UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

MATALLÍN SÁEZ, JUAN CARLOS
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació I+B - Anàlisi d’Inversions i Finances del Comportament
 • JC1155DD - (964 387147)
 • matallin@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-7213-4695
 • Ressenya Personal

  Juan Carlos Matallín Sáez és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València i Doctor en Administració d'Empreses per la Universitat Jaume I de Castelló (UJI). És professor titular d'universitat al Departament de Finances i Comptabilitat de l'UJI on, des de 1994, imparteix docència de Gestió de Carteres, Economia Financera i Matemàtica Financera. Les seves àrees de recerca són els models de valoració d'actius, la gestió dels fons d'inversió, les finances del comportament i la responsabilitat social corporativa. Ha publicat articles en diferents revistes acadèmiques. Ha participat en diferents projectes d'investigació finançats tant per organismes públics com privats. Ha estat avaluador de diverses revistes acadèmiques tant a nivell nacional com internacional. Ha estat director de diverses tesis doctorals. És el coordinador del grup d'investigació I + B: Investment Analysis and Behavioral Finance de l'UJI. Com a gestor ha estat coordinador del projecte d'harmonització europea en la titulació d'ADEM havent participat en diferents congressos relacionats amb l'EEES i la innovació docent. També ha estat secretari i director del Departament de Finances i Comptabilitat de l'UJI.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Juan Carlos Matallín Sáez


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 17:00 19:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dilluns 12:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 12:00 15:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Juan Carlos Matallín Sáez


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1013 - LA8 Divendres 11:00 13:00 13-09-2019 20-12-2019
  AE1013 - SE7 Dijous 11:00 12:00 12-12-2019 12-12-2019
  AE1013 - TE3 Dijous 09:00 11:00 12-09-2019 28-11-2019
  AE1013 - TU3 Dijous 09:00 11:00 05-12-2019 19-12-2019
  EC1013 - LA8 Divendres 11:00 13:00 13-09-2019 20-12-2019
  EC1013 - SE7 Dijous 11:00 12:00 12-12-2019 12-12-2019
  EC1013 - TE3 Dijous 09:00 11:00 12-09-2019 28-11-2019
  EC1013 - TU3 Dijous 09:00 11:00 05-12-2019 19-12-2019
  FC1013 - LA8 Divendres 11:00 13:00 13-09-2019 20-12-2019
  FC1013 - SE7 Dijous 11:00 12:00 12-12-2019 12-12-2019
  FC1013 - TE3 Dijous 09:00 11:00 12-09-2019 28-11-2019
  FC1013 - TU3 Dijous 09:00 11:00 05-12-2019 19-12-2019
  FC1036 - LA1 Dilluns 15:00 17:00 09-09-2019 11-11-2019
  FC1036 - TE1 Dilluns 13:00 15:00 09-09-2019 11-11-2019
  FC1036 - TU1 Dilluns 13:00 17:00 18-11-2019 25-11-2019
  FC1036 - TU1 Dilluns 13:01 18:00 02-12-2019 09-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1013 - Direcció Financera Grau en Administració d'Empreses
  EC1013 - Direcció Financera Grau en Economia
  FC1013 - Direcció Financera Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1036 - Gestió de Carteres Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad
  SRL009 - Seminaris i Conferències Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)
  SRL010 - Gestió de Carteres de Renda Variable Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)
  SRL030 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)
  SRL031 - Projecte de Final de Màster Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Does active management add value? New evidence from a quantile regression approach
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina. JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY . Num. 10. Vol. 70. pp. 1734-1751. 2019. Científic.

  • Ethical strategy focus and mutual fund management: Performance and persistence
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina, Diego Víctor de Mingo López. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION . Vol. 213. pp. 618-633. 2019. Científic.

  • Does socially responsible mutual fund performance vary over the business cycle? New insights on the effect of idiosyncratic SR features
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez, Diego Víctor de Mingo López, Emilio Tortosa Ausina. BUSINESS ETHICS : A EUROPEAN REVIEW. Num. 1. Vol. 28. pp. 71-98. 2019. Científic.

  • La elección del inversor entre fondos activos y fondos índice
  • Diego Víctor de Mingo López, Juan Carlos Matallín Sáez. UCJC BUSINESS AND SOCIETY REVIEW . Num. 59. pp. 18-39. 2018. Científic.

  • Mutual fund performance attribution and market timing using portfolio holdings
  • Laura Andreu, Juan Carlos Matallín Sáez, José Luis Sarto. INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE. Vol. 57. pp. 353-370. 2018. Científic.

