UJI

Informació personal

ARNAU PARADÍS, ANDRÉS
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • Representant CIT
 • Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
 • Membre del grup d'investigació I+B - Anàlisi d’Inversions i Finances del Comportament
 • JC1125DD - (964 728579)
 • arnau@uji.es
 • Ressenya Personal

  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València. Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Jaume I. Professor del departament de finances i comptabilitat de la Universitat Jaume I. Professor tutor de comptabilitat en el centre associat de Vila-real de la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Ha assessorat diverses empreses en material comptable i fiscal. Ha escrit diversos articles i presentat comunicacions a congressos nacionals i internacionals relacionats l'àmbit de la fiscalitat i la comptabilitat, especialment cal destacar els relacionats en entitats no lucrativas.Título de gestor administratiu

  Investigació


  Horari Actual


  Horari de tutories de Andrés Arnau Paradís


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 16:00 18:00 28-09-2020 03-02-2021
  Dimecres 09:00 13:00 28-09-2020 03-02-2021

  Horari de docència de Andrés Arnau Paradís


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1012 - PR3 Dilluns 08:45 10:45 28-09-2020 11-01-2021
  AE1012 - PR4 Dilluns 10:45 12:45 28-09-2020 11-01-2021
  AE1012 - PR7 Dimarts 08:45 10:45 29-09-2020 12-01-2021
  AE1012 - PR8 Dimarts 10:45 12:45 29-09-2020 12-01-2021
  AE1012 - TE1 Dijous 10:45 12:45 01-10-2020 07-01-2021
  AE1012 - TE5 Dimarts 17:15 19:15 29-09-2020 10-11-2020
  EC1012 - PR3 Dilluns 08:45 10:45 28-09-2020 11-01-2021
  EC1012 - PR4 Dilluns 10:45 12:45 28-09-2020 11-01-2021
  EC1012 - PR7 Dimarts 08:45 10:45 29-09-2020 12-01-2021
  EC1012 - PR8 Dimarts 10:45 12:45 29-09-2020 12-01-2021
  EC1012 - TE1 Dijous 10:45 12:45 01-10-2020 07-01-2021
  EC1012 - TE5 Dimarts 17:15 19:15 29-09-2020 10-11-2020
  FC1012 - PR3 Dilluns 08:45 10:45 28-09-2020 11-01-2021
  FC1012 - PR4 Dilluns 10:45 12:45 28-09-2020 11-01-2021
  FC1012 - PR7 Dimarts 08:45 10:45 29-09-2020 12-01-2021
  FC1012 - PR8 Dimarts 10:45 12:45 29-09-2020 12-01-2021
  FC1012 - TE1 Dijous 10:45 12:45 01-10-2020 07-01-2021
  FC1012 - TE5 Dimarts 17:15 19:15 29-09-2020 10-11-2020
  GA1214 - PR1 Dijous 16:00 18:00 01-10-2020 14-01-2021
  GA1214 - PR1 Dimecres 18:00 20:00 11-11-2020 02-12-2020
  GA1214 - TE1 Dimecres 18:00 20:00 30-09-2020 13-01-2021

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1016 - PR1 Dimecres 10:45 12:45 10-02-2021 19-05-2021
  AE1016 - TE1 Dimecres 08:45 10:45 10-02-2021 19-05-2021
  EC1016 - PR1 Dimecres 10:45 12:45 10-02-2021 19-05-2021
  EC1016 - TE1 Dimecres 08:45 10:45 10-02-2021 19-05-2021
  FC1016 - PR1 Dimecres 10:45 12:45 10-02-2021 19-05-2021
  FC1016 - TE1 Dimecres 08:45 10:45 10-02-2021 19-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1012 - Comptabilitat Financera Grau en Administració d'Empreses
  AE1016 - Anàlisi d'Estats Financers Grau en Administració d'Empreses
  EC1012 - Comptabilitat Financera Grau en Economia
  EC1016 - Anàlisi d'Estats Financers Grau en Economia
  FC1012 - Comptabilitat Financera Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1016 - Anàlisi d'Estats Financers Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad
  GA1214 - Comptabilitat Pública Grau en Gestió i Administració Pública
  SRL009 - Seminaris i Conferències Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)
  SRL031 - Projecte de Final de Màster Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Análisis de la Información Contable en las Administraciones Públicas y en las Entidades privadas sin ánimo de lucro: diferencias y similitudes
  • María Teresa Balaguer Coll, Andrés Arnau Paradís. TECNICA CONTABLE. Num. 624. Vol. 52 . pp. 927-938. 2000. Científic.

