UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

ARNAU PARADÍS, ANDRÉS
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • Representant CIT
 • Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
 • Membre del grup d'investigació I+B - Anàlisi d’Inversions i Finances del Comportament
 • JC1125DD - (964 728579)
 • arnau@uji.es
 • Ressenya Personal

  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València. Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Jaume I. Professor del departament de finances i comptabilitat de la Universitat Jaume I. Professor tutor de comptabilitat en el centre associat de Vila-real de la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Ha assessorat diverses empreses en material comptable i fiscal. Ha escrit diversos articles i presentat comunicacions a congressos nacionals i internacionals relacionats l'àmbit de la fiscalitat i la comptabilitat, especialment cal destacar els relacionats en entitats no lucrativas.Título de gestor administratiu

  Investigació


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1012 - Comptabilitat Financera Grau en Administració d'Empreses
  AE1016 - Anàlisi d'Estats Financers Grau en Administració d'Empreses
  DA0212 - Comptabilitat Financera Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  EC1012 - Comptabilitat Financera Grau en Economia
  EC1016 - Anàlisi d'Estats Financers Grau en Economia
  FC1012 - Comptabilitat Financera Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1016 - Anàlisi d'Estats Financers Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad
  GA1214 - Comptabilitat Pública Grau en Gestió i Administració Pública
  SRL009 - Seminaris i Conferències Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Análisis de la Información Contable en las Administraciones Públicas y en las Entidades privadas sin ánimo de lucro: diferencias y similitudes
  • María Teresa Balaguer Coll, Andrés Arnau Paradís. TECNICA CONTABLE. Num. 624. Vol. 52 . pp. 927-938. 2000. Científic.

  • Analisis de las diferencias entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades en las entidades sin finalidad lucrativa
  • Gregorio Labatut Serer, José Manuel Vela Bargues, Andrés Arnau Paradís. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN. Num. 204. pp. 146-170. 2000. Científic.

  • Reflexiones en torno al tratamiento contable de las subvenciones de capital en las entidades sin ánimo de lucro
  • Andrés Arnau Paradís. TECNICA CONTABLE. Num. 595-1998. pp. 497-512. 1998. Científic.

  • Un estudio comparativo de sistemas contables en el ámbito de la administración local
  • José Manuel Vela Bargues, Andrés Arnau Paradís. CUADERNOS ARAGONESES DE ECONOMÍA. Num. 7, nº 1. 1997. Científic.

  Llibres


  • MANUAL DE COMPTABILITAT PÚBLICA
  • Andrés Arnau Paradís. 1999. Autoria. Científic. ISBN 848021287X. CASTELLÓ. Ed. Universitat Jaume I.

  • Cuestiones y ejercicios resueltos de Contabilidad Financiera
  • Andrés Arnau Paradís, Antonio Vico Martínez, José Joaquin Alcarria Jaime, Vicent Pascual Gómez Juan. 1992. Autoria. Docent. ISBN 8472880567. -. Ed. Alfa Centauro.

  Capítols de llibre


  • Elaboració de material docent per a l'assignatura de "Comptabilitat Pública" en les titulacions d'ADEM i GAP.
  • Andrés Arnau Paradís, María Teresa Balaguer Coll. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Recerca de millores per a l’avaluació de l’assignatura C02, comptabilitat financera I.
  • Andrés Arnau Paradís, Roberto Rodríguez Gallego, Vicent Pascual Gómez Juan. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Seguiment de l'assignatura de Comptabilitat pública mitjançcant un campus virtual
  • Andrés Arnau Paradís. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  Ponències a congressos


  • Nueva normativa contable de las fundaciones
  • Andrés Arnau Paradís. VII Congreso RULESCOOP. Valencia (Espanya). 07-09-2012. Científic. 2012.

  • Cambios en la normativa contable de las entidades sin finalidad lucrativa
  • Andrés Arnau Paradís. Jornadas de investigadores en economía social y cooperativa. Valencia (Espanya). 20-06-2012. Científic. 2012.

  • CONTABILIDAD DEL TERCER SECTOR EN LA COMUNITAT VALENCIANA
  • Andrés Arnau Paradís. XVI Congreso AECA. Granada. 21-09-2011. Científic. 2011.

  • El caso práctico como nueva metodología de transmisión del conocimiento en la asignatura "Contabilidad de Costes I"
  • Idoya Ferrero Ferrero, Vicent Pascual Gómez Juan, Andrés Arnau Paradís, Carlos Nadal Romero. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Introducción de cambios en la metodología docente conforme al EEES en el grupo semipresencial de la asignatura "C40. Auditoría Contable"
  • Roberto Rodríguez Gallego, Margarita Rohr Trushcheleva, Andrés Arnau Paradís, Isabel Vidal Castellet. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • ANÁLISIS FINANCIERO DEL TERCER SECTOR EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: EL CASO DE LAS FUNDACIONES
  • Andrés Arnau Paradís, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes. 1er INTERNATIONAL CIRIEC RESEARCH CONFERENCE ON THE SOCIAL ECONOMY. CANADA. 22-10-2007. Científic. 2007.