  • Active management and mutual fund performance
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina. REVISTA DE ECONOMÍA APLICADA. Num. 78. Vol. XXVI. pp. 43-79. 2018. Científic.

  • Institutional investment management: An investor's perspective on the relation between turnover and performance
  • Diego Víctor de Mingo López, Juan Carlos Matallín Sáez. INVESTMENT ANALYSTS JOURNAL. Num. 2. Vol. 47. pp. 81-94. 2018. Científic.

  • Investing in mutual funds: the determinants of implied and actual net cash flows
  • Diego Víctor de Mingo López, Juan Carlos Matallín Sáez. APPLIED ECONOMICS. Num. 60. Vol. 49. pp. 5962-5970. 2017. Científic.

  • Is Ethical Money Sensitive to Past Returns? The Case of Portfolio Constraints and Persistence in Islamic Funds
  • Omneya , Abdelsalam, Meryem, Duygun, Juan Carlos Matallín Sáez, Emilio Tortosa Ausina. JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES RESEARCH. Num. 3. Vol. 51. pp. 363-384. 2017. Científic.

  • Environmental conditions, fund characteristics, and Islamic orientation: An analysis of mutual fund performance for the MENA region
  • Ahmed A. El-Masry, Diego Víctor de Mingo López, Juan Carlos Matallín Sáez, Emilio Tortosa Ausina. JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION . Num. Supplement. Vol. 132. pp. 174-197. 2016. Científic.

  • On the robustness of persistence in mutual fund performance
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina. NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE. Vol. 36 . pp. 192-231. 2016. Científic.

  • Socially (ir)responsible investing? The performance of the VICEX Fund from a business cycle perpective título
  • Amparo Soler Domínguez, Juan Carlos Matallín Sáez. FINANCE RESEARCH LETTERS. Vol. 16 . pp. 190-195. 2016. Científic.

  • Mutual fund performance: dividends do matter
  • Diego Víctor de Mingo López, Juan Carlos Matallín Sáez. APPLIED ECONOMICS LETTERS . Num. 6. Vol. 22 . pp. 455-460. 2015. Científic.

  • A note on market timing: Interim trading and the performance of holdings-based and return-based measures
  • Juan Carlos Matallín Sáez. INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE. Vol. 35 . pp. 90-99. 2015. Científic.

  • Why is timing perverse?
  • Juan Carlos Matallín Sáez, David Moreno, Rosa Rodríguez. EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE. Num. 15. Vol. 21 . pp. 1334-1356. 2015. Científic.

  • When do Structured Funds become too Good to be True? An Experiment
  • Adriana Gabriela Breaban, Juan Carlos Matallín Sáez, Iván José Barreda Tarrazona, María Rosario Balaguer Franch. PACIFIC ECONOMIC REVIEW. Num. 3. Vol. 19 . pp. 332-354. 2014. Científic.

  • On the informativeness of persistence for evaluating mutual fund performance using partial frontiers
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina. OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE . Num. 1. Vol. 42 . pp. 47-64. 2014. Científic.

  • On the comparative performance of socially responsible and islamic mutual funds
  • Omneya Abdelsalam, Meryem Duygun Fethi, Juan Carlos Matallín Sáez, Emilio Tortosa Ausina. JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION . Num. (103) Special Issue. pp. 108-129. 2014. Científic.

  • Do ethics imply persistence? The case of Islamic and socially responsible funds
  • Omneya Abdelsalam, Meryem Duygun, Juan Carlos Matallín Sáez, Emilio Tortosa Ausina. JOURNAL OF BANKING & FINANCE . Vol. 40 . pp. 182-194. 2014. Científic.

  • Mutual fund performance: banking versus independent managers
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina. APPLIED ECONOMICS LETTERS . Num. 8. Vol. 19 . pp. 755-758. 2012. Científic.

  • On causality in the size-efficiency relationship: the effect of investor cash flows on the mutual fund industry
  • Juan Carlos Matallín Sáez. APPLIED ECONOMICS. Num. 27. Vol. 43 . pp. 4069-4079. 2011. Científic.

  • Measuring Investors' Socially Responsible Preferences in Mutual Funds
  • Iván José Barreda Tarrazona, Juan Carlos Matallín Sáez, María Rosario Balaguer Franch. JOURNAL OF BUSINESS ETHICS . Num. 2. Vol. 103 . pp. 305-330. 2011. Científic.

  • Do investors in Spain react to news on sustainability and corporate social responsability?
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Vicente Aragó Manzana, Juan Carlos Matallín Sáez, María Luisa Nieto Soria. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE ECONOMY. Num. 3. Vol. 1 . pp. 227-244. 2009. Científic.

