas turísticas
  • Ana María Fuertes Eugenio, María Amparo Maset Llaudes. REVISTA VALENCIANA D'ESTUDIS AUTONÒMICS. Num. 20. Vol. 4 . pp. 219-235. 1997. Científic.

  Llibres


  • La inmigración en Castellón de la Plana, Capital social, redes sociales y estrategias de adaptación a la crisis económica
  • Joan Serafí Bernat Martí, Maria Luisa Alama Sabater, Mercedes Alcañiz Moscardó, María Amparo Maset Llaudes, Grisela Soto Personat, Silvia Valls Fabregat, Viruela Martínez Rafael. 2015. Autoria. Científic. ISBN 9788460684991. Castelló (Espanya). Ed. Fundación Dávalos-Fletcher.

  Ponències a congressos


  • Gamificación en asignaturas masificadas: simulación mediante socrative y contabilidad
  • María Amparo Maset Llaudes, José David Cabedo Semper. Congreso Internacional Innovación Docente e Investigación en Educación Superior: Un reto para las áreas de conocimiento. Madrid (Espanya). 20-11-2019. Docent. 2019.

  • Social and Environmental Impacts Assessment in the Economy for the Common Good
  • María Amparo Maset Llaudes, José David Cabedo Semper, José Miguel Tirado Beltrán, Iluminada Fuertes Fuertes. 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA 2017). Madrid (Espanya). 08-11-2017. Científic. 2017. Ed. International Business Information Management Association (IBIMA). ISBN 9780986041990.

  • Autoevaluación formativa en el primer curso de los estudios de grado
  • María Amparo Maset Llaudes, José David Cabedo Semper. VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios y II Taller de Innovación Educativa. Castelló (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Towards Implementation of Sroi: A Case Study
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, Inmaculada Jimeno, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. The IIER International Conference on Social Science and Economics. Warsaw (Polònia). 19-11-2016. Científic. 2016. Ed. International Institute of Engineers and Researchers (IIER). ISBN 9789386083340.

  • Social Capital and Vital Satisfaction: The Pink and Blue Puzzle
  • María Amparo Maset Llaudes, Iluminada Fuertes Fuertes. The IIER International Conference on Social Science and Economics. Warsaw (Polònia). 19-11-2016. Científic. 2016. Ed. International Institute of Engineers and Researchers (IIER). ISBN 9789386083340.

  • Information on social impact at NGOs: The case of the Spanish charitable foundations
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, Inmaculada Jimeno, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. Fourth international conference on advances in social science, management and human behaviour - SMHB 2016. Roma (Itàlia). 15-12-2016. Científic. 2016. Ed. Institute of Research Engineers and Doctors (IRED). ISBN 9781632481160.

  • Tic y Educación: Técnicas On Line de Autocorrección en Asignaturas Financieras
  • José David Cabedo Semper, María Amparo Maset Llaudes, Nuria Segarra i Adell. 28th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Sevilla (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. Ed. International Business Information Management Association (IBIMA). ISBN 9780986041983.

  • Capital social, ingresos y satisfacción vital en migrantes
  • María Raquel Agost Felip, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes. III Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo - UJI. Castellón (Espanya). 14-11-2013. Científic. 2016. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356751.

  • Aprendizaje y autoevaulación online de estudiantes universitarios: la matemática financiera en entornos virtuales
  • José David Cabedo Semper, María Amparo Maset Llaudes, Nuria Segarra i Adell. Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red (IN-RED 2016). Valencia. 07-07-2016. Docent. 2016. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490485415.

  • The role of bonding, bridging and linking social capital in life satisfaction
  • Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes. Proceedings of 3rd International Conference on Advances in Management, Economics and Social Science (MES´15). Roma (Itàlia). 10-12-2015. Científic. 2015. Ed. Institute of Research Engineers and Doctors (IRED). ISBN 9781632480811.

  • Measuring and disclosing what matters in nonprofits
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS). The IRES 21st International Conference. Paris (França). 19-12-2015. Científic. 2015. Ed. International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS). ISBN 9789385832716.