  • Analisis de las diferencias entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades en las entidades sin finalidad lucrativa
  • Gregorio Labatut Serer, José Manuel Vela Bargues, Andrés Arnau Paradís. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN. Num. 204. pp. 146-170. 2000. Científic.

  • Reflexiones en torno al tratamiento contable de las subvenciones de capital en las entidades sin ánimo de lucro
  • Andrés Arnau Paradís. TECNICA CONTABLE. Num. 595-1998. pp. 497-512. 1998. Científic.

  • Un estudio comparativo de sistemas contables en el ámbito de la administración local
  • José Manuel Vela Bargues, Andrés Arnau Paradís. CUADERNOS ARAGONESES DE ECONOMÍA. Num. 7, nº 1. 1997. Científic.

  Llibres


  • MANUAL DE COMPTABILITAT PÚBLICA
  • Andrés Arnau Paradís. 1999. Autoria. Científic. ISBN 848021287X. CASTELLÓ. Ed. Universitat Jaume I.

  • Cuestiones y ejercicios resueltos de Contabilidad Financiera
  • Andrés Arnau Paradís, Antonio Vico Martínez, José Joaquin Alcarria Jaime, Vicent Pascual Gómez Juan. 1992. Autoria. Docent. ISBN 8472880567. -. Ed. Alfa Centauro.

  Capítols de llibre


  • Elaboració de material docent per a l'assignatura de "Comptabilitat Pública" en les titulacions d'ADEM i GAP.
  • Andrés Arnau Paradís, María Teresa Balaguer Coll. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Recerca de millores per a l’avaluació de l’assignatura C02, comptabilitat financera I.
  • Andrés Arnau Paradís, Roberto Rodríguez Gallego, Vicent Pascual Gómez Juan. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Seguiment de l'assignatura de Comptabilitat pública mitjançcant un campus virtual
  • Andrés Arnau Paradís. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  Ponències a congressos


  • Nueva normativa contable de las fundaciones
  • Andrés Arnau Paradís. VII Congreso RULESCOOP. Valencia (Espanya). 07-09-2012. Científic. 2012.

  • Cambios en la normativa contable de las entidades sin finalidad lucrativa
  • Andrés Arnau Paradís. Jornadas de investigadores en economía social y cooperativa. Valencia (Espanya). 20-06-2012. Científic. 2012.

  • CONTABILIDAD DEL TERCER SECTOR EN LA COMUNITAT VALENCIANA
  • Andrés Arnau Paradís. XVI Congreso AECA. Granada. 21-09-2011. Científic. 2011.

  • El caso práctico como nueva metodología de transmisión del conocimiento en la asignatura "Contabilidad de Costes I"
  • Idoya Ferrero Ferrero, Vicent Pascual Gómez Juan, Andrés Arnau Paradís, Carlos Nadal Romero. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Introducción de cambios en la metodología docente conforme al EEES en el grupo semipresencial de la asignatura "C40. Auditoría Contable"
  • Roberto Rodríguez Gallego, Margarita Rohr Trushcheleva, Andrés Arnau Paradís, Isabel Vidal Castellet. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • ANÁLISIS FINANCIERO DEL TERCER SECTOR EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: EL CASO DE LAS FUNDACIONES
  • Andrés Arnau Paradís, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes. 1er INTERNATIONAL CIRIEC RESEARCH CONFERENCE ON THE SOCIAL ECONOMY. CANADA. 22-10-2007. Científic. 2007.

  • RATIOS PARA EL ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO DE LAS FUNDACIONES: EL CASO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
  • Andrés Arnau Paradís, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes. II JORNADAS ASEPUC. ZARAGOZA. 25-05-2007. Científic. 2007.

  • EL COMPROMISO SOCIAL CON LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS
  • Andrés Arnau Paradís. II JORNADAS ASEPUC. ZARAGOZA. 25-05-2007. Científic. 2007.

  • EL TERCER SECTOR EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: EL CASO DE LAS FUNDACIONES
  • Andrés Arnau Paradís, Iluminada Fuertes Fuertes, María Amparo Maset Llaudes. XIV CONGRESO AECA. VALENCIA. 19-09-2007. Científic. 2007. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 9788496648104.