  • Indicadores del riesgo de reinversión en el análisis de inversiones. Una aplicación al caso de los fondos de inversión garantizados a doble vencimiento
  • Juan Carlos Matallín Sáez. CUADERNOS ARAGONESES DE ECONOMÍA. Num. 1. Vol. 19 . pp. 11-27. 2009. Científic.

  • Non-simultaneous market timing in mutual funds
  • Juan Carlos Matallín Sáez. JOURNAL OF APPLIED SCIENCES. Num. 9. Vol. 9 . pp. 1776-1780. 2009. Científic.

  • Determinants of pension plan fees in Spain
  • Carmen Pilar Martí Ballester, Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. APPLIED ECONOMICS. Num. 17. Vol. 41 . pp. 2153-2168. 2009. Científic.

  • The dynamics of mutual funds and market timing measurement
  • Juan Carlos Matallín Sáez. STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS . Num. 4 (12) Article number6. pp. 1-35. 2008. Científic.

  • Performance of Ethical Mutual Funds in Spain: Sacrifice or Premium?
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. JOURNAL OF BUSINESS ETHICS . Num. 2. Vol. 81 . pp. 247-260. 2008. Científic.

  • Influencia de la rentabilidad en el proceso de selección en los planes de pensiones en España: un análisis de sensibilidad
  • Carmen Pilar Martí Ballester, Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Num. 37. Vol. 138 . pp. 279-307. 2008. Científic.

  • Análisis de las variables que determinan las comisiones en los planes de pensiones
  • Carmen Pilar Martí Ballester, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. REVISTA DE ECONOMIA FINANCIERA. Num. 11. pp. 38-63. 2007. Científic.

  • Portfolio performance: Factors or benchmarks?
  • Juan Carlos Matallín Sáez. APPLIED FINANCIAL ECONOMICS. Num. 14. Vol. 17 . pp. 1167-1178. 2007. Científic.

  • Seasonality, market timing and performance amongst benchmarks and mutual fund evaluation
  • Juan Carlos Matallín Sáez. Journal of Business Finance & Accounting . Num. 9/10. Vol. 33 . pp. 1484-1507. 2006. Científic.

  • Lo que la verdad esconde: ¿Importa el tamaño en la gestión de los Fondos de Inversión
  • Juan Carlos Matallín Sáez. ESTUDIOS FINANCIEROS. Num. 285. pp. 183-216. 2006. Científic.

  • Determinants of the fees paid by equity pension plans in SPAIN
  • Carmen Pilar Martí Ballester, Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. PENSIONS. Num. 3-11. pp. 200-214. 2006. Científic.

  • Mixed portfolio management: the dynamics and timing between stocks and bonds
  • Juan Carlos Matallín Sáez. INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE. Num. 1. Vol. 17 . pp. 3354-3375. 2005. Científic.

  • Evaluacion de la gestión internacional de los fondos de inversion
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Belén Gill de Albornoz Noguer. REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Num. 125-XXXIV. pp. 333-362. 2005. Científic.

  • Evolución y perspectivas de los planes y fondos de pensiones en España
  • Carmen Pilar Martí Ballester, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. ANÁLISIS FINANCIERO: BOLETIN DEL INSTITUTO DE ANALISTAS DE INVERSIONES. Num. 98. pp. 28-37. 2005. Científic.

  • Sincronización de fondos de inversión y volatilidad del mercado
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo, Vicente Aragó Manzana. REVISTA DE ECONOMÍA APLICADA. Num. 35. Vol. 12 . pp. 125-159. 2004. Científic.

  • EXPOSICION AL RIESGO DE TIPO DE INTERES DE LOS FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE: EVIDENCIA EN EL CASO ESPAÑOL
  • Román Ferrer Lapeña, Juan Carlos Matallín Sáez. REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Num. 122 XXXIII. pp. 637-668. 2004. Científic.

  • ASYMMETRIC RELATION IN OMITTED BENCHMARKS AND MARKET TIMING IN MUTUAL FUNDS
  • Juan Carlos Matallín Sáez. APPLIED ECONOMICS LETTERS . Num. 10. pp. 775-778. 2003. Científic.

  • ANALISIS DE LA EVOLUCION DE LOS FONDOS DE INVERSION EN ESPAÑA
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. ANÁLISIS FINANCIERO: BOLETIN DEL INSTITUTO DE ANALISTAS DE INVERSIONES. Num. 89. pp. 36-44. 2003. Científic.