  • Social Capital Dimensions and Return Expectations. A case of Spain
  • María Amparo Maset Llaudes, Iluminada Fuertes Fuertes. International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS). The IRES 21st International Conference. París (França). 19-12-2015. Científic. 2015. Ed. International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS). ISBN 9789385832716.

  • Evaluación formativa virtual en asignaturas básicas con grupos masificados
  • José David Cabedo Semper, María Amparo Maset Llaudes, Nuria Segarra i Adell. UNIVEST 2015. Girona. 09-07-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat de Girona. ISBN 9788484584537.

  • Formative Assessment in Groups with a High Number of Students
  • José David Cabedo Semper, María Amparo Maset Llaudes, Nuria (PAL UJI) Segarra Adell. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN15). Barcelona. 06-07-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460682431.

  • Clustered firms and solvency in the Spanish ceramics industry
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. Second International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour (SMHB'14). Zürich (Suïssa). 25-10-2014. Científic. 2015. ISSN 2372-3955.

  • The measurament of social performance in third sector organizations
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. Proceeding 3rd International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour (SMHB 2015). Zurich (Suïssa). 10-10-2015. Científic. 2015. Ed. Institute of Research Engineers and Doctors (IRED). ISBN 9781632480675.

  • Identification and measurement of social impact in non-profit organizations
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. Proceedings of 3rd International Conference on Advances in Management, Economics and Social Science (MES´15). Roma (Itàlia). 10-12-2015. Científic. 2015. Ed. Institute of Research Engineers and Doctors (IRED). ISBN 9781632480811.

  • Clustered firms and solvency in the Spanish ceramics industry
  • José David Cabedo Semper, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, José Miguel Tirado Beltrán. Second International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour (SMHB'14). Zürich (Suïssa). 25-10-2014. Científic. 2014. Ed. Institute of Research Engineers and Doctors (IRED). ISBN 9781632480323.

  • Migration networks and return expectations. The case of Romanians in Spain
  • María Amparo Maset Llaudes, Iluminada Fuertes Fuertes. Second International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour (SMHB'14). Zürich (Suïssa). 25-10-2014. Científic. 2014. Ed. Institute of Research Engineers and Doctors (IRED). ISBN 9781632480323.

  • INTEGRATED URBAN REGENERATION: AN EMPIRICAL STUDY OF THE NORMATIVE FRAMEWORK IN SPANISH REGIONS
  • María Amparo Maset Llaudes. 51st Congress of the European Regional Science Association and the 37th Meeting of Regional Studies of the Spanish Association of Regional Science. Barcelona. 30-08-2011. Científic. 2011.

  • Coordinación de la docencia semipresencial en la diplomatura en ciencias empresariales mediante proyectos interdisciplinarios
  • Iván José Barreda Tarrazona, Jesús Peiró Palomino, Manuel Segarra Arnau, Javier Berenguer Vallés, María Amparo Maset Llaudes, María Ripollés Meliá, Carlos Abel Molina Puertas, Joaquín José Castelló Benavent. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Una nueva dimensión de la cultura de la transparencia ante la crisis: ONG e Internet
  • Iluminada Fuertes Fuertes, Miguel Martínez Ramos, María Amparo Maset Llaudes. I Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo - UJI. Castellón (Espanya). 16-11-2009. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217958.

  • LA INVESTIGACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA UJI A TRAVÉS DEL PROYECTO PERSPECTIVA SOCIAL Y PRIVADA DE LA EFICIENCIA DE LAS ONGD: UN ESTUDIO SOBRE LA COMUNIDAD VALENCIANA
  • Iluminada Fuertes Fuertes, Miguel Martínez Ramos, María Amparo Maset Llaudes. IV CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. BARCELONA. 12-11-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat de Barcelona. ISBN 9788449025716.

  • LAS ONGD Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN: UN ESTUDIO DE LA TRASPARENCIA A TRAVÉS DE LAS PÁGINAS WEB
  • Iluminada Fuertes Fuertes, Miguel Martínez Ramos, María Amparo Maset Llaudes. IV CONGRESO UNIVERSIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. BARCELONA. 12-11-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat de Barcelona. ISBN 9788449025716.