  • RATIOS PARA EL ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO DE LAS FUNDACIONES: EL CASO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
  • Andrés Arnau Paradís, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes. II JORNADAS ASEPUC. ZARAGOZA. 25-05-2007. Científic. 2007.

  • EL COMPROMISO SOCIAL CON LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS
  • Andrés Arnau Paradís. II JORNADAS ASEPUC. ZARAGOZA. 25-05-2007. Científic. 2007.

  • EL TERCER SECTOR EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: EL CASO DE LAS FUNDACIONES
  • Andrés Arnau Paradís, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes. XIV CONGRESO AECA. VALENCIA. 19-09-2007. Científic. 2007. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 9788496648104.

  • ANÀLISI COMPARAT DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE DE LES FUNDACIONS A L'ÀMBIT CATALÀ I ESTATAL
  • Andrés Arnau Paradís, Vicent Pascual Gómez Juan. 1ER CONGRÉS CATALÀ DE COMPTABILITAT I DIRECCIÓ. BARCELONA. 26-05-2005. Científic. 2005.

  • RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN ESPAÑA. ANALISIS DE LA INVESTIGACION EMPIRICA
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Andrés Arnau Paradís. XIII CONGRESO AECA. OVIEDO. 22-09-2005. Científic. 2005. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 8489959927.

  • Algunas reflexiones sobre el destino de rentas a fines propios de la ley de fundaciones
  • Andrés Arnau Paradís, Julián Minguillón Artigot. I Jornadas de Contabilidad de Entidades No Lucrativas. Sevilla. 08-04-2005. Científic. 2005. Ed. Edición Digital @tres. ISBN 8468917915.

  • Contabilidad y Presupuestos de las Entidades sin Fines Lucrativos: Una Propuesta de Coordinación
  • Andrés Arnau Paradís, Julián Minguillón Artigot. XI Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad. Granada. 04-06-2004. Científic. 2004. Ed. Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC). ISBN 8493144517.

  • LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EMPRESA: UN ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
  • María Jesús Muñoz Torres, Andrés Arnau Paradís. XII CONGRESO AECA. CADIZ. 29-09-2003. Científic. 2003.

  • LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EMPRESA: UN ANALISIS DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
  • Andrés Arnau Paradís. XII CONGRESO AECA. CADIZ. 29-09-2003. Científic. 2003. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 8489959676.

  • Información contable externa en las entidades sin finalidad de lucro
  • Andrés Arnau Paradís. X Encuentro Profesores Universitarios Contabilidad. Santiago Compostela. 29-05-2002. Científic. 2002.

  • Análisis comparado de la información contable en las administraciones públicas y en las privadas sin ánimo de lucro.
  • María Teresa Balaguer Coll, Andrés Arnau Paradís. ASEPUC. Oviedo. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC). ISBN 8489352194.

  • Normalizacion contable en el ambito de las entidades sin finalidad lucrativa
  • Andrés Arnau Paradís. II Jornada de Trabajo sobre Contabilidad Financiera. Toledo. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC). ISBN 8489352186.

  • El balance de las entidades sin fines lucrativos
  • Andrés Arnau Paradís. IV Jornada de trabajo sobre anàlisi contable. ASEPUC. Palma de Mallorca. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC). ISBN 8489352119.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • ACCOUNTING MATTERS
  • Andrés Arnau Paradís. UNIVERSITA DEGLI ESTUDI DI GENOVA. 07-05-2003.

  Comités de congresos


  • Andrés Arnau Paradís, Joan Raül Burriel Calvet, Miguel Ginés Vilar, Francesc Xavier Molina Morales. III Workshop d'economia valenciana. Valencia (Espanya). 18-10-2018. Científic.

  • Andrés Arnau Paradís, Vicente Budí Orduña, Miguel Ginés Vilar, Joan Antoni Martín Montaner, Francesc Xavier Molina Morales. II workshop d'economia valenciana. castellón (Espanya). 20-10-2017. Científic.

  • Andrés Arnau Paradís, Miguel Ginés Vilar, Joan Antoni Martín Montaner, Francesc Xavier Molina Morales. II workshop d'economia valenciana. Castelló (Espanya). 20-10-2017. Científic.

  • Andrés Arnau Paradís. Jornada: processos d'integració en el sector financer. Vila-real (Espanya). 24-05-2012. Científic.

  • Andrés Arnau Paradís. LA NUEVA REGULACIÓN DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y MECENAZGO. FUNDACION RURALCAJA-CASTELLON. 15-05-2003. Científic.

  Apunts docents


  • Comptabilitat pública: qüestions i exercicis
  • Andrés Arnau Paradís. 2001. Ref. cs-39-2001.

  • COMPTABILITAT PUBLICA: QUESTIONS I EXERCICIS
  • Andrés Arnau Paradís. 2001. Ref. CS-39-2001. Universitat Jaume I.