  • ANALISIS DE LA RELACION ENTRE TAMAÑO Y GESTION DE FONDOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
  • Juan Carlos Matallín Sáez. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 4. Vol. 12 . pp. 25-40. 2003. Científic.

  • PASSIVE TIMING EFFECT IN PORTFOLIO MANAGEMENT
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. APPLIED ECONOMICS. Num. 35. pp. 1829-1837. 2003. Científic.

  • Análisis de los resultados de los fondos de inversión
  • Juan Carlos Matallín Sáez. ESTUDIOS FINANCIEROS. Num. 243. pp. 163-174. 2003. Científic.

  • Mutual funds as an alternative to direct stock investment: A cointegration approach
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Luisa Nieto Soria. APPLIED FINANCIAL ECONOMICS. Num. 12. pp. 743-750. 2002. Científic.

  • SINCRONIZACION PASIVA EN LA GESTION DE CARTERAS
  • Juan Carlos Matallín Sáez. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN. Num. 213. pp. 123-158. 2001. Científic.

  • LA EVALUACION DE LOS FIM DE RENTA VARIABLE: UN ENFOQUE ENDOGENO Y MULTIPERIODO
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Num. 107. pp. 67-102. 2001. Científic.

  • Style analysis and performance evaluation of Spanish mutual fund
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. JOURNAL OF ASSET MANAGEMENT. Num. 1. pp. 151-171. 2000. Científic.

  • Gestión óptima de carteras internacionales ante la integración de los mercados europeos
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 6-3. pp. 87-100. 2000. Científic.

  • ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN ESPAÑA
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. ACTUALIDAD FINANCIERA. Num. Nº 6 JUNIO. pp. 15-28. 1999. Científic.

  • Análisis de la clasificación de los fondos de inversión en España y su sincronización con el mercado bursátil
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. ANÁLISIS FINANCIERO: BOLETIN DEL INSTITUTO DE ANALISTAS DE INVERSIONES. Num. Tercer cuatrimesrtre. pp. 26-35. 1999. Científic.

  • ANÁLISIS DE LA PERFORMANCE A TRAVÉS DEL ESTILO DEL FONDO DE INVERSIÓN
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Num. 28 Nº 99. pp. 413-442. 1999. Científic.

  Llibres


  • Dirección Financiera Avanzada
  • Vicente Aragó Manzana, José David Cabedo Semper, Juan Carlos Matallín Sáez, Enrique Salvador Aragó. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9788494100031. Valencia. Ed. Low Cost Books.

  • Dirección Financiera
  • Vicente Aragó Manzana, María Rosario Balaguer Franch, José David Cabedo Semper, Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez. 2012. Autoria. Docent. ISBN 9788494066320. Valencia. Ed. Low Cost Books.

  • Estudio de la Gestión de Fondos de Inversion: En el ámbito de las entidades financieras de carácter cooperativo
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. 2002. Autoria. Científic. ISBN 8460763773. Valencia. Ed. Fundación Ruralcaja Valencia.

  • Direcció financera: Inversió
  • Antonio Díaz Pérez, Juan Carlos Matallín Sáez. 1997. Autoria. Científic. ISBN 8480211911. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Proceso de armonización europea, una experiencia en ADEM
  • José Antonio Reverte Sánchez, Juan Carlos Matallín Sáez, Vicente Aragó Manzana. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Seasonality and Performance in Spanish Mutual Funds Management
  • David Moreno, Juan Carlos Matallín Sáez. Performance of Mutual funds. New York. Ed. Palgrave Macmillan. 2007. ISBN 9780230019140. Científic.

  • Sistemes d’avaluació multimètode per a la docència en Economia Financera dins de l’àmbit del ECTS
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Luisa Nieto Soria. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Beneficios de la diversificación internacional ante la integración de los mercados de valores de la UE
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. Contemporary Ddevelopments in integration economica y desarrollo desarrollo empresarial Europa y América Latina. Paris. Ed. Eska. 2000. ISBN 2869118635. Científic.

  Ponències a congressos


  • LOS FIM COMO ALTERNATIVA A LA INVERSIÓN DIRECTA EN BOLSA: UN ENFOQUE DE COINTEGRACIÓN
  • María Luisa Nieto Soria, Juan Carlos Matallín Sáez. X CONGRESO AECA. ZARAGOZA. . Científic. .