  • ANÁLISIS FINANCIERO DEL TERCER SECTOR EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: EL CASO DE LAS FUNDACIONES
  • Andrés Arnau Paradís, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes. 1er INTERNATIONAL CIRIEC RESEARCH CONFERENCE ON THE SOCIAL ECONOMY. CANADA. 22-10-2007. Científic. 2007.

  • RATIOS PARA EL ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO DE LAS FUNDACIONES: EL CASO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
  • Andrés Arnau Paradís, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes. II JORNADAS ASEPUC. ZARAGOZA. 25-05-2007. Científic. 2007.

  • EL TERCER SECTOR EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: EL CASO DE LAS FUNDACIONES
  • Andrés Arnau Paradís, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes. XIV CONGRESO AECA. VALENCIA. 19-09-2007. Científic. 2007. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 9788496648104.

  • EL CAPITAL SOCIAL Y SU CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO ECONOMICO: UNA APROXIMACION BASADA EN LA IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES
  • Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes, Ana María Fuertes Eugenio. XXXII REUNION DE ESTUDIOS REGIONALES. ORENSE. 16-11-2006. Científic. 2006. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 8493029955.

  • LAS ONGD EN ESPAÑA: INDEPENDENCIA, NEUTRALIDAD, CAPITAL SOCIAL, TRANSPARENCIA
  • Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes. I CONGRESO INTERNACIONAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO. VALENCIA. 17-11-2005. Científic. 2006. Ed. Universitat de València. ISBN 843706662X.

  • La aplicación de las patentes y su implementación en los subsectores turísticos
  • Amparo Sancho Pérez, María Amparo Maset Llaudes. Simposio Internacional de Turismo y Ocio. Barcelona. 03-04-2003. Científic. 2003.

  • Innovación tecnológica y calidad en el sector turismo
  • Amparo Sancho Pérez, María Amparo Maset Llaudes, David Martín. XII Simposio Internacional de Turismo y Ocio. Barcelona. 03-04-2003. Científic. 2003.

  • Tecnologia y nada mas: un mal negocio para las empresas turisticas
  • A. Sancho-Pérez, María Amparo Maset Llaudes. TuriTec 2002. "Turismo y tecnologías de la información y las comunicaciones". Malaga. 23-10-2002. Científic. 2002. Ed. Escuela Universitaria de Turismo. ISBN 8460098133.

  • The effects of technological innovations on the spanish tourism sector
  • Amparo Sancho Perez, María Amparo Maset Llaudes. Information and comunication technologies in tourism. New York. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Springer. ISBN 3211836497.

  • Los planes de formación en el sector turismo: Un estudio sobre la Comunidad Valenciana
  • María Amparo Maset Llaudes, Amparo Sancho Pérez, Ana María Fuertes Eugenio, Mª Luz Marco Aledo. III Congreso Universidad Empresa. Municipios turísticos. Tributación y contratación empresarial. Formación y gestión del capital humano. València (Espanya). 01-01-2001. Científic. 2000. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 8484422089.

  • La innovación en las empresas turísticas y las necesidades de formación
  • A. Pulido San Román, A. Sancho Pérez, María Amparo Maset Llaudes. TURITEC' 99. Málaga. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 8477853436.

  • Sector turístico e innovación: Un análisis a través de las patentes
  • A. Sancho Pérez, María Amparo Maset Llaudes. TURITEC' 99. Málaga. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 8477853436.

  • La formación continua en las PYMES: Un estudio sobre la Comunidad Valenciana
  • Ana María Fuertes Eugenio, María Amparo Maset Llaudes. Economía de los servicios. V Congreso Nacional de Economía. Las Palmas de Gran Canaria. 01-01-1995. Científic. 1995. Ed. Pérez Galdos. ISBN 8487832326.

  • Un estudio microeconómico de los gastos en enseñanza y educación
  • María Amparo Maset Llaudes. Economía de los servicios. V Congreso Nacional de Economía. Las Palmas de Gran Canaria. 01-01-1995. Científic. 1995. Ed. Pérez Galdos. ISBN 8487832326.