  • ANÀLISI COMPARAT DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE DE LES FUNDACIONS A L'ÀMBIT CATALÀ I ESTATAL
  • Andrés Arnau Paradís, Vicent Pascual Gómez Juan. 1ER CONGRÉS CATALÀ DE COMPTABILITAT I DIRECCIÓ. BARCELONA. 26-05-2005. Científic. 2005.

  • RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN ESPAÑA. ANALISIS DE LA INVESTIGACION EMPIRICA
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Andrés Arnau Paradís. XIII CONGRESO AECA. OVIEDO. 22-09-2005. Científic. 2005. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 8489959927.

  • Algunas reflexiones sobre el destino de rentas a fines propios de la ley de fundaciones
  • Andrés Arnau Paradís, Julián Minguillón Artigot. I Jornadas de Contabilidad de Entidades No Lucrativas. Sevilla. 08-04-2005. Científic. 2005. Ed. Edición Digital @tres. ISBN 8468917915.

  • Contabilidad y Presupuestos de las Entidades sin Fines Lucrativos: Una Propuesta de Coordinación
  • Andrés Arnau Paradís, Julián Minguillón Artigot. XI Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad. Granada. 04-06-2004. Científic. 2004. Ed. Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC). ISBN 8493144517.

  • LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EMPRESA: UN ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
  • María Jesús Muñoz Torres, Andrés Arnau Paradís. XII CONGRESO AECA. CADIZ. 29-09-2003. Científic. 2003.

  • LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EMPRESA: UN ANALISIS DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
  • Andrés Arnau Paradís. XII CONGRESO AECA. CADIZ. 29-09-2003. Científic. 2003. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 8489959676.

  • Información contable externa en las entidades sin finalidad de lucro
  • Andrés Arnau Paradís. X Encuentro Profesores Universitarios Contabilidad. Santiago Compostela. 29-05-2002. Científic. 2002.

  • Análisis comparado de la información contable en las administraciones públicas y en las privadas sin ánimo de lucro.
  • María Teresa Balaguer Coll, Andrés Arnau Paradís. ASEPUC. Oviedo. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC). ISBN 8489352194.

  • Normalizacion contable en el ambito de las entidades sin finalidad lucrativa
  • Andrés Arnau Paradís. II Jornada de Trabajo sobre Contabilidad Financiera. Toledo. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC). ISBN 8489352186.

  • El balance de las entidades sin fines lucrativos
  • Andrés Arnau Paradís. IV Jornada de trabajo sobre anàlisi contable. ASEPUC. Palma de Mallorca. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC). ISBN 8489352119.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • ACCOUNTING MATTERS
  • Andrés Arnau Paradís. UNIVERSITA DEGLI ESTUDI DI GENOVA. 07-05-2003.

  Comités de congresos


  • Andrés Arnau Paradís, Joan Raül Burriel Calvet, Miguel Ginés Vilar, Francesc Xavier Molina Morales. III Workshop d'economia valenciana. Valencia (Espanya). 18-10-2018. Científic.

  • Andrés Arnau Paradís, Vicente Budí Orduña, Miguel Ginés Vilar, Joan Antoni Martín Montaner, Francesc Xavier Molina Morales. II workshop d'economia valenciana. castellón (Espanya). 20-10-2017. Científic.

  • Andrés Arnau Paradís, Miguel Ginés Vilar, Joan Antoni Martín Montaner, Francesc Xavier Molina Morales. II workshop d'economia valenciana. Castelló (Espanya). 20-10-2017. Científic.

  • Andrés Arnau Paradís. Jornada: processos d'integració en el sector financer. Vila-real (Espanya). 24-05-2012. Científic.

  • Andrés Arnau Paradís. LA NUEVA REGULACIÓN DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y MECENAZGO. FUNDACION RURALCAJA-CASTELLON. 15-05-2003. Científic.

  Apunts docents


  • Comptabilitat pública: qüestions i exercicis
  • Andrés Arnau Paradís. 2001. Ref. cs-39-2001.

  • COMPTABILITAT PUBLICA: QUESTIONS I EXERCICIS
  • Andrés Arnau Paradís. 2001. Ref. CS-39-2001. Universitat Jaume I.