  • Market Risk Aversion Under Volatility Shifts: An Experimental Study
  • Vicente Aragó Manzana, Juan Carlos Matallín Sáez, Enrique Salvador Aragó, Iván Barreda Tarrazona, Adriana Breaban. INFINITI Conference on International Finance. Universitat de València (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • Turnover Ratio and Mutual Fund Performance: An Investor's Perspective
  • Diego Víctor de Mingo López, Juan Carlos Matallín Sáez. INFINITI Conference on International Finance. Valencia (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • Ethical Strategy Focus and Mutual Fund Management: Performance and Persistence
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez, Diego Víctor de Mingo López, Emili Tortosa Ausina. INFINITI Conference on International Finance. Valencia (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • Portfolio Turnover and Fund Inventors Performance
  • Diego Víctor de Mingo López, Juan Carlos Matallín Sáez. MIC 2017 - Managing the Global Economy Conference. Treviso (Itàlia). 24-05-2017. Científic. 2017. Ed. University of Primorska Press. ISBN 9789617023121.

  • Ethical Strategy Focus and SRI Mutual Fund Performance
  • Diego Víctor de Mingo López, Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina. MIC 2017 - Managing the Global Economy Conference. Treviso (Itàlia). 24-05-2017. Científic. 2017. Ed. University of Primorska Press. ISBN 9789617023121.

  • Más activo, ¿Más atractivo? La elección del inversor entre fondos activos y fondos índice
  • Diego Víctor de Mingo López, Juan Carlos Matallín Sáez. XXVII Jornadas Hispano-Lusas. Benidorm (Espanya). 01-02-2017. Científic. 2017.

  • Underperformance of high-actively managed mutual funds
  • Diego Víctor de Mingo López, Juan Carlos Matallín Sáez. 82 md International Atlantic Economic Society. Washington (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-10-2016. Científic. 2016.

  • Managerial ability, fund characteristics, and performance. Does one size fit all?
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina. IFABS 2016. Barcelona (Espanya). 01-06-2016. Científic. 2016.

  • Individual behavior in experimental asset markets with volatility shifts
  • Vicente Aragó Manzana, Iván José Barreda Tarrazona, Adriana Gabriela Breaban, Juan Carlos Matallín Sáez, Enrique Salvador Aragó. Actas (XVIII Congreso Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas - AECA 2015). Cartagena (Espanya). 30-09-2015. Científic. 2015. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 9788416286140.

  • Reforzando el aprendizaje activo mediante un enfoque de educación emocional
  • Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez, Enric Pasqual Portalés Llop, Josep Manel Ramos Mezquita, Lucía Morales. I Congreso Internacional de Educación Emocional. X Jornadas de Educación Emocional. Psicología Positiva y Bienestar. Barcelona. 04-04-2014. Docent. 2014.

  • Aprendizaje activo y sus determinantes: un enfoque multidisciplinar
  • Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez, Josep Manel Ramos Mezquita, Enric Pasqual Portalés Llop, Lucia Morales. 2º International Conference on Innovation, Documentation and Teaching Technologies (INNODOCT 2014). Valencia. 08-05-2014. Docent. 2014. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490482728.

  • Assesessment for learning: how plagiarism could be used as an efficient learning tool?
  • Lucia Morales, Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez, Enric Pasqual Portalés Llop, Josep Manel Ramos Mezquita. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Active learning and academic performance in higher education
  • Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez, Josep Manel Ramos Mezquita, Enric Pasqual Portalés Llop, Lucia Morales. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Revisitng the determinat of mutual fund performance
  • Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez. EURO/INFORMS Conference. Roma (Itàlia). 01-07-2013. Científic. 2013.

  • Performance and incentives of mutual funds: an analysis by quantile
  • Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez. 5th International IFABS Conference. Nottingham (Regne Unit). 26-06-2013. Científic. 2013.

  • Does active management add value? New evidence from a quantile regression approach
  • Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez. 3rd International conference of the financial engineering and banking society & LabEx-ReFi. France (França). 06-06-2013. Científic. 2013.

  • Promoting active learninig in higher education
  • Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez. Innovation Documentation & Teachibg Technologies (INNDOCT). New Changes in Technology and Innovation. Valencia. 06-05-2013. Docent. 2013.

  • Implementando estrategias de aprendizaje activo: experiencias en el ámbito de las finanzas
  • Amparo Soler Domínguez, Juan Carlos Matallín Sáez, Emilio Tortosa Ausina. III Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. València. 25-01-2013. Docent. 2013. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 9788490337288.

  • Experiencias y mejoras en la gestión del trabajo del máster en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Teresa Balaguer Coll, Emilio Tortosa Ausina, Amparo Soler Domínguez, Enrique Salvador Aragó, María Rosario Balaguer Franch, Josep Manel Ramos Mezquita. IV Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Innovando en el aula mediante un enfoque de aprendizaje colaborativo
  • Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez, María Teresa Balaguer Coll, Josep Manel Ramos Mezquita. IV Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Implementando estrategias de aprendizaje colaborativo
  • Emilio Tortosa Ausina, Amparo Soler Domínguez, Juan Carlos Matallín Sáez, Josep Manel Ramos Mezquita. IV Congreso internacional UNIVEST'13 "Estrategias hacia el aprendizaje colaborativo". GIrona. 04-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat de Girona. ISBN 9788484584179.

  • Cooperative learning practice in higher education
  • Emilio Tortosa Ausina, Amparo Soler Domínguez, Juan Carlos Matallín Sáez. 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2013). Valencia. 04-03-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461626618.

  • The demand for structured products: an experimental approach
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Adriana Gabriela Breaban, Iván José Barreda Tarrazona, María Rosario Balaguer Franch. Experimental Finance. Luxemburg (Bèlgica). 03-09-2012. Científic. 2012.

  • Assesing the role of managers as determinants of mutual fund efficiency: a nonparametric approach
  • Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez. XXV European Conference on Operational Research. Vilnius (Lituània). 08-07-2012. Científic. 2012.

  • Testing predictability of mutual fund performance
  • Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez. International Risk Management Conference 2012. Roma (Itàlia). 18-06-2012. Científic. 2012.

  • On the robustness of persistence in mutual fun performance
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina. 4th International IFABS Conference on Rethinking Banking and Finance: Money, Markets and Models ( IFABS 2012). Valencia (Espanya). 18-06-2012. Científic. 2012.

  • On the robustness of persistence in mutual fun performance
  • Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez. 2nd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS). Londres (Regne Unit). 07-06-2012. Científic. 2012.

  • The demand for structured products: an experimental aprroach
  • Adriana Gabriela Breaban, Iván José Barreda Tarrazona, Juan Carlos Matallín Sáez, María Rosario Balaguer Franch. 8th International Meeting on Experimental and Behavioral Economics (IMEBE 2012). Universitat Jaume I,Castellón (Espanya). 08-03-2012. Científic. 2012.

  • LA ADAPTACIÓN AL EEES: PROYECTO PILOTO REALIDAD Y NUEVOS RETOS
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez. II Jornada de Intercanvio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. Valencia. 20-01-2012. Docent. 2012. Ed. Reproexpres. ISBN 9788415323280.

  • Building a new methodological scenario using virtual learning environments in higher education
  • Amparo Soler Domínguez, Juan Carlos Matallín Sáez, Francisco Felip Miralles. 6th International Technology, Education and Development (INTED 2012). València. 05-03-2012. Docent. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461555635.

  • TEAMWORK AN COOPERATION AS STRATEGY FOR ACTIVE LEARNING: EXPERIENCE ON A FINANCIAL MANAGEMENT COURSE
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez. 6th International Technology, Education and Development (INTED 2012). Valencia. 05-03-2012. Docent. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461555635.

  • Introducing cooperative learning on a finance course
  • Amparo Soler Domínguez, Juan Carlos Matallín Sáez, Emilio Tortosa Ausina. 4th Internacional Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN12). Barcelona. 02-07-2012. Docent. 2012. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469534915.

  • DOES ACTIVE MANAGEMENT ADD VALUE? NEW EVIDENCE FROM SPANISH MUTUAL FUNDS
  • Amparo Soler Domínguez, Juan Carlos Matallín Sáez, Emilio Tortosa Ausina. International Conference on Operations Research. Zurich. 30-08-2011. Científic. 2011.

  • Diseño de la docencia de la asignatura Gestión de Casteras de Renta Variable en el ámbito del EEES
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Amparo Soler Domínguez. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Aplicación de la metodología e-portfolio a los contenidos de la asignatura Economía Financiera
  • Amparo Soler Domínguez, Juan Carlos Matallín Sáez. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Evaluating mutual funds using robust nonparametric techniques
  • Amparo Soler Domínguez, Emilio Tortosa Ausina, Juan Carlos Matallín Sáez. International Conference Operations Research 2010. Germany (Alemanya). 31-08-2010. Científic. 2010.

  • Ethical Mutual Funds: An Experimental Analysis of Investor Behavior
  • Iván José Barreda Tarrazona, María Rosario Balaguer Franch, Juan Carlos Matallín Sáez. EABIS 8th Annual Colloquium. IESE Business School, University of Navarra. Barcelona. 21-09-2009. Científic. 2009.

  • Análisis del comportamiento de los fondos de inversión socialmente responsables
  • Iván José Barreda Tarrazona, Juan Carlos Matallín Sáez, María Rosario Balaguer Franch. XVI Foro de Finanzas. Barcelona. 13-11-2008. Científic. 2008.

  • LO QUE LA VERDAD ESCONDE: ¿IMPORTA EL TAMAÑO EN EL GESTION DE LOS FONDOS DE INVERSION?
  • Juan Carlos Matallín Sáez. IX CONGRESO HISPANO-ITALIANO DE MATEMATICA FINANCIERA Y ACTUARIAL. ALCALA DE HENARES. 22-09-2006. Científic. 2006.

  • UNA COMPARACION DE MODELOS PARA ANALIZAR LAS VARIABLES QUE DETERMINAN LA COMISION DE GESTION EN LOS PLANES DE PENSIONES
  • Juan Carlos Matallín Sáez. IX CONGRESO HISPANO-ITALIANO DE MATEMATICA FINANCIERA Y ACTUARIAL. ALCALA DE HENARES. 22-09-2006. Científic. 2006.

  • ANALISIS DE LAS VARIACIONES MONETARIAS EN LOS PLANES DE PENSIONES ESPAÑOLES
  • Juan Carlos Matallín Sáez. IX CONGRESO HISPANO-ITALIANO DE MATEMATICA FINANCIERA Y ACTUARIAL. ALCALA DE HENARES. 22-09-2006. Científic. 2006.

  • INDICADORES DEL RIESGO DE REINVERSION EN EL ANALISIS DE INVERSIONES. UNA APLICACION AL CASO DE LOS FONDOS DE INVERSION GARANTIZADOS A DOBLE VENCIMIENTO
  • Juan Carlos Matallín Sáez. IX CONGRESO HISPANO-ITALIANO DE MATEMATICA FINANCIERA Y COMPUTACIONAL. ALCALA DE HENARES. 22-09-2006. Científic. 2006.

  • MUTUAL FUNDS PERSISTENCE: THE ROLE OF GENERALIZED MOMENTUM AS A RESULT OF OMITTING ASSETS IN MULTIFACTOR MODELS
  • Juan Carlos Matallín Sáez. IX CONGRESOS HISPANO-ITALIANO DE MATEMATICA FINANCIERA Y ACTUARIAL. ALCALA DE HENARES. 22-09-2006. Científic. 2006.

  • DO WE REALLY MEASURE MARKET TIMING IN MUTUAL FUNDS? THE EFFECT OF TIME-VARYING BETA RISK AND BENCHMARK OMISSION
  • Juan Carlos Matallín Sáez. IX CONGRESO HISPANO-ITALIANO DE MATEMATICA FINANCIERA Y ACTUARIAL. ALCALA DE HENARES. 22-09-2006. Científic. 2006.

  • SISTEMAS DE EVALUACION MULTIMETODO PARA LA DOCENCIA EN ECONOMIA FINANCIERA DENTRO DEL AMBITO DEL ECTS
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Luisa Nieto Soria. VI JORNADES DE MILLORA EDUCATIVA DE LA UNIVERSITAT JAUME I. CASTELLON. 05-04-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • A NOTE ON PORTFOLIO PERFORMANCE: FACTORS OR BENCHMARKS?
  • Juan Carlos Matallín Sáez. XIII FORO DE FINANZAS. MADRID. 17-11-2005. Científic. 2005.

  • ¿REACCIONAN LOS INVERSORES DEL MERCADO BURSATIL ESPAÑOL ANTE LAS NOTICIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS?
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez, María Luisa Nieto Soria. XIII FORO DE FINANZAS. MADRID. 17-11-2005. Científic. 2005.

  • DO SPANISH INVESTORS REACT TO NEWS ON CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY?
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez, María Luisa Nieto Soria. VIII ITALIAN-SPANISH MEETING ON FINANCIAL MATHEMATICS. VERBANI (ITALIA). 30-06-2005. Científic. 2005.

  • MIXED PORTFOLIO MANAGEMENT: THE DYNAMICS AND TIMING BETWEEN STOCKS AND BONDS
  • Juan Carlos Matallín Sáez. VII CONGRESO HISPANO-ITALIANO DE MATEMATICAS FINANCIERAS Y ACTUARIALES. CUENCA. 08-07-2004. Científic. 2004.

  • NONPARAMETRIC REGRESSION FOR MARKET TIMING ASSESMENT: THE ROLE OF TIME-VARYING BETA RISK
  • Juan Carlos Matallín Sáez. VII CONGRESO HISPANO-ITALIANO DE MATEMATICAS FINANCIERAS Y ACTURARIALES. CUENCA. 08-07-2004. Científic. 2004.

  • Analisis de las variables que determinan las comisiones en los planes de pensiones
  • Carmen Pilar Martí Ballester, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. 7th Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics. Cuenca. 01-05-2004. Científic. 2004.

  • ESTACIONALIDAD, SINCRONIZACION Y EFICIENCIA ENTRE CARTERAS DE REFERENCIA Y EVALUACION DE LOS FONDOS DE INVERSION
  • Juan Carlos Matallín Sáez. XI FORO DE FINANZAS. ALICANTE. 13-11-2003. Científic. 2003.

  • RELACION ENTRE LA VOLATILIDAD Y LA PRIMA DE RIESGO. EVIDENCIA PARA EL MERCADO ESPAÑOL
  • Vicente Aragó Manzana, Juan Carlos Matallín Sáez. XI FORO DE FINANZAS. ALICANTE. 13-11-2003. Científic. 2003.

  • RELATION BETWEEN VOLATILITY AND MARKET RISK PREMIUM.EVIDENCE FOR SPANISH MARKET
  • Vicente Aragó Manzana, Juan Carlos Matallín Sáez. 6TH SPANISH-ITALIAN MEETING ON FINANCIAL MATHEMATICS. TRIESTE. 03-07-2003. Científic. 2003.

  • Evaluación de la gestión Internacional de los fondos de inversión
  • Juan Carlos Matallín Sáez, Belén Gill de Albornoz Noguer. XII Jornadas Luso-Espanholas de Gestao Científica. Covilha (Portugal). 10-04-2002. Científic. 2002. Ed. Universidade da Beira Interior. ISBN 9729209839.

  • Valoración de fondos de inversión
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. I Congreso Internacional de Valoración y Tasación. Valencia. 03-07-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8469988271.

  • Analysis of the Relation Between Size and Management of Mutual Funds
  • Juan Carlos Matallín Sáez. X Foro de Finanzas - Recientes avances en Economía Financiera. Sevilla (Espanya). 21-11-2002. Científic. 2002. Ed. Asociación Española de Finanzas (AEFIN). ISBN 8469996673.

  • Analysis of the Relation between Size and Management of Mutual Funds
  • Juan Carlos Matallín Sáez. 5th Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics. Valencia (Espanya). 20-06-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat de València. ISBN 8492119071.

  • Fondos de inversión y sincronización con el mercado de renta variable
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. IV Encuentro de economía aplicada. Reus (Espanya). 07-06-2001. Científic. 2001.

  • Riesgo sistematico y sincronizacion pasiva
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. XIV Congreso Nacional y X Congreso Hispano Frances AEDEM. Jaén (Espanya). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Diputación de Jaén; Instituto de Estudios Giennenses. ISBN 8487115802.

  • El efecto de la sincronizacion pasiva en el rendimiento y riesgo de las carteras de inversion financiera
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. En la empresa del siglo XXI: Finanzas, tecnologia y sistemas de informacion. Cadiz. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Diputación de Cádiz. ISBN 8495388170.

  • La evaluación de los fin de renta variable: un enfoque endógeno y multiperiodo
  • Juan Carlos Matallín Sáez. VII Foro de finanzas . Valencia (Espanya). 25-11-1999. Científic. 1999.

  • Análisis de la clasificación de los fondos de inversión en España: Implicaciones en la medida de su performance
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. V Foro de Finanzas. Nuevos Desarrollos Financieros. Malaga (Espanya). 12-11-1997. Científic. 1997. Ed. Asociación Española de Finanzas (AEFIN). ISBN 8460569470.

  • Análisis de la clasificación de fondos de inversión en España y su sincronización con el mercado bursátil
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. XI Congreso Nacional AEDEM. VII Congreso Hispano-Francés. Lleida (Espanya). 17-06-1997. Científic. 1997. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 8489727420.

  Participació en programes de doctorat extern


  • Discplinas Empresariales
  • Juan Carlos Matallín Sáez. Juan Carlos Matallín Sáez. 13-12-2002.Universitat d'Alacant.

  Comités de congresos


  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  • Rosa María Grau Gumbau, Leonor Lapeña Barrachina, Miguel Salvador Bauzà, Joan Serafí Bernat Martí, Vicente Sixto Safont Villarreal, Ulrike Oster, María Elena Baynat Monreal, Miguel Cerezo García, José Luis Navarro Lizandra, Antoni Francesc Roig Navarro, Juan Carlos Matallín Sáez. VI Jornada de Millora Educativa i V Jornada d´harmonització europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 05-04-2006. Docent.

  Referee de publicacions periòdiques